Creative Revolution / Kreatywna Rewolucja

50 %
50 %
Information about Creative Revolution / Kreatywna Rewolucja
News & Politics

Published on February 15, 2014

Author: neosmatjar

Source: slideshare.net

PL: W dniu 15 marca 2014 roku planowane jest uruchomienie nowego centrum kreatywnego Wrocławia: ExIT House. Przestrzeń 360 metrowej willi zostanie przekształcona w miejsce gdzie świat młodych i kreatywnych spotyka się z tradycyjnym biznesem. Misją tego miejsca jest wsparcie budowy nowej sieci społecznej opartej na wymianie wiedzy, usług i kompetencji. Poza samą platformą IT opartą o najnowsze technologię sieć będzie obsługiwać ponad 200 fizycznych miejsc do spotkań. W celu wspierania uzdolnionych ludzi powołany też zostanie program stypendialny dla środowiskowych ambasadorów marki. Działanie ExIT House jako centrum prac nad rozwojem projektów Osady Twórców/City2.0neOS jest korespondujące z założenami programowymi ESK2016 mającymi na celu przystosowanie infrastruktury kulturalnej i informacyjnej na to wydarzenie, oraz odpowiada na zmiany na rynku pracy który przechyla się w stronę sieciowych form zatrudnienia. Do powstającej sieci zaproszone są podmioty zrzeszone w klastrze multimedialnym Creativro, Wrocławskie uczelnie wyższe oraz społeczności Coworkingowe z różnych miast. Jednym z pierwszych celów społeczności ExIT jest wprowadzenie angielskojęzycznych oraz obrazkowych systemów identyfikacji w miejscach kultury i gastronomii. Projekt finansowany jest ze środków własnych grupy założycielskiej a merytoryczne sponsorowany przez ThinkTank fundacji Instytut Północny. Opłaty za dostęp do infrastruktury Willi przyjmowane są w następujących innowacyjnych środkach płatniczych: ● BITCOIN (BTC) ● GOLDACH (G) będących oficjalną wewnętrzna jednostką rozliczeniową powstającej społeczności.

EN: On the day 15th of march of 2014 it is scheduled the launch of the new creative center ExIT House in Wrocław. The aim is at transforming this 360m2 residential villa in the new meeting place for creative entrepreneurs and traditional businessmen. The goal of this project is to take networking to a new level and base it on the exchange of knowledge, services and expertise between the different parties. In addition to this main villa, mainly focused on the IT business sector and equipped with the latest tech toys, the network will provide its members with more than 200 physical locations for meetings, events and coworking projects. In order to promote the talented individuals a scholarship program will be offered for the talented people who could potentially become icons, brand ambassadors of the ExIT House project. Operation ExIT House as a flagship center, the Creators Village/City2.0neOS through which meetings are being held in order to debate the program assumptions and its role within the upcoming European Capital of Culture Wrocław2016 event, and to try to plan possible responses to recent changes in the labor market that seems to lead towards networked forms of employment. In order to expand the network we want to create, we’ve affiliated with entities such as the cluster multimedia Creativro, some universities in Wrocław and with coworking communities from different cities. One of the first objectives of the community ExIT is the improvement of English-speaking service and picture identification systems in the areas of culture and leisure. The project is funded by private investors and substantive sponsorship has been granted by ThinkTank of the Northern Institute. Fees for access to infrastructure Villa are also accepted in the following innovative methods of payment: Bitcoin (BTC); Golds (G). These last ones being the official internal currency of the emerging community.

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

rEWOLUCJA kREATYWNA — Free listening, videos, concerts ...

Watch videos & listen free to rEWOLUCJA kREATYWNA: Rewolucja w klimaciarni. Discover more music, concerts, videos, and pictures with the largest catalogue ...
Read more

Home - The Sewing Revolution

You've just entered a world where arcs and circle centres magically appear, where shapes almost draw themselves and where embroidery design placement is ...
Read more

Revolution in the Kingdom of Poland (1905–07 ...

Revolution in the Kingdom of Poland 1905–1907; Street demonstration in 1905: Date: 1905 – 1907: Location: Russia, Congress Poland (Vistula Land) Result ...
Read more

Stigma rewolucja kreatywna megakonkurs

Stigma REWOLUCJA KREATYWNA - MEGAKONKURS Etap 2 - Kosmologia, metafizyczne podstawy, wierzenia. Głosowanie rozpoczyna się 15 grudnia i potrwa do końca ...
Read more

Revolution – Wiktionary

... rewolucja → pl f ... Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache „Revolution ... Der Text ist unter der Lizenz ''Creative-Commons''-Lizenz ...
Read more

Oktoberrevolution – Wikipedia

Dieser Artikel behandelt die russische Revolution im Oktober 1917, für weitere Aufstände im Oktober siehe Oktoberaufstand.
Read more

rewolucja - Wiktionary

rewolucja f. revolution ... Declension . declension of rewolucja. singular plural; ... Text is available under the Creative Commons Attribution ...
Read more

Category:French Revolution - Wikimedia Commons

Pages in category "French Revolution" The following 2 pages are in this ... Text is available under the Creative Commons Attribution ...
Read more

Green Revolution - Wikipedia, the free encyclopedia

The Green Revolution refers to a research and development and technology transfer initiatives, occurring between the 1930s and the late 1960s ...
Read more

revolution - Wiktionary

revolution ‎ (plural revolutions) A ... rewolucja f; Portuguese: ... Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike ...
Read more