Com'info 2005-2006 #4

0 %
100 %
Information about Com'info 2005-2006 #4

Published on December 7, 2007

Author: svcontact

Source: slideshare.net

Description

Com'info, het officiële magazine van SV Contact.Com'info 2005-2006 #4

com’info het officiële verenigingsblad van SV Contact kritisch met een knipoog nr. 4 jaargang 5 over ouderen en de digitale snelweg: Granddad1924 zegt: “leuke foto!” Maria28 zegt: “ja hij is ook heel recent!” verder: Franse paleizen op de Drift Terugblik op het lustrum Stagelopen bij 3FM

p g & bedankt! p! //> welcom’info //> com’munity y oproe duc- de intro mber is Cybergrannies t t 8 septe ars. He t en me eersteja Van 2 to lichting rste- e de ee nieuwe 2 aarin w voor de iversi- week w Welcom’info tie et de un en gave aken m wordt e nm nnis late ontact! 4 jaars ke jk SV C natuurli SV Contact en teit, CIW ento- siaste m enthou 6 e van ek naar troducti Passion of the Christ is op zo or de in De IC ers vo onver- okploeg nde en n en ko onwete 7 re hting ende lic Studente in Madrid de kom op de digitale rs! rstejaa chte ee t/m 8 li ie van 2 geest d Napoleon warme elde ontwikk is en als en jij die ikbaar snelweg n op! B h ef je da er besc 14 den? Ge eptemb Lustrumactiviteiten il optre 8s foon- am, tele kloek w et je na moeder tje m en mail 15 ar: Stuur e jaar na Oh com’er eens kijken n studie re numme nl! contact. ctie@sv 16 introdu meer 3FM op voor t met je st! c n conta eenkom ij neme rste bij 18 en ee W tie en e Com’op zeg/Com’ix informa Enkele maanden geleden werd bij een is nu ook helemaal hot onder de ouderen grannies gemakkelijk konden worden missie, 19 ctiecom Bejaarden op het internet Introdu bejaardentehuis bij mij in de buurt een en bejaarden! opgespoord en aan hun grijze haren de aantal computers met internetverbin- naar het politiebureau werden gesleept, ding geplaatst. Het leek de directie leuk Subsidie van de gemeente om com- heeft het goed mis. Ze bleken verdacht beste lezers, om 65-plussers kennis te laten maken putercursussen te geven aan oudere veel te weten van anonimiteits- en priva- met de eindeloze mogelijkheden van de mensen heeft eraan bijgedragen dat cywetgeving en zitten nu waarschijnlijk digitale snelweg, die jongeren al jaren bijna 40 procent van de ouderen boven hun handwerkjes af te maken op de dankbaar gebruiken. Ook met rollator, de 50 tegenwoordig feilloos weet wat een Bahama’s. “Komt de Com’Info niet meer met de post?” wordt me de laatste tijd regelmatig gevraagd. Hoe tof deze actie van het kunstheup of aftakelende zintuigen ligt browser is, probleemloos kan e-mailen (inmiddels voormalige) bestuur ook was, in verband met de kosten blijft het een eenmalige. En omdat we als redactie de wereld binnen handbereik. Erg han- en bovendien begrijpt dat de muis op de Naast gebruik van de computer voor niet zelf voor postbode kunnen spelen, zullen we de komende tijd op diverse locaties stapeltjes neer blijven leggen. Wel dig voor die minder mobiele oudjes, zo muismat behoort te blijven en niet op typische ‘bejaardenzaken’ zoals de zullen we proberen het aantal locaties uit te breiden en meer colleges te bezoeken, want zonder lezers geen Com’Info! werd gedacht. de rechterbovenhoek van het computer- patroontjes, foto’s kijken, chatten met scherm. Deze cursussen worden online gelijkgestemden en, jawel, online brid- Houdt daarom de website en nieuwsbrief goed in de gaten en pak ‘m mee, het is de moeite waard. Zo ook weer deze Maar het bleef opvallend rustig in het gegeven, bijvoorbeeld op seniorweb.nl, gen en klaverjassen, beginnen ook meer keer. Het zal jullie niet zijn ontgaan dat SV Contact inmiddels haar eerste lustrum achter de rug heeft. De Com’Info deelt PC-hoekje. Zo af en toe wierp een maar ook regelmatig bij bejaarden- en geavanceerde games de aandacht te mee in de feestvreugde en bevat voor iedereen die het gala heeft bezocht een souvenir. Daarnaast vind je in dit nummer voorbijschuifelende bewoner een van de verzorgingstehuizen door heel het land. trekken van online 65-plussers. Onge- sfeerverslagen van de overige lustrumactiviteiten, een interview met het nieuwe bestuur, een blik achter de schermen bij apparaten een argeloze, misschien zelfs Er is een project van start gegaan dat twijfeld aangemoedigd door de kleinkin- 3FM en diverse andere artikelen. Ook de vertrouwde rubrieken Oh com’er eens kijken, Com’ix en Com’op zeg zijn weer wantrouwige, blik toe, maar de toetsen jongeren, de leeftijdsgroep waarvan deren, wagen steeds meer cyberopoe’s van de partij. bleven onberoerd. Weken, misschien bijna zo’n 90 procent dagelijks online is, zich aan Flight Simulator, Sim City of maanden gingen voorbij totdat iemand aanspoort om vrijwillig computercursus- The Sims. Na de hangbejaarden met Alvast een fijne zomervakantie gewenst en tot de volgende uitgave! het lef had om zo’n vreemd ding eens sen te geven. hun eigen plekje nu dus ook cyberopa’s van dichtbij te bekijken en toen was het op de digitale snelweg. De gevreesde Michiel Kraijkamp | Hoofdredacteur hek van de dam. Truus vertelde aan Bep Een aantal zeer inventieve omaatjes in vergrijzing blijkt verassend uit te pak- colofon dat ze een site over bloemschikken had het hoge noorden heeft daarbij wel heel ken en ouderen zijn hipper dan ooit. Het Com’Info is het officiële Hoofdredacteur Redactie Karsten Veerman gevonden, waarna Bep Gerrit daar op erg goed opgelet. Zij kwamen al sur- wachten is op muziekfestival Greypop Michiel Kraijkamp Carolien Blonk Sander van Zanten verenigingsblad van SV wees en binnen no time was het een ko- fende in aanraking met het peer-to-peer en kunstgebitten met een gouden tand. Lorenz van Gool Contact, de studievereniging men en gaan van rollators en grijsaards programma Napster en besloten een En niet raar opkijken als je nietsvermoe- Eindredacteur Maartje van der Heijden Contact via van Communicatie- en die de geraniums verruilden voor een zelfde soort platform te ontwikkelen, dend een anonieme chatbox bezoekt en Arthur van Stolwijk Anouk Hunink redactie@svcontact.nl Informatiewetenschappen in Marrit Müskens of plaatsje achter de computer. waarop men borduurpatronen kon uit- daar wordt aangesproken door Grij- Lay-out Marjolein Schouten Postbus SV Contact wisselen. Het werd een groot succes, tot zeGeRRit1924 of CyberGranny. Het zou Utrecht. Jago van den Akker Arthur= Stolwijk KNG 29 - Secretariaat Hoewel tot voor kort termen als chatten, onvrede van de kruissteekpatroonfabri- zomaar je oma kunnen zijn! e-mailen en MSN’en enkel werden ge- kanten, die een flink deel van hun omzet Jaargang 5 - nummer 4 Illustrator Met dank aan Verkrijgbaar op bruikt op middelbare scholen, is internet misliepen. En wie denkt dat deze slimme Carolien Verschijnt 4 keer per jaar Lorenz van Gool Hilde Eling Trans 10, KNG 29 & 80, Mariska Swart Letterenbibliotheek 2 19

//> com’ op zeg & bedankt! pg y Cybergrannies - advertorial - Het gaat weer richting zomer! Tijd dus om een frisse wind door hun de stoffige bovenkamer te laten waaien en alles gedachten eruit Lieve SV Contact-leden, te gooien die te slecht zijn om te denken (en daarmee perfect voor een studieblaadje). netwerk, Als inmiddels oud-bestuur willen wij jullie alle- maal nog even heel erg bedanken voor een mooi “Zou je met je hoofd iets meer in de wolken willen lopen? Dan bestuursjaar. Wij hebben er erg van genoten en hoeven we die rotkop van je tenminste niet meer te zien.” jóuw hebben een heel leuk en actief jaar achter de rug. op de digitale Zonder jullie inzet en enthousiasme was dat heel “Eindelijk kwam de Indische jongen uit de kast. Pardon. Kaste.” toekomst anders geweest. “Wat wil je later worden?” is een vraag die ik vaak te horen snelweg krijg. Hieronder volgt een lijstje van beroepen die ik het liefst na Veel mensen denken dat we in een zwart gat zijn mijn studie zou willen uitoefenen: gevallen nu onze bestuurstaken erop zitten, maar 1. Tandenstoker dat valt gelukkig nog heel erg mee. De vrije tijd die 2. Kurkentrekker we nu overhouden wordt al gauw opgevuld met 3. Mouwophouder andere leuke dingen. 4. Pijpensteler http://www.mkbservicedesk.nl Tot besluit willen wij het nieuwe bestuur heel veel “Ik ga mijn spreekbeurt houden over de universitaire homo, Stagelopen. Voor de één een verplicht onderdeel van de Master, een mogelijkheid om ervaring door op te doen voor de ander. Of succes wensen en hopen dat zij net zo’n mooie tijd beter bekend als de leernicht”. zullen beleven als wij dat hebben gehad! je er nu om zit te springen of niet, verstandig is het wel. Een CV gevuld met je studieresultaten en het telefoonnummer van de plaatselijke supermarkt waar je jarenlang hebt gewerkt is niet genoeg meer. “Om voor werkgevers interessant te zijn moet je De sadist Veel liefs van het Bestuur ’05-’06, Ik zit mij voor het vensterglas meer gedaan hebben”, aldus Willem Overbosch, oprichter van MKB Servicedesk. Dit bedrijf brengt MKB-ondernemers en stu- Onnoemelijk te vervelen denten op zoek naar tijdelijk of parttime werk bij elkaar. Zijn advies: “Investeer in jezelf!” Irene, Lotte, Liesbeth, Riëlle en Karsten. ‘k Wou dat mijn vriendin er was Dan kon ik haar eens kelen MKB Servicedesk biedt stages aan die aansluiten op je studie. Voor bijbaantjes bij callcenters en supermarkten kun je een solli- Arthur citatieformulier invullen bij de klantenservice of een van de talloze uitzendbureaus in de binnenstad. De Servicedesk gaat echter //> com’ix een stap verder. Overbosch legt uit: “Wij bieden bijbanen en stages die vakinhoudelijk aansluiten op de studie van de student. Als je bijvoorbeeld communicatie studeert, kun je bij ons terecht om bij een bedrijf het opzetten van een website of een communi- catieplan in de praktijk uit te voeren.” De werkplekken worden aangeboden volgens projectbasis. Dat houdt in dat een bedrijf tij- delijk iemand nodig heeft om een opdracht uit te voeren, waarbij als de klus geklaard is beide partijen weer uit elkaar gaan. “Zo hebben we projecten voor bijna alle typen studenten, van technici tot deskundigen op het gebied van communicatie en televisie.” Volgens Overbosch is zijn bedrijf er voor studenten die wat met hun studie willen doen. “Met alle respect, maar als er op je CV staat dat je vijf jaar bij een supermarkt hebt gewerkt word ik daar als ondernemer niet warm van. Je moet ervoor zorgen dat je CV uitpuilt van de interessante stages die je hebt gedaan zodat geen werkgever meer om je heen kan”. Volgens de oprichter van de Servicedesk lukt dat het beste door in het Midden- en Kleinbedrijf aan de slag te gaan. Bij een klein bedrijf heb je immers meer verantwoordelijkheid dan bij een multinational waar je slechts een van de velen bent, je doet ervaring op die je later goed van pas kan komen en je vergroot je netwerk. “CV building” noem ik dat. Ervaring is belangrijk als je gaat solliciteren. Dus als je jezelf hebt weten te ontplooien ben je klaar voor de ‘grote boze mensenwereld’ waar je later in terecht komt.” Het werken via MKB Servicedesk gaat als volgt. Je meldt je aan bij de Servicedesk, waarna zij je uitnodigen voor een intakege- sprek. Vervolgens bekijken zij voor welke projecten die ze krijgen aangeboden je geschikt bent. Daarna ga je zelf bij het desbe- treffende bedrijf onderhandelen over het te volgen traject. Overbosch: “We zijn een werving en selectiebureau, dus we filteren eerst zelf de kandidaten. De ondernemers zijn er dan van verzekerd dat ze gemotiveerde en capabele studenten krijgen.” Maar ook voor de studenten zelf biedt het de nodige voordelen. “Wij vragen de ondernemer alleen een intake en bemiddelingsver- goeding en de student wordt per uur betaald of in de vorm van een stagevergoeding. Dus je bent met je studie bezig, bouwt een netwerk op en verdient er lekker mee, wie wil dat nou niet?” Michiel 18 3

//> sv contact g And i sait no no, no no no no muziekliefhebbers, studenten) enerzijds Het bestuur is afgetreden, I Sait no no, Youre not the one for me! de content kan worden gewaarborgd en anderzijds betrokkenheid kan worden leve het nieuwe bestuur! Oooh hooe gecreëerd bij de site. Oooh hoe Een hele afwisselende en leerzame Ik hoef alleen maar te weten hoe het stage dus, in een heel dynamische wie? Karin van Es (20), derdejaars wie? Vlad Micu (19), eerstejaars nummer heet, maar waarschijnlijk heb omgeving waar elke dag wel weer iets hobby’s concerten, reizen en sarcasme hobby’s koken en sporten je niks aan mijn mail. geks gebeurt, waar tijdens de pauze functie voorzitter functie onderwijscommissaris wordt gevoetbald (of computergames op aLvast bedankt de Xbox worden gespeeld) en waar ik Wat vond je het leukste vak binnen CIW? Instrueren Met wie zou je weleens een beschuitje DJ Paul Rabbering tijdens zijn RabRadio soms de meeste vreemde mailtjes moet en Overtuigen, topwerkgroep. Inhoudelijk gezien Theories of willen eten? Shakira, wat een sympathieke, leuke, show beantwoorden: Tja, verzin daar maar een antwoord Hitchcock. getalenteerde en knappe dame is dat zeg! “Hey Shakira, van murdertour tot BBC op…. Maar de echte kenners weten Als je een vrucht was, welke zou dat dan zijn? Een kiwi. mijn heupen liegen er heus ook niet om hoor!” hai, mijn naam is **** en ik wou even natuurlijk: KT Tunstall met “Black horse Je weet niet precies wat je er mee moet. Het is vreemd maar toch Als je een vrucht was, welke zou dat dan best wel lekker en bevat veel vitaminen. wat vragen.ik zat net te kijken met and the cherry tree”… zijn en waarom? Een Chiquita Banana! Rijk aan - sv contact in Londen! - Wat denk je zoal te gaan doen binnen nu en een jaar? de cam maar ik zoek al een tijdje het voedingsstoffen, lang en geel! Binnen een aantal weken is mijn Bachelor in de pocket. Dan begin Wat denk je zoal te gaan doen binnen nu en een nummer van een vrouw ik weet der ik met de Master Film en Televisie, stagelopen en mijn grootste jaar? Barbeknoeien in mijn achtertuin met vrienden, naam en der liedje niet, ik zal het even Mariska droom is toch nog weer terug te gaan naar Amerika. Zodra ik genieten van Utrecht, de onafhankelijkheid gebruiken typen... bij de UU klaar ben ga ik in ieder geval Route 66 afleggen met die ik zal verkrijgen met het definitief verlaten van het een convertible! Maar tot die tijd leuke dingen regelen met een ouderlijk huis en het bewonen van mijn eigen stulpje in Oooh hoo topbestuur. de Linneausstraat. Oooh hoo wie? Kelta Meeusen (21), tweedejaars wie? Els Gosens (21), derdejaars Uitzicht op werkplek 1: mijn computer (ook Youre not the one for me hobby’s muziek, uitgaan, lezen, stedentripjes, hobby’s reizen, films kijken, musicals, winkelen, eigenlijk die van Giel Beelen) koffie drinken met vriendinnen en koken stappen en natuurlijk koffie drinken bij Mockamore! functie secretaris en vice-voorzitter functie penningmeester Wat lijkt jou een leuk thema voor een CIW- Wat is je levensmotto? Stiekem zijn dat er twee: “Een dag niet feestje? Jaren ’90 tuinbroeken feest . Je weet gelachen is een dag niet geleefd!” en “Alles komt goed!” Heb je wel eens iets illegaals gedaan? Zo ja, wat? wel, van die cars die iedereen vroeger droeg, met daarbijbehorende Now Dance Hits muziek. Ja! Vroeger bij jazzballet. De ‘juffrouw’ kon Dianne (mijn Waar ga je graag stappen in Utrecht? Tivoli, Ekko, tweelingzus) en mij uit elkaar houden door de kleur balletpakjes: Monza. Waar je maar kan dansen! ik had een paarse en Dianne een roze. En die hadden we stiekem Wat denk je zoal te gaan doen binnen nu en een een keer gewisseld. Maar verder ben ik eigenlijk gewoon heel jaar? Veel reizen, werken op festivals, m’n Bachelor braaf. Wat denk je zoal te gaan doen binnen nu en een jaar? halen en natuurlijk een supercool bestuursjaar ervan maken! In ieder geval een leuke stage én mijn Bachelordiploma halen, Uitzicht op werkplek 2: enorm aan mijn Master beginnen, leuke SV Contact activiteiten, hopelijk georganiseerd. ;-) wie? Lorenz van Gool (21), tweedejaars tussendoor nog wat leuke reisjes en verder gewoon zoveel hobby’s volleyballen en striptekenen mogelijk genieten van alles wat er op mijn pad komt! functie PR-commissaris Of een typisch stageklusje: 200 3FM Awardkaarten met brief versturen. wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Een zak chips. Als ik dan in alle eenzaamheid moet sterven, dan niet Naast al die de redactiewerkzaamheden zonder eerst een zak chips gegeten te hebben. welke kleur heeft je onderbroek? Donkergrijs! ben ik ook nog bezig met een wie is je grote voorbeeld? Al Bundy, dat is echt mijn held. stageopdracht: voor de artiestendatabase “Zo heet je toch niet”: dé lange lijst op de internetredactie met namen van echt wat denk je zoal te gaan doen binnen nu en een jaar? Ik ga vanaf nu op kamers, en verder ga ik er gewoon een leuk en van 3FM.nl ga ik onderzoeken op welke bestaande mensen met de meest vreemde namen. Weet jij er nog een? Mail dan gezellig bestuursjaar van maken! manier er met hulp van externen naar: redactie@3FM.nl Carolien (platenmaatschappijen, fans, 4 17

//> com’backstage g //> contactiviteiten mariska’s serious stage @ De ‘Chill’ ruimte van 3FM van murdertour tot BBC - sv contact in Londen! - MSN-namen met “Londen here we de meeste Londengangers hun Theatre. Een leuk kijkje achter de come!”, voorpret op het Contact-forum, stapelbedjes opzochten. schermen, waar vooral alles ‘dangerous’ info-uurtje en inpakstress. Het was was. Nog meer podiumkunst in De tijd vliegt! En vooral tijdens een stage. Dat is de afdeling waar ik mijn duidelijk: de buitenlandse reis van Om een studie-element aan de reis toe het Theatre Museum met voor de Bijna drie maanden nu alweer ga ik elke stagedagen slijt voor het onderhouden SV Contact was weer in aantocht. te voegen, en natuurlijk omdat het heel liefhebbers gratis workshops. En voor de De ingang van 3FM dag met de trein naar Hilversum Noord, van 3FM.nl. Het doel van de internetsite Vijfendertig studenten, van eerstejaars erg leuk is, was er vrijdagochtend een shopverslaafden veel leuke winkels en richting het Mediapark. 3FM vind je in 3FM.nl is het vertalen van het 3FM- tot een enkele vijfdejaars, de hele CIW- rondleiding bij de BBC gepland. Grappig een markt in de buurt. Met vijfendertig het gebouw “De Peperbus”, op, jawel, de imago op internet, het bieden van het populatie was goed vertegenwoordigd. om die studio’s vanbinnen te zien. Een CIW’ers een restaurant in is altijd derde verdieping… laatste muziek- en artiestennieuws En iedereen had er zin in! aantal mensen mocht zelfs meedoen gezellig: flirten met de obers, roddels en het ‘ontsluiten’ van de sites van de in een echte quiz. Daarna hebben we doorfluisteren en heel veel lachen. Op Niet alleen lopen er in De Peperbus programma’s. 3FM.nl heeft de grootste Na een te lange busreis waarin al wat Notting Hill onveilig gemaakt. Helaas een zaterdagavond in Londen moet 3FM dj’s in het wild rond, ook kan het artiestendatabase van Nederland prachtige slaapfoto’s konden worden kwamen we Hugh Grant niet tegen, je natuurlijk naar een club. Het kostte zijn dat je ’s ochtends te lui bent om en de afdeling is daarnaast ook drie verdiepingen omhoog te lopen, je verantwoordelijk voor de productie van gemaakt kwamen we aan in hartje maar wel een heleboel leuke winkeltjes. enige moeite, maar uiteindelijk heeft besluit de lift te nemen en dat, als de eventsites als 80s en 90s Request en Londen. Het hostel werd geïnspecteerd, iedereen lekker staan dansen in Club lift opengaat, een heel bandje inclusief Serious Request. En daar hebben we de spullen gedropt en daarna, als De Buitenlandse Reis Commissie is al Walk About. instrumenten naar buiten komt. Of dat, (met in totaal vier man) een héle dagtaak ware het een echt schoolreisje, in eens eerder geconfronteerd met een Helaas moesten we wel vroeg op om in als je tóch besluit de trap te nemen, je aan. Naast 3FM zijn we als afdeling groepjes de stad in. Met vragenkaartjes, niet-bestaand museum, namelijk in te pakken, maar we hoefden nog niet de De 3FM Walk of Fame! een hele vrolijke Tim van Di-rect, of een namelijk ook verantwoordelijk voor de routebeschrijving en de eerste koppen Berlijn. Maar ook in Londen was het bus in. Eerst nog genieten van Bricklane verlegen Baas B. (ja van Lange Frans website van Radio 2. Starbuckskoffie hebben we de buurt raak. Het filmpostermuseum bleek Market, met vintage, karaoke-dvd’s en en) tegenkomt. En dan heb ik het nog verkend. Na een hapje in een van de een klein galerietje te zijn, waarvan de heerlijk eten. Een culturele afsluiting geeneens over de optredens van Gavin Wat ik zo op een dag doe? Een hele hoop: nieuwsberichten voor de Radio 2 site vele restaurantjes in Soho werden eigenaar niet erg blij leek met een groep was mogelijk in het Science Museum DeGraw, Ed Kowalczyk van Live, Bløf, et muzieknieuws schrijven, 3FM Actueel schrijven, prijsvragen/acties verzinnen onze zenuwen op de proef gesteld, of studenten. ’s Avonds genieten van (of en na het eten was het toch echt tijd cetera, et cetera. ;-) Nieuws schrijven, muziekstukjes voor beide sites… Maar dat alles wel natuurlijk onze dansprestaties. We bijslapen bij) de film Corpse Bride. En om Londen te verlaten. Moe als altijd knippen voor de playlist, creatief doen mét MSN aan en natuurlijk Radio 3FM op mochten namelijk kiezen: Murdertour natuurlijk hebben we de viering van St. na een buitenlandreis, maar weer net Maar De Peperbus is ook de met Photoshop, artiestenbiografieën de achtergrond. of Rollerdisco. Beide een groot succes Patricksday even meegepikt. zo voldaan als andere jaren. Thanks thuisbasis van de jinglemaker, de schrijven, de 3FM Nieuwsbrief zonder ernstige valpartijen of verdwenen everybody voor de geweldige reis! muziekredactie, de programmaredactie, schrijven, songbiografieën schrijven, Maar ook komt het wel eens voor dat meisjes. De eerste pints werden die Zaterdagochtend uitslapen! Iedereen kon de zendercoördinator, NOS headlines én redactievergaderingen bijwonen, de je reclamespotjes voor 3FM inspreekt natuurlijk de internetredactie. redactie@3fm.nl mail beantwoorden, avond besteld in de hostelbar alvorens dus fris en fruitig mee naar het National Hilde en blije prijswinnaars mag opbellen. 16 5

//> oh com’er eens kijken //> com’passie zijn blijven zitten om over de film na te HELLUM OP! Passion praten, terwijl bezoekers normaliter na afloop van een film direct schijnen weg te rennen. Een bezoeker van de website van de EO had juist een andere mening: of the hij zei na afloop van de vertoning niet Geen borrel, CIW-feestje of andere SV Contact activiteit gaat voorbij over de film te willen praten, omdat voor Robbies kamertje is misschien apart zonder dat Robbie Vermeulen erbij is. Zelfs colleges die hij niet hoeft hem het hele verhaal al in de bijbel staat te noemen, maar het meest in het te volgen wil hij nog wel eens opleuken met een bezoekje. En dit Christ hrist beschreven. oog springende element van zijn jaar maakte hij bovendien deel uit van de commissie die het gala in onderkomen is toch wel zijn verzameling Net als de NCRV en de KRO stond ook het O’Daniëls organiseerde. “Wie is deze luidruchtige grappenmaker?”, ietwat afwijkende huisgenoten; Indian River Community College (IRCC) vraagt menig CIW’er zich af. Reden genoeg voor een bezoekje aan waaronder een snuivende vuilnisman in Florida niet achter de vertoning van met voorliefde voor Aziatische zwaarden, Robbies optrekje om hem eens wat beter te leren kennen. The Passion of the Christ. Leden van een gefrustreerde bouwvakker met de Christian Student Fellowship (CSF) bijbehorende afgezakte spijkerbroek en de boodschappen van een kinderrijk Precies een jaar geleden is Robbie wilden de film op campus laten zien, een lesbische docente die er gewoonte gezin te kunnen koelen, staan alleen de trotse bewoner geworden van een maar werden tegengehouden door de van heeft gemaakt haar seksattributen de absolute basics op de plankjes. leuk zolderkamertje ter hoogte van het IRCC. Als reden voor het verbod gaf de in de keuken te wassen met een Voor Robbie betekent dat zes pakken Julianapark in Zuilen. Zijn leefruimte advocaat aan dat het college ook werd afwasborstel. Hoewel Robbie op het chocomel, een tube mayonaise en een bestaat uit twee delen. Het ene deel bezocht door middelbare scholieren die eerste gezicht naadloos in het markante potje Unox Knaks. Verder zit Robbie het

Add a comment

Related pages

oneXtwo - Deutsche Pferde im Ausland

14:35 Uhr - 4.Rennen : Inter Mool Stall WK: F. Masse Sascha Smrczek: Le Croise-Laroche 15:05 Uhr - 5.Rennen : Diamantfee G. Sindermann: A. Suborics Mario ...
Read more

SF Erste Hilfe Produkte, Sommer Franz

Besten Resultate mit 1024x768 Pixel / Internet Explorer & Netscape 4.5+ © 2005 - 2006 by Sommer Franz, Feldkich / All rights reserved.
Read more

Ralf Sach U-Musik - copy-us.com

www.copy-us.com info@copy-us.com . Querflöte ... Ralf Sach, 2005/2006 ...
Read more

Ralf Sach U-Musik

www.copy-us.com info@copy-us.com . ... 2005/2006 ... Nr. 4 / S. 2 , ...
Read more

CADSTUDIO: Rabatt von bis zu € 4.200,-* auf Ihre neue ...

SPAREN SIE BIS ZU € 4.200,-* BEIM ERWERB EINER NEUEN LIZENZ MIT MAINTENANCE SUBSCRIPTION Holen Sie sich die neueste Software, ...
Read more

Request Additional Info - Tri-City Elec

Please provide me with the following information. Name: Title: Company: Address: City: State:
Read more

Public Service Electric and Gas Company (PSE&G) 2005 ...

... 2006 Environmental Education Grant Program Application for Teachers of ... 2005 - 2006 PSE&G Environmental Education Grant ... 4/28/2005 11:34 ...
Read more

Crown Recycling Schedule 2005 - 2006

July 4th Labor Day Thanksgiving Day Christmas Day ... Microsoft Word - Crown Recycling Schedule 2005 - 2006.doc Author: fmiller Created Date:
Read more

Vidalia Gymnastic Center in Vidalia | Vidalia Gymnastic ...

2005-2006 season 10 Individual USAG State Champions 15 Individual AUU State Champions AAU Level 3 Team State Champions USAG Level 4 Team State Champions ...
Read more

The Insight Research Corporation - ITU

www.insight-corp.com info@insight-corp.com 973.541 ... economic and financial performance of technically ... Asia 15.7% 17.1% 18.6% 28.4% 2005 2006 2007 ...
Read more