Cumberland Metal Industries

50 %
50 %
Information about Cumberland Metal Industries

Published on November 29, 2007

Author: Dixy

Source: slideshare.net

Description

Case Study

Univerzitet za poslovni in ženjering i menadzment Banja Luka C u m b e r l a n d M e t a l I n d u s t r i e s Studenti: Dragana Radakovi ć 63 ⁄ 06 Jelena Bojić 62 ⁄ 06 Slađana Obradović 149 ⁄ 07 Bojan Davidović 160 ⁄ 07 Milan Vranjković42 ⁄ 06 Prof Dr Nenad Brkić Banja Luka, novembar 2007.

Uvod . . . Robert Minicucci ( predsjednik Odjela za inž i njer ske proizvod e CMI ) Thomas Simson ( menadžer grupe mehaničkih proizvoda) “ Zavojni metalni podmeta či imaju više potencijala nego bilo koji drugi proizvod koji smo ikada proizveli ”

O Kompaniji . . . − 250 000 $ u 1963. godine − 18. 500. 000 $ 1979. godine Cumberland Metal Industries − jed an od najve ćih proizvođača metalnih izradaka u zemlji. – Komponente za procese hemijskog filtriranja pre čišćavanja

Bilans uspjeha. . . $2,16 $1,39 Neto profit po dionici 1,893,481 1,161,266 Neto profit 1,893,282 1,168,830 Porez na prihod       3,786,763 2,330,096 Prihod prije oporeziva. 155,235 241,282   31,376 40,636 Plaćene kamate 186,611 72,966 Prihodi od kam. − 208,952 Dividende     Ostali prihodi 3,631,528 2,088,814 Prihod iz poslovanja       16,833,529 16,435,614   2,362,528 2,204,291 Opš.i adm.izdaci 2,711,320 2,976,396 Prodajni izdaci 11,759,681 11,254,927 Troškovi prodaje     Troškovi $ 20,465,057 $ 18,524,428 Neto prodaja 1978 1979 dec.31

Prikaz organizacionih dijagrama. . . Manager, Manufacturing Manager, Quality Control Manager, Production Control Manager Mechanical Products Thomas B. Simposn Purchasnig Agent Manager, Electrical Products V.P. and General Manager Engineered Productions Division Robert A. Minicucci Executive VicePresident Jeffrey A. Clopeck President, Cumberland Metal Industries John D.Bach

Manager Mechanical Products Thomas B. Simpson Secretary Regional Sales Manager Northeast Regional Sales Manager Southeast Regional Sales Manager Midwest Chief Engineer Senior Product Engineer Production Engineer Engineering Secretary Development Technician Regional Sales Manager Southwest Regional Sales Manager West Development Engineer Development Specialist Development Engineer Manager, Sales Administration Cost Estimator Sales Coordinator Order Clerk Quote Clerk Prikaz organizacionih dijagrama. . .

Najznacajniji uspjeh kompanije . . . − ventili za pro čišćavanje ispušnih gasova EGR − Fordov i Chryslerov dizajn auspuha zahtjevao je zatvarač otporan na visoke temperature

Najznacajniji uspjeh kompanije . . . − Slip Seal − Prrijedlog Cumberland Metal Industries da krene sa uvodjenjem tehnologije za izradu Zavojnih metala

Uvodjenje novog proizvoda. . . − zavojni metalni elastični podmetač − prvobitno su korišteni blokovi od čvrstog drveta − većina industrija je prešla na azbestne ploče ( 1 ⁄ 4 inča) − podmetači od aluminija (debljine 1 ⁄ 2 inča) i 1 inčne mikarta podmetače.

Zavojni metal I CMI podmeta či . . . − Zavojni metal ~ neprekidna i blago zaobljenja metalna traka − izgradjen od bakra, čelika, olova i nehrdjajućeg čelika − Čvrsto kompresovan upotrebljavao se za proizvodnju Slip Seala − CMI je nabavljao metalne trake od vanjskih dobavljača a omotavanje i presovanje je vršio u svojim pogonima

Komparativne performance . . . − Nagovor Coleric Fondation Company iz Baltimora − 300 potpornih stubova − visokih 55 stopa − ukupan prihod 7 5 0 0 0 $ _____________________________ _ Azbestni ____ ______ __ CMI 1. Dubina postavljena po satu 150 200 2. Broj stubova po setu podmetača 15 300 3. Broj podmetača p o setu 24 6 4. Potreban broj setova 20 1 5. Broj promijenjenih setova 20 1 6.Vrijeme neophodno za pr.seta 20 min. 4 min. 7. Troškovi kompanije Coleric 50$ ______________________________________________________ Uporedne performanse za cjelokupan posao

Industrijska praksa . . . − 75 % kontraktora za postavljanje stubova u vlasništvu ima malj, kran i set vodilica − CMI je prouč i o troškove manjih kontraktora koji su iznajmljivali opremu za postavljanje stubova _______________________________________________________________ PREMA STANDARDU Mjesec Sedmica Po satu Prosječni tr.po satu Dizel malj 4.500−7.200$ 1.500−2.400$ 62.59$−100.00 34$ Kran 8.000−10.000$ 2.667−3.334 111.00−140.00 52 Vodilice $ 20 na 1.400 467 19.44 8 stopu u mjesecu Rad ~ 3 radnika 18.00−24.00 21 $ 6~8 na sat 8.00−12.00 10 Dodatni troškovi 100 100

Industrijska praksa . . . − Brojke se baziraju na poslovima koji koriste (potporne) stubove visine 55 stopa u 11 1 ⁄ 2 in čne podmetače PRIKAZ 5 ~ Zavojni metalni elastični podmetači − Standardne veličine podmetača   1100     30 64,0 1     23 48,0     1   19 3 ∕ 4   36,0   1   17 1 ⁄ 2   23,0 1     14 15,5     1   11 1 ⁄ 2 Težina ( funti) Debljina (inča)   Prečnik

Rezultati testa . . . − Menadzment CMI − a je bio izuzetno zadovoljan performansama svojih elastičnih podmetača − Istraživači su otkrili da je većina radnika bila zabrinuta zbog upotrebe azbestnih podmetača CMI je zamolio kompaniju Fazio Construction da isproba podmetače na jednom poslu u New Brightonu.

Rezultati ovog testa dati su u sljedećoj tabeli: Rezultati testa. . . ________________________________ Azbestni ____________ CMI ___________ 1.Dubina postavljanja po satu 160 200 2. Broj stubova koji su postavljeni 6 300 3. Broj podmetača po setu 6 300 4. Potreban broj setova 12 5 5. Broj promjenjenih setova 50 1 6. Vrijeme neoph.za pr.seta 20 min 4 min 7. Troškovi kompanije Fazio 40$ nisu zaračunati za jedan set _________________________________________________________________

Tržište. . . U biznisu postavljanja stubova, kao i u drugim djelovima građevinske industirije, u procesu nabavke učestvuju brojne firme(dobavljači) Nisu postojali potpuni statistički podaci na osnovu kojih se mogao procijeniti tržišni potencijal za zavojne metalne podmetače

Proizvođači maljeva za nabijanje stubova 2. Arhitektonski Konsalting inžinjeri 3.Konsultanti za zemljište 4. Kompanije za distribuciju 5.Inženjerske građevinske kompanije 6. Nezavisni kontraktori za postavljanje stubova Menadžment CMI je bio u stanju da indentificira 6 tipova utjecaja: Tržište . . .

Konkurentski proizvodi i distributivni kanali . . . − Firme koje su obavljale poslove postavljanja potpornih stubova nisu posvećivale puno pažnje vrsti podmetača koja se upotrebljavala sve dok se nije pojavio CMI sa vlastitim podmetačima − Većina podmetača nije imala marku (ime) − Menadžment CMI je osjećao da bi trebali biti fleksibilni i uspostaviti vlastite organizacije za pristup tržištu.

Odluka o cijeni . . . Simpson je imao projekciju podataka o troškovima koji su izradili njegovi proizvodni inžinjeri Simpson je bio oduševljen potencijalnim uspjehom novog proizvoda

________________________________________________ Veličina ______________________________ 11 1∕2 14 17 1∕2 19 3∕4 23 30 Procjena po podmetaču sa postojećom opremom Varijabilni trošak Materijal $ 15.64 $ 20.57 $ 31.81 $ 40.39 $ 53.16 $ 95.69 Rad 28.80 33.07 50.02 57.07 69.16 118.36 Ukupni varijab.troškovi 44.44 53.64 81.83 97.46 122.32 214.05 Dodatni fiksni troškovi 360% direktni rad 103.68 119.05 180.07 205.45 248.98 426.10 Ukupni troškovi proizv. $148.12 $ 172.69 $ 261.90 $ 302.91 $ 371.30 $ 640.15 Procjena sa kupovinom ∕ nabavkom $ 50,000 opreme za permanentnu obradu Varijabilni trošak Materijal $ 15.64 $ 20.57 $ 31.81 $ 40.39 $ 53.16 $ 95.69 Rad 11.64 15.25 21.85 26.95 30.57 56.09 Ukupni varijabilni troškovi 27.28 35.82 53.66 67.34 83.73 151.78 Dodatni fiksni troškovi 360% direktni rad 41.90 54.90 78.66 97.02 110.05 201.92 Ukupni troškovi proizv. $ 69.18 $ 90.72 $ 132.32 $ 164.36 $ 193.78 $ 353.7 ______________________________________________________________________________________ Odluka o cijeni. . . Prikaz 6: dvije grupe projektovanih troškova proizvodnje

Zaključak. . . Cumberland Metal Industries je poznata kompanija za proizvodnju metalnih proizvoda Uspjela je da se plasira na tržište upravo iz razloga jer je pratila i israživala tržište, imala je dobro osmišljenu strategiju i to joj je pomoglo da se dospije do samoga vrha. Zaključak je da smo zadovoljni sa poslovanjem navedene kompanije i da možemo uzeti primjer njiohovog poslovanja i promjeniti u neku drugu kompaniju.

Hvala na pažnji

Add a comment

Related pages

Distributor of Specialty Metals l Cumberland Diversified ...

The Cumberland Difference. Our team, armed with decades of industry knowledge, strong relationships and an entrepreneurial spirit, is committed to ...
Read more

Cumberland Metal Industries by Sarah Garmisa on Prezi

Market Analysis Targeting & Positioning Marketing Mix Background Competition Low Risk Cushion materials in current usage fall into three groups End grain ...
Read more

Cumberland Metal Industries - Research Papers - 5360 Words

I.Case Analysis Overview Cumberland Metal Industries (CMI) is one of the largest metal manufacturers in the world. The company evolved from selling metal
Read more

About Cumberland Metals | Cumberland Diversified Metals

Cumberland Diversified Metals is committed to strategic growth and financial stability in the metals industry.
Read more

Cumberland Metal Industries - Term Paper - 1096 Words

Cumberland Metal Industries (CMI) should price their new cushioning pads at $900 to maximize profit. CMI should begin by targeting the customers that will
Read more

Academic Case Studies: Cumberland Metal Industries

Pricing Strategy Marketing Management (MKG1010) International University of Japan, Fall 2005 Nishino Kei Pham Thi Thuy Ha Suwannathat Sanpat Tan ...
Read more

Cumberland metal industry by jaehoon Jo on Prezi

Market Analysis STP 4P HBS Case Presentation Cumberland Metal Industry group members Yang Elizabeth Sheng Pei Jun Nerissa Chia Yeji Choi Jaehoon Jo Company ...
Read more

Cumberland Metal Industires | Case Study Solution | Case ...

cumberland metal industires : cumberland metal industries to: robert minicucci from: thomas simpson subject: curled metal cushion pads pricing
Read more

Cumberland Metal Industries | Best Custom Essays Service

Sample essay on Cumberland Metal Industries - 2447 words I. Case Analysis OverviewCumberland Metal Industries (CMI) is one of the largest metal manufacturers
Read more