Crowdsourcing“ alat izvorne demokracije v3.5

50 %
50 %
Information about Crowdsourcing“ alat izvorne demokracije v3.5
News & Politics

Published on March 13, 2014

Author: madjaric

Source: slideshare.net

Description

Opisujemo što je IZVORNA DEMOKRACIJA i kako je implementirati pomoću "kolektivne inteligencije" - Crowdsourcingom!

„Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije Dr.sc. Miroslav MaĎarić, dipl.inž.el. IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije CR O atia wdsourcin g 1/40

Predgovor Autor ju je snimio u svibnju u Egiptu. Ove ptice su letjele možda iz Južne Afrike u Hrvatsku. Imaju tako ureĎeni sustav, da svaki sudionik pomaže ostalima iza sebe. VoĎa je sposoban, a prepušta svoje mjesto kad se umori. Ove ptice samo takvom “suradnjom” mogu prevaliti 10.000 kilometara. Na njihovom odredištu, u Hrvatskoj, želimo isti takav sustav, jer samo tako možemo uspjeti izaći iz krize. Više o tome! IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije Pogledajte na trenutak sliku u pozadini ovoga slajda: 2/40

Sadržaj Uvod: temeljni problemi reprezentativne demokracije i alternative ŠTO? Što je izvorna demokracija, a što crowdsourcing ZAŠTO? Zato jer je reprezentativna demokracija (kod nas) DOKAZALA neučinkovitost TKO? Zainteresirani i angažirani graĎani čine „collective intelligence“ GDJE? Na Internetu pomoću crowdsourcing alata KADA? Prvo ideje, zatim ocjenjivanje predloženih rješenja KAKO? Odgovarajućim alatom, prikazati model GoogleGroups, te stvarne potrebne funkcionalnosti KOLIKO? Alat virtualno zabadava, trošak moderiranja i vrednovanja Zaključak: ako mislite da je sadašnje stanje dobro ili da će sadašnje političke elite izvući RH iz krize, zaboravite ovo predavanje!  IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 3/40

Prije uvoda – audience check Dva pitanja da utvrdimo jesmo li na pravom mjestu? 1. Smatrate li da Hrvatska ide u dobrome smjeru? 2. Smatrate li da sadašnji model vlasti jamči dobar smjer za Hrvatsku? Za one koji odgovore s DA na barem jedno od ovih pitanja  Za njih je ova tribina gubitak vremena!  IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 4/40

Uvod: posljedice nedostatka SURADNJE Misli li netko da se državom u nas: upravlja (zadovoljavajuće) dobro? Koja je najveća slabost upravljanja državom? Nedostatak SURADNJE na svim razinama! Provjerimo ovu paušalnu tvrdnju razmišljanjem o uzrocima naših problema i mogućim rješenjima:  Postoji li neki značajniji problem, koji nije uzrokovan nedostatkom SURADNJE?  Postoji li neki značajniji problem, koji se ne da riješiti dobrom SURADNJOM? Uzmimo za primjer notornu nabavku automobila:  Automobili neprimjereno skupi za krizno doba su nabavljani jer nije bilo SURADNJE struke i donositelja odluka: jednostavno se primijenila deset godina stara odluka, na osnovi “obijesnih” inputa ministarstava  Da je bilo SURADNJE sa strukom, napravila bi se otvorena specifikacija u kojoj bi se našlo mjesta npr. za Hyundai Genesis po 35.000 € umjesto SLABIJEG Audi A6 po 55.000 €! Još jedan primjer koji pokazuje potpuni nedostatak suradnje: Inovacijska strategija  IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 5/40

Uvod: Primjer “Inovacijska strategija” Javni sektor: NESURADNJA meĎu institucijama i tijelima državne uprave je „state-of-the-art“, primjer Inovacijske strategije: • sredinom prosinca 2013. mjerodavna dužnosnica EU pita MRRFEU o Strategiji • MRRFEU je upućuje na MZOS, koji upućuje na MINGO, koji vraća to u MZOS, • Onda se ipak MINGO sjeti da to rade oni • štoviše da na svojem webu ima javnu raspravu 6-21.12.2013 • O “javnoj raspravi” nema nikakve javne objave • Na tu “javnu raspravu” dolaze 4 (četiri!) inputa (nema IRB!?) • Malo pozitivnoga: MINGO odgovara o prihvaćenom/odbijenom! Najveći potencijal SURADNJE je u utjecaju graĎana na vlast: Izvorna demokracija i Crowdsourcing  IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 6/40

ŠTO je IZVORNA DEMOKRACIJA? Vlast koja ČUJE i SLUŠA graĎane! Razlikuje se od sadašnje REPEZENTATIVNE demokracije, gdje je: • Upravljanje loše jer se “povratna veza” SLABA– samo glasanje, i to za etablirane političke opcije koje se ne razlikuju! • “Povratna veza” je takoĎer SPORA – unutar 4 godine vlast (ne) radi što hoće! • Upravljanje je podložno “ŠUMOVIMA” – odluka kod glasanja je ometana marketingom! Obratno, IZVORNA DEMOKRACIJA je otpornija na navedene manjkavosti: 1. SNAGA: osim glasanja, graĎani imaju priliku davati ideje i nuditi rješenja 2. BRZINA: svaka akcija i reakcija se mogu odvijati praktički trenutno 3. BEZ “ŠUMOVA”: odluke se donose na osnovi konstruktivnog inputa zainteresiranih graĎana, a ne na osnovi promidžbe. Usporedimo workflow sadašnje REPREZENTATIVNE i IZVORNE demokracije  IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 7/40

Workflow sadašnje REPREZENTATIVNE demokracije IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije Saborski zastupnici Glasačko tijelo Stranke Vlada Rezultati “Narodna memorija” Izbori Upravljanje Trgovina? Koalicije Poslušnost? 8/40

Workflow buduće IZVORNE demokracije IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije Saborski zastupnici Glasačko tijelo Stranke Vlada Rezultati “Narodna memorija” Izbori Upravljanje Trgovina? Koalicije Poslušnost? IZVORNA DEMOKRACIJA! Rezultati trajno raspoloživi! Naknadna tran- sparentnost Zainteresirani! Dokazivo! 9/40

Profili sudionika u političkom sustavu IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije Kategorija sudionika Osobitosti ponašanja Stranačko članstvo Ideološka homogenost, klijentelistička aspiracija, pasiva šireg sloja Stranačko vodstvo Traži poslušnost, sklono autokraciji i jednoumlju, ne priprema se za preuzimanje vlasti Premijer Smatra se “gospodarom svemira”, tijekom 4 godine legislative odabire poslušne, a ne sposobne ministre Članovi vlade Odabrani po podobnosti i po stranačkim zaslugama, bez sposobnosti strateškog promišljanja i dobre organizacije Zastupnici u Saboru Izabrani zbog pozicije na stranačkoj listi, smatraju da im je 80% posla glasanje za zakone, nemaju bazu u narodu Birači Nezainteresirani, skloni vjerovanju u politički marketing, glasaju za onoga tko lijepo govori što im se sviĎa GraĎani Frustrirani zbog slabog utjecaja na vlast, stalno kritiziraju, ne poduzimaju ništa konstruktivno. 10/40

ZAŠTO IZVORNA DEMOKRACIJA? • Odgovor je vrlo jednostavan: zato jer je klasična, reprezentativna demokracija u Hrvatskoj dokazala svoju neučinkovitost! • Naravno, to nije zagovaranje REVOLUCIJE, nego EVOLUCIJE reprezentativne demokracije • Treba ispraviti “najslabiju kariku” sustava – slabu i sporu povratnu vezu podložnu šumovima • U reprezentativnoj demokraciji je to: • Nikakav utjecaj “kolektivne inteligencije” • Sporo donošenje odluka i ispravljanje pogrešnih • Ne brkati s IZRAVNOM demokracijom–referendumom, koji je brži (samo u Švicarskoj!), ali podložan istim šumovima kao i reprezentativna demokracija.IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 11/40

Mala anketa: Opcije za izlaz Hrvatske iz krize (odaziv: 15) Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracijeIRB 12.3.2014. 12/40 0 1 2 3 Dolazaknavlastnekog političkogtrećegputa Nekavrstastranog namjesništva Neštodrugo,opisati dolje! Proglašavanjestečaja RH-domaćistečajni upravitelj Proglašavanjestečaja RH-stranistečajni upravitelj Rješenjekroztrenutni bipolarnipolitičkisustav Ukrajinskimodel Nekavrstastranog namjesništva CROwd-sourcingkao alatizvornedemo- kracije,vidinalinku… Proglašavanjestečaja RH-stranistečajni upravitelj Moja preferenca (bez obzira na realnost) Realno unutar 5 godina ?

ŠTO je “crowdsourcing”? • To je ALAT za “pribavljanje ideja, usluga i sredstava iz mnoštva” • Pribavljati se može svašta: • Ideje i rješenja zadanih problema • Tehnička rješenja (npr. razvoj SW, u geodeziji!) • Stručni “crowds” - usluge: Radiologija, Dizajn, Consulting • Financiranje (Crowdfunding) • Crowdsourcing je mainstream (2,35 M dokumenata) • “Dijete” crowdfunding: 3,5 M dokumenata • “Crowdsourced politics”: • Island, Finska, Obama, Cameron, … IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 13/40

TKO sudjeluje u crowdsourced politics? • Svi zainteresirani graĎani! • Primjer Islanda: • Nakon bakrota su osnovali ustavotvornu skupštinu od 1000 lutrijom odabranih ljudi • Od njih su odabrali 25 koautora novoga ustava • Kriterij je bio: bez bivših političara! • Napisali su ustav koji je parlament usvojio • Nažalost, političari su naknadno uspjeli ukinuti tako usvojeni ustav (zbog prijave pogreške u proceduri TAJNOG odabira)! • Trebamo li zbog ovog (trenutnog) neuspjeha odustati od izvorne demokracije?  IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 14/40

Prva zrakoplovna nesreća sa smrtnim ishodom Da li bi bilo dobro da se zbog toga odustalo od avijacije? Da li je dobro odustati od crowdsourced politics zbog propasti islandskog Crowdsourced Constitution? IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 15/40

GDJE se provodi crowdsourcing? • Na Internetu • Globalno • Područja: • Državna uprava, • Ostali javni sektor, • Realni sektor, • Civilno društvo, • Stranke, • Akademska zajednica, • Javnost, • Socijalne mreže • Knowledge-servisi (wiki, dictionaries, …) • … IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 16/40

KADA se provodi crowdsourcing? U svim fazama rješavanja društvene, osobne ili poslovne aktivnosti: • Prikupljanje ideja • Predlaganje rješenja problema • Dizajn • Testiranje • “Business as usual” – e.g: • prevoĎenje, • GIS podaci, • second opinion, … IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 17/40

KAKO se provodi crowdsourcing? Crowdsourcing je ALAT! Mogu se koristiti SW rješenja: • Postojeći freeware/free services • Licencirana rješenja (web servisi) • Vlastita rješenja U načelu je slično internetskim forumima, uz razlike: • Forum je uglavnom slobodna diskusija o svemu što sudionicima padne na pamet • Često zagušeno destruktivcima i “vandalima” • Alat Crowdsourcinga treba imati moderaciju u smjeru konstruktivnih ideja i prijedloga • Jednostavna crowd-etiquette: • Be positive! • Stick to the theme! • Dont’t judge! • Vote! SW rješenja na Internetu su mnogobrojna  IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 18/40

Neki crowdsourcing sajtovi IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije • indiegogo.com: funding platform. Fund what matters to you • Sparked.com: collaboration between brands and customers • DailyCrowdsource.com: helps to understand crowdsourcing. • KeepTheWebOpen.com • challenge.gov powered by challengepost.com  • crowdflower.com: open Internet+open government (“Madison”) • Kiva.org: crowd micro funding • Kickstarter.com: a new way to fund creative projects • uservoice.com: a better way to listen to their users’ voices. • Tricider.com: brainstorming and voting just for you! (50€/yr) • http://a.freshbrain.com/solvr// : problem/idea/comment  • https://crowdsourcing.pirati.hr/ NEAKTIVNO  • Još je više rješenja za Internet forume, dobar pregled na wiki  19/40

Usporedba Internet forum SW rješenja (wiki) IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije Flat Threaded User-selectable themes Calendar Image attachment Unread message tracking WYSIWYG Editor Beehive Forum Yes Yes Yes No Yes Full Yes (using TinyMCE) Discourse Yes Yes No No Yes Full No Discuz! Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes eXo Platform Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes FluxBB Yes No Yes No Plugin Session No FUDforum Yes Yes Yes Yes Yes Full Yes Ikonboard Yes Yes Yes Yes Yes Session No Invision Power Board Yes Yes Yes Plugin Yes Full Yes MyBB Yes Yes Yes Yes Yes Full Plugin Phorum Yes Yes Yes No Yes Full Yes phpBB Yes Yes Yes Plugin Yes Full Planned PunBB Yes Plugin Yes Plugin Plugin Session Plugin Simple Machines 1 Yes No Yes Yes Yes Full No Simple Machines 2 Yes No Yes Yes Yes Full Yes Snitz Forums 2000 Yes No No No No Yes No Telligent Community Yes Yes No No Yes Yes Yes UBB.classic Yes No No No No Session No UBB.threads Yes Yes Yes Yes Yes Full Planned (Version 8.0) Vanilla Forums Yes No Yes No Plugin Yes Plugin vBulletin Yes Yes Yes Yes Yes Full Yes Webcrossing Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes XenForo Yes Yes Yes No Yes Full Yes XMB Forum Yes Yes Yes No Yes Full No 20/40

KOLIKO stoji crowdsourcing? • Cijena licenciranog alata: IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 21/40

KOLIKO stoji crowdsourcing? Čak i kod free ware/service i za crowdsourcing vrijedi: • “nema ručka zabadava!”: • Razvoj koncepta • Odabir alata • Prototyping s “investitorom” (pilot) • Održavanje • Moderiranje • Interakcija s “vlasnikom” crowdsourcinga Gruba procjena troška za jednu organizaciju za cca:1.000 sudionika, 50 postova/dnevno i 10 kontakata “vlasnika: • 2 č/mj za implementaciju • 1 sat/dnevno za pogon. IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 22/40

Kvalitetan forum: http://forum.tportal.hr/index.php IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 23/40

Kvalitetan forum: http://forum.tportal.hr/index.php IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 24/40

Solv’r super struktura: http://a.freshbrain.com/solvr// IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 25/40

Izazovi i natjecanja: http://challengepost.com/discover IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 26/40

Izazovi i natjecanja: http://challengepost.com/discover IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 27/40

Sudionici u ChallengePost Crowd-u IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 28/40

Isti alat se koristi i za US gov.: https://www.challenge.gov/ IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 29/40

Isti alat se koristi i za US gov.: https://www.challenge.gov/ IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 30/40

Causes is the place to discover, support and organize campaigns IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 31/40

Crowdsourcing u razvoju proizvoda IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije • 400,000+ members • Last year Quirky launched 121 new products, selling 2.3 million units through retailers • Each week Quirky evaluates 3,000 ideas and votes on 15 • 10% is held as a royalty for those who contributed to a product's creation • The inventor gets 42% of royalties • The community splits the rest 32/40

Crowdsourcing u razvoju proizvoda IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije It doesn't matter if it's a little doodle, a crazy chemical formula, or a "wouldn't it be cool if...", sharing your idea is the first step toward bringing your idea to life. There are thousands of ideas submitted to Quirky every week. Deciding which of these ideas are the best is in your hands. Go ahead and vote … You play a role in every single decision we make. Help us decide something as simple as what color we should make a product, … Unfortunately, it's still just a picture, but before long it'll be a product, … Quirky uses some of the most state-of- the-art manufacturing techniques … In the end, the world has access to an invention that wouldn't have existed without your help, and you have access to more cash to spend on new shoes … 33/40

Rješenje za crowdsourcing ideja i prijedloga IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 34/40

Rješenje za crowdsourcing ideja i prijedloga IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 35/40

Model crowdsourcinga pomoću GoogleGroups IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 36/40

Model crowdsourcinga pomoću GoogleGroups IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 37/40

Model crowdsourcinga pomoću GoogleGroups IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 38/40

 Potrebne funkcionalnosti IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije • Post-anje ideja i prijedloga rješenja problema • “Threaded” diskusije • Komentari, glasanje • (top) influenceri, (top) postovi • Moderiranje za sprečavanje “šumova” • Struktura predmeta (hijererhija), “move” • Search engine, tagiranje, kategorizacija • Vremenska ograničenja “kampanja” • Prijava, reminderi, alerti (mailom) • Document upload • Administriranje. 39/40

Zaključak • Izlazak iz krize nije izgledan sadašnjim modelom političkog sustava • Osnovni problem je u nedostatku regulacije sustava: povratna veza je SLABA i SPORA • Izvorna demokracija – ideje i prijedlozi rješenja IZVIRU iz mnoštva • Alat je crowdsourcing • Polako treba osigurati da time vlast SLUŠA i ČUJE “kolektivnu mudrost” • Ne zanemariti slabosti i prijetnje CrowDemo • Djelovanje u smjeru stranaka i tijela vlasti da prihvate ovaj svjetski trend. IRB 12.3.2014. Mađarić: „Crowdsourcing“ - alat izvorne demokracije 40/40

Add a comment

Related presentations

Related pages

Miroslav Mađarić | LinkedIn

View Miroslav Mađarić’s ... Miroslav Mađarić; Crowdsourcing: alat ... Opis korištenja crowdsourcinga za potrebe izvorne demokracije:
Read more

Download torrents, Download torrent, torrent tracker

Toggle navigation SlowTorrent.com. Home; Categories; Latest Searches;
Read more

AGENDA MLADIH DEMOKRATA KOALICIJA MLADIH | Ljubica ...

... postignut u dva i pol tisućljeća od pojave izvorne, Atenske demokracije. ... crowdsourcing, ... alat pruža ključne ...
Read more

Glasanje bezglasnih - H-Alter - Udruga za medijsku kulturu

... gdje prazni spektakl i obilan novac nužno korumpiraju izvorne i iskrene motivacije i ... čitavo polje demokracije i participacije. Nasuprot ...
Read more

Arhitektura Slikarstvo Kiparstvo XXst

ARHITEKTURA , GRADJEVINA , GRADNJA , PREDAVANJA IZ ARHITEKTURE by iguman5 in Book Excerpts, arhitektura, and gradnja
Read more

31 10.03.2010 Odluka o objavljivanju pravila o državnim ...

... izdavači novina i drugih tiskovina također su važni jamci objektivno informirane javnosti i demokracije. ... izvorne mjere, u kojem ... alat za ...
Read more

25 28.02.2013 Zakon o pravu na pristup informacijama

... u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u ... javno dostupan alat koji korisnicima kroz ... demokracije, – koja nije ...
Read more

Kevin's GATTACA World: Novel miRNAs discovered using SOLiD ...

... ( v3.5 ) to call SNPs in ... coursera (2) crowdsourcing (2) customization (2) data (2) ... aegilops_tauschii (1) agile (1) alt (1) android ...
Read more

Zakon o pravu na pristup informacijama - Zakon.hr

... u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe ... javno dostupan alat koji korisnicima kroz ... demokracije, – koja nije ...
Read more