Công thức Vật lý lớp 10

53 %
47 %
Information about Công thức Vật lý lớp 10
Education

Published on December 8, 2008

Author: tolamvienkhoa

Source: slideshare.net

Hệ thống công thức lớp 10 LTS: Tài liệu “Tóm tắt công thức lớp 10” có nội dung là tất cả các công thức lớp 10, đƣợc sắp xếp theo chƣơng, bài. Đây không phải là tài liệu hệ thống công thức lớp 10 theo một hình thức trực quan dễ nhớ (đó là một tài liệu khác mà tôi đang làm, xem tại GRTB). Tài liệu này chỉ thống kế, sắp xếp các công thức, các điểm ghi chú. HS sử dụng tài liệu này để kiểm tra lại xem mình đã học và nhớ đủ chƣa; cách vận dụng công thức trong một số trƣờng hợp (đang bổ sung). Tài liệu này dĩ nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế trong cách trình bày; vì vậy, tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật nội dung tài liệu tại trang GRTB. Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và HS. CHƢƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 1. Chuyển động thẳng đều:

Add a comment

Related presentations

Related pages

Công thức vật lý lớp 10 đầy đủ - Tổng hợp công thức Vật lý ...

Công thức Vật lý lớp 10. VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu "Công thức vật lý lớp 10 đầy đủ". Tài liệu ...
Read more

Tóm tắt công thức Vật lý lớp 10 (Bản mới) « Đã đóng

Hiện trạng cập nhật: đến phần Các định luật bảo toàn. Chú ý: Đây là bản tóm tắt công thức được trình bày theo ...
Read more

Vật lý lớp 10, lý thuyết công thức định luật vật lý SGK lớp 10

Tổng hợp công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý phổ thông lớp 10, giải bài tập vật lý trong sgk lớp 10
Read more

Công thức tính nhanh vật lý lớp 10 - Tài liệu, ebook, giáo ...

CÔNG THỨC TÍNH NHANH VẬT LÝ 10 HỌC KỲ I (NÂNG CAO) I. Chuyển động thẳng đều: 1. Vận tốc trung bình a. Trường hợp tổng ...
Read more

Công thức vật lý lớp 10 | Thư Viện Vật Lý

Đây là tập công thức giống như cuốn sổ tay vật lý lớp 10. giúp các em hệ thống lại kiến thức và vận dụng nhanh khi ...
Read more

Công thức Vật lý lớp 10 - Education - documents.tips

1. Hệ thống công thức lớp 10 LTS: Tài liệu “Tóm tắt công thức lớp 10” có nội…
Read more

Công thức vật lý lớp 10 - Tài liệu

Tài liệu về Công thức vật lý lớp 10 - Tài liệu , Cong thuc vat ly lop 10 - Tai lieu tại 123doc - Thư viện trực tuyến hàng đầu ...
Read more

TỔNG HỢP CÔNG THỨC VẬT LÍ LỚP 10 NÂNG CAO FULL

chi tiết các công thức qua các chương trong chương trình nâng cao môn Vật Lí lớp 10 . CÔNG THỨC VẬT LÝ 10 Chuyển động thẳng ...
Read more