Cooperació a Mali - Prêt-à-intégrer

50 %
50 %
Information about Cooperació a Mali - Prêt-à-intégrer
Templates & Forms

Published on March 5, 2009

Author: MASALBORNA

Source: slideshare.net

Description

Prêt-à-intégrer. Projecte de cooperació a Mali d'inserció sociolaboral de persones amb discapacitat i malaltia mental. Iniciativa conjunta de Mas Albornà, Associació Sant Tomàs i CCONG.

Proyecto de integración sociolaboral de personas con discapacidad y enfermedad mental en Mali.

Work&social integration project developed in Mali for people with mental illness and handicaps.

PRÊT-À-INTÉGRER Projecte d’assistència i integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, física, i/o malaltia mental a Mali

PUNT DE PARTIDA L’ONG CC ONG Ajuda al desenvolupament, la Fundació Privada Mas Albornà i l’Associació Sant Tomàs PARMO signen un conveni per tal d’unir esforços i treballar conjuntament en el desenvolupament del projecte anomenat “ Prêt-à-intégrer” per a la integració sociolaboral i assistència a persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental a Mali. Coneixement i experiència en discapacitat i malaltia mental Experiència en projectes de cooperació internacional i en particular a Mali + Prêt-à-intégrer

Abandonament de les persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o mental Absència d’assistència mèdica especialitzada No integració del col·lectiu a la comunitat DESCRIPCIÓ RESUMIDA DEL PROJECTE: PROBLEMÀTICA A TRACTAR PROBLEMÀTICA A TRACTAR Assistir i integrar social i laboralment les persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o malaltia mental de la Comuna Rural d’Hombori.

Abandonament de les persones

amb discapacitat intel·lectual, física i/o mental

Absència d’assistència mèdica especialitzada

No integració del col·lectiu a la comunitat

El projecte es desenvolupa a la Comuna Rural d’Hombori , situada a l’est de la regió de Mopti , aproximadament a 1.000km de Bamako, capital de Mali Localització del projecte CONTEXT I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ Bamako Comuna d’Hombori. Regió de Mopti

El projecte es desenvolupa a la Comuna Rural d’Hombori , situada a l’est de la regió de Mopti , aproximadament a 1.000km de Bamako, capital de Mali

Mali ocupa el penúltim lloc de l’Índex de Desenvolupament Humà de l’ONU Més d’un 70% dels habitants de la regió de Mopti està subsistint per sota la línia de la pobresa 17.000 habitants (tota la Comuna d’Hombori) no disposa dels serveis bàsics de sanejament ni accés a la xarxa elèctrica. La Comuna compta amb 1 centre de salut situat al poble d’Hombori, a una distància mitja d’11km de la resta de pobles. El metge més proper és a 150km . CONTEXT I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ Dades del país

Mali ocupa el penúltim lloc de l’Índex de Desenvolupament Humà de l’ONU

Més d’un 70% dels habitants de la regió de Mopti està subsistint per sota la línia de la pobresa

17.000 habitants (tota la Comuna d’Hombori) no disposa dels serveis bàsics de sanejament ni accés a la xarxa elèctrica.

La Comuna compta amb 1 centre de salut situat al poble d’Hombori, a una distància mitja d’11km de la resta de pobles. El metge més proper és a 150km .

Les persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o mental de la Comuna d’Hombori Els familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o mental de la Comuna d’Hombori DESCRIPCIÓ DELS BENEFICIARIS Beneficiaris Directes La resta d’habitants de la Comuna d’Hombori Beneficiaris Indirectes

Les persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o mental de la Comuna d’Hombori

Els familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o mental de la Comuna d’Hombori

La resta d’habitants de la Comuna d’Hombori

AGENTS IMPLICATS Processos participatius i estreta relació amb els ens i socis locals Estratègia del projecte: IMPLICACCIÓ I PARTICIPACIÓ

Treball directe amb el col·lectiu de persones amb discapacitat íntel·lectual, física i/o mental Vessant assistencial : diagnosticació, rehabilitació, construcció residència, creació centre de dia Vessant d’ integració sociolaboral Sensibilització i educació a les famílies : trencament de la imatge negativa del col·lectiu. Línia socioeconòmica : creació d’activitats que permetin sostenir el projecte, com ara una cooperativa agroramadera, turisme o serveis de neteja. Capacitació personal local: formació d’educadors socials , metges especialistes en salut mental, formació de comitès per la gestió de la cooperativa. Projecte que es durà a terme en 4 eixos d’acció DESCRIPCIÓ RESUMIDA DEL PROJECTE

Treball directe amb el col·lectiu de persones amb discapacitat

íntel·lectual, física i/o mental

Vessant assistencial : diagnosticació, rehabilitació, construcció residència, creació centre de dia

Vessant d’ integració sociolaboral

Sensibilització i educació a les famílies : trencament de la imatge

negativa del col·lectiu.

Línia socioeconòmica : creació d’activitats que permetin sostenir el projecte, com ara una cooperativa agroramadera, turisme o serveis de neteja.

Capacitació personal local: formació d’educadors socials , metges especialistes en salut mental, formació de comitès per la gestió de la cooperativa.

Impacte mediambiental : ús sostenible de la terra i dels recursos naturals Gènere : participació igualitària de les dones. Economia i finances : activitats que generin ingressos. Tecnologia : tecnologia apropiada a les condicions de la comunitat. Àmbits socioculturals : participació, motivació, efectes en la població Polítics : implicació de les autoritats, tot i que no assegura l’èxit VIABILITAT DEL PROJECTE Pla de viabilitat

Impacte mediambiental : ús sostenible de la

terra i dels recursos naturals

Gènere : participació igualitària de les dones.

Economia i finances : activitats que generin ingressos.

Tecnologia : tecnologia apropiada a les condicions de la comunitat.

Àmbits socioculturals : participació, motivació, efectes en la població

Polítics : implicació de les autoritats, tot i que no assegura l’èxit

Mas Albornà i Sant Tomàs participen en el projecte a través de recursos : tècnics i humans . S’ofereix la participació en totes les fases del projecte de cooperació: planificació, gestió i avaluació. Així com també la intervenció directa en el país que es desenvolupa el projecte (Mali). Les persones que s’hi desplacin actuaran com a professionals . QUÈ ES PRETÉN

Mas Albornà i Sant Tomàs participen en el projecte a través de recursos : tècnics i humans .

S’ofereix la participació en totes les fases del projecte de cooperació: planificació, gestió i avaluació.

Així com també la intervenció directa en el país que es desenvolupa el projecte (Mali). Les persones que s’hi desplacin actuaran com a professionals .

1.1 Creació d’una base de dades per registrar la població amb disminució 1.2 Estudi dels casos 1.3 Definició del rol dels participants 1.4 Desplaçament a Mali dels professionals de Mas Albornà i Sant Tomàs. 1.5 Sessió de treball amb els professionals que es desplacen 1.6 Reunificació de totes les dades obtingudes a la base de dades 1.7 Tractament de la informació 1.8 Redacció d’un informe de situació i pressupost aproximat 1.9 Recerca de finançament i pla de difusió FASES DEL PROJECTE FASE I S’articula el desenvolupament en tres fases , les quals comprenen les següents accions:

1.1 Creació d’una base de dades per registrar la població amb disminució

1.2 Estudi dels casos

1.3 Definició del rol dels participants

1.4 Desplaçament a Mali dels professionals de Mas Albornà i Sant Tomàs.

1.5 Sessió de treball amb els professionals que es desplacen

1.6 Reunificació de totes les dades obtingudes a la base de dades

1.7 Tractament de la informació

1.8 Redacció d’un informe de situació i pressupost aproximat

1.9 Recerca de finançament i pla de difusió

2.1 En funció dels resultats obtinguts, determinació de l’ equipament necessari. 2.2 Establiment del pla de treball (cronograma) 2.3 Definició de les accions a realitzar en el context del projecte (objectius, activitats, recursos, etc). 2.4 Pla de viabilitat del projecte: aspectes institucionals, aspectes socioculturals, polítiques de suport, gènere, factors economicofinancers, etc FASES DEL PROJECTE FASE II 3.1 Avaluació del projecte global FASE III

2.1 En funció dels resultats obtinguts, determinació de l’ equipament necessari.

2.2 Establiment del pla de treball (cronograma)

2.3 Definició de les accions a realitzar en el context del projecte (objectius, activitats, recursos, etc).

2.4 Pla de viabilitat del projecte: aspectes institucionals, aspectes socioculturals, polítiques de suport, gènere, factors economicofinancers, etc

Més informació: Abel Fontanet, Sant Tomàs Cristina Barbacil, Mas Albornà Rafael Jariod, CC ONG GRÀCIES PEL VOSTRE INTERÈS

Add a comment

Related presentations

Consent Form 2014 SW FL Rheem Team Peopleʼs Choice Scholar-Athlete Giveaway

This sample California Irrevocable Trust has a specific provision that states that...

This sample California motion to compel attendance at deposition and produce docum...

A really simple time management chart that we all use and love. We hope you find i...

Related pages

Projecte de cooperació a Mali - Fundació Mas Albornà

"Prêt-à-intégrer" és el projecte d'integració de persones amb malaltia mental i discapacitat a Mali. És la primera experiència de cooperació que ...
Read more

Fundació Mas Albornà. Notícies

El projecte prêt-à-intégrer és un projecte d'integració social i laboral de les ... Aquesta és la primera iniciativa en cooperació que porta a ...
Read more

Associació Sant Tomàs: d’agost 2008

PROJECTE "PRÊT-À-INTÉGRER" : ... a persones amb discapacitat i/o malaltia mental a Mali. ... ONG en projectes de cooperació ...
Read more

fullet informatiu pr t- -int grer - santtomas.cat

seva activitat a Mali. En ... te Prêt-à-intégrer per a l’assistència i integració ... de cooperació que Sant
Read more

Associació Sant Tomàs: de febrer 2010

Si t’agrada ballar, t’esperem al Casal Costa i Font de Taradell on el Grup Country Osona ha organitzat una festa Country en benefici del Centre Riudeperes.
Read more

L'Associació Sant Tomàs participa en un projecte per ...

... en un projecte per afavorir la integració social de persones amb discapacitat psíquica o malaltia mental a Mali. ... Prêt-à-intégrer i el ...
Read more

Associació Sant Tomàs: de novembre 2009

NOTÍCIES DES DE MALI. Ahir vam rebre una trucada dels cooperants que estan a Mali pel projecte Prêt-à-Intégrer. Estan cansats però bé.
Read more

Memòria d’Activitats 2008 - Sant Tomàs

Programa Prêt-à-Intégrer on Sant Tomàs ... malaltia mental a Mali. S’inicia així per primera vegada un projecte de cooperació a l ...
Read more

Associació Sant Tomàs: de febrer 2009

... mas albornÀ i ccong ajuda al desenvolupament uneixen esforÇos per portar a terme un projecte amb discapacitats a mali. ... prêt-à-intégrer ...
Read more