CT-Colonoscopie

50 %
50 %
Information about CT-Colonoscopie
Health & Medicine

Published on January 24, 2009

Author: eransch

Source: slideshare.net

Description

Presentatie van huidige waarde van CT Colonoscopie, toelichting van de techniek, bespreking van toekomstmogelijkheden en mogelijke rol bij screening naar colorectaal carcinoom

CT-colonoscopie (CTC): waar staan we? waar gaan we? Erik Ranschaert, radioloog zaterdag 24 januari 2009

Inleiding • Klinische context CRC • CT-colonoscopie • JBZ-project • Indicatiestelling • Toekomst zaterdag 24 januari 2009

CRC zaterdag 24 januari 2009

CRC • CRC is 2e kankergerelateerde doodsoorzaak in NL en in VS zaterdag 24 januari 2009

CRC • CRC is 2e kankergerelateerde doodsoorzaak in NL en in VS • Jaarlijks 10.000 Nederlanders met CRC en 5000 sterfgevallen zaterdag 24 januari 2009

CRC • CRC is 2e kankergerelateerde doodsoorzaak in NL en in VS • Jaarlijks 10.000 Nederlanders met CRC en 5000 sterfgevallen • 90% onstaat uit poliepen zaterdag 24 januari 2009

CRC • CRC is 2e kankergerelateerde doodsoorzaak in NL en in VS • Jaarlijks 10.000 Nederlanders met CRC en 5000 sterfgevallen • 90% onstaat uit poliepen • verwijdering van precursor- poliepen kan risico tot 90% verminderen zaterdag 24 januari 2009

Soorten poliepen Colorectale Poliepen 50% adenomateus 50% hyperplastisch 40% kleine adenomata Geen maligne transformatie 10% gevorderde adenomata Risico tot maligne transformatie neemt toe met afmetingen Liebermann, N Engl J Med 2000 > 10 mm – significante laesies zaterdag 24 januari 2009

Wie loopt risico? AGA: Preventing Colorectal Cancer: A Clinician’s Guide zaterdag 24 januari 2009

Wie loopt risico? Verhoogd risico: • > 50 jaar • Voorgeschiedenis CRC of adenomateuze poliep • Familiale prevalentie CRC of adenomateuze poliepen • Langdurige IBD (C.U. of Crohn) AGA: Preventing Colorectal Cancer: A Clinician’s Guide zaterdag 24 januari 2009

Wie loopt risico? Verhoogd risico: • > 50 jaar • Voorgeschiedenis CRC of adenomateuze poliep • Familiale prevalentie CRC of adenomateuze poliepen • Langdurige IBD (C.U. of Crohn) AGA: Preventing Colorectal Cancer: A Clinician’s Guide zaterdag 24 januari 2009

Wie loopt risico? Verhoogd risico: • > 50 jaar • Voorgeschiedenis CRC of adenomateuze poliep • Familiale prevalentie CRC of adenomateuze poliepen • Langdurige IBD (C.U. of Crohn) Hoog risico: • Hereditary nonpolyposis colorectal cancer syndrome (HNPCC) • Familial adenomatous polyposis syndrome (FAP) AGA: Preventing Colorectal Cancer: A Clinician’s Guide zaterdag 24 januari 2009

Screeningstesten J Stoker, Website NVvR 2008 zaterdag 24 januari 2009

Screeningstesten • Fecal Occult Blood Test (FOBT) en immunhistochemische FOBT (i)FOBT • slechts 40% van de CRC en 10-20% van de adenomen • veel fout-positieven J Stoker, Website NVvR 2008 zaterdag 24 januari 2009

Screeningstesten • Fecal Occult Blood Test (FOBT) en immunhistochemische FOBT (i)FOBT • slechts 40% van de CRC en 10-20% van de adenomen • veel fout-positieven • Bariumclysma • Lage sensitiviteit (<50% voor adenomen = 10mm, 39% overall) J Stoker, Website NVvR 2008 zaterdag 24 januari 2009

Screeningstesten • Fecal Occult Blood Test (FOBT) en immunhistochemische FOBT (i)FOBT • slechts 40% van de CRC en 10-20% van de adenomen • veel fout-positieven • Bariumclysma • Lage sensitiviteit (<50% voor adenomen = 10mm, 39% overall) • Sigmoidoscopie • Beperkt deel van het colon, 30% CRC en adenomen gemist J Stoker, Website NVvR 2008 zaterdag 24 januari 2009

Screeningstesten • Fecal Occult Blood Test (FOBT) en immunhistochemische FOBT (i)FOBT • slechts 40% van de CRC en 10-20% van de adenomen • veel fout-positieven • Bariumclysma • Lage sensitiviteit (<50% voor adenomen = 10mm, 39% overall) • Sigmoidoscopie • Beperkt deel van het colon, 30% CRC en adenomen gemist • Conventionele Colonoscopie • referentiestandaard voor CRC en adenomen J Stoker, Website NVvR 2008 zaterdag 24 januari 2009

CTC zaterdag 24 januari 2009

CTC • CT-colografie, CT-colo(no)scopie, Virtuele colo(no)scopie zaterdag 24 januari 2009

CTC • CT-colografie, CT-colo(no)scopie, Virtuele colo(no)scopie • goede resultaten voor detectie van CRC en adenomen zaterdag 24 januari 2009

CTC • CT-colografie, CT-colo(no)scopie, Virtuele colo(no)scopie • goede resultaten voor detectie van CRC en adenomen • colon volledig afgebeeld, ook proximaal van obstructie zaterdag 24 januari 2009

CTC • CT-colografie, CT-colo(no)scopie, Virtuele colo(no)scopie • goede resultaten voor detectie van CRC en adenomen • colon volledig afgebeeld, ook proximaal van obstructie • minder belastende darmvoorbereiding, geen sedatie zaterdag 24 januari 2009

CTC • CT-colografie, CT-colo(no)scopie, Virtuele colo(no)scopie • goede resultaten voor detectie van CRC en adenomen • colon volledig afgebeeld, ook proximaal van obstructie • minder belastende darmvoorbereiding, geen sedatie • niet-invasief: minder risico’s, meer patiëntencomfort zaterdag 24 januari 2009

CTC • CT-colografie, CT-colo(no)scopie, Virtuele colo(no)scopie • goede resultaten voor detectie van CRC en adenomen • colon volledig afgebeeld, ook proximaal van obstructie • minder belastende darmvoorbereiding, geen sedatie • niet-invasief: minder risico’s, meer patiëntencomfort • afbeelding pathologie buiten het colon zaterdag 24 januari 2009

CTC • CT-colografie, CT-colo(no)scopie, Virtuele colo(no)scopie • goede resultaten voor detectie van CRC en adenomen • colon volledig afgebeeld, ook proximaal van obstructie • minder belastende darmvoorbereiding, geen sedatie • niet-invasief: minder risico’s, meer patiëntencomfort • afbeelding pathologie buiten het colon • interessant als mogelijke screeningstechniek zaterdag 24 januari 2009

Stand van zaken anno 2008 Original Article CT Colonography versus Colonoscopy for the Detection of Advanced Neoplasia David H. Kim, M.D., Perry J. Pickhardt, M.D., Andrew J. Taylor, M.D., Winifred K. Leung, M.D., Thomas C. Winter, M.D., J. Louis Hinshaw, M.D., Deepak V. Gopal, M.D., Mark Reichelderfer, M.D., Richard H. Hsu, M.D., and Patrick R. Pfau, M.D. N Engl J Med Volume 357(14):1403-1412 October 4, 2007 zaterdag 24 januari 2009

Studie Kim et al. zaterdag 24 januari 2009

Studie Kim et al. • CTC screening bij 3120 patiënten zaterdag 24 januari 2009

Studie Kim et al. • CTC screening bij 3120 patiënten • OC screening bij 3163 patiënten zaterdag 24 januari 2009

Studie Kim et al. • CTC screening bij 3120 patiënten • OC screening bij 3163 patiënten • verwijzing voor polypectomie na CTC bij alle poliepen 6-9 mm zaterdag 24 januari 2009

Studie Kim et al. • CTC screening bij 3120 patiënten • OC screening bij 3163 patiënten • verwijzing voor polypectomie na CTC bij alle poliepen 6-9 mm • bij 2 poliepen 6-9 mm werd FU met CTC aangeboden zaterdag 24 januari 2009

Resultaten NEJM Studie zaterdag 24 januari 2009

Resultaten NEJM Studie zaterdag 24 januari 2009

Resultaten NEJM Studie • Primary CTC and OC screening strategies resulted in similar detection rates for advanced neoplasia, although the numbers of polypectomies and complications were considerably smaller in the CTC group zaterdag 24 januari 2009

Resultaten NEJM Studie • Primary CTC and OC screening strategies resulted in similar detection rates for advanced neoplasia, although the numbers of polypectomies and complications were considerably smaller in the CTC group zaterdag 24 januari 2009

Resultaten NEJM Studie • Primary CTC and OC screening strategies resulted in similar detection rates for advanced neoplasia, although the numbers of polypectomies and complications were considerably smaller in the CTC group • These findings support the use of CTC as a primary screening test before therapeutic OC zaterdag 24 januari 2009

zaterdag 24 januari 2009

• ACRIN National Colonography Trial zaterdag 24 januari 2009

• ACRIN National Colonography Trial • multicentrische studie, 2531 personen zaterdag 24 januari 2009

• ACRIN National Colonography Trial • multicentrische studie, 2531 personen • CTC vergeleken met OC zaterdag 24 januari 2009

• ACRIN National Colonography Trial • multicentrische studie, 2531 personen • CTC vergeleken met OC • CTC 90% sensitiviteit voor detectie poliepen > 10 mm zaterdag 24 januari 2009

• ACRIN National Colonography Trial • multicentrische studie, 2531 personen • CTC vergeleken met OC • CTC 90% sensitiviteit voor detectie poliepen > 10 mm • NPV = 99% zaterdag 24 januari 2009

• ACRIN National Colonography Trial • multicentrische studie, 2531 personen • CTC vergeleken met OC • CTC 90% sensitiviteit voor detectie poliepen > 10 mm • NPV = 99% • Voor adenomen 6-9 mm: Sens. 78%, NPV 98% zaterdag 24 januari 2009

Overige studies • • IMPACT 934 patiënten • • MUNCHEN 300 patiënten • • NAVAL STUDY USA 901 patiënten Regge D. et al. RSNA 2007, Chicago, USA Graser A et al. RSNA 2007, Chicago, USA Barlow D. et al. Symposium on Virtual Colonoscopy, Boston, October 2007 zaterdag 24 januari 2009

Samenvattend zaterdag 24 januari 2009

Samenvattend • 5900 patiënten • Sensitiviteit voor poliepdetectie: Poliepen 6-9mm: 78-95 % Poliepen > 1 cm: 90-94 % zaterdag 24 januari 2009

Eigenschappen goede screeningtechniek zaterdag 24 januari 2009

Eigenschappen goede screeningtechniek • zeer hoge NPV zaterdag 24 januari 2009

Eigenschappen goede screeningtechniek • zeer hoge NPV • goede sensitiviteit zaterdag 24 januari 2009

Eigenschappen goede screeningtechniek • zeer hoge NPV • goede sensitiviteit • CT colografie voldoet hieraan zaterdag 24 januari 2009

tekst • American Cancer Society heeft in NEW ! screeningrichtlijn CTC opgenomen als één van de toe te passen screeningmethoden zaterdag 24 januari 2009

Techniek CTC zaterdag 24 januari 2009

Techniek CTC • Voorbereiding zaterdag 24 januari 2009

Techniek CTC • Voorbereiding • JBZ-protocol zaterdag 24 januari 2009

Techniek CTC • Voorbereiding • JBZ-protocol • Uitvoering onderzoek zaterdag 24 januari 2009

Techniek CTC • Voorbereiding • JBZ-protocol • Uitvoering onderzoek • Complicaties, risico’s zaterdag 24 januari 2009

Techniek CTC • Voorbereiding • JBZ-protocol • Uitvoering onderzoek • Complicaties, risico’s • Beoordeling en verslaglegging zaterdag 24 januari 2009

zaterdag 24 januari 2009

Voorbereiding: sleutelprincipes zaterdag 24 januari 2009

Voorbereiding: sleutelprincipes colon zo droog mogelijk 1. zaterdag 24 januari 2009

Voorbereiding: sleutelprincipes colon zo droog mogelijk 1. minimale belasting patiënt 2. zaterdag 24 januari 2009

Voorbereiding: sleutelprincipes colon zo droog mogelijk 1. minimale belasting patiënt 2. fecal tagging 3. zaterdag 24 januari 2009

Voorbereidingspakket JBZ 1.EZ-CAT 225 ml, 2 flacons 2.Bisacodyl 4x5 mg 3.Magnesiumsulfaat 15g 4.Gastrografine 30 ml 5.Nutridrink 3 flacons 6.Gebruiksaanwijzing zaterdag 24 januari 2009

zaterdag 24 januari 2009

Faecal Tagging zaterdag 24 januari 2009

Faecal Tagging • Barium tijdens maaltijden daags tevoren zaterdag 24 januari 2009

Faecal Tagging • Barium tijdens maaltijden daags tevoren • dd. faeces vs. poliepen zaterdag 24 januari 2009

Faecal Tagging • Barium tijdens maaltijden daags tevoren • dd. faeces vs. poliepen • géén plasvorming, geen electronic cleansing nodig zaterdag 24 januari 2009

Resultaten poliepdetectie met FT Sensitivity Specificity No No FT FT tagging tagging alle 85 77 88 88 >1 cm 100 100 100 100 6-9 mm 91 87 92 92 Lefere, Gryspeerdt et al., Radiology 2002; 224: 393-403 zaterdag 24 januari 2009

CT-onderzoek zaterdag 24 januari 2009

CT-onderzoek • Distensie darmen: • automatische C02-insufflatie • darmrelaxatie met Buscopan IV via infuus zaterdag 24 januari 2009

CT-onderzoek • Distensie darmen: • automatische C02-insufflatie • darmrelaxatie met Buscopan IV via infuus • Scannen in buikligging + rugligging zaterdag 24 januari 2009

CT-onderzoek • Distensie darmen: • automatische C02-insufflatie • darmrelaxatie met Buscopan IV via infuus • Scannen in buikligging + rugligging • Post-processing zaterdag 24 januari 2009

CT-onderzoek • Distensie darmen: • automatische C02-insufflatie • darmrelaxatie met Buscopan IV via infuus • Scannen in buikligging + rugligging • Post-processing • Beoordeling zaterdag 24 januari 2009

zaterdag 24 januari 2009

CO2-insufflatie zaterdag 24 januari 2009

CO2-insufflatie • Beter dan “kamerlucht” zaterdag 24 januari 2009

CO2-insufflatie • Beter dan “kamerlucht” • meer comfort voor patient (zowel onmiddellijk als laattijdig) zaterdag 24 januari 2009

CO2-insufflatie • Beter dan “kamerlucht” • meer comfort voor patient (zowel onmiddellijk als laattijdig) • Wordt sneller door darmwand geabsorbeerd zaterdag 24 januari 2009

CO2-insufflatie • Beter dan “kamerlucht” • meer comfort voor patient (zowel onmiddellijk als laattijdig) • Wordt sneller door darmwand geabsorbeerd • Globaal betere distentie, vooral indien toegediend met insufflator zaterdag 24 januari 2009

CO2-insufflatie • Beter dan “kamerlucht” • meer comfort voor patient (zowel onmiddellijk als laattijdig) • Wordt sneller door darmwand geabsorbeerd • Globaal betere distentie, vooral indien toegediend met insufflator • Geen complicaties vermeld in literatuur zaterdag 24 januari 2009

CO2 insufflatie zaterdag 24 januari 2009

CT-scan Buikligging + Rugligging  redistributie gas & lucht, betere beoordeling  evaluatie laesies in 2 posities  betere sensitiviteit & specificiteit  Scan 30 sec, totale procedure 15-20 min  Poliklinisch  Geen anaesthesie of sedatie  weinig abdominaal ongemak  zaterdag 24 januari 2009

Rug Buik 2 Scanrichtingen dd. faeces vs. poliepen, karakterisatie zaterdag 24 januari 2009

Rug Buik 2 Scanrichtingen dd. faeces vs. poliepen zaterdag 24 januari 2009

Risico’s? • Perforatie • Stralingsdosis zaterdag 24 januari 2009

Perforatierisico Perforation Optische coloscopie CT-coloscopie Sosna et al Burling et al Pickhardt et al Radiology 2006 Radiology 2006 Radiology 2006 • Therapeutisch: N 11870 CTC 17067 CTC 21923 CTC 0,11% examinations Perforation 7 (0.059 %) 9 (0.052 %) 2 (0.009 %) • total Diagnostisch: Diagnostic 0,06% 6 9 2 CTC Screening 1 - 0 CTC Anderson MI et al Am J Gastroenterol 2000 zaterdag 24 januari 2009

Typische scan-doses Onderzoek effectieve dosis (mSv) X-thorax 0.02 CT cerebrum 1.5 CT Abdomen 5.3 CT Chest 5.8 Chest, Abdomen and Pelvis 9.9 Cardiac-CT angiogram 6.7-13 CTC (virtual colonoscopy) 3.6 - 8.8 (gem. 5,7) Radiology 2003;226:145-152. zaterdag 24 januari 2009

Invloed van stralingsdosis op kankerrisico zaterdag 24 januari 2009

Invloed van stralingsdosis op kankerrisico zaterdag 24 januari 2009

Invloed van stralingsdosis op kankerrisico • Verhoogd kankerrisico (Hiroshima-Nagasaki) • Kinderen: dosis > 10 mSv • Volwassenen: dosis > 50 mSv zaterdag 24 januari 2009

Invloed van stralingsdosis op kankerrisico • Verhoogd kankerrisico (Hiroshima-Nagasaki) • Kinderen: dosis > 10 mSv • Volwassenen: dosis > 50 mSv • Kankerriscio daalt evenredig met dosis zaterdag 24 januari 2009

Invloed van stralingsdosis op kankerrisico • Verhoogd kankerrisico (Hiroshima-Nagasaki) • Kinderen: dosis > 10 mSv • Volwassenen: dosis > 50 mSv • Kankerriscio daalt evenredig met dosis • Kankerrisico daalt significant met leeftijd zaterdag 24 januari 2009

Dosismodulatie • Dosis varieert ngl dikte van lichaam = modulatie • Lage-dosis protocollen 64-slice • 50 mAS rugligging • 10 mAs buikligging • dosisreductie 5-10x • Risico : 0,02-0,03 % • Risico op colorectaal carcinoma = 6%! zaterdag 24 januari 2009

Dosismodulatie • Dosis varieert ngl dikte van lichaam = modulatie • Lage-dosis protocollen 64-slice • 50 mAS rugligging • 10 mAs buikligging • dosisreductie 5-10x • Risico : 0,02-0,03 % • Risico op colorectaal carcinoma = 6%! zaterdag 24 januari 2009

Ons protocol Verdere analyse protocol zal worden uitgevoerd ism klinische fysica JBZ zaterdag 24 januari 2009

IV contrast? zaterdag 24 januari 2009

IV contrast? • niet bij screening • lagere scandosis • resolutie onvoldoende extracolisch zaterdag 24 januari 2009

IV contrast? • niet bij screening • lagere scandosis • resolutie onvoldoende extracolisch • bij symptomatische patiënten zaterdag 24 januari 2009

IV contrast? • niet bij screening • lagere scandosis • resolutie onvoldoende extracolisch • bij symptomatische patiënten • bij onvolledige OC • dosis = CT abdomen zaterdag 24 januari 2009

zaterdag 24 januari 2009

Beoordeling zaterdag 24 januari 2009

Beoordeling 2D en/of 3D  zaterdag 24 januari 2009

Beoordeling 2D en/of 3D  Afzonderlijk of gesynchroniseerd  zaterdag 24 januari 2009

Beoordeling 2D en/of 3D  Afzonderlijk of gesynchroniseerd  CAD of automatische  poliepdetectie rol nog niet duidelijk  soms als secondary read  zaterdag 24 januari 2009

Beoordeling 2D en/of 3D  Afzonderlijk of gesynchroniseerd  CAD of automatische  poliepdetectie rol nog niet duidelijk  soms als secondary read  “virtual dissection” (?)  zaterdag 24 januari 2009

Beoordeling zaterdag 24 januari 2009

Side-by-side view zaterdag 24 januari 2009

zaterdag 24 januari 2009

zaterdag 24 januari 2009

zaterdag 24 januari 2009

Automatische detectie “unseen areas” zaterdag 24 januari 2009

Panoramic View normaal panoramic zaterdag 24 januari 2009

Semi-automatische 3D-metingen zaterdag 24 januari 2009

Semi-automatische 3D-metingen zaterdag 24 januari 2009

Karakterisatie poliepen • bij CT geen onderscheid tss adenoom of andere poliepoïde laesie (hyperplastische poliep) • Alleen grootte helpt bij onderscheid • Vlakke laesies blijven moeilijk (echter zeldzaam bij screening!) zaterdag 24 januari 2009

zaterdag 24 januari 2009

Flat lesion Gemist bij CTC zaterdag 24 januari 2009

Gestructureerde verslaglegging • C-RADS • E-RADS Zalis et al., Radiology 2005; 236:3-9 zaterdag 24 januari 2009

C-RADS zaterdag 24 januari 2009

E-RADS zaterdag 24 januari 2009

Bij symptomatische patiënten: 10% relevante extracolische bevindingen E-RADS zaterdag 24 januari 2009

JBZ-project • Dubbele lezingen met expert readers tijdens opstartfase • tele-supervisie • tele-educatie • Samenwerking met MDL-artsen • combinatie met colonkanker screeningspoli zaterdag 24 januari 2009

Studieverband • Evaluatie reading skills van 2 JBZ-radiologen • 20 blind cases • Resultaten voorgesteld op RSNA congres, Dec. 2008, Chicago zaterdag 24 januari 2009

Resultaten Beoordelingstijd & accuratesse 6 – 9 mm > 1 cm Total 10 13 23 n lesions 83% Reader 1 10’ (6-18) 83% Reader 2 10.1’ (6-17) 95.6 % Reader 3 18.75’ (6-40) zaterdag 24 januari 2009

Informatiebrochure zaterdag 24 januari 2009

Ervaring voorbereiding Onderzoek in algemeen Resultaten enquête 50pt zaterdag 24 januari 2009

CTC vs OC zaterdag 24 januari 2009

Als u zowel een ct-colon als een coloscopie heeft gehad, welk onderzoek heeft dan uw voorkeur? Hierop antwoorden 35 patiënten (87,5%) dat ze liever een ct-colon hebben. 4 patiënten (10%) hebben nooit eerder een coloscopie gehad, en 1 patiënt (2,5%) wil liever een coloscopie vanwege het roesje. CTC vs OC zaterdag 24 januari 2009

Indicaties zaterdag 24 januari 2009

Indicaties Indicatie voor een coloscopie met  vraagstelling poliep of colonkanker zaterdag 24 januari 2009

Indicaties Indicatie voor een coloscopie met  vraagstelling poliep of colonkanker Patiënt wil / kan geen coloscopie  ondergaan zaterdag 24 januari 2009

Indicaties Indicatie voor een coloscopie met  vraagstelling poliep of colonkanker Patiënt wil / kan geen coloscopie  ondergaan Onvolledige OC (2-10%)  zaterdag 24 januari 2009

Indicaties Indicatie voor een coloscopie met  vraagstelling poliep of colonkanker Patiënt wil / kan geen coloscopie  ondergaan Onvolledige OC (2-10%)  Bij contra-indicaties voor OC  zaterdag 24 januari 2009

Indicaties Indicatie voor een coloscopie met  vraagstelling poliep of colonkanker Patiënt wil / kan geen coloscopie  ondergaan Onvolledige OC (2-10%)  Bij contra-indicaties voor OC  Asymptomatisch: screening (poli MDL)  zaterdag 24 januari 2009

Indicaties Indicatie voor een coloscopie met  vraagstelling poliep of colonkanker Patiënt wil / kan geen coloscopie  ondergaan Onvolledige OC (2-10%)  Bij contra-indicaties voor OC  Asymptomatisch: screening (poli MDL)  bevolkingsonderzoek?  zaterdag 24 januari 2009

“Frail and Elderly” 96 pat 110 new important findings 23 extracolonic malignancies 49 pat 29 colorectal cancers 14 pat 16 large polyps Sens per polyp: 89 %  Sens per cancer: 97 %  Tolan D et al, AJR 2007 zaterdag 24 januari 2009

“Frail and Elderly” 96 pat 110 new important findings 23 extracolonic malignancies 49 pat 29 colorectal cancers Geen 14 pat 16 large polyps cardiovasculair risico! Sens per polyp: 89 %  Sens per cancer: 97 %  Tolan D et al, AJR 2007 zaterdag 24 januari 2009

Contra-indicaties zaterdag 24 januari 2009

Contra-indicaties • Relatief • Heupprothesen: artefacten zaterdag 24 januari 2009

Contra-indicaties • Relatief • Heupprothesen: artefacten • Absoluut • onmiddellijk na coloscopische poliepresectie • Zwangerschap • Acuut abdomen; acute diverticulitis • Recente abdominale chirurgie • Bekend toxisch megacolon, inflammatoire darmpathologie zaterdag 24 januari 2009

Wat te doen na CTC? zaterdag 24 januari 2009

Wat te doen na CTC? • 1 of meer poliepen van 10 mm of groter: OC zaterdag 24 januari 2009

Wat te doen na CTC? • 1 of meer poliepen van 10 mm of groter: OC • 6-9 mm poliepen: zeer kleine kans op maligniteit (0,015-2%) • aanpak wisselend ngl klinische setting (leeftijd en comorbiditeit) • Zalis et al. (Radiology 2005): consensus proposal ➡ OC indien 3 of meer poliepen van 6-9 mm zaterdag 24 januari 2009

Wat te doen na CTC? • 1 of meer poliepen van 10 mm of groter: OC • 6-9 mm poliepen: zeer kleine kans op maligniteit (0,015-2%) • aanpak wisselend ngl klinische setting (leeftijd en comorbiditeit) • Zalis et al. (Radiology 2005): consensus proposal ➡ OC indien 3 of meer poliepen van 6-9 mm • Nog onvoldoende consensus wat te doen • controle na 3 jaar verantwoord? - Pickhardt et al, AJR 2008 zaterdag 24 januari 2009

zaterdag 24 januari 2009

• OBJECTIVE. The primary aim of this model analysis was to compare the clinical and economic impacts of immediate polypectomy versus 3-year CT colonography (CTC) surveillance for small (6- to 9-mm) polyps detected at CTC screening. • CONCLUSION. For patients with small (6- to 9-mm) polyps detected at CTC screening, the exclusion of large polyps (10 mm) already confers a very low risk of CRC. The high costs, additional complications, and relatively low incremental yield associated with immediate polypectomy of 6- to 9-mm polyps support the practice of 3- year CTC surveillance, which allows for selective noninvasive identification of small polyps at risk. zaterdag 24 januari 2009

Toekomst zaterdag 24 januari 2009

Toekomst • rol voor CTC in bevolkingsonderzoek? zaterdag 24 januari 2009

Toekomst • rol voor CTC in bevolkingsonderzoek? • momenteel loopt adviesaanvraag in opdracht van minister van VWS, resultaat tegen zomer 2009 zaterdag 24 januari 2009

Toekomst • rol voor CTC in bevolkingsonderzoek? • momenteel loopt adviesaanvraag in opdracht van minister van VWS, resultaat tegen zomer 2009 • nog meer onderzoek nodig: zaterdag 24 januari 2009

Toekomst • rol voor CTC in bevolkingsonderzoek? • momenteel loopt adviesaanvraag in opdracht van minister van VWS, resultaat tegen zomer 2009 • nog meer onderzoek nodig: - acceptatie CTC voor screening? zaterdag 24 januari 2009

Toekomst • rol voor CTC in bevolkingsonderzoek? • momenteel loopt adviesaanvraag in opdracht van minister van VWS, resultaat tegen zomer 2009 • nog meer onderzoek nodig: - acceptatie CTC voor screening? - kosteneffectiviteit? zaterdag 24 januari 2009

Toekomst • rol voor CTC in bevolkingsonderzoek? • momenteel loopt adviesaanvraag in opdracht van minister van VWS, resultaat tegen zomer 2009 • nog meer onderzoek nodig: - acceptatie CTC voor screening? - kosteneffectiviteit? - benodigde expertise bij beoordeling? zaterdag 24 januari 2009

Toekomst • rol voor CTC in bevolkingsonderzoek? • momenteel loopt adviesaanvraag in opdracht van minister van VWS, resultaat tegen zomer 2009 • nog meer onderzoek nodig: - acceptatie CTC voor screening? - kosteneffectiviteit? - benodigde expertise bij beoordeling? - beleid bij poliepen 6-9 mm? zaterdag 24 januari 2009

CTC als triage? • mogelijk als triagetechniek bij (i)FOBT screening - 30% fout-positieven in NL - CTC als techniek om aantal OC’s te reduceren indien FOBT+ - studie A’dam, Nijmegen, R’dam: CTC accuraat in deze setting zaterdag 24 januari 2009

Conclusie zaterdag 24 januari 2009

Conclusie • Keerpunt na publicaties NEJM 2008 zaterdag 24 januari 2009

Conclusie • Keerpunt na publicaties NEJM 2008 • Accuratesse CTC aangetoond zaterdag 24 januari 2009

Conclusie • Keerpunt na publicaties NEJM 2008 • Accuratesse CTC aangetoond • Nieuwe fase voor CTC zaterdag 24 januari 2009

Conclusie • Keerpunt na publicaties NEJM 2008 • Accuratesse CTC aangetoond • Nieuwe fase voor CTC • rol van Bariumclysma? zaterdag 24 januari 2009

Conclusie • Keerpunt na publicaties NEJM 2008 • Accuratesse CTC aangetoond • Nieuwe fase voor CTC • rol van Bariumclysma? • beschikbaarheid huisartsen zaterdag 24 januari 2009

Conclusie • Keerpunt na publicaties NEJM 2008 • Accuratesse CTC aangetoond • Nieuwe fase voor CTC • rol van Bariumclysma? • beschikbaarheid huisartsen • rol bij screening? zaterdag 24 januari 2009

Conclusie • Keerpunt na publicaties NEJM 2008 • Accuratesse CTC aangetoond • Nieuwe fase voor CTC • rol van Bariumclysma? • beschikbaarheid huisartsen • rol bij screening? • Belang van educatie verwijzers zaterdag 24 januari 2009

Conclusie • Keerpunt na publicaties NEJM 2008 • Accuratesse CTC aangetoond • Nieuwe fase voor CTC • rol van Bariumclysma? • beschikbaarheid huisartsen • rol bij screening? • Belang van educatie verwijzers • samenwerking MDL-artsen zaterdag 24 januari 2009

X-art, Christian Lauer zaterdag 24 januari 2009

Stellingen (1) zaterdag 24 januari 2009

Stellingen (1) • Colonoscopie is gouden standaard? zaterdag 24 januari 2009

Stellingen (1) • Colonoscopie is gouden standaard? • geen studies die dit valideren zaterdag 24 januari 2009

Stellingen (1) • Colonoscopie is gouden standaard? • geen studies die dit valideren • studies die aantonen dat tot 22% gemist wordt bij back-to-back OC zaterdag 24 januari 2009

Stellingen (1) • Colonoscopie is gouden standaard? • geen studies die dit valideren • studies die aantonen dat tot 22% gemist wordt bij back-to-back OC • studie van Pickhardt: CTC beter dan OC zaterdag 24 januari 2009

Stellingen (2) zaterdag 24 januari 2009

Stellingen (2) • Indien men bij CTC een poliep vindt moet achteraf toch OC gebeuren, waarom dan niet meteen OC? zaterdag 24 januari 2009

Stellingen (2) • Indien men bij CTC een poliep vindt moet achteraf toch OC gebeuren, waarom dan niet meteen OC? • meeste poliepen zijn hyperplastisch, <5% screeningspopulatie heeft adenomateuze poliep zaterdag 24 januari 2009

Stellingen (2) • Indien men bij CTC een poliep vindt moet achteraf toch OC gebeuren, waarom dan niet meteen OC? • meeste poliepen zijn hyperplastisch, <5% screeningspopulatie heeft adenomateuze poliep • m.a.w. >95% van de asymptomatische bevolking zou onnodig OC moeten ondergaan in screeningsetting zaterdag 24 januari 2009

Stellingen (3) zaterdag 24 januari 2009

Stellingen (3) • Stralingsdosis is te hoog? zaterdag 24 januari 2009

Stellingen (3) • Stralingsdosis is te hoog? • gemiddeld ong. 5 mSv maar in screeningsetting mogelijk 1-2mSv zaterdag 24 januari 2009

Stellingen (3) • Stralingsdosis is te hoog? • gemiddeld ong. 5 mSv maar in screeningsetting mogelijk 1-2mSv • risico is veel kleiner dan risico op CRC zaterdag 24 januari 2009

Stellingen (3) • Stralingsdosis is te hoog? • gemiddeld ong. 5 mSv maar in screeningsetting mogelijk 1-2mSv • risico is veel kleiner dan risico op CRC • beschikbaarheid MRI voor screening adhv MR-coloscopie is te beperkt zaterdag 24 januari 2009

Add a comment

Related presentations

Related pages

Virtuele colonoscopie - Nederlands Tijdschrift voor ...

Voordeel van virtuele CT-colonoscopie is de hogere spatiële resolutie en het goedkope contrast-middel (lucht of CO 2) dat gebruikt kan worden. Beeldbewerking.
Read more

CT - Colonoscopie Virtuală - scandia-imagistica.ro

Colonoscopia virtuala este una din cele mai noi tehnici de investigatie imagistica, introdusa din 1994, care necesita aparatura performanta. Este o te...
Read more

Colonoscopia | Proceduri medicale

... fiecare cinci ani sau colonoscopie la fiecare zece ani sau contrast bariu-dublu la fiecare cinci ani sau colonografie CT (colonoscopie virtuala) ...
Read more

Scandia Imagistica Cluj-Napoca

CT - Colonoscopie Virtual ...
Read more

Radiologie si imagistica in contract cu CAS - HIPOCRAT

Angiocoronarografie CT: Colonoscopie virtuala CT: Bronhoscopie virtuala CT: RMN CRANIO-CEREBRAL NATIV: RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA (CERVICALA, TORACALA ...
Read more

Scandia-imagistica.ro - mamografie cluj, colonoscopie cluj ...

CT - Colonoscopie Virtuală - Scandia Imagistica Cluj-Napoca. http://www.scandia-imagistica.ro/index.php?option=com_k2. Colonoscopia virtuala este una din ...
Read more

Recto colonoscopie Pagina 5 - sfatulmedicului.ro

... s-au facut toate investigatiile medicale posibile (CT, colonoscopie, endoscopie, ecografii, analize ale sangelui, urinii, etc. ) si nu s-a gasit nimic.
Read more

Endometrioză.ro - facebook.com

Endometrioză.ro. 106 likes · 36 talking about this. Endometrioza este o boală care afectează grav viaţa a sute de mii de femei din România. Aici vor ...
Read more