Continguts 1r trimestre

33 %
67 %
Information about Continguts 1r trimestre
Education

Published on March 10, 2014

Author: aidapi

Source: slideshare.net

CONTINGUTS TREBALLATS PELS NENS I NENES DE P5 1R. TRIMESTRE CURS 2013-2014 AREA I: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES Hàbits: posar-se i treure la jaqueta , anar al lavabo, mocar-se... Orientació i organització en l’espai: desplaçar-se per l’escola amb seguretat (classes, menjador, biblioteca...) Contribució al manteniment de l’ordre de la classe. Control en els desplaçaments: córrer endavant, enrere, de puntetes, de talons. Coordinació dinàmica: gatejar, arrossegar-se, rodolar, tombarella. Control en l’equilibri tot seguint circuits. Reconeixement i localització de les principals parts del cos i descobrir la seva funció. Acceptació de les pautes de conducta i normes de comportament. Realització de traços horitzontals, verticals, inclinats semicercles, creus i cercles. Joc simbòlic, joc lliure i dirigit. Expressió i manifestació dels propis sentiments, emocions i necessitats: agraïment, salutació, perdó, escolta, respecte i vergonya, mitjançant l'assemblea Escolta amb atenció a les explicacions de la mestra. Interès pel medi i per les activitats proposades. Participació en les converses i activitats de classe. Respecte de les diferencies individuals. Compliment dels càrrecs de classe. Respecte pels companys/es, per les joguines i material en general. Recollida del material. ÀREA II: DESCOBERTA DE L’ENTORN Acceptació i aplicació de comportaments adequats a l’escola. Respecte i valoració de la pròpia classe, els membres de l’escola i les seves ocupacions. Col·laboració a les tasques de l’escola. Responsabilitat i col·laboració en mantenir neta l’escola. Establiment de relacions afectives amb els nens i nenes i persones adultes. Observació i exploració directa en els canvis de l’entorn: la tardor. Festes tradicionals: la castanyada, Santa Cecília i Nadal. Sortida de Fem Poble: El trull de can Sapera,treball del procés d'elaboració de l'oli i visita a la bodega. Els canvis atmosfèrics diaris: fa sol, fa vent, està núvol… El pas del temps: els dies de la setmana i els mesos de l’any. Projecte de treball del nom de la classe;Castellers i Grallers.

LLENGUATGE MATEMÀTIC: Comptatge de forma ordenada. Figures i relacions geomètriques: coneixement de les formes ( quadrat, triangle, cercle, rectangle) i dels cossos (cilindre , esfera i prisma). Nombres naturals i operacions: noció de quantitat i associació de les grafies dels números fins al 7. Grups d’ 1, 2, 3… elements. Escriptura dels números treballats (del 0 al 7). Situació i orientació de l’espai: dins-fora, sobre-sota, dalt-baix, davant-darrera, dreta-esquerra. Ordenació de seqüències temporals: ahir, avui, demà, els cap de setmana. Càlcul mental (el quinzet). Classificació, ordenació i seriació de diferents tipus d’objectes. Iniciació de la suma i la resta mental. AREA III: COMUNICACIÓ I LLENGUATGES LLENGUATGE VERBAL: Expressió oral a través d’una conferència, conversa del cap de setmana,diàleg espontani… Comprensió de diferents ordres. Memorització de poemes, endevinalles ,cançons i les dites dels mesos d’aquest trimestre. Distinció i reconeixement dels sons vocàlics i consonàntics ( fonemes i grafies). Escriptura del dia de la setmana, el mes i l’any. Escriptura del nom i dels cognoms. Escriptura lliure de paraules i frases col·lectivament i individualment. Reconeixement dels noms i cognoms dels companys. Treball de la síl·laba. Treball de grafismes: vocals i consonants. Reconeixement i reproducció gràfica amb lletra de pal. Còpia de notícies i missatges a la llibreta. Interès i motivació per la lectura de les fitxes. LLENGUA ANGLESA: Ús de la salutació i l’acomiadament. (Hello, bye-bye) Nom dels personatges del llibre (Cheeky, Rory, Tom, Ellie) Vocabulari: -Els colors ( yellow, blue, red, green) -Els números (one, two, three) -Coneixements de cançons - La Roba (coat, jumper, scarf, hat, t-shirt, shorts, boots, raincoat, umbrella) - Conceptes (hot/cold; happy/sad).

- La tardor (autumn, tree, leaves, mind, kite) - Halloween: ghost, bat, cat, pumpkin, spider, witch) - Nadal: Christmas, christmas tree, Father christmas, star, presents, doll, ball, teddy, car Execució d’instruccions (jump, turn around,stand up, sit down, clap your, hands, be quiet, come on, let's go, look at, listen, colour, match, draw, put your... on, take your... off, touch). LLENGUA MUSICAL: Penjats al bloc de música LLENGUATGE PLÀSTIC: Dibuix lliure i dirigit amb llapis de colors, ceres, plastidecors i retoladors … Utilització de diferents tècniques: pintar, punxar, enganxar, retallar, col.lage Treballem Seurat:la tècnica del puntillisme Realització d’alguns quadres de Seurat. Neteja i endreça dels estris i materials emprats. Cura personal del treball i del material.

Add a comment

Related presentations