Cumhurbaşkanlığı Seçimi

71 %
29 %
Information about Cumhurbaşkanlığı Seçimi
News & Politics

Published on June 23, 2014

Author: chpgenclikankara

Source: slideshare.net

Description

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sunusu

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci ve Çatı Aday Ekmeleddin İHSANOĞLU

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresi 28 Ağustos 2011’de -tartışmalı olmakla birlikte- bitecek.

Neden Tartışmalı? Zira 2007'de referandumla yapılan değişikliğin sonucu olarak Anayasa'da "Cumhurbaşkanı'nın görev süresi beş yıldır" hükmü var. Dolayısıyla Gül'ün süresinin de Anayasa'nın emredici hükmü doğrultusunda, yani 5. yılın sonunda bitmesi gerekirdi, görüşü ortaya atıldı. Bu tartışmanın sonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'na "geçici madde" eklendi ve "Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır" dendi. Böylece "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır" hükmü bulunan Anayasa'dan üstün bir yasa yaratılmış, "Anayasa'nın üstünlüğü" ilkesi ihmal edilmiş oldu.

Eski anayasa hükmüne göre seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın görev süresi de o hükme göre düzenlenemez mi? Evet, bu yönde de görüşler oldu. AKP ve hükümet sözcüleri de bu görüşü savundu. Ancak burada önemli bir çelişkiye düşüldü Eski Anayasa hükmüne göre seçilmiş cumhurbaşkanının süresini, anayasa değişikliğiyle bu süreyi beş yıla indirmelerine rağmen, "yedi yıl" olarak düzenlediler. Oysa aynı anayasa değişikliğiyle milletvekilliği süresi de beş yıldan dört yıla indirildi, ancak eski hükme göre seçilmiş milletvekilleri için "süreleri beş yıldır" denmedi! 22 Temmuz 2007 seçimleri yapılırken o sıradaki Anayasa hükmüne göre 5 yıllığına seçilen milletvekillerinin süresi, Ekim 2007'deki Anayasa değişikliğiyle 4 yıla indirildi. Yani aynı referandumda yapılan iki anayasa değişikliği var ve "cumhurbaşkanı için görev süresi eski anayasaya göre", milletvekilliği için "görev süresi yeni anayasa değişikliğine göre" düzenlenmiş oldu!

Peki Yeni Cumhurbaşkanı Nasıl Seçilecek?

. Anayasa ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'na göre halkoyuyla yapılacak. Birinci turda kullanılan oyların salt çoğunluğunu alan aday Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olacak. Eğer ilk turda hiçbir aday salt çoğunluğun oyunu alamazsa, ikinci tura, birinci turda en çok oy almış iki aday katılacak. Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. İkinci turda adaylardan birinin çekilmesi veya vefatı gibi bir durum olursa, yerine ilk turdaki adaylar içinde en çok oy alan kaydırılacak.

. Turlar arasından iki hafta süre olacak. İlk turda hiçbir aday kullanılan oyların salt çoğunluğunu alamazsa, ikinci tur, birinci turu izleyen ikinci pazar günü yapılacak.

Kimler Aday Olabilecek? Anayasa'ya göre, "Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından" seçilecek.

Nasıl aday gösterilecek? Cumhurbaşkanlığına aday gösterme yetkisi TBMM çatısı altında toplanmış durumda ki, adaylığa ilişkin bu sınırlamayı da eleştirenler oldu. Cumhurbaşkanlığı'na "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi" ile mümkün. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde 10'u geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilecek.

Seçim Takvimi

I. 10 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Birinci Oylamaya İlişkin Takvim 29 HAZİRAN 2014 PAZAR SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ 1- Cumhurbaşkanı seçimine ait parametrelerin SEÇSİS'ten tanımlanması, 2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması, 3- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini içeren listelerin cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi, 4- Cumhurbaşkanı adaylığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na veya Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak başvuruların başlaması (6271/7-4).

30 HAZİRAN 2014 PAZARTESİ • Seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu'nca tespit ve ilânı • 2 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA • 1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, • 2- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, • Güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00), • 3- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00), • 4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması (Saat 08.00), • 5- Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünün Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi.

3 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuruların son günü (Saat 17.00). 4 TEMMUZ 2014 CUMA Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapılan Cumhurbaşkanı adaylığı başvurularına ait bilgi ve belgelerin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesinin son günü (Saat 17.00) 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ 1- Cumhurbaşkanı adaylık başvurularının Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması (6271/8-1), 2- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin tespit edilmesi.

7 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü (Saat 17.00). 8 TEMMUZ 2014 SALI Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (Saat 08.00) (6271/9).

9 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA 1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, 2- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Askıdan indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00), 3- İnternet ortamında ilân edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların sonu ((Türkiye saati ile 17.00), 4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu (Saat 17.00), 5- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00), 6- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması.

10 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (6271/10-2). 11 TEMMUZ 2014 CUMA 1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00), 2-Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurullarının, yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (298/94/A, 94/C, 94/E), 3- Gümrük sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanılması, 4- Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması 5- Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13).

14 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ 1- Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekiminin yapılması ve ilânı (6271/15), 2- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinde, listelerin döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, talepleri halinde adaylara ya da yetkili kıldığı kişiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez yetkililerine siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı elden teslim edilir. b) Yurt dışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde meydana gelen seçmen bilgi değişikliklerini içeren kütüğün, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, talepleri halinde adaylara ya da yetkili kıldığı kişiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi, Bu listelere itirazların başlaması (Saat 08.00)

15 TEMMUZ 2014 SALI 1- Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak itirazların son günü 2- Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına, basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde dağıtımına başlanması, 3- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanması

16 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA 1- Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak itirazların ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü ve bu kararlara karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların başlaması 2- Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin gönderilmesine başlanması. 17 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE 1- İlçe seçim kurullarınca 16 Temmuz 2014 Çarşamba günü verilen kararlara karşı, il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00), 2- İl seçim kurullarınca bu itirazların saat 23.59'a kadar kesin olarak karara bağlanması.

26 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ 1- Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanması, 2- Yapılan yurt dışı sandık atamalarının, Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden ilânı. 31 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE 1- SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARININ BAŞLANGICI 2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI 9 AĞUSTOS 2014 CUMARTESİ 1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması, 2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00)

10 AĞUSTOS 2014 PAZAR 1-Yurt içi oy verme günü, 2- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00)

II. İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde 24 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan İkinci Oylamaya İlişkin Takvim 11 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİ 1- Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının ilânı, 2- Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13), 3- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00) (298/128), 4- Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması.

24 AĞUSTOS 2014 PAZAR OY VERME GÜNÜ Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

25 AĞUSTOS 2014PAZARTESİ 1- Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının ilânı, 2- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) (298/128), 3- İkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması.

Yurt Dışındaki Türk Vatandaşları da oy kullanacak ,500'ün üzerinde Türk seçmenin yaşadığı 56 ülkedeki 118 temsilcilikte sandık kurulacak. 500'ün altında seçmen bulunan ülkeler düşünüldüğünde 126 ülkeye sandık kurulacağını hesaplayan YSK, bu sayıyı pratik bulmadığı için 56 ülkeyle yetinilecek. Yurtdışında oylama süresi 4 gün olacak. Bu ülkelerdeki oylar tutanağa nakledilecek, daha sonra "saklama kurulları"nca torbalara konarak mühürlenecek ve Türkiye'ye gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Adayları Yardım alabilecek mi? Belli sınırlamalar dahilinde, evet. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanuu'na göre, "adaylar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacaklar." Bunun dışında "her bir kişinin adaylara yapabileceği nakdî yardım miktarı, her bir tur için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını" geçemeyecek. Adayların "ödünç niteliğinde para kabul edemeyeceğini" de hükme bağlayan kanuna göre, nakdî yardımlar makbuz karşılığında alınarak "seçim hesabı"na yatırılacak ve başka bir amaç için kullanılamayacak. Kanun ayrıca, adayların YSK tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmalarını ve "seçilen" adayın mal bildiriminin, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Resmî Gazete'de yayımlanmasını öngörüyor.

Siyasi Partiler propaganda yapabilecek mi?

Siyasi partiler Cumhurbaşkanı adayları için miting düzenleyebilecek, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve milletvekili aday olursa makam araçlarına binemeyecek, devletin açılış ve temel atma törenlerine katılım yasak olacak, kapalı mitinglerde huzuru sağlamak amacıyla üç kişilik 'edep ve töre heyeti' kurulacak. Adaylara bir kişi en fazla 9 bin 82 TL bağış yapabilecek. Aday seçim hesabında birikip de harcanmayan bağış paraları Hazine'ye kalacak.

PROPAGANDA KRİTERLERİ - Siyasi partiler, destekleri aday lehine açık veya kapalı yer toplantıları yapabilecek. - Açık yerlerde propaganda 11 Temmuz-9 Ağustos tarihleri, ikinci oylamaya kalması halinde 11 Ağustos-23 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. - Birden fazla aday aynı gün ve saat için miting başvurusu yaparsa ad çekme yöntemiyle kura çekilecek. - Yurt dışında hiçbir surette propaganda yapılmayacak. - Kapalı yerlerdeki propagandada adaylar üç kişilik heyet kurarak en yakın zabıta amir veya memuruna haber verecek. Üç kişilik heyet toplantının düzenini sağlama, kanunlara karşı hareketleri, edep törelerine aykırı veya suç işlemeye kışkırtıcı mahiyet taşıyan söz veya fiilleri önlemekle görevli olacak.

- İsteyen aday 11 Temmuz'dan itibaren seçim bürosu açabilecek. - Yazılı basında ilan ve Reklam yoluyla veya internet sitesi açmak suretiyle sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapılabilecek. - Vatandaşların elektronik posta adreslerine, telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj gönderilemeyecek. - Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın yayın araçlarıyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, mini referandum gibi adlarla vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılamayacak. - Siyasi partiler ve adaylar, herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak. - El ilanları ve diğer matbuat üzerinde Türk Bayrağı ile dini ibareler kullanılamayacak. - Adaylar billboardlara süresi, sayısı ve ücreti eşit olmak şartıyla; tanıtıcı poster, ilan, pankart veya afiş asabilecek. 10 GÜN KALA ANKET YAPILMAYACAK

MAKAM ARABASI KULLANILMAYACAK!!!

MAKAM ARACI KULLANILMAYACAK, ZİYAFET VERİLMEYECEK - Seçim gezilerinde Başbakan ve bakanlarla milletvekillerinin makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalar kullanılmayacak. - Seçim gezilerinde protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. - Makam aracının kullanılamaması, karşılama ve resmi ziyafet yasağı, aday olması halinde Cumhurbaşkanı için de geçerli olacak. - Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ile aday olması halinde görevde bulunan Cumhurbaşkanı ve diğer adayların seçim propagandası ile ilgili yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.

İLK KEZ FOTOĞRAFLI OY PUSULASI - Adaylar 32 bin 730 TL'nin üzerindeki malları için bildirimde bulunacak. Adayın eşi ve çocuklarının mal bildirimleri de detaylı olarak verilecek. - Her bir kişinin adaylara yapacağı yardım miktarı, her bir tur için en yüksek devlet memurunun maaşının brüt tutarını (9 bin 82 TL) geçemeyecek. - Cumhurbaşkanlığı Seçimi oy pusulasında isimle birlikte fotoğraf kullanılacak. Böylece Türkiye de ilk kez fotoğraflı oy pusulası uygulamaya girmiş olacak.

Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tutumu

Genel Başkanımız başından bu yana tarafsız bir ismin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini belirtti.

Ve 16 Haziran 2014 Pazartesi Günü Çatı Aday Açıklandı

Aday Ekmelleddin İHSAOĞLU

Ekmeleddin İHSANOĞLU kimdir?

. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yaklaşık 10 yıl genel sekreterliğini yapan bilim tarihi profesörü Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Mısır'dan Türkiye'ye uzanan başarılarla dolu bir yaşam öyküsü var. Dostlarının 'Ekmel Bey' diye hitap ettiği bilinen İhsanoğlu, 4 dil biliyor.

. 1943 yılında doğan İhsanoğlu, Füsun İhsanoğlu ile evli. 3 çocuk babası olan İhsanoğlu, milletlerarası yönetici ve bilim tarihi profesörü.

Ekmeleddin, dinde en üst düzeyde olan demek. İsmini Kahire’de kralın sarayında Osmanlı ve Türk arşivlerinden sorumlu olarak çalışan Yozgatlı babası koydu. I. Dünya savaşından sonra İtalyan hakimiyetine geçen Rodos’tan Kahire’ye göçen annesi ve babası, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir muhitte tanışmış, 1930’ların sonunda evlenmişti. Kahire’de doğan Ekmeleddin İhsanoğlu, sokakta Arap ve İslam kültürüyle, evde babasının ona verdiği Türkçe edebiyat zevkiyle büyüdü. Babası 1951’de kurulan Ayn Şems Üniversitesi’nde Türkoloji kürsüsünü kurunca, o da aynı üniversitenin kimya bölümüne girdi. Üniversitede okurken aynı zamanda Kahire’deki Milli Kütüphane’de çalışıyordu: "Bu kütüphanenin Şarkiyat bölümünde çok sayıda Osmanlı el yazması vardı. 4 yıl boyunca hayatım onların arasında geçti, kültürümün en sağlam temelini bu kütüphanede attım."

Organik kimya üzerine master ve doktorasını El Ezher Üniversitesi’nde tamamladı. Reaksiyon kinetiği ve mekanizması, saniyenin çok küçük bir bölümünde olup biten iyon değişmeleriyle ilgili araştırmalar yaptı. MISIR'DAN TÜRKİYE'YE GELİŞ 1970 yılında, masterını tamamlayan Ekmel Bey, artık Mısır'daki misyonunu tamamladığını düşünerek annesi Seniye Hanım'ı alıp o güne kadar hiç görmediği anavatana gelir ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde göreve başlar. İki yıl sonra da Prof. Dr. Emin Bilgiç'in kızı eczacı Füsun Hanım'la hayatını birleştirir. Doçentliğini de aynı fakültede alan Ekmel Bey, 1984 yılında da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne profesör olarak intisap ederek Bilim Tarihi Anabilim Dalı'nı kuracaktır.

Profesör İhsanoğlu'nun özgeçmişi ise şöyle: Tarih, sanat ve kültür ile ilgili çok sayıda konferans, sempozyum ve milletlerarası toplantı düzenleyen İhsanoğlu, geleneksel Türk ve İslam sanatlarının, özellikle hat sanatının gelişmesini destekledi. 1980 yılında İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Tarih, Sanat ve Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü, 1997 yılında Milletlerarası Bilim ve Felsefe Tarihi Kurumu (IUHPS/DHS) Başkan Yardımcılığı, 2001 yılında Başkanlığı, 1983-2000 yılları arasında İslam Konferansı Teşkilatı Milletlerarası İslam Kültür Mirasını Koruma Komisyonu Sekreterliği, 1998 yılında 'Londra'da 'Al Furqan Islamic Heritage Foundation” Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İhsanoğlu, 1989 yılında Türk Bilim Tarihi Kurumu Kurucu Başkanı olarak görev yaptı.

. İhsaoğlu, İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü olarak görev yaptığı sırada 14-16 Haziran 2004'te İstanbul'da düzenlenen, sonradan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adını alacak olan İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) 31. Dışişleri Bakanları Toplantısında, Genel Sekreterlik için Türkiye'nin adayı olarak gösterilmişti. Malezya ve Bangladeş ile genel sekreterlik için yarışan Prof. Dr. İhsanoğlu, 5 Haziran 2004'te Genel Sekreterliğine seçilmişti. Ekmeleddin İhsanoğlu, örgütün seçimle gelen ilk genel sekreteri olmuştu. İhsanoğlu, bu görevini Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen törenle 30 Aralık 2013'te Suudi Arabistanlı İyad Medeni'ye devretmişti.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aldığı ödüllerin bazıları şöyle: Senegal Cumhurbaşkanı tarafından “l'Ordre National du Merite” nişanı, Aralık 2002. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından verilen “World Prize for the Book of the Year” 2000. “Fahri Doktora”, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi 1994; Dowling College, Long Island, New York, ABD 1996; Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi 2000; Sofya Üniversitesi, Bulgaristan, 2001; Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek Cumhuriyeti, 2001. Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından tevcih edilen Devlet Üstün Hizmet Madalyası, 2000. Ürdün Kralı Hüseyin adına Veliaht Prens Hasan Bin Tallal tarafından verilen “Birinci Derece İstiklal Madalyası”, 1996. İslam Konferansı Teşkilatı şeref ve liyakat sertifikası, 1995. Arap Mısır Cumhuriyeti hükümetinden “Liyakat Nişanı”, 1990.

. İngilizce ve Arapça'yı çok iyi derecede konuşan Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Fransızca ve Farsça'yı da orta derecede konuşuyor. İhsanoğlu'nun bilim tarihi, Türk kültürü, İslam dünyası ve Batı dünyası ilişkileri ve Türk-Arap ilişkileri hakkında değişik dillerde çok sayıda kitap, makale ve tebliği bulunuyor. “Osmanlı Bilim Literatürü Tarihi” serisi içinde Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi, Osmanlı Coğrafya Literatürü Tarihi, Osmanlı Müzik Literatürü Tarihi ve Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi adlı kitapların ve Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi-2 cilt, (Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde) adlı seri kitapların editörü ve ortak yazarı olan İhsanoğlu'nun yayınlarının bazıları Fransızca, Japonca, Boşnakça, Malay ve Kore dillerine tercüme edildi.

NAZIM HİKMET'İ ARAPÇA'YA İLK KEZ İHSANOĞLU ÇEVİRDİ İhsanoğlu, Nazım Hikmet’in “Ferhat ile Şirin” kitabını 1969 yılında Arapça’ya çevirdi. Kitap , 1974 yılında ikinci baskıyı yaptı.

İhsanoğlu’nun, Nâzım Hikmet’in bir şiirini Arapçaya çevirmesi ile 2000 yılında Bülent Ecevit’in Başbakanlığı döneminde Devlet Üstün Hizmet Madalyası’na lâyık görülmesi de öremli etkenler olarak dile getirildi.

Basın’ın ilgisi büyük oldu

Genel Başkanımızın İhsanoğlu hakkındaki sözleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın İhsanoğlu'nu fotoğraflarına kadar araştırdım. Hangi liderle, nerede fotoğraf çektirdi dahil, bütün fotoğraflar... Her şeyiyle araştırdık. " dedi.

Ben, Ekmel Bey'in Mustafa Kemal'e, laikliğe karşı olduğunu bilsem, böyle birşeyi bırakın teklif etmeyi, yanından bile geçmeyiz"

. Kılıçdaroğlu, "Ekmel bey laikliğin ne kadar önemli olduğunu görüyor. Kadınlara hak verilmemesinin Ortadoğu'yu nasıl şekillendirdiğini, Batı'da nasıl algılandığını gözlüyor. Böyle bir insanın cumhuriyetin değerlerini, Atatürk'ü, laikliği reddetmesi mümkün değil. Yaşamıyla, ailesiyle mütevazı, bilime, cumhuriyetin değerlerine önem veren, saygıdeğer bir insan. Sayın İhsanoğlu'nu fotoğraflarına kadar araştırdım.

Neden Ekmeleddin İhsanoğlu?

Önümüzde bir bilgin var, bir bilgi insanı, bilim tarihini çok iyi bilen, artı İslamiyeti de çok iyi bilen bir insan var. Dolayısıyla kendi halkının değerleriyle paralel bir insan var. Her düzeyden insanla rahatlıkla oturup konuşabilecek bir insan var. Biz bir siyasi partiye genel başkan seçmeyeceğiz, herkesin cumhurbaşkanı olacak birisini seçeceğiz. Cumhurbaşkanı adayı, tarafsızlığının yanı sıra siyasi parti kimliği çok öne çıkmayan, iyi yetişmiş, entelektüel birikimi iyi, dünyayı iyi tanıyan, dünya dengelerini bilen, Türkiye'yi iyi okuyan, barışçıl, hukukun üstünlüğüne inanmış, herkesi kucaklayan, sevecen bir dil kullanması gereken birisi olmalı diye açıklamalar yaptım. Bütün tanımlara Ekmel Bey uyuyor.

Ekmel Beye diplomat, iyi bir insan, bilim adamı diyebilirsiniz ama onun asıl temel işlevi, o çok iyi bir yönetici, 57 ülkeyi başarıyla yöneten bir kişi. Dolayısıyla hepimizin gurur duyduğu bir insan. Sayın İhsanoğlu'nun adaylığını birisi bana fısıldamadı. Ben pek çok kişiyle konuştum. Ekmeleddin Bey'in uygun bir aday olduğu intibası uyandı. Hiç kimseden negatif yanıt almadım. Sorduk, soruşturduk, bu ismin çok uygun olacağı ifade edildi. Eğer bir aday belirlenmişse ve bu adayın kimliği üzerinde bir kuşkumuz yoksa, ikinci bir adayın belirlenmesi CHP'de olmaz. Ben buna izin vermem. Cumhurbaşkanı adayları televizyonlara birlikte çıkmalı, aynı soruları aynı sürede yanıtlamalı. Halkımız da dinlesin izlesin, elini vicdanına koysun, bu mu iyi bir cumhurbaşkanı adayıdır, yoksa vatandaşına tokat atan birisi mi, ananı da al git diyen birisi mi diye sorsun oyunu ona göre kullansın. Demokrasi bunu gerektirir. Birisi kaçarsa demokrasi yoktur."

Gerçekten her düzeyde, bilgi, eğitim düzeyi ne olursa olsun, her düzeyde insanın rahatlıkla kucaklayacağı bir insan. Yoksul Afrika çocuklarıyla beraber çekilmiş fotoğraflarına baktığınız zaman o sevecenliği orada da görüyorsunuz. İhsanoğlu'nun babası Mehmet Akif Ersoy'un en yakın arkadaşı. Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Kemal'e yazdığı mektupta, 'Ömrüm olsaydı, ömrümün bir kısmını sana verirdim, Allah benden alsın, senin ömrüne ilave etsin' diyen birisi. Biz sadece baba boyutuna değil, her açıdan olayı tahlil ettik. Eşine, çocuklarına, ailesine bir şekliyle bakıldı. İstedik ki, bu cumhurbaşkanı adayı olacak, yaralanmasın, aleyhine bir şey söylenmesin. Dolayısıyla kimse kalkıp onun aleyhine bir şey söyleyememeli. Geçmişinde tek bir kara lekesi yok" diye konuştu.

ANKARA İL GENÇLİK KOLLARI

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI - secim.haberler.com

Cuhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika Haberler.com'da. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı takip edin. Türkiye geneli, illere ...
Read more

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi - Vikipedi

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçim. Türkiye ...
Read more

Cumhurbaşkanı seçimi - internet Haber

Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk olarak 2014 yılında yapıldı yeni Cumhurbaşkanı seçimi ne zaman yapılacak anket sonuçları yer almaktadır.
Read more

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları ...

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları,cumhurbaşkanları adayları, Cumhurbaşkanlığı Seçimi,cumhurbaşkanı seçimi
Read more

Cumhurbaşkanlığı Seçimi - Yurtdışında Oy Kullanılması ...

Cumhurbaşkanlığı Seçimi - Yurtdışında Oy Kullanılmas ... Cumhurbaşkanlığı Seçimleri /adres Beyanı /Oy Kullanma - Duration: 29:01.
Read more

Cumhurbaşkanlığı Seçimi | Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ...

Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçlarını Hürriyet Seçim 2014 sayfasından takip edin! Cumhurbaşkanlığı Seçimi, il il seçim sonuçları ve 2014 ...
Read more

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları - Haber7 Seçim Portalı

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2014 sonuçları Haber7 seçim portalında! Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 10 Ağustos 2014 tarihinde ...
Read more

Cumhurbaşkanlığı seçimi- CNN TÜRK - tarafsız güvenilir ...

Cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP ve MHP uzlaşı adayını açıkladı. Uzlaşı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu sağ ...
Read more

Cumhurbaşkanlığı Seçimi - facebook.com

To connect with Cumhurbaşkanlığı Seçimi, sign up for Facebook today. Sign Up Log In. Cumhurbaşkanlığı Seçimi @cumhurbaskanligisecim
Read more

Cumhurbaşkanlığı seçimi: Adana'daki Kürtlerin tercihi ...

Kürt seçmenin yoğun olduğu kentlerden Adana'da, 30 Mart'taki yerel seçimlerde HDP yüzde 7,3 oy almıştı. Sinan Onuş ...
Read more