Culturism & Fitness nr. 215 (6/2011)

50 %
50 %
Information about Culturism & Fitness nr. 215 (6/2011)

Published on February 28, 2012

Author: topculturism

Source: slideshare.net

director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 6 (215) 2011 l 1,50 lei l www.efitness.ro O .R M IS R U LT U C P O T Testosteronul [i exerci]iile 4 pa[i pentru ncep`tori Un fel de acas`

SILUET O CUPRINS Mitul aerobicului Inulina MAGAZINUL BAR pe stomacul gol . . . . .8 o minune pentru s`n`tate REDIS .R 4 pa[i pentru Inulina este o poliglucid` omogen` de origine vegetal` care nce- Baton cu o valoare ener- ncep`tori . . . . . . . . .9 tine[te rata digestiv` [i absorb]ia intestinal` [i scade rata de utilizare getic` redus`, con]inut mare a caloriilor din sursele de hran`. de fibre vegetale, ceai verde Testosteronul Inulina este ob]inut` din r`d`cina de cicoare, con]ine 95% fibre so- REDIS (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 [i exerci]iile . . . . . .10 M mg). Datorit` fibrelor, se redu- lubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. TINERETULUI CM de juniori ce asimilarea gr`similor [i se M Inulina este s`]ioas`, hipocaloric`, reduce colesterolul seric, trigli- [i masters . . . . . . . .13 ceridele [i glicemia, m`re[te absorb]ia mineralelor în organism, aju- favorizeaz` eliminarea lor. tând [i la s`n`tatea oaselor printr-o mai bun` absorb]ie a calciului. Combate senza]ia de foame [i Interviu Liceul |mbun`t`]e[te digestia, combate constipa]ia, încetine[te absorb]ia ßINCAI are un efect de detoxifiere a cu Cristian Berciu .14 stomacului. Se recomand` intestinal`, ajutând astfel la controlul greut`]ii, restabile[te flora nor- Arnold, mal` intestinal`, stimuleaz` cre[terea bacteriei bifidobacterium [i re- consumarea a 1-3 batoane pe IS despre num`rul duce bacteriile d`un`toare în intestinul gros, ajutând astfel la s`n`- zi, un baton putånd nlocui o Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, optim de serii . . . . .16 tatea sistemului digestiv. mas`, deoarece asigur` [i ne- Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte |mbun`t`]e[te toleran]a alimentelor [i func]ionarea sistemului imuni- cesarul de nutrien]i. Cu cåt ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa tar, reducånd toxinele din ficat. Dup` administrarea de inulin`, nivelul sunt nlocuite mai multe mese, 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Flutur`rile laterale glicemiei din sânge r`mâne nemodificat. Inulina se prezint` sub form` cu atåt se va realiza mai repe- Liceul Gheorghe {incai. [i problemele de pudr`, cu gust neutru, u[or dulce, care se dizolv` foarte u[or. de eliminarea gr`similor. R Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 Mod de administrare: 100% vegetal. Pentru comenzi um`rului . . . . . . . . .20 sâmb`t` 10.30 – 14.00 câte 5 g, de 3 ori pe zi, mai mari de 50 batoane, se Un fel de acas` . . . . .22 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. amestecat cu ap` sau face o reducere de 25%. 021.337.34.37 Cel mai puternic alte lichide (ceai, cafea, 1,56 lei/buc. U om din lume... . . . . .24 sucuri, lapte etc) sau în NUTRIMAXX alimente ca iaurtul, supe, Vitaminele budinc` etc . [i mineralele Poate fi folosit` [i ca de care ai nevoie . .26 Hiperextensiile. Cum se execut` corect? . . . . . . . . . . .28 BCAA . . . . . . . . . . . . .30 înlocuitor de zah`r, având 10% din puterea de îndulcire a acestuia. O linguri]`, care se g`se[te în ambalaj, ras`, con]ine 1 g de produs. LT B.C.A.A. SUPLIMENTE NUTRITIVE Produs cu efect anabolic, ce are capa- citatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care faciliteaz` eli- berarea natural` de hormoni, precum hor- L–Glutamina 90 g – 19,00 lei 300 g – 39,00 lei 500 g – 45,00 lei depozitele de gr`sime, m`re[te perfor- man]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i triglice- ridelor. u 30 g – 25,00 lei Cupa Power Gym monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Glutamina reprezint` 60% din totalul 50 g – 37,00 lei Cutii 450 g – 29,00 lei Are un remarcabil efect anticatabolic, pre- aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din 100 g – 69,00 lei Codlea . . . . . . . . . . . .31 U venind distrugerea proteinelor [i pierderea totalul aminoacizilor circulan]i n organism. u M`sura din interiorul flacoanelor, masei musculare. u Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne ras`, con]ine 1 g de pudr`. Skandenberg . . . . . . .32 90 g – 25,00 lei catabolismul muscular (dis- 200 g – 45,00 lei trugerea ]esutului muscu- lar), mbun`t`]e[te recupe-Culturism&Fitness 300 g – 63,00 lei rarea dup` efort, stimuleaz` producerea hormonului de Toat` colec]ia revistelor Taurina C cre[tere, stimuleaz` activi- Taurina [i lecitina sunt necesare pen- tatea sistemului imunitar, fa- noastre, de la num`rul 1 tru metabolizarea gr`similor, previn for- vorizeaz` hidrarea celular`, la 214, este disponibil` Editura Redis Co marea calculilor biliari, favorizeaz` ab- cre[te produc]ia de glicogen sorb]ia vitaminelor liposolubile, mbun`- n ficat, transport` azotul n Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 acum, pe DVD, n format Telefon/Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; / t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi- locurile n care organismul P gur` suportul necesar sintezei neuro- are cea mai mare nevoie digital (pdf). Un DVD Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, transmi]`torilor [i au efect protector asu- (pentru sinteza proteic`). u pra creierului. u 90 g – 29,00 lei cost` 15 lei. Comenzile 0724.579.149 100 g – 17,00 lei 200 g – 45,00 lei e-mail: office@redis.ro website: www.efitness.ro - b 300 g – 55,00 lei se pot face la telefoanele Creatin Monohidrat Colectiv de redac]ie L–Carnitina O redac]iei sau pe email. Creatin` monohidrat avånd 100% puri- Redactor [ef: Florin Uceanu. Redactori: Cristian Neagu, Daniel Oprea, tate. Ofer` organismului energia ne- M`re[te cu 70 % metabo- lizarea gr`simii. Accelerea- Coperta 1: Alexandra Alexandru Bolborici, Ion Oncescu, Drago[ Corcoveanu [i C-tin Ionescu cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te z` metabolismul lipidelor, for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea (corespondent SUA). Foto: Viorel Dulgheru, Dorel Florea favorizånd oxidarea lor la Oiega[ [i Cristian Berciu [i Mircea Netea. Corectur`: Elena Miculi]`. postefort, cre[te volumul celular, cre[te nivel celular, mobilizeaz` hidrarea celular`.u2 Culturism&Fitness nr. 6/2011 Culturism&Fitness nr. 6/2011 3

O tate. Este bogat n proteine, fibre nat- stomac, fibrele [i m`resc volumul este foarte util` n cazul persoanelor Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu urale expandate, minerale [i vitamine ajutånd la reducerea apetitului [i ast- supraponderale sau obeze care vor succes produsele „Redis“ cunoscu]ii [i are un con]inut sc`zut de lipide fel se poate s`ri peste mese sau se s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine sportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu, (sub 4%). Produsul este 100% vege- poate reduce cantitatea de alimente vitamina C, care este un puternic an- tal. Poate s` fie utilizat perioade la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, ndelungate. senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, 90 tablete – 19,00 lei stomacul [i au efect de regularizare a formarea proteinelor, gr`similor [i .R Radu „Valahu“ Georgescu [i top-mode- F l o r i n traficului intestinal. carbohidra]ilor n energie. Siluet–R Forte 200 tablete – 23,00 lei Produsul se prezint` sub form` de lul Nicoleta Luciu. Uceanu capsule gelatinoase, fiecare capsul` Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, L-Carnitin Lipotrop con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 care se recomand` pentru reducerea |n afara mbun`t`]irii performan]e- mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami- PRODUSE PENTRU MAS~ MUSCULAR~ stratului adipos [i pentru sc`derea lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a na B2. greut`]ii corporale. Odat` ajunse n aparatului cardiovascular, L-carnitina 100 – 49,00 lei M Nutrifort–R Se recomand` cåte o por]ie de dou`- S`cule]i 2,5 kg – 35,00 lei Este un concentrat de carbohidra]i, trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de produs). O m`sur` con]ine 30 g. G`le]i 2,5 kg – 37,00 lei G`le]i 5 kg – 59,00 lei VITAMINE, MINERALE 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese.proteine, vitamine [i minerale (cu 100 capsule – 19,00 lei Cutii 900 g – 29,00 leiarome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i S`cule]i 2,2 kg – 57,00 lei Fosfocreatin–R Vitalizant–R tamine [i minerale. Datorit` procentu- Vitamin Complexcola) recomandat pentru cre[terea ra- lui mare de vitamina C, are rol antio- G`le]i 2,2 kg – 59,00 lei Complex alimentar proteic, vita-pid` n mas` muscular`. O por]ie repre- G`le]i 4,5 kg – 105,00 lei Combinarea creatinei monohidrat cu mino-mineral care con]ine antioxi- xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. 100% DZRzint` 105 g de produs [i, pentru o cre[- fosfolipide duce la formarea fosfocrea- Se prezint` sub form` de capsule ge- IS tinei n stomac [i o face mai u[or asimi- dan]i cu diferite structuri (antociani, latinoase de 500 mg. Se administrea- Acest complex de vitamine poate fitere accelerat` a masei musculare, se Mass Forte Creatin–R administrat pentru optimizarea func]ii-recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O labil`. Prezentarea sub form` de com- protoantociani, picnogenol, flavone, z` 2-4 capsule/zi.m`sur` con]ine 35 g. Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n primate este foarte convenabil`, deo- catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i 50 capsule – 19,00 lei lor organismului, men]inerea st`rii de Cutii 1 kg – 25,00 lei plus, creatin` monohidrat pentru stimula- arece pot fi transportate, administrate naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în- s`n`tate, revigorarea [i tonifierea or- S`cule]i 2,5 kg – 47,00 lei rea cre[terii rapide n mas` [i for]`. u[or [i [tii cu precizie cåte grame iei de cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm- Isotonic–R ganismului, cre[terea speran]ei de G`le]i 2,5 kg – 49,00 lei Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`- via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic Gale]i 5 kg – 89,00 lei Cutii 1 kg – 27,00 lei creatin`. Suplimentarea alimenta]iei cu tur` riscurile accidentelor sangvine [i Plicuri pentru b`utur` isotonic` re- s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. S`cule]i 2,5 kg – 49,00 lei creatin`: m`re[te for]a, reduce timpul împiedic` formarea varicelor. Cre[te confortant` ce con]in glucoz` cris- Se administreaz` oral cåte 2 table- imunorezisten]a, capacitatea la efort talizat` [i cele mai importante vita- te pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` Mixforte–R G`le]i 2,5 kg – 51,00 lei de refacere, m`re[te volumul mus- R G`le]i 5 kg – 93,00 lei cular, m`re[te sinteza de ATP, cre[te fizic, rezisten]a la suprastres, prin în- mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li- sau sucuri naturale. Dou` tablete Produsul con]ine o propor]ie ridicat` energia muscular`, absoarbe acidul l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului chidele [i mineralele pierdute prin con]in 100% DZR din vitaminele: C,de carbohidra]i (70%), ce provin din transpira]ie, furnizeaz` energie, aju-fructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub- Whey Mass–R lactic din mu[chi. Se recomand` admi- [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, nistrarea a cåte 3 comprimate de 3 cient n limitarea producerii acestora. tånd la recuperarea rapid` dup` efort Biotin`.stan]e care dau un gust foarte bun pro- Este un concentrat de carbohidra]i ori/zi, cu un pahar mare cu sucuri natu- Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche- [i nl`tur` oboseala. Se fac comenzi de 120 tabletedusului. Are o concentra]ie de 25% pro-teine de origine animal` (lapte – casei- (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este reco- rale sau cu ap`. ieturile, tendoanele [i ligamentele. Se minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru – 29,00 lei NO U U 90 tablete – 19,00 lei administreaz` de 3 ori pe zi dup` me- comenzi de peste 50 buc`]i.nat, albumine din ou [i proteine din zer, mandat pentru energie [i cre[tere n ma-în cantit`]i egale fiecare). s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine sele principale cåte 1-2 tablete la co- 1,25 lei/plic Cutii 1 kg – 29,00 lei 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor- Creatina Forte–R pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec- 10 plicuri+ recipient 1 L – 12,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 57,00 lei tant aminoacid pentru mu[chi. Tablete masticabile, cu un gust te secundare nedorite. G`le]i 2,5 kg – 59,00 lei G`le]i 2 kg – 65,00 lei foarte bun, care con]in 500 mg crea- 100 tablete – 19,00 lei Allium–R tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`. Stimulent general, antioxidant, di- Super Mass–R Energocarb-R Complex–R Este un supliment (cu arome de va-nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce,datorit` compozi]iei (50% proteine [i35% carbohidra]i), poate nlocui meseleobi[nuite din timpul zilei [i este reco-mandat atåt tuturor categoriilor de spor-tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do- Este un supliment energetic din car- bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energetice ale or- ganismului. Se administreaz` 35 g na- inte de antrenament (pentru a avea energie) [i 35-70 g dup` antrenament, LT 90 tablete – 15,00 lei 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 45,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 19,00 lei Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fi- zice mari, n avitaminoze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vi- gestiv, reechilibrant glandular, stimu- lent imunitar, vitaminizant [i minerali- zant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelati- noase de 500 mg. Se administreaz`resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`,cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. pentru refacere. O m`sur` con]ine 35 g. Cutii 1 kg – 19,00 lei 300 tablete – 39,00 lei 500 tablete – 59,00 lei CONCENTRATE PROTEICE Cutii 900 g – 67,00 lei G`le]i 2 kg – 125,00 lei U Super Protein–R 90 multan reduce distrugerea de pro- Milk&Egg Vegetal–R PRODUSE PENTRU SL~BIT tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, Con]ine 90% protein` de calitate valoare biologic` foarte mare, gust Concentrat din lapte (zer – 33,33% Produs natural, exclusiv vegetal, superioar`, ob]inut din lapte. Arome: foarte bun. [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – ce poate înlocui una sau mai multe vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Cutii 900 g – 65,00 lei 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de Fibrobar–R Siluet–R mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Cutii 900 g – 59,00 lei G`le]i 2 kg – 120,00 lei 85%. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- Cutii 900 g – 67,00 lei Baton cu o valoare energetic` redu- Pudr` instant cu con]inut mare de Cs` [i con]inut mare de fibre vegetale. fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` Ideal Protein Proteinmix–R G`le]i 2 kg – 125,00 lei acumularea de colesterol, elimin` tox- ulånd arderea gr`similor, eliminarea Con]ine dou` surse de protein`: Concentrat proteic de calitate supe-Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea colesterolului din organism, nl`tur` inele din organism [i reduce riscul una cu absorb]ie rapid` (75% din total rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n Izolat proteic soiagr`similor [i se favorizeaz` eliminarea apari]ei bolilor cardiovasculare. senza]ia de foame, ajut` sistemul Cutii 400 g – 17,00 lei de protein`) [i una cu absorb]ie lent` propor]ii egale, cu efect puternic pentru Izolat proteic, din soia, cu o con-lor. Combate senza]ia de foame [i are imunitar, regleaz` traficul intenstinal. (25% din total). Se asigur` astfel un performan]a sportiv` combinånd efecte- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici unun efect de detoxifiere a stomacului. Se Cutii 400 g – 17,00 lei L-Carnitin Instant flux continuu de aminoacizi în sånge le benefice ale celor trei surse diferite de adaos de arom` sau ndulcitori. Precomand` consumarea a 1-3 batoane timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i proteine. Pentru culturi[ti, este excelent Cutii 750 g – 29,00 leipe zi, un baton putånd nlocui o mas`, Siluet–R Vegetal Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd vanilie. n perioada de mas` sau de definire. S`cule]i 2 kg – 55,00 leideoarece asigur` [i necesarul de Pudr` instant cu con]inut mare de un gust excelent. Se fac comenzi de Cutii 900 g – 31,00 lei Concentra]ia proteic` este de 85%. G`le]i 2 kg – 57,00 leinutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai mul- fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- minimum 5 plicuri. 25% reducere pen- S`cule]i 2 kg – 59,00 lei ulånd arderea gr`similor, eliminarea tru comenzi de peste 50 buc`]i. G`le]i 2 kg – 61,00 lei Comenzile se facte mese, cu atåt se va realiza mai repe- 021.300.75.46, 0744.63.22.94, Plata se face Ode eliminarea gr`similor. 100% ve- colesterolului din organism, nl`tur` 1,56 lei/plic n scris pe adresa senza]ia de foame, ajut` sistemul Protwhey–R 0722.24.47.83, 0724.579.149 la primirea coletu-getal. imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Fibromix–R Con]ine 81% protein` din zer cu un redac]iei fax: 021.351.50.58 lui, pre]urile Pentru comenzi mai mari de 50 ba- sau telefonic Este 100% vegetal. Tablete masticabile cu valoare efect anabolic puternic prin promova- incluzândtoane, se face o reducere de 25%.u Cutii 400 g – 17,00 lei energetic` redus`, pentru reducerea (inclusiv sâmb`ta rea sintezei proteinelor n timp ce si- [i taxele po[tale 1,77 lei/buc stratului adipos [i sc`derea n greu- [i duminica) sau la: www.redis.ro4 Culturism&Fitness nr. 6/2011 Culturism&Fitness nr. 6/2011 5

O AMINOACIZI (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]ionalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% BATOANE fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- din totalul aminoacizilor circulan]i n buna func]ionare a aparatului cardio- organism. Favorizeaz` sinteza pro- oarece asigur` [i necesarul de nutri- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- Amino–R vascular n mu[chiul solicitat. teinelor, previne catabolismul muscu- Protein–R en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe dat [i pentru folosirea în timpul diete- Produs de calitate superioar`, na- 100 tablete – 39,00 lei lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` Un baton proteic este echivalentul mese, cu atåt se va realiza mai repe- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- NOU BCAA .Rtural, cu un procent [i raport optim de efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu de eliminarea gr`similor. 100% ve- ente de origine animal`, deci poate fiaminocizi esen]iali [i dipeptide, care re [i activitatea sistemului imunitar, un gust excelent de ciocolat`, de 60 g, getal. Pentru comenzi mai mari de 50 consumat [i de c`tre cei vegetarieniasigur` o nutri]ie proteic` complet`. favorizeaz` hidratarea celular`, cre[- avånd urm`toarea compozi]ie nutriti- batoane, se face o reducere de 25%. sau de persoanele care ]in post. BCAA este un produs cu efect v`: proteine – 16 g, carbohidra]i – 23,2 1,56 lei/buc. Se fac comenzi de minimum 5 buc.Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai anabolic, care con]ine lan]ul impor- te produc]ia de glicogen n ficat, tran-bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina 25% reducere pentru minimum 50 bu- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- sport` azotul n locurile n care or-te gr`simile pentru energie. Nu con- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- ganismul are cea mai mare nevoie. C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina Ideal Bar c`]i. 1,70 lei/buc.]ine zaharuri [i gr`simi. Este 100% B6 – 1,7 mg, vitamina B5 – 1,7 mg, tatea de a m`ri semnificativ sinteza Se recomand` servirea unei por]ii zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg. Valoa- Baton indicat ca aliment s`n`tos,natural. de proteine n organism [i care facili- (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i 300 tablete – 35,00 lei re energetic`: 350 Kcal. Se fac comen- Wheybar–R Forte M teaz` eliberarea natural` de hor- limita a 0,25 g pe kilocorp, din care zi de minimum 5 buc. 25% reducere în propor]ii optime pentru necesit`]ile 500 tablete – 53,00 lei moni, precum hormonul de cre[tere, organismului uman, care dau energie Batoane proteice una imediat dup` antrenament, pentru minimum 50 buc`]i. u Taurina–R IGF-1 [i insulina. Ajut` la men]inerea mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- 1,77 lei/buc. [i au un rol benefic, putånd nlocui cu [i energizante avånd Tablete care con]in 500 mg de unui raport favorabil testosteron/corti- bil. O capsul` con]ine 500 mg de L- succes o mas`. L-carnitina [i acizii 70 g, carbohidra]i – zol, are un efect anticatabolic, pre- gra[i Omega 3 contribuie la stimularea 34.54, gr`simi –taurin`. Se recomand` adminis- venind distrugerea proteinelor [i Glutamin`. Fibrobar Forte arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului 12,40, bogate n pro-trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre 120 capsule – 29,00 lei pierderea masei musculare, mbun`- Baton cu o valoare energetic` re- colesterolului seric, vitamina C este un teine din zer – 17,66 NOU Ornitinamese cu un pahar cu ap`. t`]e[te starea anabolic` a organis- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- g [i care con]in 1.000 IS 100 tablete – 21,00 lei mului, previne instalarea rapid` a tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega minat sunt biostimulatori [i, împreun` mg de L-Glutamin` Amino Esen]ial–R st`rii de oboseal`. Ornitina mpreun` cu arginina 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, (cel mai important Este un supliment care con]ine Se recomand` servirea unei por]ii favorizeaz` dezvoltarea masei mus- sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- dau un gust excelent batonului. Este aminoacid pentruaminoacizi esen]iali liberi sub form` (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din culare prin cre[terea nivelelor hor- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bogat în proteine [i fibre vegetale fiind mu[chi) [i 1.000 mgde comprimate de 1.000 mg, cu un care una imediat dup` antrenament, monilor anabolici cum ar fi insulina [i bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- recomandat [i pentru folosirea în tim- de B.C.A.A., careraport optim de aminoacizi esen]iali. mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- hormonul de cre[tere. L-Ornitina are tatea articula]iilor [i tonific` sistemul pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- favorizeaz` recupe-Necesarul mediu de aminoacizi bil. O capsul` con]ine 500 mg de efect anabolic asupra ]esutului mus- cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- grediente de origine animal`, deci poa- rarea dup` efort [iesen]iali pentru sportivi este de apro- BCAA. cular prin m`rirea secre]iei de hor- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- te fi consumat [i de c`tre cei care sunt cre[terea muscular`. Rximativ 400 mg/kgcorp/zi. 120 capsule – 25,00 lei me. Se recomand` consumarea a 1-3 vegetarieni sau ]in post. Se fac comenzi de mon de cre[tere (GH). NOU Glutamin` 200 tablete – 41,00 lei batoane pe zi, permi]ånd renun]area Datorit` principiilor nutritive s`n`- minimum 5 buc. 25% Se administreaz` cåte o por]ie (4 la una sau mai multe mese. 100% ve- reducere pentru mini- 300 tablete – 53,00 lei capsule), de 2- 3 ori pe zi, mpreun` toase dup` care a fost conceput, ba- 500 tablete – 89,00 lei getal. 25% reducere pentru minimum tonul se ncadreaz` n cerin]ele legii mum 50 buc`]i. u L-Glutamina reprezint` cel mai cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- 50 buc`]i.u privind alimenta]ia s`n`toas` pentru 3,10 lei/buc. important aminoacid pentru sportivi. rale, nainte de antrenament [i seara, 1,98 lei/buc. copii [i adolescen]i, deci se poate co- Arginin` |n timpul efortului fizic, organismul nainte de culcare, pe nemåncate. U mercializa [i n [coli. Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz`eliberarea hormonului de cre[tere pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- 120 capsule – 39,00 lei Massbar–R Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se Massbar-R este un baton bogat n fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru minimum 50 carbohidra]i care ajut` la cre[terea buc`]i.u energiei [i a masei musculare. Prote- 1,56 lei/buc. Instant Energy L-Carnitin inele con]inute sunt de origine anima- B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaharoz`– 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, energy- Instant LT Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. l`, din cele mai importante surse: lap- te, zer [i albu[ de ou. Gustul batonu- lui este foarte bun datorit` con]inutu- lui bogat n arahide. Compozi]ie nutri- tiv`: proteine – 10 g, carbohidra]i – 30 g, gr`sime vegetal` – 15 g, fibre – 2 g, vitamine [i minerale – 2 g. Ingredi- ente: dextroz`, fructoz`, ulei din såm- bure de palmier, cacao, arahide, fulgi Milk&Egg Bar

Add a comment

Related pages

Revista Culturism & Fitness nr. 215 (6/2011)

Bine ați venit! Autentificați-vă in contul dvs. V-ați uitat parola? Recuperați-vă parola
Read more

Revista Culturism & Fitness nr. 215 (6/2011)

Va anuntam aparitia nr. 6 (215) pe 2011 al revistei Culturism&Fitness. Din sumar: – Mitul aerobicului pe stomacul gol – 4 pasi pentru incepatori ...
Read more

Správy 6/2011 - Documents

Informator Gminny Nr 6/2011 ... Culturism & Fitness nr. 215 (6/2011) 1. director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 6 (215) ...
Read more

Ordine din 2011 Pagina 4 | LegeStart

... a României nr. 6/2011 privind raportarea ... în sălile de culturism sau de fitness, ... dezvoltării rurale nr. 215/2010 ...
Read more

www.mts.ro

Str. Pertru Rareş,nr. 52, Str. Republicii,nr. 215,et. 1, ... Culturism Dans Sportiv Ecvestra ... 10/6/2011 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Read more

„Patarėjas“ nr. 6/2011 – „Android“ programėlės tavo ...

Net www.computerbild.lt 6/2011 (31) lapkritis ... „Patarėjas“ nr. 6/2011 – „Android“ programėlės tavo kompiuteryje. by computer-bild-lietuva.
Read more

Baza de date - mts.ro

Nr. 215, Nr. 254, Nr. 57, ... Culturism nr.0055122 nr.0056062 Asociatia Sportiva Tineretul Boian ... Culturism si Fitness Curling
Read more

Tabel calorii – Necesarul de calorii, calorii consumate si ...

Carne cu grasime • 100g • 215 Paine alba ... Aparat de fitness ... August 6, 2011 at 00:46
Read more