advertisement

Concept Format Beoordelingen Wb Feb 1[1].4

50 %
50 %
advertisement
Information about Concept Format Beoordelingen Wb Feb 1[1].4

Published on May 27, 2007

Author: rekkib

Source: slideshare.net

advertisement

Omgaan met verandering en aanpassing Instructies en procedures opvolgen ONDERWERP: SIGNALERING VERLICHTING Materialen en middelen inzetten Met druk en tegenslag omgaan Vakdeskundigheid toepassen Samenwerken en overleggen Formuleren en rapporteren Uitstekende leerling Aandacht en begrip tonen Vorderende leerling Startende leerling Vaardige leerling Naam: Klas: Docent: Leren Datum: Heb je vaardigheden uitgebreid op het gebied van: D E J K L P T U V 1.1 Werkt samen met collega's (sociaal) 1.2 Werkt met een wisselende taakstelling (flexibel) 1.3 Ontwikkelt eigen beroepscompetenties (leergierig) Prestatie-indicatoren Componenten 1.1 Werkproces: Werkt samen met collega's (sociaal) Luistert geïnteresseerd naar zijn collega's, waarbij • Luisteren hij rekening houdt met zijn collega’s zodat de D Aandacht en begrip tonen • Verdraagzaamheid en welwillendheid tonen samenwerking soepel verloopt. Roept bij problemen tijdig hulp in van zijn collega’s waardoor hij zelfstandig verder kan gaan met zijn • Anderen raadplegen en betrekken werkzaamheden. E Samenwerken en overleggen Past zich aan aan de normen en waarden van zijn • Aanpassen aan de groep collega’s, waardoor hij een goede werkrelatie met zijn collega’s opbouwt. 1.2 Werkproces: Werkt met een wisselende taakstelling (flexibel) Gaat flexibel om met wisselende taken om zo snel • Aanpassen aan veranderde omstandigheden en effectief mogelijk de gewenste prestatie te U Omgaan met verandering en aanpassen kunnen leveren Neemt opmerkingen van collega's op zijn • Gevoelens onder controle houden werkzaamheden niet persoonlijk, kan omgaan met weerstand of tegenslag en ziet kritiek als een V Met druk en tegenslag omgaan suggestie voor het verder ontwikkelen van zijn • Constructief omgaan met kritiek flexibiliteit, zodat hij snel en effectief inzetbaar is op verschillende afdelingen. 1.3 Werkproces: Ontwikkelt eigen beroepscompetenties (leergierig) Leert van feedback bij zowel het uitvoeren van zijn technische werkzaamheden als bij zijn functioneren, • Leren van feedback en fouten leert van gemaakte fouten zodat hij zijn P Leren werkzaamheden steeds beter kan uitvoeren en daardoor beter gaat functioneren Opmerkingen: Afspraken:

Omgaan met verandering en aanpassing Instructies en procedures opvolgen ONDERWERP: SIGNALERING VERLICHTING Materialen en middelen inzetten Met druk en tegenslag omgaan Vakdeskundigheid toepassen Samenwerken en overleggen Formuleren en rapporteren Uitstekende leerling Aandacht en begrip tonen Vorderende leerling Startende leerling Vaardige leeling Naam: Klas: Docent: Leren Datum: Heb je vaardigheden uitgebreid op het gebied van: D E J K L P T U V 2.1 Neemt met begeleider de werkzaamheden in de opdracht door 2.2 Zorgt ervoor dat zijn werkplek is voorbereid op het uitvoeren van de werkzaamheden 2.3 Verricht onder begeleiding werkzaamheden op de werkvloer 2.4 Rondt opdracht af en ruimt werkplek op 2.5 Bespreekt het proces en het (eind)resultaat van de opdracht met de begeleider Prestatie-indicatoren Componenten 2.1 Neemt met begeleider de werkzaamheden in de opdracht door Overlegt bij onduidelijkheden met zijn begeleider / • Anderen raadplegen en betrekken E Samenwerken en overleggen leidinggevende zodat de opdracht duidelijk is.. Leest en begrijpt de opdracht en de benodigde • Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden K Vakdeskundigheid toepassen gegevens zodat hij zijn opgedragen werkzaamheden juist kan uitvoeren. 2.2 Zorgt ervoor dat zijn werkplek is voorbereid op het uitvoeren van de werkzaamheden Kiest de juiste informatie, materialen, (auto)onderdelen, gereedschappen, (hulp)middelen, • Geschikte materialen en middelen kiezen L Materialen en middelen inzetten zodat de opdracht veilig, volledig en zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. 2.3 Verricht onder begeleiding werkzaamheden op de werkvloer Roept tijdig hulp in bij problemen bij het uitvoeren • Anderen raadplegen en betrekken van zijn werkzaamheden zodat hij zijn opgedragen E Samenwerken en overleggen werkzaamheden voort kan zetten. Voert de opdracht vlot en accuraat uit waarbij hij een • Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden goede oog-handcördinatie toont, zodat de opdracht K Vakdeskundigheid toepassen volledig en veilig is uitgevoerd. Volgt instructies en aanwijzigen van zijn begeleider • Instructies opvolgen op zodat de opdracht conform de afspraak is T Instructies en procedures opvolgen uitgevoerd. 2.4 Rondt opdracht af en ruimt werkplek op Verwerkt en registreert de benodigde gegevens op • Nauwkeurig en volledig rapporteren de werkorder en rapporteert aan zijn begeleider J Formuleren en rapporteren zodat de werkorder verwerkt kan worden. Controleert, reinigt en verzorgt het gereedschap en de werkplek, ruimt het gereedschap netjes en veilig op zodat het de volgende keer direct te gebruiken is, • Goed zorgdragen voor materialen en middelen L Materialen en middelen inzetten voert het restmateriaal en de afvalstoffen af volgens de voorschriften zodat de werkplek gereed is voor de volgende opdracht.. 2.5 Bespreekt het proces en het (eind)resultaat van de opdracht met de begeleider Brengt verslag uit over de het proces en het resultaat van de door hem uitgevoerde • Correct formuleren J Formuleren en rapporteren werkzaamheden zodat zijn begeleider op de hoogte is van zijn bevindingen. Leert van feedback bij zowel het uitvoeren van zijn technische werkzaamheden als bij zijn functioneren, • Leren van feedback en fouten leert van gemaakte fouten zodat hij zijn P Leren werkzaamheden steeds beter kan uitvoeren en daardoor beter gaat functioneren. Opmerkingen: Afspraken:

Add a comment

Related pages

Concept Format Beoordelingen Wb Feb 1[1].4 - Documents

Format Procesanalyse Een procesanalyse is een hulpmiddel voor het diepgaand reflecteren op eigen handelen. Door onderliggende emoties en waardeoordelen te ...
Read more

114 - Documents

Handleiding VA114 Gebouwsimulatie Maart 2006 1 Inhoudsopgave ... Concept Format Beoordelingen Wb Feb 1[1].4 ... free vlc media player version 1.1.4 ...
Read more

prof.dr. Olle ten Cate - Medicine - Utrecht University

... ten Cate O, Harendza S. Differential impact of teaching and assessment format on ECG ... Robert-Jan Simons and Olle ten Cate. ... (1):4-14 . Westerveld ...
Read more

Bal des Conscrits de Besse - EventsDiscovery.com

Monday, May 4, 2015 Venez nombreux!!!:) 5 0 × Contact × Log ...
Read more

ninodezign.com - nino.tech – Just another WordPress site

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Javascript library: jquery : IP Address: 50.63.202.17
Read more

blog.seniorennet.be

01-12-2009: Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1: Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1. de Volkskrant, 30-11-2009. Aandoeningen aan de rug, de ...
Read more