advertisement

Corghenci ludmila evaluare...

33 %
67 %
advertisement
Information about Corghenci ludmila evaluare...
dir

Published on February 25, 2014

Author: Dib_ulim

Source: slideshare.net

advertisement

Managementul speranţelor: evaluare şi evoluare a activităţii profesionale a personalului DIB Ludmila Corghenci, dir. adjunct DIB Symposia Investigatio Bibliotheca, 21 februarie 2014, ULIM Chişinău

Activităţi evaluative profesionale la DIB • Activităţi diverse de conţinut evaluativ: legate de activitatea profesională • Evaluarea penetrează toate componentele materiale, procesuale şi umane la DIB, fiind practicată: • evaluarea instituţională ( DIB în general, servicii, oficii, management) • evaluarea activităţilor, serviciilor, produselor, proceselor • evaluarea rezultatelor acţiunii informaţionale, culturale, sociale a DIB • evaluarea personalului • autoevaluarea.

Principiile activităţii evaluative la DIB • considerarea evaluării drept componentă indispensabilă activităţii • principiul complementarităţii formelor, metodelor şi instrumentelor de evaluare • considerarea utilizatorului drept beneficiar principal al rezultatelor evaluării (direct ori indirect) (reiese din valorile instituţionale)

Evaluarea personalului DIB: scop • axa prezentării – evaluarea anuală a activităţii profesionale a personalului. De ce? Experienţe acumulate; o reuşită; suportul documentartehnologic elaborat; impact… • Scopul evaluării personalului: adepţi ai managementului fundamentat al resurselor umane; optimizarea activităţii, augmentarea capacităţilor de prezentare/argumentare; angrenare în comunicarea profesională şi altele

Fundamentarea evaluării personalului • Proces bine gândit şi organizat • Asigurat documentar: Regulament de evaluare (2007, anual modificat); fişe de evaluare şi autoevaluare; hotărâri ale Consiliului Coordonator; tutoriale în sprijinul procesului • Cadru de organizare: grafic prestabilit (de regulă, în luna ianuarie); susţinere publică…

Cum? • La şedinţa de evaluare participă toţi angajaţii unităţii de structură. Primul este evaluat şeful serviciu/oficiu/centru. Prezentarea profesională a şefului serviciu/centru este efectuată de către directorul general, iar a şefului oficiu – de către şeful serviciu. Managerul funcţional prezintă sintetic activitatea pe parcursul anului 2013 a fiecărui angajat din unitatea de structură. • Managerul funcţional este responsabil pentru prezenţa la şedinţele de evaluare a angajaţilor din serviciu/oficiu/centru. Fiecare angajat se prezintă la şedinţa de evaluare cu fişa postului, registrul de evidenţă a activităţii individuale şi alte materiale, care confirmă implicaţiile profesionale. • Fişa de autoevaluare a angajatului DIB este prezentată în Power Point (12 slide-uri, în funcţie de structura fişei de autoevaluare).

Structura fişei de autoevaluare • Repere profesionale ale anului. Specificul profesional al anului: (Enumeraţi activităţile-reper. Prin ce a fost deosebit Anul Profesional 2013 la DIB?) • Indicatori statistici ai activităţii profesionale (programat, realizat, impact) • Cele mai bune rezultate obţinute de mine în această perioadă sunt: a nu se confunda cu toate activităţile realizate conform fişei postului, a se specifica cele mai relevante, inovative, creative

Structura fişei de autoevaluare • Trei indicatori reprezentativi de impact ai activităţii mele profesionale pentru anul 2013 sunt: Cum au influenţat activitatea instituţiei rezultatele Dvs. profesionale? Ce contribuţii aveţi pentru modernizarea activităţii DIB? (în comparaţie cu anul 2012) • Cele mai slabe rezultate ale mele în această perioadă sunt: a se indica ne-realizările, mai ales în funcţie de prevederile programului de activitate pentru anul 2013 a DIB (în comparaţie cu anul 2012)

Structura fişei de autoevaluare • Calităţile mele profesionale forte sunt (prin trei cuvintecheie) Atragem atenţia asupra înşiruirii punctelor în funcţie de activitatea informaţionalbibliotecară • Calităţile mele profesionale slabe sunt (prin trei cuvinte cheie) – reieşind din specificul activităţii

Structura fişei de autoevaluare • Specific următoarele trei momente în activitatea DIB (pentru perioada de referinţă): (în comparaţie cu anul 2012)  pozitive  negative • Sloganul meu pentru anul ce urmează • Lecturi profesionale: o carte, un articol, altă sursă, care v-a impresionat, v-a impulsionat în activitatea profesională. De ce? • Recomandaţi-ne o carte/beletristică pentru lectură: prezentând un eseu succint: autor, titlu, de ce v-a impresionat, unde o găsim şi altele

Cum se autoprezintă Bibliotecarii ULIM? Calităţi profesionale forte Calificative frecvente: responsabilitate, punctualitate, comunicabilitate, orientare spre nou Extrase din fişele de autoevaluare, 2013(redacţia bibliotecarilor): • • • • • • corectitudine profesionalism capacitatea înaltă de muncă principială productivă competentă

Cum se autoprezintă bibliotecarii ULIM? • flexibilă • multilateral dezvoltată/interesată • perseverentă • deschisă spre nou • creativă • sociabilă • organizată • bune rezultate în condiţii de stres • onestă • disciplinată • amabilă • sociabilă • creativă

Cum se autoprezintă bibliotecarii ULIM? • • • • • • • • • • Calităţi profesionale slabe: lacune în cultura managerială (în 2 fişe) emotivitate (repetat în 4 fişe) voce puternică impulsivitate sunt supărăcioasă la moment uneori neorganizată nu sunt un bibliograf de nota 10 (2 fişe) nepunctuală neîncrederea sarcastică

• • • • • • • • • • idealistă/cerinţe mari încăpăţânată prea perseverentă Workhoolic competitivă lipsa curajului puţin comunicabilă timidă sensibilă sinceră

Rezultatele evaluării pentru anul 2013, nominalizări • Laudatio pentru Cei mai Buni Bibliotecari ai anului 2013: Elena Ţurcan, şef oficiu Sala de Lectură nr. 1 Irina Cerneauscaite, coordonator CID • În cadrul BiblioGalei-2013, la fel Laudatio pentru colegii: Tatiana Panaghiu, Victoria Moşneaga, Maria Bejenari, Stepanida Bletea, Margareta Chiriac, Axenia Vaşciuc, Galina Mihailov • Laudatio pentru Debut reuşit la DIB (în profesie) – Ana Cojocaru

Impactul evaluării personalului 2013 • necesitatea reorganizării spaţiilor funcţionale ale DIB (în scopul augmentării atractivităţii) • reorientarea resurselor umane (mutarea în alte posturi) • propuneri de elaborări tehnologice şi metodologice (acoperire documentară) • schimbări în procese tehnologice • altele (sinteza evaluării este un instrument la care revenim pe întreg parcursul anului)

Ce doresc eu, L. Corghenci, de la Bibliotecarii ULIM • Să dea dovadă de pasiune şi interes pentru Biblioteconomie, Informare, Documentare • Orientare/implicare pentru educaţia continuă • Capacitate de planificare şi organizare • Fiecare manager (de fapt, fiecare bibliotecar) la DIB trebuie să fie un leader! • Putere de auto-motivare profesională • A vedea pe termen lung

Vă mulţumesc pentru audiere! lcorghenci@ulim.md

Add a comment

Related pages

BNM 3-2009 - Scribd - Read Unlimited Books

Ludmila CORGHENCI Redactor responsabil şi coordonator : ... Agenţia de Evaluare a Calităţii în Educaţie "Probatio". – Ch. : Lyceum, 2009 (F.E.-P.
Read more

ă mesei rotunde 11 noiembrie, 2010, Chi in u

Moderatori: Ludmila Corghenci, Tatiana Coşeri ... şi evaluare” (Tatiana Coşeri, BMC „B.P.Hasdeu”), „Abordarea prin competenţe a formării
Read more

SCHIMBAREA DE SINE PENTRU

Ludmila Corghenci în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Femeie – pentru că nu uită niciodată să-şi etaleze feminitatea, ...
Read more

BNM 2010-11 - Scribd - Read Unlimited Books

Tatiana Baciu, Matei Mâtcu ; comisia de evaluare: Adrian Delinschi, Camelia Marin, ... Corghenci, Ludmila 4 Cosovan, Olga 1997 Costin, Ludmila 1928
Read more

ISSN 1857-1034 Buletin ABRM Nr. 1 (11)

La fel þi dna Ludmila Corghenci, vicepreþedinta În final participanþii au apreciat ideea ... (în baza chestionarului de evaluare) Ludmila CORGHENCI
Read more

ULIM.Bibliografie - Calaméo - Publishing Platform for ...

Procesele de evaluare a calităţii necesită о largă implicare a studenţilor şi organismelor finanţatoare, ... / elab. : Ludmila Corghenci, ...
Read more

BIBLIOTECĂ DINAMICĂ. ACCES. DEZVOLTARE ŞI TRANSFORMARE

Biblioteconomic în anul 2015 : program de activitate / сoord.: Ludmila Corghenci. – ... serialelor, evidenţă şi evaluare a utilizării acestora
Read more

CATALOGUL lucrărilor editate de bibliotecile universitare ...

... (Ludmila Corghenci); Experienţe digitale şi de evidenţă a serviciilor electronice (Elena Harconiţa, Valentina Topalo). 2011 5. Harconiţa, Elena.
Read more