Conserveren van je analoge foto's

50 %
50 %
Information about Conserveren van je analoge foto's
Art & Photos

Published on July 8, 2014

Author: img-i

Source: slideshare.net

Description

De invloed van micro-en macro-omgeving op het behoud van analoge foto's. Waar moet u rekening mee houden bij het behoud van uw persoonlijke foto's.

img-i Conserveren van je analoge foto's

Analoge foto's maken deel uit zowel micro- als macro omgeving tegelijkertijd.

Micro omgeving Macro omgeving Albums Kamers Dozen Zolders Lijsten Kelders Inpakpapier Inloopkasten

Albums:

Zijn niet zo goed voor foto's, maar zijn meestal onderdeel van de herinneringen.

F o t o 's i n a l b u m s w o r d e n m e e s ta l b e s c h e r m d d o o r p e r ga m e n t pa p i e r o f k a r t o n

Als de foto's er goed uitzien, laat ze zoals ze zijn. Zo niet, zoek naar een betere manier om ze te beschermen.

DOZEN

Meestal bevat een foto-box geen chemische lijm. Vaak liggen de foto's erin en drukken ze tegen elkaar. Hierdoor kunnen ze aan elkaar plakken of gemakkelijk bestaande schimmel overdragen.

Wees je bewust van het materiaal van de doos, dat de foto's zou kunnen vervuilen.

Lijsten:

Daguerreotypie en Ambrotypie lijsten zijn gemaakt om de foto’s te beschermen. Foto’s die uit deze lijsten gehaald worden, worden blootgesteld aan zuurstof en licht, en daardoor worden ze zeer vervuilen.

Nieuwe lijsten beschadigen foto’s wanneer het glas de foto raakt: chemische lijm of enig ander materiaal in de lijst kan vastgeplakt worden aan de foto of chemische neerslag op de foto veroorzaken.

Museum inpakpapier © Nederlands Fotomuseum

Museum verpakking is ideaal voor het behoud van foto's. Het is duur en beperkt beschikbaar. In combinatie met minimum gebruik van PAT goedgekeurd lijm (toegepast zonder foto aanraking), zou het de voorkeur voor het behouden van foto’s hebben.

Micro omgeving – Goed & slecht Omgeving Goed Slecht Albums Onderdeel van de herinnering Bevat meestal chemische lijm Dozen Bevat in het algemeen geen chemische lijm De druk van de foto tegen elkaar. Museum inpakpapier Ideale bescherming Duur Lijsten Goede bescherming voor Daguerreotypieën, Ambrotypieën en andere historische fotografische procedés. In het algemeen slecht voor foto's als het om een nieuwe, eenvoudige lijst gaat.

Algemene tips voor micro - omge ving:

1 . A l s d e f o t o ' s i n e e n g o e d e s t a a t i n e e n a l b u m z i j n , l a a t z e z o a l s z e z i j n 2 . I n d i e n n o d i g g e b r u i k P A T g o e d g e k e u r d l i j m , m a a r v o o r k o m a a n r a k i n g m e t d e f o t o ’ s 3 . P r o b e e r d e f o t o ' s i n e e n s t a a n d e h o u d i n g t e b e w a r e n 4 . G e b r u i k m u s e u m i n p a k p a p i e r e n d o z e n

E r z i j n d r i e m a c r o - o m g e v i n g e l e m e n t e n d i e f o t o g ra f i s c h b e h o u d b e ï n v l o e d e n : 1 . v o c h t i g h e i d 2 . l i c h t 3 . t e m p e r a t u u r

I D E A L E ( H U I S ) V O O R W A A R D E N : v o c h t i g h e i d – o n d e r 5 5 % l i c h t – g e e n t e m p e r a t u u r – o n d e r 1 8 º C

M o g e l i j k e g e va r e n i n d e m a c r o - o m g e v i n g : 1 . w a t e r s c h a d e 2 . b r a n d 3 . m u i z e n e n i n s e c t e n

Kamers:

Een kamer heeft meestal veel licht, goede luchtcirculatie, stabiele temperatuur en vochtbalans, tenzij het weer van buiten veel invloed heeft in de kamer.

ZOLDERS

Een zolder is meestal donker, maar wordt beschouwd als een risicofactor voor verschillende gevaren.

Kelders:

Kelders zijn donker en koel, maar zijn kwetsbaar voor vocht, water, muizen en insecten gevaren.

Inloop- kasten

Inloopkasten kunnen de ideale plek zijn voor het behouden van foto's. Ze zijn donker, hebben stabiele temperatuur en vochtigheid, en bieden vaak extra bescherming tegen brand en waterschade. Echter, ze hebben de neiging om insecten te bevatten en meestal geen goede luchtcirculatie.

Macro omgeving voorkeuren Omgeving Vochtigheid Licht Temperatuur Kamers Zolders Kelders Inloopkasten           

Algemene tips voor de macro -omge ving:

1 . K i e s e e n k o e l e e n d r o g e p l a a t s o m u w f o t o ' s t e b e w a r e n 2 . Z o r g e r v o o r d a t d e o m g e v i n g h e e f t b e p e r k t e b l o o t s t e l l i n g a a n l i c h t e n h e e f t g o e d e l u c h t c i r c u l a t i e 3 . V e r m i j d o p s l a g l a n g s b u i t e n m u r e n , i n d e b u u r t v a n w a r m t e b r o n n e n e n o n d e r o f i n d e b u u r t v a n w a t e r b r o n n e n . 4 . R e g e l m u i z e n e n i n s e c t e n p r e v e n t i e

Conclusie: Opslaan van uw foto's thuis is niet ideaal (in vergelijking met een museum). Door het volgen van de basisregels van fotografie conservatie, kunt u uw foto's beschermen en vervuiling minimaliseren voor een langdurig behoud.

DEZE PRESENTATIE IS TE VINDEN OP: www.slideshare.net / img-i © 2014 img-iwww.img-i.com

Add a comment

Related presentations

Art Portffolio of Tyron Shi

Art Portffolio of Tyron Shi

November 5, 2014

the Creative Portfolio of 14 year old Tyron Shi, RHS student at Rye, New York.

may las vacation

Mugwhah

Mugwhah

November 8, 2014

An Iterative Story determined by readers votes. Mugwhah is the story of a wi...

A selection of artistic impressions by David Crighton inspired by his admiration f...

AÇÃO DE ALIMENTOS

AÇÃO DE ALIMENTOS

October 30, 2014

PETIÇÃO INICIAL

The importance-of-reading-for-gifted-children

Related pages

Lezing filmconservering en restauratie - FilmHallen

Hoe komen films in het archief en hoe identificeer je ze? Hoe degradeert de kwaliteit van film en ... clips en foto’s uit ... van analoge, fotografische ...
Read more

De nitraatbunker van het Filmmuseum | Beeldenvoordetoekomst.nl

... persoonsarchieven en foto’s, ... is voor het bewaren en conserveren ... van Beeld en Geluid waarmee je digitale archivering ...
Read more

Pictura in HDC-Media - Picturae Website

... de schilderijen van Vermeer. Het eind van het analoge tijdperk ... kopiëren en conserveren van ... van alle foto’s en ...
Read more

Off Topic - het forum voor liefhebbers van horloges

In dit topic kun je de leden van het forum op de hoogte houden van de voortgang van je ... om 'm te conserveren. ... Helaas alleen analoge foto's van.
Read more

DEN | DE BASIS vervaardiging

... van digitale reproducties van origineel analoge ... als het conserveren). Ook het proces van het vervaardigen maakt ... foto's van geografische ...
Read more

Een serieuze vraag over foto's - Off Topic - Horlogeforum ...

... Een serieuze vraag over oude foto's. ... dat waren ze in de tijd van de analoge ... verdiep je dan ook eens in het conserveren van digitale ...
Read more

Ambacht in Beeld FestivalFilmconservering en –restauratie ...

Hoe komen films in het archief en hoe identificeer je ze? Hoe degradeert de kwaliteit van film ... clips en foto’s uit ... van analoge, fotografische en ...
Read more

ZUURVRIJE VERPAKKING - analoogfotoforum.nl

Leuke foto's, maar waarom zit er verschil in je ... moest de dag nadien er reeds een selectie van 200 foto’s ... Mijn ervaring met het laten conserveren ...
Read more

Twee EYE-filmrestauratoren geven lezing op Ambacht in ...

Hoe komen films in het archief en hoe identificeer je ze? Hoe degradeert de kwaliteit van film en ... clips en foto’s uit ... van analoge, fotografische ...
Read more

App van de week 21: Shoebox, verzamel je oude foto's

... kun je foto's bekijken en delen ... van je smartphone. Het is leuk om oude foto's te delen door middel van Shoebox, maar niet om de oude foto's te ...
Read more