Consells expressió oral

100 %
0 %
Information about Consells expressió oral
Education

Published on April 3, 2014

Author: carlesmb

Source: slideshare.net

Avaluació formativa Pauta per l’avaluació de l’expressió oral Nom i cognom:: Grup (si s’escau): Activitat: Data exposició: Durada aprox.: Pauta per l’avaluació de l’expressió oral 0 1 2 3 Posició corpora (1 punt) 1. Mira el públic 2. No es mou excessivament, no “balla” 3. Mostra una actitud segura Veu (3 punts) 4. El volum de veu és l’adequat 5. El ritme és correcte, ni massa ràpid, ni massa lent 6. Vocalitza correctament 7. El to és l’adient. No és monòton, no artificiós 8. Parla de manera fluïda, sense vacil·lacions. No barboteja, ni quequeja 9. No llegeix ni recita de memòria Estructura, coherència i cohesió (3 punts) 10.S’ajusta al tema demanat 11.El text es desenvolupa ordenadament 12.Hi ha una introducció , un desenvolupament i una conclusió 13.Expressa clarament les idees 14.No hi ha contradiccions 15.No hi ha excés o defecte d’informació. La durada és aprox. la pactada 16.El text té frases ben estructurades Correcció lèxica i gramatical (2 punts) 17.La pronuncia és l’adequada 18.No hi ha errors lèxics i morfosintaxis produïts per interferències 19.El registre és l’adient, no hi vulgarismes Variació (1 punt) 20.Originalitat 21.Ús del suport visual 22.Utilitza exemples, anècdotes, humor ... NOTA GLOBAL

Add a comment

Related presentations

Related pages

ABCDsuperior: L'expressió oral

CONSELLS I ORIENTACIONS PER FER UNA BONA EXPOSICIÓ ORAL Abans de posar-se a parlar, cal preparar un esquema o guió 1. Primer de tot, cal tenir present ...
Read more

Expressió oral on Pinterest | Frases, Animals and pets ...

Explore G P's board "Expressió oral" on Pinterest, a visual bookmarking tool that helps you discover and save creative ideas | See more about Frases ...
Read more

Expressió oral on Pinterest | Wh Questions, The New ...

Explore Antònia Palmer Moll's board "Expressió oral" on Pinterest, a visual bookmarking tool that helps you discover and save creative ideas | See more ...
Read more

Consells « Nivell de Suficiència de Palafrugell

Com ja sabeu, a l’examen tindreu dues activitats d’expressió oral: una lectura en veu alta i una exposició. Aquí us deixo uns quants consells per ...
Read more

Llengua Catalana. Marta, aprova'm!: Expressió oral

Expressió oral COM FER UNA EXPOSICIÓ ORAL I NO MORIR EN L'INTENT! ... De ben segur que si seguiu aquests consells us sortirà molt bé! I recordeu, ...
Read more

expressió oral « Nivell de Suficiència de Palafrugell

Com ja sabeu, a l’examen tindreu dues activitats d’expressió oral: una lectura en veu alta i una exposició. Aquí us deixo uns quants consells per ...
Read more

Xerraserra: Expressió oral: consells per parlar en públic

Expressió oral: consells per parlar en públic Etiquetas: expressió oral. No hay comentarios:
Read more

3. expressió oral - YouTube

Com avaluar una expressió oral - Duration: ... CONSELLS PER UNA BONA PRESENTACIÓ ORAL - Duration: ... +YouTube; Terms;
Read more

consells pràctics per fer exposicions orals

consells pràctics per fer exposicions orals. COMCOMUNICAR - 1 - 1. ... exposició oral prové del llenguatge verbal. Llenguatge verbal: - 4 - 7. Vocabulari
Read more