Concept Landelijk Bibliotheek op school

50 %
50 %
Information about Concept Landelijk Bibliotheek op school

Published on July 17, 2011

Author: astridsscribbles

Source: slideshare.net

Concept landelijke samenwerking

Aanleiding Meer lezen, beter in taal Voor scholen heeft het bevorderen van de taalontwikkeling een hoge prioriteit. Scholen investeren in gericht woordenschatonderwijs, maar realiseren zich vaak niet dat dit onvoldoende is om een grote achterstand weg te werken. Vrij lezen, op school en thuis, heeft een bewezen positief effect op begrijpend lezen, woordenschat (uitbreiden, consolideren, verdiepen), schrijfstijl, spelling en kennis van grammatica. Leerlingen die een kwartier per dag lezen kunnen hun woordenschat uitbreiden met 1000 woorden per jaar. De bibliotheek en de school kunnen samen de resultaten voor taal verbeteren door kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Door: actuele en gevarieerde collecties, aanwezigheid van een bibliothecaris, afspraken over samenwerking, boekactiviteiten in alle klassen, tijd voor lezen en lenen op het rooster. De school en de bibliotheek houden ieder hun eigen resultaten bij: de school volgt de leerresultaten, de bibliotheek het leen- en leesgedrag. De resultaten worden regelmatig gezamenlijk geëvalueerd (opbrengstgericht werken).

De ideale situatie De basis van de doorgaande lijn groep 1-8 vrij lezen staat dagelijks op het rooster (groep 1/2: interactief voorlezen) er is voor het vrij lezen een ruime keuze aan boeken, tijdschriften etc. beschikbaar de kinderen mogen boeken van school mee naar huis nemen alle kinderen bezoeken regelmatig de (school)bibliotheek de leerkracht stimuleert het lezen thuis (bijvoorbeeld door hierover met ouders te praten tijdens 10-minutengesprekken en rapportbesprekingen) de leerkracht stimuleert bibliotheekbezoek van (ouders met) kinderen de leerkracht is zelf een enthousiaste lezer en brengt dit enthousiasme over op de kinderen, ouders en collega’s de school stimuleert het bezit van boeken (bijvoorbeeld door boeken als prijs te geven bij wedstrijden, door informatie te geven over Leesleeuw of door samen te werken met de lokale boekhandel) de school heeft specifiek aandacht voor zwakke lezers (bijvoorbeeld door te zorgen voor een speciale collectie en gerichte begeleiding) en voor sterke lezers (bijvoorbeeld door een naschoolse leesclub te organiseren) de school heeft een leescoördinator met ten minste 3 taakuren per week

Rol van de bibliotheek maakt alle leerlingen lid adviseert over uitleen vanuit de school saneert de collectie van de school en zorgt zo nodig voor een deelcollectie voor zwakke lezers biedt leerkrachten een workshop leesbevordering aan stelt met de school een jaarprogramma op voor de levering van collecties en voor groepsbezoeken aan de bibliotheek beschrijft samen met de school per bouw de prioriteiten en doelen om deze situatie te bereiken ten aanzien van collectie, leerkrachthandelen en ouders

RESULTATEN ANALYSE DOELEN WERKWIJZEN UITVOERING

RESULTATEN ANALYSE DOELEN WERKWIJZEN UITVOERING TAAL begrijpend lezen technisch lezen woordenschat thuislezen zaakvakken NT2(VRIJ) LEZEN structureel / projecten lokaal / landelijk

begrijpend lezen

technisch lezen

woordenschat

thuislezen

zaakvakken

NT2

structureel / projecten

lokaal / landelijk

Add a comment

Related pages

Concept Landelijk Bibliotheek op school - Education

Concept school als ambassadeur voor de typetuin. 1. CONCEPT School als ambassadeur voor de Typetuin Hoe staat u, of uw school in het volgende concept?
Read more

Bibliotheek op school op Pinterest - Scholen, Onderwijs en ...

Concept Landelijk Bibliotheek op school by astrids scribbles, via Slideshare ...
Read more

De Bibliotheek op School

Informatie met betrekking tot het beleid en de praktische bedrijfsvoering van schoolmediatheken in het primair en voortgezet onderwijs.
Read more

de Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een landelijk concept voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling ...
Read more

Bibliotheek op School - nijmegen.nl

zien in de vorm van de Bibliotheek op School. Het is een landelijk concept, ... De Bibliotheek op School is voor het onderwijs en de Bibliotheek een kans ...
Read more

bibliotheek op school on Pinterest | Onderwijs, Schools ...

BNL-blog: Digitale Portal van de Bibliotheek op school More. Class Ideas, Artroom Ideas, Classroom Decoration, Counseling Ideas, School Stuff, School Ideas ...
Read more

Stappenplan ouderpartnerschap en lezen - de Bibliotheek op ...

1 Foto | Janiek Dam Stappenplan ouderpartnerschap en lezen een planmatige aanpak voor BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school CONCEPT
Read more

Van leesmotivatie naar taalprestatie - de Bibliotheek op ...

handleiding van de Bibliotheek op school geeft jou als leerkracht tips voor leuke en effectieve werkvormen om
Read more

onderwijs.debibliotheekopschool.nl

onderwijs.debibliotheekopschool.nl
Read more