consum sostenible

50 %
50 %
Information about consum sostenible

Published on May 14, 2009

Author: guesta356b34

Source: slideshare.net

Sandra Arredondo Morales Belén Rueda González Problemes de la pesca Belén Rueda González Sandra Arredondo Morales

Els estocs pesquers Tres quartes parts dels estocs pesquers mundials estan totalment explotats, sobreexplotats o esgotats; el 88% dels estocs en aigües comunitàries estan sobreexplotades.

Tres quartes parts dels estocs pesquers mundials estan totalment explotats, sobreexplotats o esgotats; el 88% dels estocs en aigües comunitàries estan sobreexplotades.

Problemes principals: L'abundància de les poblacions de grans compres com el bacallà, la tonyina i el peix espasa ha disminuït un 90% principalment per culpa de la sobrepesca Actualment, tan solament el 1% dels oceans i mars del món estan totalment protegits, xifra molt petita si la comparem amb els espais naturals protegits en terra que arriba a la xifra del 11%.

L'abundància de les poblacions de grans compres com el bacallà, la tonyina i el peix espasa ha disminuït un 90% principalment per culpa de la sobrepesca

Actualment, tan solament el 1% dels oceans i mars del món estan totalment protegits, xifra molt petita si la comparem amb els espais naturals protegits en terra que arriba a la xifra del 11%.

Peixos en perill d’extinció (llista vermella)

Rap: Estocs de rap en aigües espanyoles i portugueses han estat delmats durant molts anys i els científics han recomanat el tancament de la pesquera. En l'Atlàntic Oest també hi ha sobrepesca des de fa diversos anys. La pesca d'arrossegament de fons causa un important impacte destructiu en el fons marí i té una alta taxa de captures de especies no objectiu i de inmadurs que són retornades al mar mortes o moribundes. Està associat a una alta taxa de captures de peixos inmaduros que són descartats, i a la mort de dofins i marsopes.

Estocs de rap en aigües espanyoles i portugueses han estat delmats durant molts anys i els científics han recomanat el tancament de la pesquera. En l'Atlàntic Oest també hi ha sobrepesca des de fa diversos anys. La pesca d'arrossegament de fons causa un important impacte destructiu en el fons marí i té una alta taxa de captures de especies no objectiu i de inmadurs que són retornades al mar mortes o moribundes. Està associat a una alta taxa de captures de peixos inmaduros que són descartats, i a la mort de dofins i marsopes.

Tonyina: Tots els estocs de tonyina han arribat al límit de la seva explotació i molts d'ells estan disminuint ràpidament o es troben esgotats. Com exemple, la tonyina vermella està classificat com en perill d’extinció en l'Atlàntic Est i greument en perill d’extinció en l'Atlàntic Oest. Per a l'estoc de l'Atlàntic Est.

Tots els estocs de tonyina han arribat al límit de la seva explotació i molts d'ells estan disminuint ràpidament o es troben esgotats. Com exemple, la tonyina vermella està classificat com en perill d’extinció en l'Atlàntic Est i greument en perill d’extinció en l'Atlàntic Oest. Per a l'estoc de l'Atlàntic Est.

Bacallà Atlàntic: Els estocs de bacallà pateixen una gran sobrepesca a banda i banda de l'Atlàntic. En les principals zones pesqueres de l'Atlàntic Nord-oest, els estocs de bacallà han estat i continuen sent sobreexplotats. Les dues poblacions canadenques estan en nivells tan baixos que han estat classificades com en perill d'extinció i amenaçades.

Els estocs de bacallà pateixen una gran sobrepesca a banda i banda de l'Atlàntic. En les principals zones pesqueres de l'Atlàntic Nord-oest, els estocs de bacallà han estat i continuen sent sobreexplotats. Les dues poblacions canadenques estan en nivells tan baixos que han estat classificades com en perill d'extinció i amenaçades.

Tiburons: Són molt sensibles a la sobreexplotació, ja que tenen un cicle de reproducció llarg i poca descendència. Captura accidental: moltes de les espècies de tauró es capturen accidentalment. S'estima que prop de cent milions individus a l'any es capturen de forma accidental.

Són molt sensibles a la sobreexplotació, ja que tenen un cicle de reproducció llarg i poca descendència. Captura accidental: moltes de les espècies de tauró es capturen accidentalment. S'estima que prop de cent milions individus a l'any es capturen de forma accidental.

Lluços: En l'Atlàntic Nord-est hi ha dos estocs de lluç europeu: el sud s'ha esgotat i els científics han recomanat reduir la pressió pesquera. Aquesta situació està en contrast amb la situació de l'estoc del nord, que s'està recuperant de l'esgotament dels anys noranta.

En l'Atlàntic Nord-est hi ha dos estocs de lluç europeu: el sud s'ha esgotat i els científics han recomanat reduir la pressió pesquera. Aquesta situació està en contrast amb la situació de l'estoc del nord, que s'està recuperant de l'esgotament dels anys noranta.

Noliegen del atlantic: Al ser una espècie de creixement lent, una vida llarga i que triga a arribar a la maduresa sexual, l’hi considera molt sensible a la sobreexplotació pesquera al no permetre a l'espècie completar el seu cicle biològic.

Al ser una espècie de creixement lent, una vida llarga i que triga a arribar a la maduresa sexual, l’hi considera molt sensible a la sobreexplotació pesquera al no permetre a l'espècie completar el seu cicle biològic.

Fletá negre: Els nivells dels estocs islandès, escocès oest, al nord de les illes Açores i el d'aigües de Groenlàndia, estan en el nivell més baix de la seva història. En els estocs del mar de Barentz i del mar Noruec, l'estudis científics reflecteixen que la pressió pesquera ha de ser reduïda considerablement.

Els nivells dels estocs islandès, escocès oest, al nord de les illes Açores i el d'aigües de Groenlàndia, estan en el nivell més baix de la seva història. En els estocs del mar de Barentz i del mar Noruec, l'estudis científics reflecteixen que la pressió pesquera ha de ser reduïda considerablement.

Platija: La platija és molt vulnerable a la sobrexplotación pesquera ja que és una espècie de creixement lent i d'una vida llarga. Un estudi científic realitzat en l'any 2006, va concloure que es tracta d'una pesquera totalment sobreexplotada

La platija és molt vulnerable a la sobrexplotación pesquera ja que és una espècie de creixement lent i d'una vida llarga. Un estudi científic realitzat en l'any 2006, va concloure que es tracta d'una pesquera totalment sobreexplotada

Gallinetas: Al ser espècies de creixement lent, una vida llarga i que triguen a arribar a la maduresa sexual, les hi considera molt sensibles a la sobreexplotació pesquera no deixant a l'espècie completar el seu cicle biològic. Els científics consideren que tals condicions fan que la gallineta chancharro es consideri en perill d'extinció i als estocs de les gallinetas nòrdica i oceànica esgotats.

Al ser espècies de creixement lent, una vida llarga i que triguen a arribar a la maduresa sexual, les hi considera molt sensibles a la sobreexplotació pesquera no deixant a l'espècie completar el seu cicle biològic. Els científics consideren que tals condicions fan que la gallineta chancharro es consideri en perill d'extinció i als estocs de les gallinetas nòrdica i oceànica esgotats.

Salmon Atlántico: El uso de peces para la elaboración de harina y aceite de pescado para alimentar a los salmones de las granjas aumenta la presión pesquera al necesitarse entre 4 y 5 kilos de otras especies para que un salmón engorde un kilo. Contaminación química: por la gran cantidad de productos químicos y fármacos utilizados para controlar los virus, las bacterias, los hongos u otros patógenos, poniendo en riesgo la biodiversidad cercana.

El uso de peces para la elaboración de harina y aceite de pescado para alimentar a los salmones de las granjas aumenta la presión pesquera al necesitarse entre 4 y 5 kilos de otras especies para que un salmón engorde un kilo.

Contaminación química: por la gran cantidad de productos químicos y fármacos utilizados para controlar los virus, las bacterias, los hongos u otros patógenos, poniendo en riesgo la biodiversidad cercana.

Langostinos: Per cada quilo de llagostí capturat, almenys 10 quilos d'altres espècies són llançades per la broda mortes o moribundes, algunes d'aquestes són espècies de tortugues en perill d'extinció. Alguns vaixells empren dispositius en les xarxes que permeten escapar a les tortugues, però aquesta informació no apareix en l'etiquetatge pel que aquesta informació no arriba als consumidors.

Per cada quilo de llagostí capturat, almenys 10 quilos d'altres espècies són llançades per la broda mortes o moribundes, algunes d'aquestes són espècies de tortugues en perill d'extinció. Alguns vaixells empren dispositius en les xarxes que permeten escapar a les tortugues, però aquesta informació no apareix en l'etiquetatge pel que aquesta informació no arriba als consumidors.

La sobreexplotació pesquera està conduint a aquestes espècies a l'extinció. Els científics recomanen amidades de conservació per a algunes d'aquestes espècies. Cicle de vida: Aquesta espècie, al contar amb un numero baix de descendència, és molt sensible a la pressió pesquera que interromp el ritme de creixement de la població, conducienso a moltes d'aquestes espècies a l'extinció. Mantas i rayas:

La sobreexplotació pesquera està conduint a aquestes espècies a l'extinció. Els científics recomanen amidades de conservació per a algunes d'aquestes espècies. Cicle de vida: Aquesta espècie, al contar amb un numero baix de descendència, és molt sensible a la pressió pesquera que interromp el ritme de creixement de la població, conducienso a moltes d'aquestes espècies a l'extinció.

Lenguado: La pesca d'arrossegament té un impacte negatiu al ser un art de pesca no selectiu, ja que captura espècies indiscriminadament i nombre molt alt de captures accidentals, i al seu torn, el llenguado és moltes vegades una captura accidental d'aquest mateix mètode de pesca per a altres espècies. Altres espècies en la xarxa:En el mar del Nord, l'ús de xarxes d'arrossegament per a pescar llenguado captura i descarta també un gran nombre de inmaduros de bacallà i platija. Fins a un 70% de la captura es compon d'altres espècies les quals són retornades al mar mortes o moribundes.

La pesca d'arrossegament té un impacte negatiu al ser un art de pesca no selectiu, ja que captura espècies indiscriminadament i nombre molt alt de captures accidentals, i al seu torn, el llenguado és moltes vegades una captura accidental d'aquest mateix mètode de pesca per a altres espècies. Altres espècies en la xarxa:En el mar del Nord, l'ús de xarxes d'arrossegament per a pescar llenguado captura i descarta també un gran nombre de inmaduros de bacallà i platija. Fins a un 70% de la captura es compon d'altres espècies les quals són retornades al mar mortes o moribundes.

La majoria dels estocs de peix espasa estan sobreexplotats. És una espècie molt sensible a la sobrepesca, ja que està desapareixent i cada vegada es capturen més inmaduros no permetent que l'espècie es recuperi. Importància ecològica: al situar-se en el més alt de la cadena trófica, la desaparició d'aquesta espècie tindria efectes irreparables en el mitjà marí. Peix espassa:

La majoria dels estocs de peix espasa estan sobreexplotats. És una espècie molt sensible a la sobrepesca, ja que està desapareixent i cada vegada es capturen més inmaduros no permetent que l'espècie es recuperi. Importància ecològica: al situar-se en el més alt de la cadena trófica, la desaparició d'aquesta espècie tindria efectes irreparables en el mitjà marí.

Merluza negra: Aquesta espècie es troba seriosament sobreexplotada. Hi ha alts nivells de pesca il·legal que ignora els programes de gestió de les pesqueres, a més de les metodologies de pesca aprovades i les pràctiques de conservació. En 2001 es va estimar que el 50% del comerç internacional de lluç negre provenia de pesqueres il·legals.

Aquesta espècie es troba seriosament sobreexplotada. Hi ha alts nivells de pesca il·legal que ignora els programes de gestió de les pesqueres, a més de les metodologies de pesca aprovades i les pràctiques de conservació. En 2001 es va estimar que el 50% del comerç internacional de lluç negre provenia de pesqueres il·legals.

Add a comment

Related pages

WWW.CONSUMO-SOSTENIBLE.ES

Consumo Sostenible, un concepto empresarial creado por Ingeniería de Acústica y Comunicaciones S.L. y Adafer Soluciones S.L.. En este sitio se muestran ...
Read more

Día Mundial del Medio Ambiente - Consumo sostenible

Cada día nuestro planeta pierde algo de su capacidad regeneradora. Ello se debe a que la población mundial produce y consume más recursos que nunca.
Read more

Consum Cooperativa

Consum es una cadena de supermercados de alimentación que te ofrece los mejores precios para tu cesta de la compra. Esta cooperativa tiene ofertas en las ...
Read more

Consum Sostenible | Consum Responsable per a Joves

Curtmetratge reivindicatiu que denuncia les desigualtats que provoca la societat de Consum .
Read more

Consumo sostenible y responsable - En Buenas Manos

Consumo sostenible y responsable. El consumo sostenible supone algo más interesante que una opción de compra, también a niveles ecológicos, económicos ...
Read more

Consumo sostenible (@Merkazoka) | Twitter

The latest Tweets from Consumo sostenible (@Merkazoka). Consumo responsable y agricultura sostenible en Alava. Vitoria-Gasteiz
Read more

Consumo sostenible | Empresa y economía

Desarrollo sostenible. Si utilizas la bicicleta para ir a trabajar el Gobierno francés te paga 2015-01-24 2015-01-24. Javier 24 ene 15. El uso de la ...
Read more

CONSUMO SOSTENIBLE (@tucompradecide) | Twitter

The latest Tweets from CONSUMO SOSTENIBLE (@tucompradecide). Enseñanza y transformación del pensamiento del consumidor
Read more

Consumo - Wikipedia, la enciclopedia libre

Así pues, el Consumo Sostenible hace referencia a un tipo de consumo que no daña al medio ambiente ni a la sociedad. Asimismo, ...
Read more

Consum sostenible - Jornades - Web de l'Agència Catalana ...

1a Jornada de Consum Sostenible i Responsable a Catalunya. Barcelona, 13 d'octubre de 2005. Programa. Llibre de ponències. Sessió del matí: Ponència.
Read more