Como deseñar unha WebQuest

33 %
67 %
Information about Como deseñar unha WebQuest

Published on March 3, 2007

Author: educrego

Source: slideshare.net

Description

Os paso que hai que dar para deseñar unha boa WebQuest propostos por Bernie Dodge

Como deseñar unha WebQuest Por Bernie Dodge Profesor de Tecnoloxía Educativa na Universidade Estatal de San Diego (California)

Bernie Dodge propón 7 pasos Punto de partida ou tema Crear tarefa Comezar a crear páxinas HTML Desenrolo da avaliación Proceso Crear a páxina do profesor e pulir detalles Probala e revisala

Punto de partida ou tema

Crear tarefa

Comezar a crear páxinas HTML

Desenrolo da avaliación

Proceso

Crear a páxina do profesor e pulir detalles

Probala e revisala

1º Punto de partida ou tema Debe ser amplo e con certa complexidade. Debe ser do currículo oficial Debe substituír unha unidade didáctica coa que non estamos satisfeitos Bo uso de Internet Conlevará procesos cognitivos de alto nivel

Debe ser amplo e con certa complexidade.

Debe ser do currículo oficial

Debe substituír unha unidade didáctica coa que non estamos satisfeitos

Bo uso de Internet

Conlevará procesos cognitivos de alto nivel

1º Punto de partida ou tema Teremos en conta, se somos quen de identificalas, as lagoas de aprendizaxe: a diferenza entre o óptimo e o real Unha vez que teñamos varios temas debemos dividilos en subcategorías e por grupos Debemos buscar relacións con outros temas, múltiples perspectivas do tema, crenzas cambiantes e incógnitas para plantexar a pregunta inicial e os roles do alumnado.

Teremos en conta, se somos quen de identificalas, as lagoas de aprendizaxe: a diferenza entre o óptimo e o real

Unha vez que teñamos varios temas debemos dividilos en subcategorías e por grupos

Debemos buscar relacións con outros temas, múltiples perspectivas do tema, crenzas cambiantes e incógnitas para plantexar a pregunta inicial e os roles do alumnado.

1º Punto de partida ou tema Decisión: O aspecto máis importante dunha WQ é a PREGUNTA . A resposta debe demandar capacidades intelectuais elevadas. Non debe ter unha resposta clara, fácil nin obxectiva.

Decisión: O aspecto máis importante dunha WQ é a PREGUNTA .

A resposta debe demandar capacidades intelectuais elevadas. Non debe ter unha resposta clara, fácil nin obxectiva.

1º Punto de partida ou tema Ten o tema suficiente valor curricular como para dedicarlle o tempo e o esforzo necesarios par elaborar unha WQ? Merece o nivel cognitivo do estudante facer o esforzo? É unha WQ a estratexia correcta? Estás contento/a cos recursos dispoñibles e fan fronte ás lagoas de aprendizaxe? Ofrece a rede o suficiente para garantir o seu uso? A pregunta propón algo que as persoas consideran importante na vida real? A resposta á pregunta permite interpretar – argumentar – emitir hipóteses?

Ten o tema suficiente valor curricular como para dedicarlle o tempo e o esforzo necesarios par elaborar unha WQ?

Merece o nivel cognitivo do estudante facer o esforzo?

É unha WQ a estratexia correcta?

Estás contento/a cos recursos dispoñibles e fan fronte ás lagoas de aprendizaxe?

Ofrece a rede o suficiente para garantir o seu uso?

A pregunta propón algo que as persoas consideran importante na vida real?

A resposta á pregunta permite interpretar – argumentar – emitir hipóteses?

2º Crear tarefa É o corazón da WQ. O concepto central deste compoñente é a autenticidade. A proposta dunha tarefa debe procurar superar o artificialismo dos contidos escolares, achegándose máis ás tarefas que os adultos fan na vida real. Outra virtude importante debe ser a esixencia da transformación da información, so así podemos asegurar unha aprendizaxe significativa.

É o corazón da WQ.

O concepto central deste compoñente é a autenticidade.

A proposta dunha tarefa debe procurar superar o artificialismo dos contidos escolares, achegándose máis ás tarefas que os adultos fan na vida real.

Outra virtude importante debe ser a esixencia da transformación da información, so así podemos asegurar unha aprendizaxe significativa.

2º Crear tarefa Identificaches que capacidades cognitivas de alto nivel queres por en práctica cos teus estudantes? Tes a tecnoloxía adecuada, o tempo e o nivel de “confort” necesarios para levar á práctica a Tarefa asignada? Os recursos son suficientes para apoiar as tarefas asignadas? A tarefa reflicte actividades do mundo real? Segue a ser unha WQ o formato ideal?

Identificaches que capacidades cognitivas de alto nivel queres por en práctica cos teus estudantes?

Tes a tecnoloxía adecuada, o tempo e o nivel de “confort” necesarios para levar á práctica a Tarefa asignada?

Os recursos son suficientes para apoiar as tarefas asignadas?

A tarefa reflicte actividades do mundo real?

Segue a ser unha WQ o formato ideal?

3º Comezar a crear páxinas HTML As páxinas dos alumnos son as seguintes: Inicio Introducción Tarefa Proceso (inclúe os recursos) Avaliación Conclusión Créditos

As páxinas dos alumnos son as seguintes:

Inicio

Introducción

Tarefa

Proceso (inclúe os recursos)

Avaliación

Conclusión

Créditos

3º Comezar a crear páxinas HTML Liñas de 8 a 15 palabras Parágrafos curtos Usa fontes axeitadas para ler nun monitor Comproba o nivel de lectura Subliñado só nos enlaces Dálle un título significativo Usa fondos transparentes nos gráficos non rectangulares Coloca espazo ao redor dos gráficos Non empregues fondos recargados Os textos non debe estar pegados aos bordes Texto e gráficos na mesma altura Non poñas bordes nos gráficos de enlace Fai páxinas accesibles

Liñas de 8 a 15 palabras

Parágrafos curtos

Usa fontes axeitadas para ler nun monitor

Comproba o nivel de lectura

Subliñado só nos enlaces

Dálle un título significativo

Usa fondos transparentes nos gráficos non rectangulares

Coloca espazo ao redor dos gráficos

Non empregues fondos recargados

Os textos non debe estar pegados aos bordes

Texto e gráficos na mesma altura

Non poñas bordes nos gráficos de enlace

Fai páxinas accesibles

4º Desenrolo da avaliación Ademais de informar e valorar o grao de consecución, guía sobre o que é importante (o que realmente “conta”) para alcanzar a calidade do produto creado É un compoñente necesario da boa instrucción: O alumno debe comprender o que se lle anima a coñecer e como se espera que demostre os seus logros

Ademais de informar e valorar o grao de consecución, guía sobre o que é importante (o que realmente “conta”) para alcanzar a calidade do produto creado

É un compoñente necesario da boa instrucción:

O alumno debe comprender o que se lle anima a coñecer e como se espera que demostre os seus logros

4º Desenrolo da avaliación Rúbricas: Avaliación máis obxectiva e consistente Obriga a clarificar criterios en termos específicos Mostra claramente ao estudante que se espera del e como será avaliado O estudante é consciente dos criterios para valorar o seu rendemento e o dos seus compañeiros Proporciona “retroalimentación” útil sobre o efecto da ensinanza Proporciona indicadores para avaliar e documentar o progreso

Rúbricas:

Avaliación máis obxectiva e consistente

Obriga a clarificar criterios en termos específicos

Mostra claramente ao estudante que se espera del e como será avaliado

O estudante é consciente dos criterios para valorar o seu rendemento e o dos seus compañeiros

Proporciona “retroalimentación” útil sobre o efecto da ensinanza

Proporciona indicadores para avaliar e documentar o progreso

5º Proceso Hai que ter en conta a natureza do tema e as características, idade e experiencia dos alumnos O proceso debe armar un andamio cognitivo que de seguridade aos estudantes en tres momentos claves: Recepción da información Transformación da información Produción de información No proceso estarán detallados os pasos de cada grupo ou rol cos seus recursos correspondentes que deben ser minuciosamente buscados e avaliados. Ademais debe asegurar unha aprendizaxe cooperativa.

Hai que ter en conta a natureza do tema e as características, idade e experiencia dos alumnos

O proceso debe armar un andamio cognitivo que de seguridade aos estudantes en tres momentos claves:

Recepción da información

Transformación da información

Produción de información

No proceso estarán detallados os pasos de cada grupo ou rol cos seus recursos correspondentes que deben ser minuciosamente buscados e avaliados. Ademais debe asegurar unha aprendizaxe cooperativa.

6º Crear a páxina do profesor e pulir detalles Nivel Área curricular Descrición do tema que trata Obxectivos curriculares Necesidades adicionais do docente no proceso (organización) Criterios relevantes para formar grupos Experiencia previa Recursos necesarios Avaliación Conclusión Créditos e referencias

Nivel

Área curricular

Descrición do tema que trata

Obxectivos curriculares

Necesidades adicionais do docente no proceso (organización)

Criterios relevantes para formar grupos

Experiencia previa

Recursos necesarios

Avaliación

Conclusión

Créditos e referencias

7º Probala e revisala Poñela en práctica : aloxándoa nos ordenadores da nosa aula para presentarlla ao noso alumnado e pescudar con eles como funcionou. Busquemos un servidor e aloxémola alí Revisar os enlaces , matices que non gusten, faios,… … volver a empezar?

Poñela en práctica :

aloxándoa nos ordenadores da nosa aula para presentarlla ao noso alumnado e pescudar con eles como funcionou.

Busquemos un servidor e aloxémola alí

Revisar os enlaces , matices que non gusten, faios,…

… volver a empezar?

Add a comment

Related pages

e) Como deseñar unha WQ - Aventuras na web - sites.google.com

WebQuest. MiniQuest. Cazas do tesouro. Outras aventuras. Recursos. Mapa del sitio. WebQuest‎ > ‎ e) Como deseñar unha WQ. f) Cinco regras ...
Read more

d) Que é unha rúbrica? - Aventuras na web - sites.google.com

WebQuest. MiniQuest. Cazas do tesouro. ... Mapa del sitio. WebQuest‎ > ‎ d) Que é unha ... Como deseñar unha WQ f) Cinco regras para deseñar unha ...
Read more

Webquest: Un achegamento rápido - aprendendo.eu

3.- DE QUE PARTES CONSTA UNHA WEBQUEST? Segundo o seu autor, deseñar unha webquest é semellante a elaborar calquera clase de unidade didáctica.
Read more

1,2,3 a túa WebQuest

Como deseñar ben unha páxina web. ... Podemos inserir imaxes en todos os apartados da nosa WebQuest, o que merece unha explicación detallada.
Read more

webquest con Ardora GL - bouzan.net

Creando unha webquest con Ardora www.webardora.net 3 Facendo clic na carpeta amarela (1), abriremos un navegador que nos permitirá incorporar unha imaxe.
Read more

Animaliños das Montañas

... consistía en deseñar unha publicación ... en realizar unha WebQuest. PUBLICACIÓN IMPRESA Como publicación impresa optouse por un póster que ...
Read more

A escola na rede by CFR de Ferrol - issuu

WEBQUEST. Nº 2 "Imaxinen o ... así como dos seus efectos sociais e culturais. ... que lle permitan deseñar mensaxes audiovisuais e multimedia. ...
Read more