Corghenci ludmila abu

50 %
50 %
Information about Corghenci ludmila abu
dir

Published on February 25, 2014

Author: Dib_ulim

Source: slideshare.net

Agenţia Bibliografică Universitară: noi viziuni şi noi mandate atribuite Ludmila Corghenci, dir. adjunct DIB Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia 2014 20-21 februarie 2014

De ce acest subiect? • Confirmare a continuităţii activităţii de cercetare la DIB: fenomen promovat în anul 2004, 17 decembrie, atelier profesional • Anii trecuţi – au confirmat vitalitatea fenomenului ABU (activităţi, servicii realizate/dezvoltate pe parcursul anilor). Cum s-a dezvoltat, maturizat ABU DIB? • Una dintre concluzii: ABU nu este o componentă organizaţională, ci mai degrabă un mandat universitar (pe care ni l-am atribuit noi); implementarea acestuia solicită intervenţii din partea întregii echipe: IBD, CID, DEPASID, PASID, bibliotecari contact

• • • • ABU: parcurs profesional Reuşită! Arhiva Depozit Obligatoriu - redenumire din Arhiva Depozitului Legal anul 2013 – instrucţiunea “Organizarea şi ţinerea la zi a colecţiei DOU” (aprobată de către fondator) conexiunea cu colecţia “Publicaţii ale cadrelor didactico-şt. ULIM” (ordin nr. 107 din 16.09.2013) Impact: crearea/ţinerea patrimoniului documentar universitar – funcţie obligatorie a unei biblioteci universitare

ABU: parcurs profesional Asigurarea integrităţii bibliografice a programelor analitice Soluţii inteligente de augmentare a potenţialului informaţional al programelor analitice • De ce? PA prezintă un potenţial informaţional important (pe lângă informaţia primară) • Ce am făcut? aprilie 2012 cercetarea „Evaluarea relevanţei şi nivelului de asigurare a procesului didactic (ciclul Licenţă) cu resurse documentare”, efectuată de către DIB (rezultatele acesteia fiind prezentate în şedinţa din 25 aprilie 2012 a Senatului ULIM) • atribuirea DIB a responsabilităţilor privind redactarea bibliografică a compartimentelor bibliografice din programele analitice • elaborarea Ghidului….

http://library.ulim.md/index.php/tutoriale Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Departamentul Informaţional Biblioteconomic Colecţia „TehnoBIB” Fascicula 2 Cum se elaborează şi se prezintă compartimentul bibliografic al curriculum-ului disciplinei universitare Ghid tehnologic

Sumarul ghidului • ARGUMENT • CUM SE ELABOREAZĂ DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ A DOCUMENTULUI (mostre) (cărţi, contribuţii, documente electronice etc.) • ARANJAREA ŞI PREZENTAREA DESCRIERILOR BIBLIOGRAFICE • • ANEXE : LISTA ABREVIERILOR DE CUVINTE ŞI IMBINĂRILOR DE CUVINTE IN LIMBA ROMANĂ: conform standardului interstatal GOST 7.112004(ISO 832:1994, în vigoare din 09.01.2005) • ТАБЛИЦА СОКРАЩЕНИЙ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ (ГОСТ 7.12-93) • CODURI INTERNAŢIONALE STANDARDIZATE PENTRU PUBLICAŢII

ABU: parcurs profesional • Centru de asigurare a integrităţii bibliografice tezelor de doctor (axe: atribuire index CZU şi a semnului de autor; certificarea prezenţei în colecţia DIB; referinţe bibliografice etc.) • Centru de asigurare a integrităţii bibliografice a tezelor/proiectelor licenţă (vezi conceptul/activităţile în cadrul Campaniei în sprijinul Absolventului ULIM” http://library.ulim.md/index.php/ servicii-si-produse/programecampanii-cluburi/campania-insprijinul-absolventului-ulim/450campania-in-sprijinulabsolventului-ulim

ABU: parcurs profesional • Servicii de intermediere, orientate pentru economisirea timpului cercetătorilor (e-biletin “Cadru de reglementare în Educaţie şi Cercetare”; cumularea/diseminarea informaţiei de pe site-urile utile; servicii de intermediere cu CNC etc.) • Studii biblio/info/metrice (la nivel de facultate, cercetători individuali – integrate în revistele institutelor ULIM, studii in honorem)

Sprijinirea cadrelor didactico-ştiinţifice în procesul de promovare a rezultatelor activităţii de cercetare (axe: sprijin consultativ privind indexarea publicaţiilor instituţionale în baze de date internaţionale – Scopus, scribd.com; oferte de publicare electronică a publicaţiilor etc.)

ABU: parcurs profesional Implementarea conceptului sistemului publicaţiilor bibliografice ale DIB • (elementele sistemului: colecţia “Scriptio” – publ. ale inst., fac.; colecţia “Universitaria” – biobibliografii; colecţia “Studiorum” – despre ULIM; colecţia “Patrimonium” – din colecţiile DIB

ABU: parcurs profesional Formarea/dezvoltarea culturii informaţiei şi a învăţării • Constituit un sistem eficient de activităţi: programe de învăţare: de ex.: „Grija pentru Noii Utilizatori”; curs universitar opţional şi disciplină modulară „Bazele culturii informaţiei şi a învăţării”; pachete de alfabetizare documentară (gen “Cum se iau notiţe pentru un document” etc.); pachete de alfabetizare informaţională (minicursuri “Cum se utilizează catalogul electronic” , “A Excela în Excel” etc.); campanii informaţional-documentare; Clinica Informaţională şi altele

Impactul fenomenului ABU • Organizaţional: materializarea structurii bi-modale; “lichidarea pereţilor” între unităţile de structură DIB • Funcţional: diversificarea serviciilor; integrarea domeniilor de activitate bibliotecară • Uman: augmentarea imaginii DIB în comunitate, activitatea profesională diversă, nemonotonă, interesantă; dezvoltă/aprinde pasiunea profesională a angajaţilor!

Cu mai mulţumiri pentru atenţia şi interesul Dvs.! lcorghenci@ulim.md

Add a comment