Cross-Culturele Samenwerking in Project Management - 24u Online Kennis Delen - Dr. Karen Smits

67 %
33 %
Information about Cross-Culturele Samenwerking in Project Management - 24u Online Kennis...
Business & Mgmt

Published on March 10, 2014

Author: KarenSmits

Source: slideshare.net

Description

In the execution of a project, collaboration is inevitable. As a great variety of people come together, each with their own cultural background, the project setting is seen as a cultural complex work environment. In this short presentation (in Dutch) I briefly explain the results of my Ph.D. study on cross-cultural collaboration in the Panama Canal Expansion Program. This is to support the participants of the event "24uur Online Kennis Delen" organized by Kennis in het Groot and Rijksprojectacademie on March 13-14, 2014.

===
Dr. Karen Smits is an organizational anthropologist. With a focus on organizational culture, change and development, she works as a researcher and advisor in the Latin America region. Please visit www.crossculturework.com for more info.

Cross-Culturele Samenwerking in Project Management

Academische noot • De samenwerking tussen verschillende partijen wordt gezien als een kritische succes factor in project resultaten (Bresnen & Marshall, 2002; Cooke-Davies, 2002; Van Marrewijk & Veenswijk, 2006). • We moeten ons meer richten op de ‘actualiteit’ in project organisaties en ons focussen op de beleving van de deelnemers (Cicmil et al., 2006).

Academische noot • Wanneer men zich aansluit bij een project team blijft de persoonlijke identiteit behorende bij de ‘thuis’ organisatie, de professie en andere groepen waar men deelt van uit maakt diep geworteld aanwezig (Sackman & Friesl, 2007).

Cultuur • De omgangspatronen tussen mensen. – Waarden: zaken die men collectief nastreeft – Opvattingen: verkondiging van de waarden – Normen: concrete gedragsregels • “The way we do things around here”

Organisatiecultuur • Een samenhangend geheel van werkelijkheids- concepties, waarden en gedragsregels dat betrekking heeft op het werk dat binnen de organisatie wordt verricht en op de wijze waarop mensen binnen die organisatie met elkaar omgaan(Tennekes 1995:57) • Subculturen: eigen opvattingen, normen en waarden binnen een dominante cultuur.

Culturele risico’s in projecten Thema’s Project risico’s Project narratief Ontbreken van helder narratief Verschillende interpretaties van project Culturele verschillen Verschillen in organisatie cultuur Verschillende praktijken van beroepsculturen Nationale cultuurverschillen Culturele raakvlakken Fragmentatie van projectorganisatie Gebrek aan empathie Samenwerking strategieën Culturele botsingen en patstelling tussen partners Suboptimaal gebruik van kracht partners Projectteam dynamiek Geen betrokkenheid van projectmedewerkers Rolverwarring en gebrek aan verantwoordelijkheid Managen van projectcultuur Moeizame faseovergangen Gebrek aan gemeenschappelijke projectfocus en energie

Ph.D. Onderzoek • Onderzoeksvraag: Hoe gaan project medewerkers om met de culturele complexiteit die zich manifesteert in de dagelijkse praktijk van het Panama Canal Expansion Program?

Cross- Culturele Samenwerking: A Collabyrinth

A Collabyrinth • Praktijken van samenwerking – De dingen die men dóet: communicatie, actie, gedrag. – Gedeelde normen en waarden over activiteiten in een gemeenschap die medewerkers continue naleven, aanscherpen en reproduceren. Conflicterende omstandigheden Discrepantie tussen onderliggende waarden, bijv. bij publieke en private partijen Duikboot gedrag Autonoom opereren, geen rekening houden met andere partijen Overeenstemming zoeken Focus op gelijkenissen, zoek overeenkomsten Vrienschappelijke relaties bouwen Benut behoefte om samen te werken en bereidwilligheid van medewerkers om relatie op te bouwen Verhalen vertellen Bind medewerkers met verhalen Synergie bereiken Aanpassen aan de ander om gezamelijk resultaat te bereiken. Open staan om van elkaar te leren

Praktische Aanbevelingen • Partners – Culture Scan: bied inzicht in partijen • Possibilities – Focus op nieuwe kansen en uitdagingen • Patience – Heb geduld. Conflicten zijn onvermijdelijk/noodzakelijk • Philosophy – Creëer project filosofie • Promotion – Stimuleer samenwerking!

Hartelijk dank voor uw aandacht. Veel succes!

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

24 uur online actief

Karen Smits van Cross Culture Work is adviseur en ... Cross-Culturele Samenwerking in Project Management – 24u Online Kennis Delen – Dr. Karen Smits ...
Read more

crossculturele samenwerking

Cross-Culturele Samenwerking in Project Management ... 24u Online Kennis Delen – Dr. Karen Smits from ... Bij samenwerking moet je eerst de verschillen ...
Read more

algemeen management kennis - Copy - Documents

Share algemeen management kennis ... Cross-Culturele Samenwerking in Project Management - 24u Online Kennis Delen - Dr. Karen Smits
Read more

Open online masterclasses en webinars - Afstandsonderwijs ...

Door het volgen van de online masterclasses verdiept u uw kennis van een ... met dr. Marco Kalz In samenwerking met ... met prof. dr. Gerhard Smit .
Read more

Music-, Video-, Graphic & Photo Software from the market ...

Publish Online Expand Free Trials View Web Products. Product Finder. Support ... MAGIX has been inspiring people for more than 20 years with powerful, ...
Read more

NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Jordaniër is tegen 'samenwerking ... 5 uren geleden NUweekend Jarig Wikipedia naarstig op zoek naar meer vrouwen Online ... de 'incourante delen ...
Read more

icts.kuleuven.be

Je bent ook een teamspeler en kan je expertise vlot delen ... Management & support Prof. dr ... Karen Cauwels Diensthoofd Prof. dr ...
Read more