Comparación e cuantificación. Galego A-2

33 %
67 %
Information about Comparación e cuantificación. Galego A-2
Education

Published on January 5, 2009

Author: xafrico

Source: slideshare.net

Description

Comparación e cuantificación de nomes, adxectivos e adverbios.

Fichas de gramática galega: Comparación e cuantificación Nivel inicial

Comparación dos adxectivos (1) • Inferioridade: menos + ADX+ que/ca • Igualdade tan+ ADX+ como/coma • Superioridade máis+ ADX+ que/ca

Comparación dos adxectivos (2) • Inferioridade: – Alicia é menos rápida ca Clara. • Igualdade – Alicia é tan rápida coma Clara • Superioridade – Alicia é máis rápida ca Clara

Notas sobre a comparación • As formas ca / que introducen a segunda parte. – Ca pódese usar en todos os contextos, pero é sempre obrigatoria cando se trate dun pronome persoal: • Máis ADX ca min/ti/ el/ nós – Que pódese usar no resto dos casos, excepto cando vai seguido dun pronome persoal • O mesmo serve para coma/como. • A comparación de adverbios é igual ca a comparación de adxectivos, coa diferenza de que os adverbios son invariábeis: – Xoán fala máis de présa ca Pedro – Xoán fala tan de présa coma Pedro – Xoán fala menos de présa ca Pedro.

Comparación dos nomes(1) • Inferioridade: menos + NOME + que/ca • Igualdade Tanto,-a, -os, -as+ NOME+ como/coma • Superioridade máis+ NOME+ que/ca

Comparación dos nomes(2) • Inferioridade: – Alicia ten menos diñeiro ca Clara. • Igualdade – Alicia ten tanto diñeiro coma Clara • Superioridade – Alicia ten máis diñeiro ca Clara

Notas sobre a comparación • As formas ca / que introducen a segunda parte. – Ca pódese usar en todos os contextos, pero é sempre obrigatoria cando se trate dun pronome persoal: • Máis ADX/NOM ca min/ti/ el/ nós – Que pódese usar no resto dos casos, excepto cando vai seguido dun pronome persoal • O mesmo serve para coma/como. • A comparación de adverbios é igual ca a comparación de adxectivos, coa diferenza de que os adverbios son invariábeis: – Xoán fala máis de présa ca Pedro – Xoán fala tan de présa coma Pedro – Xoán fala menos de présa ca Pedro.

Cuantificadores de adxectivos e adverbios (1) O cuantificador máis común é moi • – Con adxectivos: • A xente é moi hospitalaria por aquí – Con adverbios: • Hoxe chegaron moi cedo. • Tamén son normais (cun valor igual ou equivalente a moi): – Ben: • A xente é ben hospitalaria por aquí • Hoxe chegaron ben cedo. – Dabondo, que sempre vai posposto. Pero se se pon diante, entón é abondo • Chegou tarde dabondo • Chegou abondo tarde

Cuantificadores de adxectivos e adverbios (2) Para indicar exceso: • – Demasiado • Es demasiado inxenuo – De máis, tamén posposto • É unha persoa simple de máis Para indicar falta • Un pouco: con equivalentes como un chisco, un bocadiño, un anaco, etc. – • Este home é un pouco avaro, non si? Para indicar moito • Para indicar pouco • Pouco: – • Este autobús éche pouco rápido.

Cuantificadores de nomes • De gran cantidade: – Moito • Hoxe teño moitas cousas na cabeza. – Abondo • Onte trouxéronme abonda comida para toda a semana. • De exceso: – Demasiado • Pasáronme demasiadas cousas hoxe – De máis (invariábel e posposto) • Cando saín da casa tiña diñeiro de máis, mais agora non teño nada. • De falta: – Pouco • Teño pouco tempo hoxe. • Con valor partitivo Un pouco/chisco/anaco de, algo de – • Queres un pouco de torta?

Add a comment

Related presentations

Related pages

El gallego en la escalera | Edición impresa | EL PAÍS

La comparación de unas encuestas con otras, ... el reciente estudio del Instituto Galego de Estatística ... limpiar hoteles a 2,15 euros la habitación;
Read more

Fichas de gramática galega | Xavier Frias - Academia.edu

A-2 Xavier Frías Conde ... En galego, como no resto de ... pronomes interrogativos © Xavier Frías-Conde 61 Comparación e cuantificación Comparación ...
Read more

AFRIGA106 en galego by TRANSMEDIA COMUNICACIÓN - issuu

... AFRIGA106 en galego ... unha maior automatización e o desenvolvemento de técnicas a tempo real que permiten mesmo a cuantificación ... 1 a 2 lts/TM ...
Read more

Bioinformática - Wikipedia, a enciclopedia libre

... e vemos versións máis completas como a 2.0 de ... Unha comparación de xenes nunha especie ou entre ... a cuantificación e a análise de grandes ...
Read more

Determinación de alcohol - Wikipedia, a enciclopedia libre

... e cuantificación ... e pola comparación do mesmo nunha gráfica de calibración obtida con ... Unha relación GOT/GPT maior a 2 suxire un dano ...
Read more