Creativiteitstechnieken Ondernemersforum Unizo (18 maart 2014)

40 %
60 %
Information about Creativiteitstechnieken Ondernemersforum Unizo (18 maart 2014)
Business & Mgmt

Published on March 19, 2014

Author: KurtPeys

Source: slideshare.net

Description

Hoe krijg je als ondernemer nieuwe ideeën om je zaak unieker en succesvoller te maken

Van idee naar creatief idee Kurt Peys Ondernemersforum Unizo 18-03-2014

Wie zijn we? Missie: Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot creativiteit, kennis en financiële middelen Dienstverlening: Kosteloos en confidentieel

Innovatiecentrum: werkgevers bundelen krachten, Vlaamse Overheid ondersteunt

Add Add

Nieuwe manier van waardecreatie

Nieuwe manier van waardecreatie

Innoveren kan op verschillende wijzen

S T A R T T O I N N O V A T E

Op zoek naar goede ideeën…

Onze verbeelding kende ooit geen grenzen…

... maar met ouder worden komen vaak de grenzen... Individu: 98% van onze tijd denken we op een logische manier

… want we houden zo van logisch denken

… liefst volgens handleidingen

… en ons baserend op ervaring

…maar hoe leren we creatief denken? When you always do what you’ve always done you will always get what you have always got !! (Einstein)

… we kunnen creatief denken door te steunen op de volgende 5 pijlers… Creatief Kijken Uitstel oordeel Associëren Denken in Alternatieven Verbeeld dingen CREATIVITEIT

• Creatief kijken

Een ander perspectief…

Neem actief waar

Klanten begrijpen

Uitstel van oordeel Uitstel van oordeel

Innovaties geënt op de markt…

Innovaties geënt op de markt… Bouwen op andere ideeën

Innovaties geënt op de markt…

Innovaties geënt op de markt… Denken in alternatieven

Innovaties geënt op de markt… Creativiteitstechnieken helpen

Innovaties geënt op de markt…

Brainstormen in 4 fasen 1) Startfase = definiëren van uitdaging 2) ideeën genereren 3) ideeën selecteren 4) ideeën uitwerken

HOE SPELEN WE TEGEN 2017 IN OP VERANDERENDE NODEN VAN BESTAANDE EN MOGELIJKE NIEUWE KLANTEN? CENTRALE VRAAG

- HOE ZIET DE WINKEL ER DAN UIT? - HOE BEREIKEN WE KLANTEN? - WELKE PRODUCTEN BIEDEN WE AAN? - WELKE DIENSTEN BIEDEN WE AAN? - WELKE NIEUWE TECHNOLOGIE GEBRUIKEN WE IN ONS BEDRIJF EN HOE? - HOE ZETTEN WE DE WAARDE DIE WE CREËREN OM IN GELD? - … Denk breed…

•Ronde 3 •Ideeën selecteren Techniek 1 = Brainwriting Uitdaging = 3 keer 3 ideeën in 3 minuten Per trio Na 3 minuten doorschuiven en associëren op andere ideeën

Brainwriting

HOE SPELEN WE TEGEN 2017 IN OP VERANDERENDE NODEN VAN BESTAANDE EN MOGELIJKE NIEUWE KLANTEN? CENTRALE VRAAG

Innovaties geënt op de markt…

Techniek 2 = op markttrends georiënteerde brainstorms… • Verpersoonlijking: Meer en meer willen klanten echt oplossingen op hun maat • Altijd on-line

Op markttrends georiënteerde brainstorms… • We zijn op zoek naar belevenissen • Vergrijzing

Op markttrends georiënteerde brainstorms… • 2 Creativiteitteams • Vorm duo‟s binnen team • Per team 5 minuten 5 à 10 ideeën formuleren die aansluiten bij één trend op flipchart • Na 5 minuten nieuwe trend (en dit 3 keer) LET OP: ideeën mogen niet binnen de 3 maanden realiseerbaar zijn (voldoende ambitie hebben!)

Op markttrends georiënteerde brainstorms… • Verpersoonlijking: Meer en meer willen klanten echt oplossingen op hun maat • Altijd on-line • Wij zijn op zoek naar belevenissen • Vergrijzing

Techniek 3: Hoe zou … jouw sector aanpakken

Hoe je idee creatiever maken?

S C H A V E N

SUBSTITUEER PRODUCT OF ONDERDEEL

SUBSTITUEER PRODUCT OF ONDERDEEL

COMBINEER

COMBINEER

HERSCHIKKEN

AANPASSEN

VERGROTEN/VERKLEINEN

ELIMINEREN/WEGLATEN

NIEUW NUT OF NIEUWE DOELGROEP

NIEUW NUT OF NIEUWE DOELGROEP

SUBSTITUEER COMBINEER HERSCHIK AANPASSEN VERGROTEN/VERKLEINEN ELIMINEREN NIEUW NUT

Interessante websites met technieken om tot nieuwe ideeën te kome, www.flandersdc.be/nl/creatiefdenken www.innowiz.be www.7ideas.be www.flandersdc.be

2de stap

Selectie van de beste ideeën Elke pesoon heeft gele en rode stickers Max. 2 stickers per idee per duo Alle stickers moeten op Selectie van topidee per tafel

Tips Hoe je doel voor ogen Denk in kansen Kies met lef Kies voor wat je energie geeft

Intellectuele Eigendom Auteursrecht Handelsnaam Merk Model Domeinnaam Octrooi (in Engels = patent)

Wat is een Business Model ? Een business model beschrijft de wijze waarop een organisatie waarde creëert, levert en capteert.

Business Model Canvas – de onderdelen

Business Model Canvas – de onderdelen STAP 1: Voor wie?

De verschillende groepen mensen of organisaties die een onderneming tracht te bereiken en te dienen: Wie zijn uw belangrijkste klanten? Voor wie creëert de onderneming waarde? Wat is de structuur van uw markt? Wie wel & wie niet ? Stap 1: Klanten en Klantensegmenten

De verschillende groepen mensen of organisaties die een onderneming tracht te bereiken en te dienen: Wie zijn uw belangrijkste klanten? Voor wie creëert de onderneming waarde? Wat is de structuur van uw markt? Wie wel & wie niet ? Stap 1: Klanten en Klantensegmenten

Business Model Canvas – de onderdelen STAP 2: Wat maakt je uniek in de ogen van je klanten?

Combinatie aan producten en diensten (=aanbod) dat waarde creëert voor dat specifieke klantensegment (=onderliggende nood bij klant) Waarom doen klanten op uw onderneming beroep en niet op een ander (=Unique Buying Reason)? “Alleen wij kunnen…” Welk klantenprobleem helpen wij “oplossen”, of aan welke „winst‟ creëren wij voor onze klant? Verschillend per segment! Stap 2: Klantenwaarde propositie

Lombardia Food Creators • Nieuwe warme fruitige gemberdrank • Geoctrooieerde schenkmachine • Schrijven van businessplan • IWT-subsidie

Combinatie aan producten en diensten (=aanbod) dat waarde creëert voor dat specifieke klantensegment (=onderliggende nood bij klant) Waarom doen klanten op uw onderneming beroep en niet op een ander (=Unique Buying Reason)? Welk klantenprobleem helpen wij “oplossen”, of aan welke „winst‟ creëren wij voor onze klant? Verschillend per segment! Stap 2: Klantenwaarde propositie

Business Model Canvas – de onderdelen STAP 3: Hoe bereik je klanten?

Via welke kanalen bereikt u uw klanten? (eigen of via partners ?) Welke taak heeft elk kanaal? Zijn de kanalen geïntegreerd? Kostefficiëntie? Welke werken best? Stap 3: Kanalen

Via welke kanalen bereikt u uw klanten? (eigen of via partners ?) Welke taak heeft elk kanaal? Zijn de kanalen geïntegreerd? Kostefficiëntie? Welke werken best? Stap 3: Kanalen

Business Model Canvas – de onderdelen STAP 4: Hoe behoud je klanten?

Klantenrelatie: Welke relatie wordt nagestreefd ? Is deze persoonlijk (key account) of automatisch (webshop) ? Op welke tijdstippen en hoe vaak is er interactie met de klant ? Vbn: persoonlijke assistentie, self-service, geautomatiseerde dienstverlening, communities,… Stap 4: Klantenrelatie

Klantenrelatie: Welke relatie wordt nagestreefd ? Is deze persoonlijk (key account) of automatisch (webshop) ? Op welke tijdstippen en hoe vaak is er interactie met de klant ? Vbn: persoonlijke assistentie, self-service, geautomatiseerde dienstverlening, communities,… Stap 4: Klantenrelatie

Stap 5: Verdienmodel STAP 5: Hoe verdien je geld aan klanten?

Hoe wordt je betaald voor wat je aan waarde levert? Stap 5: Verdienmodel

Hoe wordt je betaald voor wat je aan waarde levert? Stap 5: Verdienmodel

Business Model Canvas – de onderdelen STAP 8: Met wie kan je samenwerken om klanten beter te bedienen?

Welke zijn de belangrijkste partners en leveranciers van de onderneming? Waarom wordt op hen beroep gedaan? Welke diensten (processen / middelen) leveren zij aan? Welk type relatie wordt nagestreefd (strategisch alliantie - ... – aankoper/verkoper relatie)? Reden? (economy of scale – risk reduction – specifieke processen / middelen) Wat doen uw concurrenten? Stap 8: Partners

4de stap Doen en financieren

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Creativiteitstechnieken Ondernemersforum Unizo (18 maart 2014)

Share Creativiteitstechnieken Ondernemersforum Unizo (18 maart 2014) ... Download Creativiteitstechnieken Ondernemersforum Unizo (18 maart 2014) Transcript. 1.
Read more

UNIZO | De Unie van Zelfstandige Ondernemers

Vanaf 1 maart geldt 'turteltaks'. ... 09 377 18 08 oostvlaanderen@unizo.be. Elversele. ... Stel hier uw vraag aan de UNIZO Ondernemerslijn.
Read more

Laatste UNIZO nieuwsberichten | UNIZO

Stel hier uw vraag aan de UNIZO Ondernemerslijn. Of bel naar het gratis nummer 0800/20.750 voor uw dagelijkse ondernemersvragen, voor alle info over het ...
Read more

Unizo

Unizo, Brussels ... 18 mei 2014 · ... Schrijf u dan nu in voor de gratis infoavond op 3 maart in het stadhuis van Leuven. Bart Wallays ...
Read more

Eerste sessie ondernemersforum Unizo 21 01-2014 - Business

Creativiteitstechnieken Ondernemersforum Unizo (18 maart 2014) Hoe krijg je als ondernemer nieuwe ideeën om je zaak unieker en succesvoller te maken
Read more

Unizo OndernemersForum Oost-Vlaanderen

Unizo OndernemersForum Oost ... http://www.unizo.be/ondernemersforum/cm/ondernemersforum_2014 ... Op 8 maart reiken Markant vzw en Unizo de prijs uit ...
Read more

UNIZO OndernemersForum - YouTube

UNIZO OndernemersForum ... 'Ik word mijn eigen baas in 2014!'-roadshows van Unizo - Duration: 2:36. ... 18 Unizo export awards ...
Read more

Unizo ondernemersforum 2014 by Hans Claesen - issuu

21/1 • 18/2 • 18/3 • 22/4 • 20/5 • 17/6 16/9 • 21/10 • 18/11 • 9/12 ... Unizo ondernemersforum 2014 ...
Read more