Congres esco case 5 praktijkcase nieuwbouw lyceum schravenlant presentatie hevo willem adriaanssen

67 %
33 %
Information about Congres esco case 5 praktijkcase nieuwbouw lyceum schravenlant...
Technology

Published on March 3, 2014

Author: adriwil

Source: slideshare.net

Description

Nieuwbouw Lyceum schravenlant te Schiedam. Co2-neutrale school gebaseerd op de Cradle to Cradle filosofie. Na onderzoek is besloten om geen Energy Service Company op te richten. De duurzame oplossingen zijn gerealiseerd door een financieringsarrangement tussen school en gemeente

Wel of geen ESCo-oplossing voor de school? Praktijkcase nieuwbouw Lyceum Schravenlant Congres ESCo’s & Energiebesparingsbv’s donderdag 27 september Case 5; 12:30 tot 13:00 uur Willem Adriaanssen, partner, HEVO Pagina 1

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. Even voorstellen ESCo algemeen Kenmerken Onderwijsprojecten Case Schravenlant Vragen

Wie is HEVO - - Gevestigd in Den Bosch, landelijk opererend, 90 adviseurs, projectmanagers en projectleiders Dienstverlening: - Strategische huisvestingsadvisering - Project- en procesmanagement - Integrale risicodragende huisvestingsoplossingen Onderwijs en Sport Gezondheidszorg en Wonen Kantoren en overheidsgebouwen

Wat is een ESCo? “Energy Service Company”: • Energieleverancier • Projectvennootschap die investeert in energiebesparende maatregelen voor realiseren optimale Total Cost of Ownership • Gefinancierd door externe aandeelhouders / banken • Op basis van meerjarige positieve kasstroom als gevolg van de energiebesparing Het is een manier van structureren Pagina 4

Argumenten voor ESCo Twee hoofdredenen: • Reguliere financieringskanalen kunnen niet aangeboord worden • Risicotransformatie# naar ESCo: • Vanwege onbekendheid • Vanwege risico-avers karakter • leveringsgarantie #: risico-overdracht voor energieprestatie & onderhoud WKO Pagina 5

Argumenten tegen ESCo Twee hoofdredenen: • Kosten: • Investeerders willen rendement • Projectvennootschap vereist uitvoerige documentatie • Loskoppeling eigenaar <> gebruiker: • Veel discussie over het gebruik voor en na de investering • Gebruiker betaald voor afgenomen Gj warmte & koude • Iedere financiële prikkel voor gebruiker verslechtert business case Pagina 6

Kenmerken onderwijsprojecten • • • • • • • • Focus op krap genormeerd budget investeringskosten (ca € 1250,-/m2 BVO excl. Btw); Noodzakelijkerwijs in bouwprojecten keuze “goedkoopste” toepassingen. Binnenklimaat en comfort onvoldoende. Gescheiden budgeten investering nieuwbouw en exploitatie. Tekorten op exploitatiebudgetten, waaronder energielasten. In investering & exploitatie geen ruimte voor koeling. Voorfinancieren t.b.v. exploitatievoordeel vaak een probleem, bijv. vanwege ontbreken economisch eigendom. “Inkoop” van projectonderdelen i.p.v. sturen op lange termijn waarde totale project Resultaat: onvoldoende duurzame nieuwe onderwijs huisvesting. Pagina 7

Exploitatie onderwijsgebouwen Bij een schoolgebouw van 5000 m2 BVO variëren de jaarlijkse energiekosten tussen de € 53.000,- en € 74.000,-. Pagina 8 Bron: Benchmarkonderzoek Voortgezet onderwijs 2010 HEVO

Case Lyceum Schravenlant Het project: • Nieuwbouw Lyceum Schravenlant • 670 scholieren 12-18 jaar • 6040 vierkante meter BVO • Programma bevatte o.a. • 2 gymzalen • Aula • Leslokalen • Bouwkosten excl. btw € 1214,- / m2 BVO • Investeringskosten excl. btw € 1448,- / m2 BVO • Oplevering juli 2013 Pagina 9

OSG schravenlant Ambitie school; zeer duurzaam gebouw Image by MECANOO during selection process of Architect

Uitgangspunten en mogelijkheden • • • • • Minimaal; niet meer dan anders (NDMA) principe (uitgaande van een situatie met alleen verwarming en geen koeling!), streven; financieel voordeel voor de school. Toepasbaar in lopend traject voor ontwikkeling schoolgebouw (ontwerp en bouwfase) Ontwikkeling, investering en exploitatie WKO door ESCo (alternatief was deelinvestering door school of aankoop wko door ESCo na realisatie). Basis was een warmte koude-opslag, met mogelijke uitbreiding met zonneboiler en zonnepanelen. Financiering aanvullende investering wko was reeds geregeld via gemeente, dus geen doorslaggevend argument meer. 11

Business case ESCo Schravenlant De casus: • Energieleverantie via WKO installatie, vanwege duurzaamheid en mogelijkheid koeling • Afweging: • Via Eneco obv jaarlijkse fixed fee (ESCO variant) • In eigen beheer, zelf investeren en onderhouden Pagina 12

Demarcatie WKO-Installatie ESCo 13

Demarcatie WKO-Installatie ESCo 14

Waarom WKO in eigen beheer? • • • • Goedkoper op basis van netto contante waarde vergelijking (behoorlijk verschil) Werkelijke kosten energieverbruik (o.a. warmtepompen) & onderhoud i.p.v. betaling op basis van afname Gj warmte & koude. Financiering was geen item Risico’s van eigen beheer waren te overzien & af te dekken met prestatiegaranties incl. prestatiemonitoring. Pagina 15

Nadelen Esco voor Schravenlant • • • • • Hogere kosten tov WKO in eigen beheer Langjarige relatie Zeggenschap uit handen gegeven Weinig middelen om ESCO aan te sporen tot beter opereren. Betalen op basis van verbruikte hoeveelheid Gj warmte en koude (i.p.v. Elektriciteitsverbruik warmtepompen) Pagina 16

Ervaringen • • • • • • Extra afstemming over scope uitgangspunten project en demarcatie tijdens ontwikkelfase en bouwfase Technische afstemming moeizaam Transparantie ESCO-aanbieder beperkt (rekenmodel, business-case en leveringsvoorwaarden) Voortgang ESCo te beperkt t.o.v. voortgang project, daardoor gedwongen keuzes maken. Onderzoeken en technisch advieskosten wko te maken door opdrachtgever. Beperkt vergelijkingsmateriaal bij 1 aanbieding ESCO-leverancier. Pagina 17

Duurzame & C2C toepassingen Schravenlant Liag Architecten en bouwadviseurs

Vragen? HEVO bv, Willem adriaanssen Willem.adriaanssen@hevo.nl 06-22475049

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Case School of Engineering | Zoekresultaten op het ...

The Case School of Engineering is the engineering school at Case Western Reserve University in ... 5. Go Abroad at Case (Short Term Study Abroad ...
Read more