Connector a portals Socrata i CKAN

50 %
50 %
Information about Connector a portals Socrata i CKAN

Published on November 15, 2018

Author: jmsabate

Source: slideshare.net

1. Connector a Portals Socrata i CKAN per accedir a totes les seves dades Drinks&Data impacto open data 14 de novembre 2018 a l’Smart City Expo @jmsabate

2. Portals OpenData per SmartCity Les ciutats i institucions utilitzen les plataformes OpenData per simplificar la publicació i el processament de les seves dades, la qual cosa permet dedicar més temps a la creació de serveis i la recerca de noves oportunitats de negoci. L'OpenData valora aspectes com: usabilitat, participació, reutilització, accessibilitat, catàleg, conjunt de dades i informació. Molts d'aquest portals fan servir solucions OpenData com CKAN o Socrata.

3. OpenData Portals OpenData Portals CKAN Socrata Others DataSets Dades

4. Objectiu Permetre el accés a un gran número de Portal que hi han dispersos en diferents Organismes, Administracions, Entitats Publiques. Tot això amb un mínim de recursos. Tots aquests portals haurien de ser accessibles en un sol clic i amb una sola Interface que permeti al usuari accedir, visualitzar i analitzar les seves dades . Volem solament un connector al portal que ens faciliti tenir a la bast tot el conjunt de las seves dades.

5. Una eina com Weave... Una eina com Weave basada en una solució open source sense cost (FOSS), ens permet una manera fàcil i estandarditzada de connectar-nos a Portals OpenData com CKAN i Socrata.

6. OpenData Portals CKAN Socrata Others DataSets Dades Weave Server - Desktop(flash)- iWeave (HTML5) OpenData Portals CKAN Socrata Others OpenData Portals CKAN Socrata Others OpenData Portals CKAN Socrata Others

7. Tan fàcil com ......

8. Accés a Portals OpenData Socrata

9. Accés a Portals Open Data CKAN

10. ………visualitzar i analitzar Els #OpenData portals DMS deuen ser accessibles en un sol clic, amb una sola Interface que ens permeti sobre tot als usuaris accedir, #visualitzar i @analitzar lesa seves dades sense tenir que definir cap connector per cada conjunt de dades. https://es.slideshare.net/jmsabate/una- eina-per-visualitzar-analitzar-les-dades-i-connectar-se-a-portals-open-data http://www.sabateweb.com/weave/rooth5/weavejs/?file=GANADOHTML5v11.weave

#opendata presentations

Add a comment