Cultural Heritage trivial presentation (1)

25 %
75 %
Information about Cultural Heritage trivial presentation (1)
Entertainment

Published on June 21, 2018

Author: anabel.school

Source: authorstream.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Greece and Spain talk about AND CREATE……. a C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a g A M E CULTURE Welcome ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: 12 TH SECONDARY SCHOOL OF ACHARNES ,Greece I.E.S DAVID VÁZQUEZ MARTÍNEZ, SPAIN Acharnes Laviana C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Να γνωρίσουν οι μαθητές στοιχεία της κουλτούρας άλλων λαών // students will know other peoples' culture // Los alumnos conocerán la cultura de otros países Να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά με παιδιά άλλης χώρας σε διακρατικές ομάδες .// students will work in international teams // los alumnos trabajaran en equipos internacionales Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω σε διάφορα διαδικτυακά εργαλεία // students will improve their ICT knowledge // los alumnos mejorarán su competencia digital Να μάθουν μέσα από την έρευνα στο διαδίκτυο. Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μέσα από παιχνίδια και διαδραστικές ασκήσεις // Internet, Gamification , interactivity will help students learn // internet, juegos, interactividad… todo ello mejorará las competencias de los alumnos Να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα . // students will improve their language skills // los alumnos mejorarán su competencia lingüística Να συμμετέχουν στο έργο μαθητές άλλων τάξεων // collaborative work : other classes will take part in the project too // colaboración de otros grupos en las actividades del proyecto ΣΤΟΧΟΙ // GOALS // OBJETIVOS IES David Vázquez Martínez , Laviana 12 th Secondary School of Acharnes C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Συστήνονται και γνωρίζουν τους συνεργάτες τους // introduce themselves and get to know each other // se presentan y conocen … Wordclouds Laviana - Acharnes C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Παρουσιάζουν το σχολείο και την πόλη τους με // students present their schools and towns in different ways : video, photos , web posters // los alumnos presentan su colegio y ciudad a partir de las preguntas de sus compañeros. Lo hacen de formas diversas: video, foto, póster Acharnes // Laviana C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a Presenting our schools And towns ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: E-safety : students work and talk about it . Together ask questions and suggest solutions 12 th Secondary School of Acharnes IES David Vázquez , Laviana C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a reflection information ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Χριστούγεννα, ευχές, κάρτες, κάλαντα, κεράσματα … // Christmas, Greetings, postcards, carols, treats // Navidad , felicitaciones , villancicos , regalos … Laviana // Acharnes C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a Ευχές Κεράσματα // wishes and gifts // deseos y regalos Κάρτες // cards // postales Greek and Spanish Ημερολόγια // calendars with lots of surprises // calendarios de adviento llenos de sorpresas Διαδικτυακά και ταχυδρομικώς // Online and by Post // Correo ordinario y digital SS Spanish students sing in Greek !! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Στείλαμε και λάβαμε ….. The magic of Christmas, we give and receive !! La magia de la Navidad, reglar y recibir! Acharnes // Laviana C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a Advent calendars hid not only chocolates but lots of surprises and knowledge ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: 14 Φεβρουαρίου γράφου v ε Diamond poems σχετικά με την αγάπη και σχολιάζου v ε το θέμα αγάπη μέσα στην τέχνη .// 14 February, much more than love! A perfect excuse to write poems, share songs and films and … talk about classical Culture // Con los Departamentos de Clásicas-Latín y Griego - el 14 de febrero no solo hablamos de amor en nuestros tiempos , también descubrimos cosas interesantes del mundo cásico . IES David Vázquez Martínez , Laviana 12 th Secondary School of Acharnes C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Βρίσκουν ερωτήσεις για τη χώρα τους πάνω σε // Time for questions about their own country // compartimos nuestro Patrimonio Cultural- preguntas y más preguntas Laviana , Acharnes C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a Γλώσσα-Λογοτεχνία Language and Literature Lengua y Literatura Ιστορία – Γεωργαφία History and Geography Geografía e Historia Μαθηματικά- Χημεία STEM Mates y Química Ζωγραφική – Μουσική Art and Music Música y Arte Αθλήματα – Παραδόσεις Sports , tradition Deporte, tradiciones Με τη βοήθεια των καθηγητριών τους στα μαθήματα αυτά Subject teachers help them Los profes de estas asignaturas les echan un cable ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Lots of Online games . 12 th Secondary School of Acharnes IES David Vázquez Martínez , Laviana C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a QUIZIZZ KAHOOT FLASHCARDS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Και ερωτήσεις για την κουλτούρα άλλων χωρών // questions about other countries Cultural Heritage too // Patrimonio Cultural de otros países en nuestras preguntas para el trivial Laviana , Acharnes C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a Ρουμανία – Αυστρία Romania – Austria Rumanía- Austria Φιλανδία – Ουγγαρία Finland – Hungary Finlandia- Hungría Πολωνία – Κύπρος Poland – Cyprus Polonia - Chipre Οι ομάδες είναι διακρατικές και οι μαθητές επικοινωνούν και αποφασίζουν από κοινού με ποιες χώρες θα ασχοληθούν // Transnational teams work together and decide what to work on Equipos internacionales, juntos deciden en qué trabajar ΟΜΩΣ…..ΕΔΩ But … here Pero… aquí Μαθητές από άλλες τάξεις και σχολεία βοηθούν και έτσι // student s from other classes help too // los alumnos de otras clases les echan una mano Το έργο απλώνεται σε όλη την σχολική κοινότητα και έξω από αυτήν !!!! The project spreads throughout the school community and outside it El proyecto sale del aula y abarca a toda la Comunidad educativa ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Παίζουν περισσότερα διαδικτυακά παιχνίδια σχεδιασμένα πάνω στις ερωτήσεις τους // the whole school plays our online games // Todo el insti juega con nuestros juegos online Acharnes , Laviana C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a Quizizz Learningapps . And many more! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Φτιάχνουν τα ταμπλό του παιχνιδιού // students create their game boards // los alumnos crean y presentan sus tableros …….. Laviana , Acharnes C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Φτιάχνουν τις κάρτες // students create theri card covers too // los alumnos también crean las tarjetas para el trivial 12 th Secondary School of Acharnes IES David Vázquez , Laviana C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Και περισσότερες κάρτες // lots of questions … lots of cards // un montón de tarjetas …….. Acharnes , Laviana C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Η πολιτιστική μας κληρονομιά όμως περιλαμβάνει και μουσεία και μνημεία έτσι // Cultural Heritage … Monuments and Museums as well // Patrimonio Cultural… Monumentos y Museos también : Laviana , Acharnes C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a Οι μαθητές δουλεύουν σε διακρατικές ομάδες και διαλέγουν τα 6 μνημεία και μουσεία για να παρουσιάσουν. Students work in transnational groups and choose monuments and museums to present. En equipos internacionales seleccionan monumentos y museos de cada país Χώρες: Ελλάδα , Ρουμανία , Αυστρία , Πολωνία Φιλανδία , Κύπρος , Ουγγαρία Countries: Greece,Romania , Austria Poland, Finland,Cyprus , Hungary, Spain Países : Grecia , Rumanía , Austria, Polonia , Finlandia , Chipre , España Παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια Online games Juegos online Περιγράφουν ποιο μουσείο θα ήθελαν στην πόλη τους και γιατί They think what museum they miss in their town Qué museo querrían tener en su ciudad ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Συνεργάζονται και // students cooperate and // trabajo cooperativo 12 th Secondary School of Acharnes IES David Vázquez , Laviana C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a Παιδιά από άλλες τάξεις συμμετέχουν στην δραστηριότητα Other students take part as well Alumnos de otras clases participan también ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Οι μαθητές της Α’ τάξης ζωγραφίζουν σημαίες και ετοιμάζουν κάρτες των αντίστοιχων χωρών // other classes help drawing flags and preparing matching cards with interesting information // otros grupos colaboran al proyecto dibujando, buscando información y preparando matching cards . Acharnes Laviana C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Παίζουν παιχνίδια // Games , lots of games to play // un montón de juegos ya están preparados 12 th Secondary School of Acharnes IES David Vázquez , Laviana C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a Jigsaw puzzle Learningapps Quizizz ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Ετοιμάσαμε ένα διαδικτυακό παιχνίδι // online trivia as well // también tenemos un trivial online . 12 th Secondary School of Acharnes C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Και μία δεύτερη εκδοχή // for a quick game in class … spin the whell and choose your category // para un juego rápido en clase, gira la rueda y escoge tu categoría Laviana Acharnes C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Οι μαθητές δούλεψαν πολλές ώρες // lots of hard work // intenso trabajo ….. Acharnes C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a Laviana ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Οι μαθητές δούλεψαν πολλές ώρες // day after day // día tras día ….. Acharnes Laviana C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Έπαιξαν πολλά διαδικτυακά παιχνίδια // lots and lots of online games played by the whole school // un montón de juegos online para todos los alumnos ….. 12 th Secondary School of Acharnes IES David Vázquez , Laviana C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Αλλά και μαθητές άλλων τάξεων έπαιξαν τα παιχνίδια // lots of students enjoyed playing our games // nuestros juegos para todos los alumnos del colegio …. 12 th Secondary School of Acharnes IES David Vázquez , Laviana C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Η αξιολόγηση του έργου έγινε από τους μαθητές // self-evaluation , co-evaluation , evaluation of the project // distintos tipos de evaluación realizada por los propios alumnos Laviana , Acharnes C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a Κατά τη διάρκεια της χρονιάς με ερωτηματολόγια // co-evaluation questionnaires // cuestionarios para co -evaluarse entre sí Και στο τέλος του προγράμματος // students evaluate the whole project and suggest new ideas for a next one // los alumnos evalúan el proyecto y sugieren cambios e ideas para el siguiente ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Και απλά με μία λέξη // their opinion about the project in just one word // una palabra para expresar su opinión sobre el proyecto …. 12 th Secondary School of Acharnes C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Και όλα αυτά μέσα στην ασφαλή πλατφόρμα του twinspace την οποία χρησιμοποιούσαν // our twinspace keeps all our work // nuestro trabajo…al twinspace ! IES David Vázquez Martínez , Pola de Laviana 12 th Secondary School of Acharnes C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a Με προσωπικούς κωδικούς // users and safe passwords // cada alumno… su usuario y contraseña & Ε Επικοινωνώντας με τους εταίρους // partners ’ communication // Comunicación con sus compañeros ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: Το έργο μας τελείωσε όμως τα παιχνίδια μας είναι διαθέσιμα για όλους τους μαθητές μας. // our project comes to an end but our games … will be there for everybody to go on playing , both at school and online // se acaba el proyecto pero nuestros juegos quedan a disposición de quien quiera jugar y aprender un poco más sobre Europa 12 th Secondary School of Acharnes , Greece // IES David Vázquez Martínez , Pola de Laviana , Spain C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a Ε Ε Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές του Γ1Γ3 που συμμετείχαν καθώς για την ευγενική συνεισφορά τους μαθητές του Α1Α3 και το μαθητή Κ . Νίκο του Γ1 . Επίσης τους μαθητές του Γ3 από το 10 ο Γυμνάσιο Αχαρνών. We would like to thank all those students who both in Acharnes and in Laviana contributed to our project and shared their work and our games Agradecemos a todos los alumnos su participación en el proyecto, contribuyendo con su trabajo y disfrutando con nuestros juegos Καθηγήτριες που συμμετείχαν: Αθηνά Στακιά, Σοφία Σούκου, Άννα Μαυροπάνου Many teachers helped too Muchos profesores colaboraron también de una u otra forma: compañeros de Departamento y de otras asignaturas: Chefi , Natalia, Silvia, Elisa, … Υπεύθυνη Προγράμματος: Μαρία Βασιλοπούλου + Ana Isabel García Espina Coordinators : María Vassilopoulou and Ana Isabel García Espina Coordinan el proyecto: María Vassilopoulou and Ana Isabel García Espina Υ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS!: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THANK YOU!! GRACIAS! C u l t u r a l H e r i t a g e T r i v i a Ε 12 th Secondary School of Acharnes , Greece // IES David Vázquez Martínez , Pola de Laviana , Spain

Add a comment

Related presentations