Contium ZarząDzanie Dokumentami W Enterprise2 0

50 %
50 %
Information about Contium ZarząDzanie Dokumentami W Enterprise2 0
Technology

Published on December 11, 2008

Author: grzegorzrr

Source: slideshare.net

Description

Zarządzanie dokumentami w Enterprise 2.0 - doświadczenia z wdrożeń Enterprise Content Management

Informacja nabiera wartości Zarządzanie dokumentami w Enterprise 2.0 - doświadczenia z wdrożeń Enterprise Content Management Wrocław, 11 grudnia 2008www.contium.pl Grzegorz Rudno-Rudziński Prezes Zarządu

Agenda Dokumenty vs. treść Dokument a elementy społecznościowe ECM w SharePoint Przykładowe wdrożenie Microsoft Office SharePoint Server w Grupie Pracujwww.contium.pl

Dokumenty vs. treść (content) Komunikacja Nieformalna (współpraca) Współpraca Publikowanie Formalna (publikowanie) Czym jest dokument? Papierowe Elektroniczne (pliki; różne formaty) ECM = Enterprise Content Managementwww.contium.pl

Enterprise 2.0 Enterprise 2.0 to termin opisujący społecznościowe oprogramowanie używane w środowisku biznesowym. Charakteryzuje się ono dużą elastycznością, oddaje użytkownikom możliwość budowania struktury informacji, w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_2.0www.contium.pl

Różnice postrzegane przez decydentów Document Management Enterprise 2.0 Policzalna rentowność Niepoliczalne zyski z Usprawnienie istniejących innowacyjności procesów Nowe procesy Rozumiane i wspierane Postrzegane jako ryzyko przez decydentów dla bezpieczeństwa ze biznesowych i strony IT technicznych Razem – Enterprise Content Management z szansą poparcia przez decydentówwww.contium.pl

Enterprise Content Management „Enterprise Content Management (ECM) is the technologies used to capture, manage, store, preserve, and deliver content and documents related to organizational processes. ECM tools and strategies allow the management of an organizations unstructured information, wherever that information exists.” Źródło:Microsoft® SharePoint 2007 Technologies. Planning, Design and Implementation. Kevin Laahs, Emer McKenna, Veli-Matti Vanamo. Digital Press, 2008www.contium.pl

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Docs/tasks/calendars, Server-based Excel blogs, wikis, e-mail spreadsheets and data integration, project visualization, Report management “lite”, Outlook Center, BI Web Parts, integration, KPIs/Dashboards offline docs/lists Business Intelligence Collaboration Enterprise Portal Rich and Web template, Site Platform forms based Directory, My Business Services front-ends, LOB Sites, social Workspaces, Mgmt, Portal actions, Forms Security, Storage, networking, enterprise SSO Topology, Site Model privacy control Integrated document Content management, records Search Enterprise scalability, Management management, and Web contextual relevance, content management rich with policies and people and businesswww.contium.pl workflow data search

Wdrożenie MOSS 2007 – dobry kompromis? „+” „-” Uczynienie z MS Office Płatne licencje, środowiska wymiany nie open source Szeroka społeczność firm Wyjście od dokumentu wdrożeniowych a nie współpracy Jeden system z wyszukiwarką Ograniczone standardowe pod dokumenty funkcje Wiki czy Blogu i „społecznościówkę” Technologie uznane za bezpieczne przez IT Elastyczna platformawww.contium.pl

Co daje Sharepoint All in one Znane interfejsy spójne z MS Office Aktywności uwzględniają pracę z dokumentami Duża elastyczność wyzwala motywację ludzi do samodzielnych udoskonaleń Wspiera innowacyjność Rozwiązanie uniezależniające od konkretnego dostawcy Jednolite z Active Direktory zarządzanie osobowością i Single Sign Onwww.contium.pl

Wyzwanie? Scalić Centralne procesy zarządzania dokumentami Oddolne inicjatywy zmian i udoskonaleńwww.contium.pl

Warstwy systemu zarządzania dokumentami 3 Nawigacja / personalizacja / widoki / wyszukiwanie 2 Procesy / cykl życia treści 1 Struktura / sposób przechowywa nia treściwww.contium.pl

Etapy wdrażania systemu zarządzania dokumentami 1. Przygotować strategię zarządzania dokumentami 2. Zaprojektować architekturę informacji 3. Zaimplementować narzędziawww.contium.pl

Sukces przedsięwzięcia Strategia, procesy, Technologia zaangażowaniewww.contium.pl

Grupa Pracuj – wdrożenie w firmie innowacyjnej Grupa Pracuj jest spółką tworzącą i prowadzącą znane w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej serwisy rekrutacyjne oraz serwis edukacyjny: „Pomagamy organizacjom w rekrutacji najlepszych kandydatów. Kandydatom pomagamy w znalezieniu najlepszej dla nich pracy i w rozwoju zawodowym. Wykorzystujemy do tego najbardziej efektywne nowoczesne technologie” „Budujemy największą grupę rekrutacji on-line i edukacji w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.”www.contium.pl

Cele wdrożenia:• usprawnienie komunikacji, zarządzania zasobami i dokumentami• wprowadzenie elektronicznego obiegu informacji• szybki dostęp do obowiązujących standardów i wzorców• ułatwiona integracja i proces wdrażania nowych pracowników• kontrola dostępu do danych i zasobów dla właściwych grup pracowników• stworzenie kluczowego dla kadry zarządzającej źródła wiedzy o stanie organizacji• przyspieszenie procesów podejmowania decyzji• udostępnienie wszystkich kluczowych informacji w jednym interfejsie użytkownika

Wdrożone moduły Wnioski urlopowe i nieobecności Struktura Zgłoszenia do ITorganizacyjna helpdesk Portal informacyjnyModuł obsługi Witryny rekrutacji i działowe iścieżek karier projektowe Obsługa administracyjna biura

Co osiągnęliśmy? • Intranet stanowiący cenione przez pracowników, żyjące narzędzie. • Zarządzanie informacją zgodnie z indywidualnymi potrzebami Komunikacja poszczególnych działów oraz pracowników • Uniwersalne środowisko do komunikacji (wsparcie zespołu komunikacji wewnętrznej i PR) • Automatyzacja pracy, obiegu spraw i dokumentów w organizacji oraz nadzór nad procesami Procesy • Tworzenie narzędzi do „samoobsługi” pracowników przy pomocy witryn intranetowych, list i modułów zgłoszeniowych • Gromadzenie wszystkich ważnych informacji w JEDNYM MIEJSCU, co ułatwia zarządzanie dostępem do nich i ich skuteczne zabezpieczanie Wiedza • Łatwośd publikowania treści on-line i udostępniania jej wybranym użytkownikom • Udostępnianie pracownikom środowiska do wspólnej pracy nad dokumentami • System uprawnieo i dostępu do witryn, elementów witryn orazBezpieczeostwo dokumentów wykorzystujący grupy dystrybucyjne • Jedna platforma dla wielu różnych typów potrzeb; centralne zabezpieczanie danych

„Podstawowym celem projektu wdrożeniaIntranetu w Grupie Pracuj było wsparcie procesukomunikacji i gromadzenia wiedzy w organizacji.Poszukiwaliśmy rozwiązania, któregwarantowałoby ponadprzeciętną elastycznośd imożliwośd dostosowywania do aktualnychpotrzeb. Microsoft SharePoint okazał sięspełniad te oczekiwania. Byliśmy w staniezautomatyzowad zarówno skomplikowaneprocesy i procedury obejmujące całąorganizację, jak i w bardzo szybkim tempieprzygotowad proste narzędzia ułatwiającecodzienna pracę.” Paweł Leks Dyrektor ds. rozwoju produktów

www.contium.pl

Wniosek urlopowy – przykład procesu biznesowegowww.contium.pl

Pracuj.pl – elastyczność systemuwww.contium.pl

Zaawansowane wyszukiwanie dokumentówwww.contium.pl

Wiki, forum Komponenty szablonów stronwww.contium.pl

Dlaczego Contiumwww.contium.pl

Contium SA w liczbach spółka akcyjna; kapitał akcyjny 3 850 000 zł 11 rok na rynku dotychczas ponad 150 klientów w całej Polsce i za granicą 6,5 mln zł przychodów z usług w 2007 roku Blisko 100 pracowników biura: Wrocław (siedziba), Warszawa, Częstochowawww.contium.pl

Zakres działalnościwww.contium.pl

Contium – Microsoft Gold Partner Posiadamy kompetencje Microsoft Information Worker Solutions Networking Infrastructure Solutions ISV Advanced Infrastructure Wdrażamy: Microsoft Office SharePoint Server Microsoft Commerce Server Microsoft Dynamics CRM Korzystna oferta Windows Web Hoster Program: dzierżawa licencji Microsoft (SPLA)www.contium.pl www.sharepointdemo.pl

www.contium.pl

www.contium.pl Dziękujęm

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Microsoft Blog – Contium o pracy grupowej, workflow ...

... knowledge management, zarządzanie wiedzą, zarządzanie dokumentami ... Contium wystąpi w ramach ... ekstranet Enterprise 2.0 EPM Groove ...
Read more

Contium

Contium Sp. z o.o.. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. ... 0000356947, kapitał zakładowy w wysokości 125.000 zł, NIP 894-300-01-30, ...
Read more

Zarządzanie dokumentami w firmie - BossManager - YouTube

Zarządzanie dokumentami w firmie ... BosManager. Subscribe Subscribed Unsubscribe 0 0. Loading ... Zarządzanie dokumentami - Duration: ...
Read more

Zarządzanie dokumentami - YouTube

... bezpieczeństwie archiwów oraz prowadzeniu dokumentacji medycznej w ... Subscribe Subscribed Unsubscribe 0 0. ... Zarządzanie dokumentami ...
Read more

Zarządzanie dokumentami i bibliotekami dokumentów

Zarządzanie dokumentami i bibliotekami dokumentów. ... Informacje na temat do zarządzania dokumentami w portalu projektu, ... (0) Podziel ...
Read more

Grzegorz Rudno-Rudziński - Informacje o osobie wraz ze ...

Contium ZarząDzanie Dokumentami W Enterprise2 0. ... z wdrożeń Enterprise Content Management Obecnie usługi Contium w zakresie Enterprise 2.0 ...
Read more

Zarządzanie dokumentami tymczasowymi - SAP Business One 9 ...

Zarządzanie dokumentami tymczasowymi. ... SAP Business One 9.0; SAP Business One ... W SAP Business One możliwe jest zapamiętanie większości ...
Read more

Udostępnianie dokumentów, biblioteki - Micro Focus ...

Zarządzanie dokumentami w ... to usługi zarządzania dokumentami, ... na licencji Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License.
Read more