Copia De Presentac Escola223

50 %
50 %
Information about Copia De Presentac Escola223

Published on May 19, 2008

Author: jkw

Source: slideshare.net

CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE SERGUDE (C.F.E.A.) BOQUEIXÓN ( A CORUÑA)

C. F. E. A. SERGUDE QUIÁN PLANO DE SITUACIÓN

UBICACIÓN DO CENTRO VISTA AÉREA

ENSINANZAS REGRADAS

ENSINANZAS REGRADAS CICLOS FORMATIVOS GRAO MEDIO GRAO SUPERIOR EXPLOTACIÓNS AGRARIAS EXTENSIVAS XESTIÓN E ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS TRABALLOS FORESTAIS E CONSERVACIÓN DO MEDIO NATURAL

ACCESO AOS CICLOS GRAO MEDIO DIRECTO MEDIANTE PROBA DE ACCESO GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (ESO) MAIORES DE 18 ANOS QUE NON POSUAN A TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA O ACCESO DIRECTO TER SUPERADO OS ESTUDOS EQUIVALENTES (TÉCNICO AUXILIAR, FP1 OU 2º DE BUP)

MAIORES DE 18 ANOS

QUE NON

POSUAN A TITULACIÓN

MÍNIMA REQUERIDA PARA

O ACCESO DIRECTO

TER SUPERADO OS ESTUDOS

EQUIVALENTES

(TÉCNICO AUXILIAR, FP1

OU 2º DE BUP)

ACCESO AOS CICLOS GRAO SUPERIOR DIRECTO MEDIANTE PROBA DE ACCESO BACHARELATO, LOXSE OU EXPERIMENTAL MAIORES DE 18 ANOS QUE NON POSUAN A TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA O ACCESO DIRECTO COU OU PREU TÉCNICO ESPECIALISTA (FPII) LICENCIATURA OU DIPLOMATURA

BACHARELATO,

LOXSE OU EXPERIMENTAL

MAIORES DE 18 ANOS

QUE NON

POSUAN A TITULACIÓN

MÍNIMA REQUERIDA PARA

O ACCESO DIRECTO

COU OU PREU

LICENCIATURA

OU DIPLOMATURA

CM Explotacións agrarias extensivas Duración: 2.000 horas Perfil profesional: Permite realizalas operacións de producción de cultivos agrícolas extensivos e de productos gandeiros propios da gandería extensiva, conseguindo a calidade esixida polo mercado, en condicións de seguridade e hixiene e respectando e conservando o medio productivo. Manexar e manter en uso as instalacións, máquinas, apeiros e equipos necesarios. Organizar e xestionar unha explotación familiar agraria. Plan de formación: Módulos Horas 1 . Instalacións agrarias 110 2. Cultivos herbáceos 185 3. Métodos de control fitosanitario 130 4. Producción gandeira ligada á terra 215 5. Agrotecnoloxía 185 6. Formación e orientación laboral 55 7. Horas a disposición do centro 50 8. Mecanización agraria 215 9. Cultivos arbóreos e arbustivos 200 10. Manexo racional do gando 165 11. Organización e xestión dunha explotación agraria familiar 110 12. Formación en centros de traballo 380 Título que se obtén: Técnico en explotacións agrarias extensivas Centros nos que se imparte: A Coruña Lugo Boqueixón CFEA de Sergude Castro de Rei IES de Terra Chá José Trapero Coristanco EFAG Fonteboa Monforte de Lemos CFEA Monforte de Lemos Ribadeo CFEA Pedro Murias

Plan de formación: Módulos Horas

1 . Instalacións agrarias 110 2. Cultivos herbáceos 185

3. Métodos de control fitosanitario 130

4. Producción gandeira ligada á terra 215

5. Agrotecnoloxía 185

6. Formación e orientación laboral 55

7. Horas a disposición do centro 50

8. Mecanización agraria 215

9. Cultivos arbóreos e arbustivos 200 10. Manexo racional do gando 165 11. Organización e xestión dunha explotación agraria familiar 110

12. Formación en centros de traballo 380

Título que se obtén: Técnico en explotacións agrarias extensivas

Centros nos que se imparte:

A Coruña Lugo

Boqueixón CFEA de Sergude Castro de Rei IES de Terra Chá José Trapero

Coristanco EFAG Fonteboa Monforte de Lemos CFEA Monforte de Lemos

Ribadeo CFEA Pedro Murias

CM Traballos forestais e de conservación do medio natural Duración: 2.000 horas Perfil profesional: Permite realizalos traballos propios da actividade forestal e os de vixilancia, mantemento e protección do medio natural, en condiccións adecuadas de seguridade e hixiene e conservando o medio productivo. Manexar e manter en uso a máquinaria e equipos necesarios. Organizar e xestionar unha explotación forestal de tipo familiar. Plan de formación: Módulos Horas 1. Producción de plantas 215 2. Aproveitamentos forestais 185 3. Aproveitamentos cinexéticos e piscícolas 110 4. Agrotecnoloxía 185 5. Mecanización agraria 215 6. Horas a disposición do centro 50 7 . Instalacións agrarias 110 8. Conservación e defensa das masas forestais 240 9. Actividades de uso público en espacios naturais 90 10. Organización e xestión dunha explotación agraria familiar 110 11. Relacións no equipo de traballo 55 12. Formación e orientación laboral 55 13. Formación en centros de traballo 380 Título que se obtén: Técnico en traballos forestais e de conservación do medio natural Centros nos que se imparte: A Coruña Lugo Boqueixón CFEA de Sergude Becerreá CFEA Alta Montaña Arzúa IES de Arzúa Mondoñedo IES San Rosendo Ourense Pontevedra Xinzo de Limia IES Cidade de Antioquía Pontevedra CFEA de Lourizán Tomiño IES de Tomiño

Plan de formación: Módulos Horas

1. Producción de plantas 215 2. Aproveitamentos forestais 185

3. Aproveitamentos cinexéticos e piscícolas 110

4. Agrotecnoloxía 185

5. Mecanización agraria 215

6. Horas a disposición do centro 50

7 . Instalacións agrarias 110

8. Conservación e defensa das masas forestais 240 9. Actividades de uso público en espacios naturais 90 10. Organización e xestión dunha explotación agraria familiar 110

11. Relacións no equipo de traballo 55

12. Formación e orientación laboral 55

13. Formación en centros de traballo 380

Título que se obtén: Técnico en traballos forestais e de conservación do medio natural

Centros nos que se imparte:

A Coruña Lugo

Boqueixón CFEA de Sergude Becerreá CFEA Alta Montaña

Arzúa IES de Arzúa Mondoñedo IES San Rosendo

Ourense Pontevedra

Xinzo de Limia IES Cidade de Antioquía Pontevedra CFEA de Lourizán

Tomiño IES de Tomiño

CS Xestión e organización de empresas agropecuarias Duración: 2.000 horas Perfil profesional: Permite xestionar unha empresa agropecuaria, programando e organizando os recursos materiais e humanos dispoñibles e os traballos necesarios para alcanzalos obxectivos dunha producción económicamente rendible e de calidade e protección do medio natural. Plan de formación: Módulos Horas 1. Organización e xestión dunha empresa agraria 90 2. Producción agrícola 34 5 3. Producción gandeira 310 4. Mecanización e instalacións nunha empresa agraria 240 5. Fitopatoloxía 185 6. Xestión e organización da producción de plantas 185 7. Relacións no equipo de traballo 55 8. Formación e orientación laboral 55 9. Proxecto integrado 75 10. Formación en centros de traballo 380 Título que se obtén: Técnico superior en xestión e organización de empresas agropecuarias Centros nos que se imparte: A Coruña Boqueixón CFEA de Sergude

Plan de formación: Módulos Horas

1. Organización e xestión dunha empresa agraria 90 2. Producción agrícola 34 5

3. Producción gandeira 310

4. Mecanización e instalacións nunha empresa agraria 240

5. Fitopatoloxía 185

6. Xestión e organización da producción de plantas 185

7. Relacións no equipo de traballo 55

8. Formación e orientación laboral 55

9. Proxecto integrado 75

10. Formación en centros de traballo 380

Título que se obtén: Técnico superior en xestión e organización de empresas agropecuarias

Centros nos que se imparte:

A Coruña

Boqueixón CFEA de Sergude

ENSINANZAS NON REGRADAS

ENSINANZAS NON REGRADAS CURSOS 1- APTITUDE EMPRESARIAL AGRARIA DURACIÓN: 250 HORAS. 2- FORMACIÓN CONTINUA DURACIÓN: 20, 30 e 40 HORAS . MANEXO DE APARATOS DE MEDICIÓN FORESTAL AGRICULTURA ECOLÓXICA INCEDIOS FORESTAIS INFORMÁTICA APLICADA A AGRICULTURA INSEMINACIÓN E PODOLOXÍA PREVENCIÓN DE RISCOS AGROFORESTAIS APLICADOR/MANIPULADOR DE PRAGUICIDAS OUTROS.

MANEXO DE APARATOS DE MEDICIÓN FORESTAL

AGRICULTURA ECOLÓXICA

INCEDIOS FORESTAIS

INFORMÁTICA APLICADA A AGRICULTURA

INSEMINACIÓN E PODOLOXÍA

PREVENCIÓN DE RISCOS AGROFORESTAIS

APLICADOR/MANIPULADOR DE PRAGUICIDAS

OUTROS.

INSTALACIÓNS

VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (I) I Lugar de Quian Pazo Quian Invernadoiro Aulas taller Instalacións vacún nstalacións cabalos Acivros Centro de ensinanza Residencia

VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (II)

VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (III)

VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (IV)

ESCOLA

AULA DE INFORMÁTICA

AULA

SALÓN DE ACTOS (I)

COMEDOR

PAZO (I)

INSTALACIÓNS GANDEIRAS (I)

SÁ DE MUXIDO

ESTACIÓN METEOROLÓXICA

GANDO VACAS CABALOS

FORMACIÓN PRÁCTICA

TRABALLOS SELVÍCOLAS TALA DE ÁRBORES DESBROCE

PLANTACIÓN

PODA (I)

PODA (II)

ENSILADO DO MILLO

ENSILADO DE HERBA (I)

ENSILADO DO XIRASOL

INSEMINACIÓN E PODOLOXÍA INSEMINACIÓN PODOLOXÍA

PREPARACIÓN DO GANDO PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS (I)

PREPARACIÓN DO GANDO PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS (II)

CURSO AGRICULTURA ECOLÓXICA

VISITAS FORMATIVAS

“ FRAGAS DO EUME”

“ DEVESA DA ROGUEIRA” - O COUREL

“ FIMA” ZARAGOZA

COLABORACIONES CON: METEOGALICIA. CONCELLO DE BOQUEIXÓN E LIMÍTROFES. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. ASOCIACIÓN DO CABALO GALEGO. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE. CONSELLERÍA DE SANIDADE. FEDERACIÓN GALEGA DE ASERRADOIROS. SERVIZOS DA C. DO MEDIO RURAL (UTM). DENOMINACIÓNS DE PRODUTOS DE CALIDADE. INVESTIGACIÓNS FORESTAIS DE LOURIZÁN. CENTROS ESCOLARES (VISITAS E CHARLAS ).

METEOGALICIA.

CONCELLO DE BOQUEIXÓN E LIMÍTROFES.

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

ASOCIACIÓN DO CABALO GALEGO.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE.

CONSELLERÍA DE SANIDADE.

FEDERACIÓN GALEGA DE ASERRADOIROS.

SERVIZOS DA C. DO MEDIO RURAL (UTM).

DENOMINACIÓNS DE PRODUTOS DE CALIDADE.

INVESTIGACIÓNS FORESTAIS DE LOURIZÁN.

CENTROS ESCOLARES (VISITAS E CHARLAS ).

¡GRACIAS POLA SÚA ATENCIÓN!

Add a comment

Related pages

Presentac. para sonido copia - Documents

Presentac.. copia Instrumentos de medidas para sonido copia 1. ... Copia De Presentac Escola223 Presentac.. Presentac.. Visual Basic Presentac ...
Read more

Presentac modulo fundamentos copia - copia - Documents

Presentac.. copia Copia De Presentac Escola223 Presentac. para sonido copia Copia de Modulo 4_ECM Uso y Manejo de Dispositivos Electrónicos Uso y Manejo ...
Read more