Concepte De L\ Art

60 %
40 %
Information about Concepte De L\ Art
Education

Published on September 9, 2008

Author: Gloriaco

Source: slideshare.net

Description

Aprendre el concepte de l'art

L’ ART

L’IMPULS ARTÍSTIC Les persones experimentem sentiments, emocions, sensacions, desitjos, somnis, creences i sentim la necessitat d’expressar-los. L’art prové d’un impuls innat dels humans per crear: els nens dibuixen, construeixen...sempre creen. Els animals creen dins la natura allò que ve determinat per la seva espècie. No expressen idees individuals o culturals. Les estructures que fan els animals només tenen una funció utilitària (niu, formiguer, cau) no són simbòliques ni tenen significat, tampoc les decoren com les humanes.

Les persones experimentem sentiments, emocions, sensacions, desitjos, somnis, creences i sentim la necessitat d’expressar-los.

L’art prové d’un impuls innat dels humans per crear: els nens dibuixen, construeixen...sempre creen.

Els animals creen dins la natura allò que ve determinat per la seva espècie. No expressen idees individuals o culturals.

Les estructures que fan els animals només tenen una funció utilitària (niu, formiguer, cau) no són simbòliques ni tenen significat, tampoc les decoren com les humanes.

CONCEPTE D’OBRA D’ART El 1927, el fotògraf E. Steichen va comprar a França “Ocell a l’espai” de Brancusi. El va declarar com a obra d’art a la duana americana per a no pagar impostos. Però la duana ho va declarar no-art i que entrava dins la categoria d’estris de cuina. Imposà una taxa de 600$

El 1927, el fotògraf E. Steichen va comprar a França “Ocell a l’espai” de Brancusi. El va declarar com a obra d’art a la duana americana per a no pagar impostos. Però la duana ho va declarar no-art i que entrava dins la categoria d’estris de cuina.

Imposà una taxa de 600$

EL CONCEPTE D’OBRA D’ART Gertrud Vanderbilt Whitney, escultora i fundadora del Whitney Museum, va patrocinar la demanda contra la duana. Es van presentar dos tipus de testimonis: els conservadors, platònics, considerant que l’Art és mímesis i techne; aquests buscaven el cap, peus, o plomes de la cua; pels conservadors ni era una imitació de la natura ni la producció d’un tècnic expert; (b) els moderns deien que l’ocell presentava l’essència d’una au; l’autor hauria copsat l’essència d’una au suspesa en l’espai; la seva gracilitat expressa l’essència d’una au, i el polit evoca la seva relació amb el sol, quan vola. Aquests deien que l’Art s’origina en les percepcions de l’artista: Van guanyar.

Gertrud Vanderbilt Whitney, escultora i fundadora del Whitney Museum, va patrocinar la demanda contra la duana. Es van presentar dos tipus de testimonis:

els conservadors, platònics, considerant que l’Art és mímesis i techne; aquests buscaven el cap, peus, o plomes de la cua; pels conservadors ni era una imitació de la natura ni la producció d’un tècnic expert;

(b) els moderns deien que l’ocell presentava l’essència d’una au; l’autor hauria copsat l’essència d’una au suspesa en l’espai; la seva gracilitat expressa l’essència d’una au, i el polit evoca la seva relació amb el sol, quan vola. Aquests deien que l’Art s’origina en les percepcions de l’artista: Van guanyar.

QUÈ ÉS L’ ART?

Qui es considera artista? L’artista és una persona que posseeix una sensibilitat especial per expressar emocions, sentiments innats a la nostra espècie. Té unes habilitats especials, domina una tècnica per crear formes que expressin aquests sentiments. Crea un llenguatge capaç de comunicar amb imatges aquests sentiments i de fer-los descobrir als altres. L’artista és un creador de noves formes, de nous llenguatges per expressar emocions, sentiments i comunicar-los.

L’artista és una persona que posseeix una sensibilitat especial per expressar emocions, sentiments innats a la nostra espècie.

Té unes habilitats especials, domina una tècnica per crear formes que expressin aquests sentiments.

Crea un llenguatge capaç de comunicar amb imatges aquests sentiments i de fer-los descobrir als altres.

L’artista és un creador de noves formes, de nous llenguatges per expressar emocions, sentiments i comunicar-los.

L’ARTISTA ÉS.... Un artista té la capacitat d’observar la natura i transformar-la en art mitjançant les metàfores de la imaginació. L’artista és aquella persona que posseeix una sensibilitat especial i unes habilitats per crear i expressar emocions mitjançant una nova realitat: l’obra d’art.

Un artista té la capacitat d’observar la natura i transformar-la en art mitjançant les metàfores de la imaginació.

L’artista és aquella persona que posseeix una sensibilitat especial i unes habilitats per crear i expressar emocions mitjançant una nova realitat: l’obra d’art.

1. La creació artística ART: Concepte canviant al llarg de la història Una necessitat vital (depen de la sensibilitat...) Una habilitat ( ars ) Llenguatge: forma de comunicació i expressió Interpretació de la realitat: símbols, significats Una creació: l’artista transforma la realitat.

ART:

Concepte canviant al llarg de la història

Una necessitat vital (depen de la sensibilitat...)

Una habilitat ( ars )

Llenguatge: forma de comunicació i expressió

Interpretació de la realitat: símbols, significats

Una creació: l’artista transforma la realitat.

Definicions D’Art Habilitat a través de l’estudi i l’experiència Forma de fer mitjançant normes establertes Obra en la qual predomina la creativitat, inspiració, singularitat... Allò que provoca bellesa o emoció estètica Allò que complau els sentits Forma de comunicació Proposta cultural que captiva per la seva forma i/o contingut Reflexe de la història

Habilitat a través de l’estudi i l’experiència

Forma de fer mitjançant normes establertes

Obra en la qual predomina la creativitat, inspiració, singularitat...

Allò que provoca bellesa o emoció estètica

Allò que complau els sentits

Forma de comunicació

Proposta cultural que captiva per la seva forma i/o contingut

Reflexe de la història

Exercici Per què són obres d’art? La llibertat guiant al poble de Delacroix

Per què són obres d’art?

La llibertat guiant al poble de Delacroix

Bellesa?? Antigament L’art com a recerca de l’ideal de bellesa (sobretot fins l’art contemporani) Quelcom espiritual, interior en l’art... Concepte canviant al llarg de la història (cànons, modes...) Tendència a valorar l’art des d’aquest punt de vista

Antigament L’art com a recerca de l’ideal de bellesa (sobretot fins l’art contemporani)

Quelcom espiritual, interior en l’art...

Concepte canviant al llarg de la història (cànons, modes...)

Tendència a valorar l’art des d’aquest punt de vista

Contempla...

Bellesa femenina?

Bellesa masculina?

ANÀLISI D’UNA OBRA D’ART Aspectes tècnics: anàlisi formal. Característiques de l’estil (valorar les capacitats de cada època, les innovacions...) Aspectes intel.lectuals i espirituals o religiosos (idees i creences) Elements socials (clientela, mecenes...) Funció : útil i simbòlica Context històric

Aspectes tècnics: anàlisi formal.

Característiques de l’estil (valorar les capacitats de cada època, les innovacions...)

Aspectes intel.lectuals i espirituals o religiosos (idees i creences)

Elements socials (clientela, mecenes...)

Funció : útil i simbòlica

Context històric

QUÈ ÉS L’ART? L’art com a expresssió Ambient que envolta l’artista (influencies,escoles, tendències, situacions personals...) Elements individuals (personalitat, “geni”...) Interpretació (reflexió) de la realitat per tal de crear, innovar...

VEHICLES DE L’ART Són els mitjans que s’utilitzen per crear obres d’art Es divideixen en Arts Majors (Les set Arts) i Arts menors Les Set Arts Majors són: Arquitectura, Escultura, Pintura, Música, Dansa, poesia i cinema. Les arts menors es relacionen amb l’artesania, el disseny: ceràmica, orfebreria, decoració… .

Són els mitjans que s’utilitzen per crear obres d’art

Es divideixen en Arts Majors (Les set Arts) i Arts menors

Les Set Arts Majors són: Arquitectura, Escultura, Pintura, Música, Dansa, poesia i cinema.

Les arts menors es relacionen amb l’artesania, el disseny: ceràmica, orfebreria, decoració…

.

Estil artístic Del llatí stilos i aquesta del grec stylos “ Manera pròpia de fer d’un artista o d’una època” Terme ja utilitzat al s.XVI S.XVIII. Winckelman (Teòric de l’art clàssic) Anàlisi biològica de l’estil: 3 fases (arcàica, clàssica, barroca)

Del llatí stilos i aquesta del grec stylos

“ Manera pròpia de fer d’un artista o d’una època”

Terme ja utilitzat al s.XVI

S.XVIII. Winckelman (Teòric de l’art clàssic)

Anàlisi biològica de l’estil: 3 fases (arcàica, clàssica, barroca)

EL MECENES Ve de Gai Clini Mecenes (s. I) Amant de l’art que, a més, el protegeix econòmicament. Col.lecionista que estimula la creació d’obres afavorint les condicions per al seu desenvolupament (beques, cursos...) Institucions com a mecenes ( Església, Estat, patrocinadors...)

Ve de Gai Clini Mecenes (s. I)

Amant de l’art que, a més, el protegeix econòmicament.

Col.lecionista que estimula la creació d’obres afavorint les condicions per al seu desenvolupament (beques, cursos...)

Institucions com a mecenes ( Església, Estat, patrocinadors...)

Coves d’Altamira

Venus de Milo Aprox. 120 aC

Aprox. 120 aC

Pantocràtor de Taüll

Sagrada Família Antoni Gaudí 1883 - ....

Antoni Gaudí

1883 - ....

Les senyoretes d’Avignon Picasso

Picasso

Urinari ( Marcel Duchamp. 1917) Urinari de 60 cm de altura. Sota la signatura de R. Mutt, Marcel Duchamp va presentar un urinari com escultura al Salón de la Sociedat d’Artistas Independients de Nova York. El jurat, del qual ell mateix formava part, la va retirar. L’artista va dimitir com a mesura de protesta.

Urinari de 60 cm de altura. Sota la signatura de R. Mutt, Marcel Duchamp va presentar un urinari com escultura al Salón de la Sociedat d’Artistas Independients de Nova York. El jurat, del qual ell mateix formava part, la va retirar. L’artista va dimitir com a mesura de protesta.

Conservació dels béns mobiliars: Els museus Orígen Grècia clàssica: Tresors... Renaixement: Col·leccionisme dels mecenes (Mèdicis, Papes...) Continuïtat (Monarques, Burgesos...): base dels museus més coneguts ( El Prado, Louvre, Museus Vaticans, British Museum...)

Orígen

Grècia clàssica: Tresors...

Renaixement: Col·leccionisme dels mecenes (Mèdicis, Papes...)

Continuïtat (Monarques, Burgesos...): base dels museus més coneguts ( El Prado, Louvre, Museus Vaticans, British Museum...)

Definició “ Un museu és una INSTITUCIÓ PRIVADA O PÚBLICA, NO LUCRATIVA, AL SERVEI DE LA COMUNITAT” Funcions: Conservar, exposar i difondre bens patrimonials que tenen en dipòsit, propietat o intercanvi Altres conceptes: Galeria d’Art, Sala d’expossició, Mercat, Fira d’art...

“ Un museu és una INSTITUCIÓ PRIVADA O PÚBLICA, NO LUCRATIVA, AL SERVEI DE LA COMUNITAT”

Funcions: Conservar, exposar i difondre bens patrimonials que tenen en dipòsit, propietat o intercanvi

Altres conceptes: Galeria d’Art, Sala d’expossició, Mercat, Fira d’art...

FI

FI

Patrimoni històrico-artístic També anomenat: BENS CULTURALS (mobles i immobles) Segons el manifest de la Convenció de l’Haia (1945) Béns que tinguin una gran importància per als patrimoni cultural dels pobles UNESCO: Patrimoni cultural de la humanitat

També anomenat: BENS CULTURALS (mobles i immobles)

Segons el manifest de la Convenció de l’Haia (1945)

Béns que tinguin una gran importància per als patrimoni cultural dels pobles

UNESCO: Patrimoni cultural de la humanitat

TOLEDO (centre històric)

Santiago de Compostel.la

Àvila

Parc Güell

L’Alhambra de Granada

Restauració dels bens culturals Restauració : Finalitat d’assegurar la pervivència dels béns que, a causa del valor artístic o de la importància històrica que tenen mereixen ser conservats.

Restauració : Finalitat d’assegurar la pervivència dels béns que, a causa del valor artístic o de la importància històrica que tenen mereixen ser conservats.

Passos a seguir Catalogar les peces Analitzar l’estat de conservació Documentació i història S’ha de tenir en compte si només es pretén tornar a l’obra el valor artístic i cultural o donar-li una utilitat diferent

Catalogar les peces

Analitzar l’estat de conservació

Documentació i història

S’ha de tenir en compte si només es pretén tornar a l’obra el valor artístic i cultural o donar-li una utilitat diferent

Tipus de restauració Restauració “estilística” (Viollet-le-Duc) Conservació preventiva (John Ruskin) Restauració científica o moderna (corrent italiana) Restauració intervencionista

Restauració “estilística” (Viollet-le-Duc)

Conservació preventiva (John Ruskin)

Restauració científica o moderna (corrent italiana)

Restauració intervencionista

Eugène Viollet-le-Duc S.XIX Neix el concepte modern de restauració Màxim exponent de la restauració estilística Restauració de Carcasonne (França)

S.XIX

Neix el concepte modern de restauració

Màxim exponent de la restauració estilística

Restauració de Carcasonne (França)

Notre-Dame de Paris

Edifici Can Serra Corrent intervencionista

Corrent intervencionista

2. Natura de l’obra d’art Què s’ha de tenir en compte quan parlem d’OBRA D’ART?

Què s’ha de tenir en compte quan parlem d’OBRA D’ART?

Add a comment

Related presentations

Related pages

Art - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

L'art, segons principis estètics, és l'aplicació de l'habilitat i del gust a la producció d'una obra. El concepte d'art va associat al concepte d'obra ...
Read more

Art — Wikipédia

L’art [note 1] est une activité humaine, ... Contribution à l'histoire du concept de l'ancienne théorie de l'art, Paris, Gallimard, ...
Read more

Art conceptuel — Wikipédia

L'art conceptuel est un mouvement de l'art contemporain apparu dans les années 1960 mais dont les origines remontent aux ready-made de Marcel Duchamp au ...
Read more

Conceptes fonamentals d'art - Inici. XTEC - Xarxa ...

En l'art cristià ortodoxe ... ja que incloïa des de pràctiques artesanals fins a l'exercici de la medicina. El concepte va ser més detallat quan es va ...
Read more

Art postmodern - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

L'art postmodern, per oposició a l'anomenat art modern, és l'art propi de la postmodernitat, teoria sociocultural que postula l'actual vigència d'un ...
Read more

L’art déborde le concept - Philosophique

1 Histoire de l’art. p 153. 2 Esthétique. Tome I, p 152. 3 Cometti (J.P.) Le travail en architecture. in Magazine Littéraire consacré à Wittgenstein.
Read more

Conceptes- filosofia de l'art - Els grans temes de la ...

filosofia de l’art EST. A diferència de l’estètica que és la teoria d’allò bell, o de la bellesa, tant natural com artificial, la filosofia de l ...
Read more

Encyclopédie de L'Agora | Voir le concept de l'art

Sur l'aspect didactique de l'art contemporain. Mais sommes-nous prêts à écouter ses leçons?
Read more

Concept-Art - Hobbock 30l - coffeethek.de

Hobbock 30l im Detail. Hobbock 30l. Der Hobbock 30l erleichtert die Aufbewahrung ungemein, denn er fasst beachtliche 30 Liter Roh- oder Röstkaffee.
Read more