advertisement

Com'info 2006-2007 #4

33 %
67 %
advertisement
Information about Com'info 2006-2007 #4

Published on December 7, 2007

Author: svcontact

Source: slideshare.net

Description

Com'info, het officiële magazine van SV Contact.Com'info 2006-2007 #4
advertisement

com’info het officiële verenigingsblad van SV Contact kritisch met een knipoog nr. 4 jaargang 6 CENTERFOLD SV CONTACT GALAPOSTER!! Populair Communiceren:: III eren eren: ren l ee D Interview met Henny Lamers Stage lopen in Liverpool Interview Hans Dorrestijn ZOMERKRIEBELS

//> welcom’info 2 Dag lieve Welcom’info kijkbuiskindertjes, 3 SV Contact 4 Web 2.0 In een periode van computers, PDA’s, memorysticks en IPods gaat de Com’Info 5 gewoon hardcore door op papier! Al die Stage in Liverpool “nieuwerwetsigheden” zijn vast fantastisch, maar zelfs een goede laptop is een waardeloze 6 vliegenmepper, om over leesbaarheid nog Interview Henny Lamers maar te zwijgen. Leve papier dus! 8 Maar goed, de zomer staat weer voor de deur Com’mence en dus is het tijd voor een nieuwe Com’Info. Mis En wát voor een Com’Info ditmaal! Waar 10 de redactieleden normaliter boekwurmen in Galaposter bibliotheken of zich met kromme ruggetjes Er stonden begeven in de diepste krochten van het Internet, com’ 12 geen om maar leuke dingen te vinden voor hun Hans Dorrestijn artikelen, zijn ze zich ditmaal helemaal te buiten inhoudelijke gegaan aan een leven in de buitenlucht! muni 14 fouten in Second Life Zo heeft Lorenz een diepgaand interview de vorige gehad met SV Contact PR-commissaris Tom catie 15 over het concept “web 2.0” en de implicaties Hyves Com’Info! voor ons aller studievereniging, heeft Michiel ’s lands meest pessimistische (en grappige) 16 cabaretier uitspraken weten te ontlokken over Rome diens relatie met vrouwen (natuurlijk hebben we het nu over niemand minder dan Hans 18 Dorrestijn) en alsof dat niet genoeg is, heeft Belspelletjes/ verstoffende ballen ondergetekende als klap op de vuurpijl ook nog eens een vraaggesprek gehad met de 19 schrijver van 348 wetenschappelijke publicaties Com’opzeg/ Kip en houder van een Group Achievement Award van de NASA: Henny Lamers. Want weliswaar 20 is CIW bezig haar eerste stapjes op het gebied Com’Tom van de popularisatie van de wetenschap te zetten, maar wat dat betreft kunnen we een goed voorbeeld nemen aan de heuse popularisatietraditie die men heeft bij het En dat de leeskoek dan nog steeds niet op is, lieve lezers, onderzoeksgebied van de sterrenkunde. dat moeten jullie zelf maar ontdekken. Is dat alles? Mais non! Jorik ziet het wel en wee Oh ja – voor de mensen die liever plaatjes kijken: in het van de eerstejaars CIW, Marjolein vertelt een midden van de Com’Info vinden jullie weer een fantastische boel over haar stage in Liverpool, Carolien en galaposter! Tom zitten te dromen over hun leuke reis naar Rome, onze Tim heeft geschreven over een Mes amis, veel leesplezier en succes met de laatste loodjes, online tweede leven en natuurlijk is het niet welletjes zonder een artikel over belspelletjes. Arthur Stolwijk, hoofdredacteur. Met dank aan Hoofdredacteur Redactie Com’Info is, Hans Dorrestijn Arthur Stolwijk Carolien Blonk samen met de website Henny Lamers Lorenz van Gool http://www.svcontact.nl, Eindredactie Tom Koole Tim Heidebrink het officiële orgaan Carolien Blonk Tom van de Wetering Maartje van der Heijden van SV Contact, de Lorenz van Gool Jorik van der Hoek studievereniging van de Contact Anouk Hunink opleiding Communicatie- en Layout redactie@svcontact.nl, of Michiel Kraijkamp Informatiewetenschappen Judith Bardoel Postbus SV Contact Marrit Müskens aan de Universiteit Utrecht. Illustraties KNG 29 - Secretariaat Marjolein Schouten Lorenz van Gool Arthur Stolwijk Jaargang 6- nummer 4 Verkrijgbaar op : Mariska Swart verschijnt 4 keer per jaar Galaposter Trans 10, KNG 29 & 80 (het CIM) Frank Thies Robbie Vermeulen 2 Drift 21, 23 & 27 (Letterenbibliotheek)

//> sv contact Commissiewerk: van SV Contact tot topjob pj Wie vormen het nieuwe bestuur van SV Contact? Hoe zijn zij aan deze topjob gekomen en wat levert het hen op? Lees hier welke kansen een actief lidmaatschap van SV Contact te bieden heeft. Veel geld levert het niet direct op, maar de afgelopen tijd zijn veel leden dankzij hun commissiewerk aan een leuke baan gekomen! H Het enige In de tijd dat we nu bezig zijn als dat ik nu doe d bestuur lukt dit tot op heden prima. Ik dat geld op- d voorzie mensen snel van een reactie levert is stufi l en de leden krijgen sinds kort een t trekken, dus heuse html-based nieuwsbrief. Naast o of ik nu een overzichtelijker, is het gewoon leuker a actief lid ben om te lezen, zo hoor ik van mensen. o of niet maakt In de toekomst zal ik mijn tot nu toe niet zo heel n opgedane ervaring in het bestuur v veel verschil! en de galacommissie zeker wel toe Het voordeel H kunnen passen. Op een andere manier v van commis- dan met colleges ben je bezig met het s siewerk is jezelf te ontwikkelen en dat is natuur- n natuurlijk Ik ben An, derdejaars CIW. Ik zat afgelopen dat je je na je studie kan onderscheiden van je jaar in de Film- en Symposiumcommissie, medestudenten. In positieve zin dan. Als lid van nu in het bestuur en ik werk bij de City/Mo- bijvoorbeeld de eerstejaarscommissie kan ik vies-bioscoop op de Voorstraat. Mijn focus laten zien dat ik, samen met m’n andere ECers, een in CIW ligt dan ook bij film- en televisie. dag kan organiseren voor in ieder geval 120 man. Het lijkt me leuk om later bij een festival Als nieuwe OC ga ik natuurlijk werken om de of een bioscoopexploitant te werken, zeker studie nog beter te maken, zodat wij nog slimmere door bij een bios te werken krijg ik al een re- CIWers krijgen, zodat zij nog betere banen kunnen delijk beeld van hoe het er daar aan toe gaat. krijgen en dus meer geld en dus een groter huis en In het bestuur wil ik me inzetten voor betere een zwembad in de tuin en een hangmat en en… studiediensten voor leden van SV Contact. Mede Verder denk ik dat ik in het bestuur beter zal dankzij mijn leren om te plannen, overzicht te houden en ervaring in de verantwoordelijkheid te dragen, dan anders. Communi- catiecom- lijk altijd een goed gegeven. missie ben Als penningmeester in het nieuwe ik actief bestuur moet ik beschikken over geworden kennis die je niet opdoet als CIW-er. bij de KNVB De functie past daarom ook meer Academie. bij een studie als bedrijfskunde of Daar heb ik economie. Toch biedt dit juist voor- de web- delen voor mij op de arbeidsmarkt. redactie Graag begin ik later namelijk een verzorgd eigen bedrijfje. Door mijn ervaring als penningmeester in de Galacommissie en plannen geschreven voor de digitalisering. plannen geschreven n geschreven d en nu in het bestuur zal de kans op In de toekomst hoop ik geld te verdienen met mijn toekomst hoop k st winst sterk toenemen! Tegelijkertijd grote hobbie: Google Earth. Wat dat betreft was de kun je mij natuurlijk vragen een feest Buitenlandsereiscommissie extra leuk, omdat het Op dit moment ben ik niet zo van het werken te organiseren: een stelling die alle zoeken naar hostels en locaties in Rome met dat dus heb ik in principe alle tijd voor de vereni- aanwezigen op het afgelopen gala programma kon gebeuren! In een maand bestuur ging. In mijn vrije tijd ben ik vaak achter de zullen beamen! Ook wat betreft mijn heb ik al geleerd dat een PR-commissaris veel kan computer te vinden wat dus in het verleng- bijbaantjes is mijn CV vrij divers. Vorig veranderen. Daarnaast geeft het wel veel verant- de ligt van mijn taak om de mail op orde jaar was ik bijvoorbeeld tegelijkertijd woordelijkheden. Deze combinatie is erg leerzaam te houden en contact met leden en andere actief bij Tuincentrum Overvecht en en kan mij in de toekomst helpen bij het opstellen besturen te onderhouden. horecabureau Mise en Place. van een communicatieplan voor mijn eigen bedrijfje. 3

//> com’municatie studeren Een nieuw tijdperk: SV Contact 2.0 zo actief aan mee. Er zijn inmiddels weblogsystemen beschikbaar die heel Op 4 april jl. werd Tom van de veel meer kunnen dan ons huidige Wetering de nieuwe PR-com- systeem. Deze basis zal dus als eerste missaris van het bestuur van SV gelegd moeten worden. Hierna moe- Contact. Onder het motto “SV ten alle CIW-studenten en -docenten Contact 2.0” is het bestuur, en gestimuleerd worden om van deze vooral Tom, heel wat van plan. goede basis te profiteren, want vanaf Wat zijn zijn plannen en hoe zijn dan kan iedereen content van allerlei die het beste te omschrijven? Om aard toevoegen aan svcontact.nl. De daar achter te komen interview- website moet de portal worden naar de ik deze kersverse PR-man, alles dat met CIW te maken heeft. die SV Contact ongetwijfeld naar Hiermee willen we een concurrent een grote hoogte gaat brengen! worden van de logge websites WebCT en www.let.uu.nl/ciw. Wat zijn dan typische 2.0 voorbeelden? Dat klinkt heel goed. Maar niet alleen de Tom, wat is “Web 2.0” eigenlijk? website behoort tot het 2.0 plan, toch? Web 2.0 is geen uitvinding. In Het worden er steeds meer en ieder- een geniet weleens van de voordelen. Nee, ik hoop ook dat SV Contact en feite is Web 2.0 een term die in Wikipedia is bijvoorbeeld uitgegroeid CIW de filosofie van 2.0 gaan uitdra- 2004 door Tim O’Reilly en anderen gen. Studenten zijn nu nog afhankelijk bedacht werd om een groot scala tot een fantastische gratis encyclo- van docenten en de universiteit wat aan ontwikkelingen op het World pedie, waaraan iedereen iets kan toevoegen. Hyves wordt dagelijks door betreft het aanbod en de invulling van Wide Web te duiden. Volgens critici cursussen. Alle taken van SV Contact zijn de veranderingen die werden steeds meer studenten gebruikt en YouTube vervangt voor veel mensen al worden nu door een handvol enthou- genoemd al vanaf het einde van de siastelingen uitgevoerd. Maar alle vorige eeuw gaande, maar eigenlijk de televisie. CIW-studenten samen kunnen dit veel is iedereen het er over eens dat er De website van SV Contact wordt dus beter. Tijd om de studie praktischer en wel degelijk iets veranderd is op het “2.0”. Hoe ga je het aanpakken en wat leerzamer te maken door ook zelf on- web. derzoek te doen, door de communica- kunnen we verwachten? tie binnen CIW te optimaliseren, door De belangrijkste verandering op samen te werken met bedrijven en websites en de applicaties op die svcontact.nl is momenteel al een door allemaal een beetje studentassi- websites is dat de Internetgebruiker website die Web 2.0 toepast. De stent te zijn. Practicum, Bedrijvendag zelf kan bepalen welke informatie voorpagina wordt gevuld met een en Stage het hele jaar door, voor alle de website biedt. Niet langer wordt weblogsysteem en op het forum kan studenten: SV Contact 2.0 dus. de informatie op een website be- iedere CIW-er zijn ei kwijt. Sinds paald door slechts een klein aantal 2004 is zowel SV Contact als Web 2.0 webmasters. Gebruikers zorgen zelf groter en professioneler geworden. Lorenz voor de “content”. De website deed hier echter niet net 4

//> com’stage lopen Stage lopen in Liverpool Na drie jaar in de studieban- ken te hebben gezeten heb ik de kans aangegrepen om te ondervinden hoe het er op een Engelse campus aan toe gaat. Kort gezegd houdt het in dat ik vooral leef tussen mensen met een andere tongval, die bijna naakt over straat gaan als het vriest en de bodem van een pint velen malen op een avond zien. En zelfs dat is nog niet uitdagend genoeg, want mijn Foto Maartje wens om aan het Liverpoolse werkleven deel te nemen blijft in mijn hoofd rondspoken. Hoogste tijd om gedachten om te een bedrijf voor kunstontwikkeling werk te verschijnen, je mag de tij- zetten in acties. Het wordt er alleen (LCAD) en een TV productiebedrijf den van je pauzes zelf bepalen en niet veel makkelijker op als je er (TOXETH TV). Het werd de laatstge- je bent vrij om eerder weg te gaan. pas in Liverpool achter komt dat noemde. Pas na enige tijd heb ik dit systeem je stage wilt lopen. En dan is het begrepen: je wordt geacht zelf handig je in te denken dat je in een Spannend is het als het moment is verantwoording te nemen. Maar onbekende stad woont waar je net gekomen dat je aan je stage moet dat vind ik niet erg, want ik vind het als andere internationale studenten beginnen, maar je niet weet wat je te leuk om nieuwe, leuke dingen te niet begrijpt wat de buschauffeur wachten staat. Zelfs de meest simpel leren en zovaak krijg je niet de kans tegen je zegt. Wat dan? Gewoon lijkende karweitjes, als het opnemen om in het buitenland werkervaring eigenwijs zijn en op zoek gaan naar van de telefoon, kan dan nog een op te doen! Marjolein een Engelse stageplek. uitdaging zijn. Mensen met allerlei culturele achtergronden bellen op Beginnend bij het Liverpoolse en dan is het een aardige klus om al ‘Career and Development Centre’ die verschillende accenten goed te worden mij meteen gouden stage- kunnen verstaan. mogelijkheden toegezegd. Helaas zijn mooie praatjes niet zoveel Als je er een paar weken zit raak je waard als je in twee maanden tijd al snel gewend aan je collega’s, krijg maar op één vacature hebt kun- je een beter idee waar je stagebe- nen reageren. Daar komt nog even drijf allemaal mee te maken krijgt bij dat die na maanden nog steeds en wordt het een stuk gemakkelijker op de vacaturelijst staat en ik me om op onverwachte situaties in te begin af te vragen of mijn CV ooit spelen. Meerdere malen ben ik met aan dat bedrijf is toegestuurd. een groep mensen wezen filmen op verschillende locaties in Liverpool. Je Tijd voor verandering! Na een moet inspelen op veranderlijke fac- aantal uren op het web te hebben toren als het weer, want als het licht doorgebracht heb ik een organi- niet goed genoeg is moet het pro- satie gevonden die mediastages ductieschema veranderd worden. regelt. Binnen een maand krijg ik via de mail te horen dat ze een drie Het meest opvallende is de zeer re- Mensen uit de Creatieve industrie vullen hun contactgegevens in tijdens een Networking maanden durende stage hebben laxte Liverpoolse werksfeer. Je hoeft Event dat Marjolein eind februari organiseerde. geregeld bij twee bedrijven: vaak niet eerder dan tien uur op je 5

//> populair com’municeren van sterrenwinden en Westbroekse boeren In dit derde deel over de popula- risatie van de wetenschap praat de Com’Info met Henny Lamers, emeritus hoogleraar Stellaire Astrofysica en Ruimteonderzoek aan de Faculteit Natuur- en Ster-- renkunde, één van de oprichters s van het vakgebied “Sterrenwin- den” en een man die de relati- viteitstheorie zelfs aan boeren uit it Westbroek op begrijpelijke wijze e weet uit te leggen. Hoe bent u bij Sterrenkunde terecht- cht-- gekomen? “Ik had altijd al een interesse vooror optica: als jongen was ik al bezig g met spiegeltjes, lensjes en licht. In rika sturen, Ook NASA was NASA was 1962 ging ik dan ook Optica stu- u- om daar aan de Yale bezig met het bestu- bestu deren in Nijmegen. Eén van mijn n University door te gaan. Ik dacht: deren van UV-licht van sterren. bijvakcolleges was Sterrenkunde. Ike jemig, naar Amerika, en dat terwijl We ontdekten er de “sterwinden”: vond dat een heel vervelend vak: het vak me nog steeds niet aan- een enorme hoeveelheid gas die eelheid het was ook het enige tentamen trok. Ik vermoedde dat er meer met een snelheid van soms wel waarvoor ik ben gezakt. Ieder jaar moest zijn dan hemelmechanica, 3000 km/s wordt uitgestoten en de was er echter een astronomencon- en dat was zo: neuzend in de ruimte invliegt. ferentie in een jeugdherberg op bibliotheek ontdekte ik de theorie Ik was één van de eersten de hei voor beroepsastronomen van sterevolutie: over de levens- die deze sterwinden onderzocht. en studenten, en twee enthou- loop van de zon, wat er inwendig Dat was heel spannend: gedu- siaste vrienden van me vroegen gebeurt, hoe die aan zijn eind rende een periode van vijf tot acht me mee. Wat me daar opviel was komt, enzovoorts. Ik was er hele- jaar waren er maar drie mensen de ontzettend goede sfeer on- maal door gefascineerd, dát wilde die zich hiermee bezig hielden, der astronomen: het leek wel een ik gaan doen! Ik kwam in Utrecht waarvan ik er dus één was. We vriendenclub. Dat in tegenstel- terecht, waar ik met plezier ben werkten nauw samen. Alles wat ling tot Nijmegen, waar alles heel afgestudeerd en meteen daarna we deden was nieuw, we legden formeel was. Hoewel ik niks van het een baan kreeg op het juist op- dan ook de basis voor het vakge- vak begreep, wilde ik wel met zulke gerichte Laboratorium voor Ruim- bied Sterwinden. De belangrijkste mensen samenwerken. Toen ik het teonderzoek, o.l.v. Kees de Jager. uitkomst was dat door het bestu- vertelde aan mijn professor Ster- Dat was in 1975, het jaar waarin deren van UV-licht duidelijk werd renkunde was die ontzettend blij. Ik Nederland voor het eerst sterren- hoe de verschillende chemische bleek de eerste en enige student kundige ruimtevaartinstrumenten elementen in de kosmos zijn ont- Sterrenkunde in Nijmegen te zijn. bouwde die met raketten gelan- staan en vrijgekomen: namelijk Mijn twee vrienden waren afge- ceerd werden. Ik werd hoofd van door vorming door kernfusie in ster- haakt. De colleges waren echter een project om een spectrograaf ren en het vrijkomen ervan door de de saaiste van de hele studie. Mijn te bouwen waarmee het UV-licht sterwinden. professor doceerde hemelmecha- van sterren voor het eerst goed We danken het leven op aarde nica, oftewel hoe de dingen aan kon worden bestudeerd. Dat instru- aan die sterwinden! Dat is toch de hemel bewegen. Iets wat ik ment was onderdeel van de eerste prachtig? Dat is nog steeds een totaal niet interessant vond.” Europese sterrenkunde satelliet. stokpaardje van me. Na mijn promotie kreeg ik Teruggekomen van Prince- En toen Amerika en NASA? een postdoc positie aangeboden ton werd ik door de Universiteit van “Nou, dat wilde mijn professor wel op de Universiteit van Princeton. Colorado gevraagd om daar een maar ik niet! Hij wilde mij naar Ame- 6

//> nieuw instituut voor ruimteonder- enthousiast over zijn. We hebben Tijdens mijn lezingen gooi ik vaak een zoek op te richten. Ik wilde echter dus ook de plicht de gemeen- sinaasappel in het publiek. De sinaas- niet definitief uit Nederland weg. schap te vertellen waar we mee appel is dan de zon en de kop van Zestien jaar lang heb ik toen iedere bezig zijn. Wij sterrenkundigen een lucifer, zes meter daarvandaan, zomer drie maanden in Colorado hebben het hierbij makkelijker is de aarde. Ook de techniek werkt gewoond en gewerkt. De rest van dan veel andere fysici. Chemici mee: denk aan PowerPoint en het het jaar werkte ik in Utrecht. Ook bijvoorbeeld trekken niet snel door feit dat je filmpjes en plaatjes van het ben ik jarenlang twee à drie maan- het land. Maar Sterrenkunde heeft web kan plukken. Daardoor wordt den p jaar naar de Universiteit per het voordeel dat veel mensen er alles veel concreter. van WWisconsin geweest, omdat in geïnteresseerd zijn. En we heb- ik daa een Honorary Brittingham daar ben natuurlijk prachtige opnamen Wie zijn uw grote voorbeelden m.b.t. Chair had: een ereprofessoraat. van allerlei soorten objecten aan de popularisatie van de weten- Daar ben ik begonnen met het de hemel, aan de hand waarvan schap? schrijv schrijven van een vakboek “Intro- we alles goed kunnen uitleggen. Marcel Minnaert en Kees de Jager. ducti duction to stellar winds”, dat mo- Sterrenkunde is dus ook makkelijk De Jager was de vorige directeur ment menteel ook in het Russisch wordt te populariseren en dat leren we van het Sterrenkundig Instituut en uitge uitgegeven. In Utrecht was ik van onze studenten ook. Sterrenkunde de grote Minnaert (naar wie ook 1982 tot 2006 hoogleraar Stellaire heeft echt een traditie van popu- het Minnaert-gebouw in de Uithof is Astro Astrofysica en Ruimteonderzoek.” larisatie. genoemd) heeft enorm veel gedaan De Nederlandse sterren- voor het sterrenkunde- en natuur- Wat doet u tegenwoordig? kunde staat wereldwijd gezien kundeonderwijs in Nederland. Ook Eige Eigenlijk is er na mijn emeritaat trouwens op een ontzettend hoog schreef hij veel populaire boeken niet zoveel veranderd. Ik doe nog niveau. Kijk je per hoofd van de over natuur- en sterrenkunde. De Ja- stee met plezier onderzoek, geef steeds bevolking, dan wordt er ontzettend ger geeft nog regelmatig boeiende colle colleges en begeleid studenten. veel gepubliceerd door Neder- lezingen, en dat terwijl hij al ergens in Nu iik met emeritaat ben, heb ik wel landse astronomen, ook nog eens de 80 is. Ik hoop dat ik dat ook nog mee tijd voor het geven van po- meer met grote impact. We nemen een kan als ik zo oud ben. pula lezingen, zo’n tien à twintig pulaire derde plaats in achter Amerika en per jaar. Meestal gaan die over Engeland. Niet voor niets zeggen Wat kunnen we van u verwachten in “de mens tussen de sterren”: hoe de Amerikanen dat Nederland de toekomst? de mens een gevolg is van wat er twee exportproducten heeft: tul- Ik hoop door te kunnen gaan met in sterren gebeurt. De laatste jaren pen en astronomen. het geven van lezingen, colleges ook over “leven en begeleiden van studenten. En er op andere planeten in het heelal”: Vindt u het niet lastig om dingen komt ook een nieuw boek aan. Een wat we ervan weten, waar het zou op een “laag” niveau uit te moe- kinderboek… kunnen zijn, hoe we ernaar zoeken. ten leggen? Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat er Nee hoor. Iedereen is op laag ni- Heeft u nog tips voor ons studenten? elders leven is, misschien zelfs veel veau begonnen. Het belangrijkste Studeer wat je leuk vindt, niet omdat verder ontwikkeld dan wij. is mensen enthousiast maken en je er geld mee kan verdienen. Doe Het publiek van mijn lezin- uitleggen op een niveau dat ieder- de studie waardoor je gegrepen gen varieert van VWO scholen, een begrijpt. Laat dingen aanslui- wordt, dan heb je een veel grotere studiegenootschappen, bejaar- ten op de ervaring van mensen. kans dat het lukt. Arthur. dengroepen, kerken, beroepsver- enigingen tot boeren in Westbroek, waarvoor ik een lezing gaf over Enkele van de Henny Lamers’ wapenfeiten de relativiteitstheorie. Het meest bijzondere was een avond voor • Schreef 348 artikelen, waarvan 5 gepubliceerd in Nature en Science. de Nederlandse Invalidestichting, • Schreef 5 boeken, waarvan één momenteel wordt vertaald in het Russisch. waarbij de helft van mijn publiek in • Gaf meer dan 100 wetenschappelijke lezingen in binnen en buitenland bed lag en de andere helft in een • Gaf meer dan 400 populaire lezingen in Nederland én Amerika. rolstoel zat. • Won 7 prijzen, waaronder de NASA Group Achievement Award (1978) en de “Teacher of the year award” van de afdeling Physics Waarom vindt u popularisatie van and Astronomy in Utrecht (2004). de wetenschap zo belangrijk? • Was lid van 34 nationale en internationale commissies. Het moet gebeuren. Wij zitten als • Gaf de laatste paar jaar colleges in Utrecht, Nijmegen, Rome, wetenschappers in een luxepositie: Florence, Rio de Janeiro, Seattle en Seoul. we doen op kosten van de ge- • Is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. meenschap dingen waar we zelf • Heeft een CV dat langer is dan dit artikel. ☺ (zie http://www.astro.uu.nl/~lamers/cv.pdf) 7

//> com’mence O ver eerstejaars, de zomer en participatiegraden De zon sch De schijnt, hi van het jaar te moeten beginnen. hier na jaren van intense studie een korte rokjes Binnenkort zijn we geen eerstejaars theorie over ontwikkeld. Ergens duiken weer oop meer, maar ouderejaars. Het begrip op de Uithof is een heel groot gat in i het straatbe straatbeeld, ee tweede-, derde- of vierdejaars lijkt in de grond met een ronde steen v vogels vogels tsjilpen en n amper in gebruik bij deze studie, eroverheen, waar in de winter alle een persistente persistent te waardoor ik het angstige vermoeden mooie meisjes een winterslaap heb na mijn periode als eerstejaars houden. Op de eerste mooie dag van haan kwettert in mijn oor (inwo- in de grijze massa te verdwijnen, het jaar wordt de steen eraf gerold ners van het schilderachtige die dus ‘ouderejaars’ heet. Het en mogen alle knappe dames de Zuilen zullen begrijpen wat ik is sowieso opvallend in welke wijde wereld in om overal de harten bedoel). Kortom, de zomer komt verhouding eerstejaars actief zijn van jongemannen op hol te brengen, er weer aan! Het einde van dit binnen de vereniging, ten opzichte zolang de zon maar blijft schijnen. collegejaar staat zodoende ook van de ouderejaars. Waar nu vrijwel Als de bladeren weer beginnen te weer beginnen e beginn alweer voor de deur, wat een goed iedereen in het eerste jaar elkaar vallen, begeven vallen, begeven ze zich weer terug en, begeven teru erug moment is om te gaan kijken wat tenminste van gezicht kent, is het de nabije toekomst ons bij CIW bij de ouderejaars slechts een zeer gaat brengen. klein percentage dat de verenigings- activiteiten onveilig komt maken. De zomer in mijn bol Ik lig in het Julianapark, mij in een Zo bereikte mij onlangs het danig aangename staat van halfslaap n halfslaap slaa verhaal van een eerstejaars te bevinden. De temperatuur isur CIW’er die recentelijk uitermate behaaglijk en uit enkele enke nkele gehospiteerd had in een draagbare boxjes klinkt een va de n van studentenhuis, waar vroege nummers van de Red Hot ed t tot zijn verrassing Chili Peppers. Het lekkere weer is wee s eer een tweetal zowel welkom als onverwachts chts ts derdejaars (op het moment van schrijven i en is CIW bleek te het begin april), hoewel de noga nogal gal wonen die bedroevende winter wel een warmn warme arme hij absoluut niet zomer doet vermoeden. Met slechts et slechts chts kende, simpelweg omdat één dag sneeuw afgelopen winter kun kun Justin Koornneef en Lieke Ongering deze nooit op activiteiten je als je héél stil bent het geweeklaag eweeklaag naar het gat, om daar hun schoonheid buiten de collegebanken verschenen. van de Elfstedentochtcommissie horen, tijdens de eerdergenoemde meegedragen op de wind. winterslaap weer op te laden. Hoewel Deze zaken leiden bij mij tot een de realiseerbaarheid van dit post- grote nieuwsgierigheid naar de Tijdens de zomermaanden valt het me puberale verhaaltje natuurlijk kant nieuwe lading eerstejaars, die er al altijd weer op dat mensen veel leuker noch wal raakt, blijft het een bijzonder vrij snel aan zit te komen. Zijn wij, lijken te zijn geworden, ten opzichte van mooie gedachte. de eerstejaars van nu, uniek in onze de koudere seizoenen. Waar we tijdens participatiegraad (de laatste keer dat college de verschillende theorieën over De eerstejaars van de toekomst ik dat woord gebruikte was bij mijn communicatie leren, doet de glimlach Het aanbreken van dit mooie weer eindexamen Economie 1, te deksel!), van een leuk meisje in de zomer alle doet mij echter niet enkel realiseren of zijn wij slechts de voorlopers van communicatieve impact van Face dat ik toch werkelijk wat meer aan een nieuwe soort, ‘actieve CIW’ers’, Threathening Acts, Toulmin-modellen fitness moet gaan nu mijn, veel te die in een lange stoet al zingend en en de verschillende overpeinzingen van witte, armen en benen uit kledij met alcohol consumerend van activiteit de overal opduikende Habermas in het korte mouwen en pijpen tevoorschijn naar activiteit poloneert? Het woord niet vallen. Bij mij althans. gaan komen. Het doet mij ook inzien ‘poloneren’ heb ik overigens zelfs nog hoe snel dit eerste jaar als CIW- nooit gebruikt, maar aangezien mijn Het valt me niet alleen op dat meisjes student eigenlijk is verlopen. Zo sta trouwe talenwonder Microsoft Word in de zomer leuker gekleed zijn (lees: je nog met zijn allen 390 liter bier te er geen rood streepje onder plaatst minder kleren aanhebben), gezelliger drinken op een doldriest introkamp, (zelfs geen groene), besluit ik het zijn en spontaner overkomen, maar om nu alweer aan het laatste blok erop te wagen. dat ze ook gewoon leuker zijn. Ik heb 8

//> om positieve veranderingen door te voeren in de toekomstige invulling van deze cursussen. Dit, en meer van deze zaken, hebben ertoe geleid dat opleidingscoördinator en vaste Com’Info columnist Tom Koole binnenkort zogeheten ‘Heidagen’ gaat organiseren. Hier kunnen docenten en studenten op een afgezonderde locatie enkele dagen discussiëren over hoe de studie CIW verbeterd kan worden. Gelukkig gaan deze serieuze zaken wel gepaard met de broodnodige afwisseling in de vorm van gezamenlijk eten, voetballen en bier drinken. Want zoals Tom Koole zelf al stelde, bij idealen hoort bier. We kunnen al met al dus stellen dat er dus een hoop gaande is binnen Mirre van Tilburg de studie. Actieve nieuwe CIW’ers, een nieuw enthousiast bestuur en is tegen de verantwoordelijkheden 2.0 een opleidingscoördinator die met die de functie van bestuurslid met Als het aan ons nieuwe originele plannen aan een verbeterd zich meebrengt, antwoordde de bestuur ligt, zal het zonder CIW wil werken. Persoonlijk zie ik met kersverse onderwijscommissaris: twijfel deur nummer 2 worden. al deze ontwikkelingen de toekomst -“Ik heb er het volste Iedereen die op de Algemene zonnig in. Als nu het weer ook even vertrouwen in dat ik als bestuurslid Ledenvergadering van 4 april zonnig blijft, ben ik een zeer tevreden misschien zelfs nog wel een was, waar de bestuurswissel CIW-student, die iedereen alvast een betere prestatie kan neerzetten plaatsvond, kon zien dat ze bijzonder fijne vakantie wil wensen! dan op de tennisbaan. Tevens grote plannen hadden met de was ik natuurlijk al een jaar lid vereniging, waar alleen de site van de opleidingscommissie, dus al een mooi voorbeeld van is. Jorik ik denk dat mijn nieuwe rol als SV Contact 2.0, Faster, Bigger, onderwijscommissaris goed in mijn Better, is het inspirerende motto straatje past.” van dit inspirerende vijftal. Hiervan is opvallend genoeg De grootschalige aanpak van dit slechts één eerstejaars lid van, nieuwe bestuur is echter zeker te weten Steven Kamminga, of geen overbodige luxe. Zoals ‘Super Smash Steve’, zoals hij iedereen in het vorige nummer in de Utrechtse tenniswereld van de Com’Info heeft kunnen bekend staat. Op de vraag of hij lezen, is er nogal wat commotie als eerstejaars wel opgewassen rondom de kwaliteit van de studie CIW. Hoewel de bachelor CIW te Utrecht uit recente onderzoeken naar voren komt als één van de beteren van zijn soort in Nederland, zijn er nog genoeg zaken waar zeker verbetering nodig is. Zo stipt bestuurslid Steven nadrukkelijk aan dat bijvoorbeeld Martijn Piggen het belang van het invullen van de evaluatieformulieren voor cursussen danig onderschat wordt. Als slechts 20% (!) van de studenten een beoordeling invult, Kip is dit natuurlijk geen goede basis 9

10

11

//> com’edy Het Pompeï van De cabaretier zoekt tijdens de ens Foto Michiel Kraijkamp Het leven van een voorstelling geen contact met ct cabaretier gaat niet het publiek. “Men zegt dat ik altijd over rozen. Zijn het kan maar ik wil het niet. Ikk worstelingen met het durf ook niet te improviseren, zo seren, zo n, dagelijkse leven en modern ben ik niet. Er is wel ee s wel een e wisselwerking tussen mij en het j het e problematische relaties publiek. Als een zaal goed op ed op d met vrouwen vormen de een grap reageert, lachen en basis van zijn theater- ze net zolang totdat je programma’s.Van het weet: nu moet ik naar de e publiek vereist hij volgende grap. En dan lachen ze nog harder.” opperste concentratie en medeleven. Toch is Hans Optreden Dorrestijn populairder Het optreden gaat dan ooit. Zijn vogelgids Dorrestijn een stuk beter r vliegt de winkel uit en af sinds hij begeleid wordt rdt d door pianist Martin van Dijk Dijk. jk. hij tourt samen met “Theater is niet hetzelfde als e als kompaan Martin van Dijk de mis opdragen. Met een leuk en k door het land met de try- publiek wordt de voorstelling elling out van de voorstelling een feest, maar zijn de mensen mensen m Bij grote zalen waar ik een Ruïnes, waar

Add a comment