CPI_OBI_prezentacija_BiH

50 %
50 %
Information about CPI_OBI_prezentacija_BiH
Entertainment

Published on February 21, 2014

Author: JasminaM

Source: authorstream.com

Rezultati indeksa otvorenosti budžeta za 2012. godinu :  Rezultati indeksa otvorenosti budžeta za 2012. godinu Indeks otvorenosti budžeta: Indeks otvorenosti budžeta International budget partnership – potiče nevladine organizacije širom svijeta na budžetsku analizu i zagovaranje budžetske otvorenosti 2008. godine prvo istraživanje otvorenosti budžeta na državnom nivou 2012. godine prvi istraživanje otvorenosti budžeta za sve nivoe vlasti u BiH Indeks otvorenosti budžeta izračunava se za svaku zemlju na temelju 90 pitanja koja se odnose na informacije prezentirane u budžetskim dokumentima 2 Indeks otvorenosti budžeta: Indeks otvorenosti budžeta Ključni dokumenti: 1. Dokument okvirnog budžeta (DOB) 2. Prijedlog budžeta s pratećom dokumentacijom 3. Usvojeni budžet 4. Građanski budžet 5. Kvartalni izvještaji 6. Polugodišnji pregled 7. Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta 8. Revizorski izvještaji 3 Indeks otvorenosti budžeta BiH: Indeks otvorenosti budžeta BiH 4 Indeks otvorenosti budžeta BiH 2008-2012: Indeks otvorenosti budžeta BiH 2008-2012 5 Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012: Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012 6 81 – 100 Opsežne informacije 61 – 80 Znatne informacije 41 – 60 Pojedine informacije 21 – 40 Minimalne informacije 0 – 20 Slabe ili nikakve informacije Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012: Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012 7 Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012: Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012 8 Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012: Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012 9 Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012: Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012 10 Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012: Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012 11 Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012: Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012 12 Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012: Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012 13 Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012: Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012 14 Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012: Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012 15 Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012: Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012 16 Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012: Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012 17 Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012: Indeks otvorenosti budžeta BiH 2012 Učinkovitost revizorskih institucija – jaka, ali vlast se oglušuje na revizorske izvještaje Mogućnost uključivanja javnosti u budžetski proces – slaba, postoje predviđeni mehanizmi ali nisu dovoljno učinkoviti niti prepoznati od strane javnosti 18 PowerPoint Presentation: 19 Hvala na pažnji !

Add a comment

Related presentations

Related pages

www.osfbih.org.ba

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more