Creativitate

50 %
50 %
Information about Creativitate

Published on January 10, 2009

Author: gandestecreativ

Source: slideshare.net

Description

Sparge normele, reinterpreteaza-ti viata, regandeste-ti relatiile tale interumane, recladeste-ti gandirea si mergi dincolo de ea! Invie-ti Universul, fii diferit, fii creativ, da drumul artistului din tine!

 

Capacitatea de a creea, de a produce valori Dispozi ţ ie potential ă de a creea

Think outside the box To ţ i suntem arti ş ti ş i putem face o art ă din cea ce facem î n mod normal, introdu elementul “distractiv” î n ceea ce faci.

Knowledge is power Cu c â t ş tii mai multe po ţ i face mai multe.

Dac ă el poate atunci eu pot mai bine Pentru a fi remarcat trebuie s ă te remarci, de unde s ă ş tie ş i al ţ ii de tine dac ă nu le zici c ă exi ş ti.

Concept din design – Be brave be bold Distreaz ă -te cu ceea ce faci, fii curajos

Exerseaza Atle ţ ii se antreneaz ă continuu, noi de ce nu am face asta? Antreneaz ă - ţ i creierul s ă g â ndeasc ă creativ, schi ţ eaz ă tot ce i ţ i trece prin cap, trebuie s ă fie o idee bun ă pe acolo.

Stare psihic ă ce contribuie î n cel mai î nalt grad la creearea unor bunuri spiritual e Idee aparut ă spontan î n con ş tiin ţ a

Surse de inspira ţ ie: Poze Evenimente Muzic ă Natur ă Siteuri Orice…

Colajul de atmosfer ă O colec ţ ie de imagini d in sfera temei la care lucrezi

POZA

Sedin ţ ele de brainstorming To ţ i am luat parte la o asemenea sedin ţă . O m â n ă de oameni care caut ă idei.

Nu caut ă c ă vine singur ă Atunci c â nd nu po ţ i g ă si o solu ţ ie pentru o problem ă nu trebuie neap ă rat s ă te for ţ ezi s ă g â nde ş ti po ţ i lucra la alt lucru poate acolo va merge mai bine.

Concep ţ ie Form ă de reflectare, de reprezentare generalizat ă a realita ţ ii î n con ş tiin ţă

Totul pleac ă de pe h â rtie Po ţ i ş ti toate programele din lume totul va pleca de pe hartie Idee -> schit ă + noti ţ e -> implmentare -> produs final

 

 

 

 

 

 

Pastreaz ă toate ideile Orice idee este bun ă . Dac ă nu a reu ş it atunci ea poate fi folosit ă pentru a genera alt ă idee.

Combin ă idei aleator Niciodat ă nu ş tii ce idee poate ie ş i din combinarea altor dou ă idei, joaca-te!!!

Ai curajul sa gre ş e ş ti Daca o idee nu este bun ă atunci nu ai pierdut nimic vei ş ti pe viitor s ă abordezi situa ţ iile asem ă n ă toare altfel.

Valoare Valoare = 90% idee + 10% implementare

Fii original F ă ceea ce i ţ i place dar diferen ţ iaz ă -te de ceilal ţ i, trebuie s ă vii cu ceva nou, unic, f ă î n a ş a fel î ncat s ă te ţ in ă minte cei c ă rora le prezin ţ i.

 

Add a comment

Related presentations