Com'info 2004-2005 #2

38 %
63 %
Information about Com'info 2004-2005 #2

Published on December 7, 2007

Author: svcontact

Source: slideshare.net

Description

Com'info, het officiële magazine van SV Contact.Com'info 2004-2005 #2

2 Com’Redactioneel Beste lezers, Colofon Voor jullie ligt het tweede nummer van de Com'Info van dit Com’Info is het officiële jaar, voor mij mijn eerste nummer als hoofdredacteur. Ik wil orgaan van SV Contact, de daarom allereerst Mark bedanken voor zijn inzet en enthousi- studievereniging van asme, en hem succes wensen met het afstuderen. Communicatie- en Informatiewetenschappen Een nieuwe samenstelling van de redactiecommissie betekent in Utrecht. ook een nieuw quot;gerestyledquot; blad. Wel met inmiddels traditio- nele rubrieken als quot;Com'eens langs bijquot; en quot;Com'Interviewquot;, Jaargang 5 - nummer 2 maar met nieuwe onderdelen als columns, strips, een stage- Verschijnt 4 keer per jaar verslag, etc. Ik ben daarom ook zeer benieuwd naar jullie reac- ties: persoonlijk, per e-mail of via het forum van www.svcon- Hoofdredacteur tact.nl. Mariska Swart Veel plezier met dit nummer! Eindredacteur Michiel Kraijkamp Mariska Swart Hoofdredacteur Penningmeester Maartje van der Heijden Lay-out o 3 SV Contact Alexander van Beek Michiel Kraijkamp 4/5 Illustrator Electronisch kunst-werk w Lorenz van Gool 6/7 Voorkant “Cows with guns” Arthur Stolwijk 8 Redactie Een andere wereld Alexander van Beek Michiel Kraijkamp Remco la Rivière 9 Kim Stassar Wijsheden, droog en Arthur Stolwijk ander flauw spul Contact via Over communicatie gesproken redactie@svcontact.nl of Postbus SV Contact 10/11/12 Com'eens langs bij: KNG 29 - Secretariaat Franceina van Zalk Verkrijgbaar op Moerassic Park Trans 10, KNG 29 en KNG 80

3 SV Contact Hallo leden! Dit is alweer de tweede Com'Info van dit jaar! SV Contact is weer begonnen met het werven van nieuwe commissieleden voor de commissies. Deze zijn gepresenteerd op de eerste ALV van dit jaar op 25 oktober. Er is zelfs een speciale lustrumcom- missie opgezet om ons lustrum dit jaar groots te kunnen vieren. En hoe we dat gaan vieren, is nog 16 november: Actieve Leden Uitwaaidag! Alle even een verrassing… actieve leden zijn uitgenodigd door het De eerste ALV is inmiddels geweest waar ons bestuur om gezellig een dagje iets leuks te beleidsplan gepresenteerd werd. SV Contact gaan doen! Wat we gaan doen, blijft uiteraard groeit, wil nog meer continuiteit in de vereniging, nog geheim... verdere ontplooiing van de vereniging en zich professioneel opstellen, zowel binnen als buiten 23 november: Kneusborrel! Kom met je stu- de vereniging. Een ander belangrijk punt is, nog diegenootjes bijkletsen in de Kneus. Vanaf meer sponsoren vinden. Ook willen wij meer 21.30. samenwerken met andere studieverenigingen in Utrecht. 30 november: Karten! Na een poll op het forum heeft de ActiviteitenCommissie beslo- SV Contact is sinds kort ook lid van het ten te gaan karten met SV Contact! Houd de Boekenconvenant. Dit houdt in dat je boeken met korting kan kopen bij andere studieverenigingen site in de gaten voor de precieze prijs, tijd en die eveneens aangesloten zijn bij het convenant. locatie. Voor meer informatie kun je op de site kijken. Week 51: In deze week zal ergens in Utrecht Blok één heeft al verschillende activiteiten gehad, een feest gegeven worden door onze zoals het eerste feest quot;Stripedquot; en de maandelijkse FeestCommissie... Voor de exacte datum, borrel. Blok twee heeft meer in petto! Hiernaast locatie, prijs en tijd: check regelmatig de site! staat een klein overzicht. 21 december: Kneusborrel! Kom voor het Een hoop activiteiten nog zo voor het einde van ultieme kerstgevoel nog naar de Kneus om het jaar! Verder heeft misschien de met je studiegenoten te ontspannen. Vanaf Film&SymposiumCommissie dit blok nog wat aan 21.30. te bieden, ze zijn in ieder geval hard aan het werk! De SmoelenboekCommissie werkt aan het eerste smoelenboek. Deze zal binnenkort verschijnen. En 11 januari: Nieuwjaarsborrel! Wens je studie- er komt waarschijnlijk een feest in blok 2 in genoten een gelukkig nieuwjaar onder het samenwerking met andere studieverenigingen... genot van een borreltje in de Kneus. Vanaf To be continued... 21.30. Ik wens jullie veel succes met de cursussen in dit blok en ik hoop jullie weer snel te zien op één of meerdere activiteiten! Namens het bestuur, Laura Sie Voorzitter SV Contact 2004-2005

4 Com’Stage Electronisch kunst-werk w Remco La Rivière doet verslag van zijn ervaringen als stagiaire Onderzoeker / Webreporter bij het instituut voor kunst en technologie V2_ in Rotterdam. 8:40, rustig aan opstaan en douchen: ik ga naar Eenmaal aangekomen bij Eendrachtsstraat 10 mijn stage! Ik sleep me naar de badkamer waar meld ik me via de intercom, waarop de deur onder de douche razendsnel allerlei geniale voor me geopend wordt. In de hal heb ik ver- gedachten door me hoofd flitsen. Wanneer ik volgens de keuze uit lift en trap, afhankelijk me dan vijf minuten later sta af te drogen, ben van mijn lichamelijke gesteldheid beslis ik op ik ze vergeten, mede omdat het niet eens mijn welke wijze ik me naar mijn werkplek op de eigen gedachten zijn, maar de gedachten van eerste verdieping begeef. Ik heb daar mijn de meest uiteenlopende auteurs die verant- eigen bureau in een ruimte die voorheen dienst woordelijk zijn voor de enorme muur boeken deed als Lab en ontworpen is door de architect op mijn bureau. Lars Spuybroek. Wanneer ik boven ben begint Iets meer dan een uur later, om 9:49, zit het opstartritueel: alle collega's zo opgewekt ik in de trein naar Rotterdam. Zo 's ochtends mogelijk een goede morgen wensen. Dan ben ik vaak behoorlijk lui ingesteld dus het ont- installeren: koffie pakken, flesje water ernaast, bijt haal ik vaak op het station. dit alles nadat ik eerst mijn Hoewel ik prima bestand ben computer heb aangezet. tegen een veertig minuten Wanneer ik ingelogd ben op durende reis in achteruitrijden- het systeem (Linux!), start ik de positie, geef ik vaak de voor- eerst alle mailprogramma's, keur aan een plekje met mijn OpenOffice en de webeditor. neus de goede kant op. In de Dan ga ik aan de slag. trein breng ik mezelf dan op de hoogte van het laatste nieuws en In de eerste weken verliep dat wissel wat blikken met zaken- anders. Ik had toen nog geen mannen die nog steeds niet eigen computer en zat aan een genoeg geld verdienen voor de veel te klein bureau. Zo was ik 1e klas, oude vrouwtjes die zich eigenlijk noodgedwongen ver- halverwege nog steeds afvragen oordeeld tot het lezen van boe- of ze wel in de goede trein zit- ken, een activiteit die ik graag ten, of daklozen die in groeiende mate de trein verricht en gezien mijn werkzaamheden als als nieuw podium voor het vertonen van hun stagiaire ook noodzakelijk. Als stagiaire ben ik kunstjes ontdekken. Naar buiten kijken doe ik aangenomen bij V2_, een instituut voor kunst ook wel eens. Na Rotterdam Alexander volgt en technologie dat internationale bekendheid Rotterdam Centraal alwaar ik mijn ontbijt geniet in het wereldje van electronische kunst. voortzet, vaker in de tram dan erbuiten. Bij de V2_ is ontstaan uit de tegenbeweging en wordt 'Kunsthalte', die overigens zo heet omdat het in het dertiende jaar van zijn bestaan nog vlakbij het Nederlands Architectuur Instituut, steeds geleid door de originele oprichters (Alex Boijmans van Beuningen, de Kunsthal, het Adriaanse en Joke Brouwer). Als instituut is V2_ Nederlands Fotomuseum en de Witte de With nu uitgegroeid tot een instelling die bestaat uit (centrum voor hedendaagse kunst) gelegen is, V2_Organisatie (ontwikkelen van programma's stap ik uit want naast al deze kunstinstituten is in de vorm van lezingen en workshops die ook het pand van V2_ een steenworp hiervan- ingaan op actuele problemen), V2_Store (een daan. eigen winkel met een zeer specialistische

5 Com’Stage collectie boeken en platen), V2_Lab (interna- Juist deze vrijheid en de haast aan het tionale samenwerking met kunstenaars en kunstenaarschap inherent zijnde vaagheid, andere kunstinstellingen en ontwikkeling van ervaar ik nu als iets heel plezierigs, ik krijg alle eigen soft- en hardware) en DEAF (Dutch ruimte om in mijn teksten, die tot op zekere Electronic Art Festival) dat geldt als het meest hoogte bijdragen aan het beeld dat V2_ met toonaangevende festival op het gebied van deze editie van DEAF (DEAF04) uitstraalt, op mediakunst. een ontdekkende wijze te schrijven. Natuurlijk DEAF bestaat uit een groot aantal onder- wordt er het een en ander besproken en delen als een expositie, workshops, seminars, natuurlijk moet ik mijn tekst eerst voorleggen avondvullende programma's samengesteld en aan mijn stagebegeleidster en de hoofdverant- gehost door speciaal genodigde personen uit de woordelijke van het symposium. Maar integer electronische kunstwereld als kunstenaars vaak zijn “Juist deze vrijheid en de doen zij met hun commentaar en een wetenschappelijk symposium. Mijn werk- haast aan het kunstenaar- wezenlijk niets af aan mijn zaamheden als stagiaire zijn schap inherent zijnde vaag-teksten; het blijven mijn tek- gericht op de productie van sten. content voor de website, heid, ervaar ik nu als iets heel plezierigs” voornamelijk met betrek- Op het moment van schrijven king op het symposium. duurt het nog negen dagen Omdat ik nog nooit van een van de acht spre- voordat het festival in alle hevigheid los zal kers op het symposium had gehoord kun je barsten. Tijdens het festival verschuift het begrijpen hoeveel ik in de eerste weken ben accent van het schrijven van academisch ver- gaan lezen. Ik moest natuurlijk een beetje op de antwoorde teksten naar een journalistieke hoogte raken van de ideeën van de verschillen- manier van schrijven. Ook zal ik dan bezig gaan de sprekers, maar ik had ook te maken met een met het interviewen van personen die mijn bedrijf met hele eigen opvattingen die ingebed interesse hebben. Een bijkomend voordeel van zijn in een speciale manier van denken waar ik een stage als deze is dat je in een relatief klein wegwijs in moest worden. Een flinke kluif dus wereldje zit: grote, belangrijke artiesten nemen in de eerste drie weken van mijn stage. En allemaal de moeite om naar festivals als deze te begeleiding? Dat is toch nergens voor nodig!? komen. Ik zal over anderhalve week dan ook Ga maar lezen, kijk maar waar je over wilt omringd zijn met mensen die net als ik nu bezig schrijven en laat na een tijdje maar horen wat zijn met electronisch kunst-werk. je plannen zijn. Denk nu niet dat ik dat verve- lend vond, nee: ik voelde me eindelijk serieus Meer weten? www.v2.nl of www.deaf04.nl genomen! Daar zat ik dan, dag na dag, uur na ~RLR~ uur neuzend door de boeken, het internet gebruikend als voornaamste bron van informa- tie over de verschillende sprekers. Leeg hè! Hier had uw advertentie kunnen staan. Adverteren? Mail naar: bestuur@svcontact.nl

6 Com’Interview “Cows with guns” Tot twee keer toe waren ze zo dichtbij. Met In tegenstelling tot de andere politieke partijen n 0,6% van de stemmen tijdens de Tweede Kamer gebruiken jullie geen gewone burgers maar verkiezingen in 2002 en 3,2% tijdens de verkie- Bekende Nederlanders (BN'ers) voor jullie zingen voor het Europees Parlement in 2004 reclamecampagnes. Hebben jullie dat bewust was de Partij voor de Dieren maar een paar dui- gedaan? zend stemmen verwijderd van een zetel. Jazeker. Daarmee willen we laten zien dat er Desondanks - of beter gezegd dankzij - dat een maatschappelijke voorhoede is die vindt resultaat blijven ze opkomen voor de rechten dat de Partij voor de Dieren als onderdeel van van dieren, in afwachting van nieuwe verkie- de emancipatiebeweging voor het dier in de zingen. Maar hoe gaat deze politieke partij om Tweede Kamer moet. Het is dus een echte aan- met de media? En hoe komen ze in het nieuws beveling en dat kan de gewone burger niet zijn, zolang ze geen zetels hebben? Tijd voor een tenminste niet op landelijk niveau. Ik noem ze gesprek met Marianne Thieme; lijsttrekker van dan ook liever bekende opinieleiders, want het de Partij voor de Dieren én directeur van stich- zijn niet zomaar BN'ers. Het zijn mensen die ting Wakker Dier. iets te melden hebben over dierenwelzijn of hoe de maatschappij in elkaar zit en hoe het Wat is er de oorzaak van dat de Partij voor de beter zou kunnen: mensen die een visie op Dieren zo is aangeslagen? Nederland hebben. Er zijn zelfs nog nooit in de Op het juiste moment opgericht worden. Het politieke geschiedenis zoveel lijstduwers op kabinet Balkenende-1 heeft namelijk een lijst gekomen als bij ons, dat is destijds zo ontzettend veel dierenwel- uniek in de wereld. En ze doen dat niet zijnmaatregelen van tafel geveegd. Dat omdat ze het grappig vinden maar heeft heel veel mensen die zich bezig echt vanuit de overtuigingen waar zij houden met dieren en dierenleed ver- voor staan. Dat ze zich echt verkies- ontwaardigd en die verontwaardiging baar willen stellen zegt toch wel wat kon worden omgezet in het steunen van over hoe serieus we als partij bezig een nieuw initiatief. Het is dus niet zo dat we zijn en dat willen we ook uitstralen. een product in de markt wilde zetten waar we Tijdens de Tweede Kamer verkiezingen nam je een vraag voor moesten creëren. Er was een deel aan een debat samen met onder andere aanleiding om de partij op te richten en dat Emile Ratelband en Johan Vlemminx. Beide heeft ervoor gezorgd dat de partij zo'n enorme heren staan nou niet direct bekend om hun vlucht heeft genomen. Ook de kracht van een serieuze politieke mening. Waarom deed je er one-issue speelt een rol, ook al hebben we toch aan mee? tevens standpunten over andere onderwerpen. Het is de kracht dat mensen meteen weten Omdat je weet dat daar veel pers komt. Het waar je voor staat en waar je voor gaat. Dat enige dat we daar wilden doen was opvallen schrikt mensen af die niks met one-issue partij- tussen de andere partijen en dat hebben we ook en hebben maar er zijn ook mensen die daar gedaan. Wij waren zelfs de enige partij die seri- helemaal voor gaan. Juist door dat duidelijke euze standpunten hadden maar het hele debat gezicht van de partij kun je ervoor zorgen dat ging helemaal nergens over. Ik had dan achter- er een discussie gaat ontstaan over de vraag in af gezien ook gewoon op moeten staan weg hoeverre dierenrechten een hoofdthema van moeten lopen. Nee, het was zeker geen vergis- een politieke partij kan zijn. En met die discus- sing om daar te gaan zitten want je moet als sie kun je weer media-aandacht genereren. politieke partij gebruik maken van free publici- ty. Niet ten koste van alles natuurlijk, maar het

7 Com’Interview was ook een debat dat gehouden werd als pro- ge discussie over seks met dieren het kunstma- test tegen de media. Die schonken tijdens de tig insemineren van varkens fistfucking Tweede Kamer verkiezingen voornamelijk aan- genoemd als voorbeeld van aantasting van de dacht aan de vete tussen de PvdA en het CDA en seksuele integriteit. Als je een onverwachte niet aan nieuwe initiatieven. Daarom was het invalshoek kiest dan haakt de media er vanzelf terecht dat we daar aan mee deden alleen het op in. niveau was verschrikkelijk. Denk je dat digitaal campagne voeren steeds Ga je door met protesteren tegen de media om belangrijker wordt? te zorgen dat je wel uitgenodigd wordt voor Jazeker, dat is heel erg belangrijk. We doen het een tv-debat? d zelf al door zogenaamde sneeuwbalmails te Nee, alhoewel ik er wel regelmatig zou willen versturen, dat zijn nieuwsbrieven met tien staan. Maar de debatten worden gewoon heel redenen om op de arbitrair door de televisiemakers geregeld. Op Partij voor de de radio vinden er wel debatten plaats waar wij Dieren te stem- aan mee mogen doen, puur omdat daar veel men. We vragen meer mogelijkheden zijn. Maar voor de televi- aan onze leden sie gaat het op een hele rare, zeg maar ouder- om deze naar zo wetse manier. Ze kijken gewoon naar de groot- veel mogelijk die- ste partijen en die nodigen ze uit. Wij zijn ove- renvrienden door rigens niet een partij die daar ook echt over te sturen, en die gaat klagen. We zijn wel bezig om opgenomen mensen sturen hem ook weer door en op die te worden in de Stemwijzer. Dat is van groot manier bereik je zeer veel mensen. Animaties belang omdat heel veel mensen die Stemwijzer op de website werken ook goed want humor is invullen. Ik vind het dan ook vreemd dat alleen erg belangrijk, die blijven veel gemakkelijker de zittende partijen daarin worden opgenomen hangen dan die saaie politieke reclames die je terwijl de mensen juist zitten te springen om op de televisie ziet. iets nieuws. En in digitaal debatteren? Hoe zorg je ervoor dat de media je als politiek Ik heb daar al eens aan meegedaan op partij blijft vinden ook al zit je niet in de forum.fok.nl, maar dat was meer met potentië- Tweede Kamer en zijn er geen verkiezingen? le kiezers dan met andere lijsttrekkers. Die Je reageert op de actualiteit en probeert als mensen hadden bedacht dat het leuk was om partij daar een politieke draai aan te geven. Je wat mensen te ondervragen van politieke par- zorgt ervoor dat het politiek wordt. De situatie tijen die meededen aan de Tweede Kamer ver- in Dierenpark Amersfoort is daar een voorbeeld kiezingen. Ze hebben toen de Partij voor de van. Wij hebben met onze reactie daarop pro- Dieren ook gevraagd en daar heb ik toen op beren duidelijk te maken dat het beleid van die- gereageerd. Ik ben toen rechtstreeks op dat rentuinen om maar dieren te blijven fokken forum gaan chatten en dat is hartstikke leuk. Er moet veranderen en dat daar regelgeving voor zijn maar een paar mensen die echt vragen moet komen. Op die manier probeer je zo'n stellen maar een heleboel mensen lezen mee. bericht politiek getint te krijgen. Een andere Die hele discussie staat er nu nog op, dus daar manier is om op een wat originelere of radicale zit zeker toekomst in. manier de pers op te zoeken. Als je het maar interessant genoeg maakt dan komt de pers Meer weten? www.partijvoordedieren.nl vanzelf naar je toe. Zo hebben Mensje van ~MK~ Keulen - een lijstduwer - en ik tijdens een hefti-

8 Com’Column Een andere wereld zijn als de lessen op de middelbare school. Stof Steeds vaker zie ik mensen over straat lopen lezen uit een boek en vervolgens een proefwerk die tegen zichzelf aan het praten zijn. Althans (of in het nieuwe termen: een tentamen) zo lijkt het. quot;Is die man soms gek in zijn hoofdquot;, maken. Het tegendeel was echter waar: in het dacht ik laatst toen ik een persoon zag lopen eerste blok kregen we veel computerlessen. die aan het praten was, terwijl hij ogenschijn- Leren werken met onder andere het program- lijk met niemand in conversatie kon zijn. quot;Waar ma 'Excel'. Aangezien ik nog praktisch nooit gaat dat toch heen met onze wereld?quot; Het achter een computer had gezeten (afgezien van duurde even voordat het tot me doordrong dat mijn 'nintendo 8-bit', waarop ik Super Mario de persoon in kwestie gewoonweg aan het tele- 1,2 en 3 letterlijk kapot heb gespeeld) kon ik het foneren was. En dus niet met een mobiel toestel allemaal nauwelijks bijbenen. 'Windows' was in de hand, maar met zo'n headset met luid- voor mij een compleet nieuwe term en mijn spreker, die aangesloten is op je telefoon. studiegenoten konden er allemaal hard om Opzich helemaal geen vreemde gedachte dat lachen: het was voor de meeste van hen een deze man tegen zichzelf aan het praten was. eitje. Gezegd moet worden dat ik rijkelijk laat Tot voor kort werden headsets tenslotte slechts was met het ontwikkelen van computervaar- gebruikt voor het beluisteren van muziek in digheden. Ik ontdekte in die tijd ook voor de combinatie met een walkman of discman of, eerste keer e-mail en het internet. De studie in meer recentelijk, de minidisc of mp3-speler. Tilburg was voor mij geen succes en ik hield het snel voor gezien. Wel heb ik daar de basis Dit kleine incident deed me beseffen wat er gelegd voor mijn huidige dagelijkse leefpa- allemaal wel niet aan het veranderen is door de troon, waarin de computer een onmisbare rol intrede van verscheidene (nieuwe) media. vervult. Langzamerhand begon ik de angst voor Natuurlijk is deze constatering niets nieuws, het ondoorgrondelijke karakter van de compu- maar zo af en toe is het weleens grappig om ter te verliezen. Sterker nog: de computer even stil te staan bij dit gegeven. begon een steeds belangrijker deel uit te maken Het is een bekend verschijnsel dat je je van de van mijn leven. De computer werd mijn com- veranderingen in het heden niet goed bewust pagnon, mijn vriend. 'Msn-en', e-mailen, sur- bent, omdat je er zelf middenin staat en alles in fen, downloaden, stukken schrijven in 'Word': een vloeiende lijn lijkt te gaan. Pas als je op een uren per dag gaan vandaag de dag in deze bepaald punt een vergelijking maakt met hoe bezigheden zitten. Om dan nog maar niet te het een tijd geleden was zie je de verschillen. spreken van hoe mijn wereld is veranderd sinds Vaak ga je zo'n vergelijking maken op het ik (pas een jaar of 3) in het bezit ben van een moment dat je er, zoals ik in het boven beschre- mobiele telefoon. ven incident, plotseling mee geconfronteerd wordt. Soms lijkt de tijd voorbij te vliegen. Als ik erover nadenk hoe lang het geleden lijkt dat de Wat is er eigenlijk allemaal veranderd in het PC nog geen enkele rol in mijn leven speelde afgelopen decennium? Laat ik deze vraag eens valt dat echter best mee. Eeuwen geleden lijkt op mezelf betrekken. Als ik alleen al kijk naar het dat ik nog niet bekend was met termen als hoe mijn eigen leven er nu uitziet zie ik meteen 'sms-en', 'msn-en' of surfen op het internet. al een wereld van verschil met een jaar of vijf Eigenlijk gebeurt er best veel in vijf jaar tijd. Ik geleden. Ik herinner met nog goed hoe het was ben benieuwd hoe het leven gaat veranderen in toen ik vijf jaar geleden op de universiteit in de volgende vijf jaar! Tilburg begon aan een studie Economie. Ik had ~AvB~ de verwachting dat het ongeveer net zoiets zou

9 Wijsheden, droog en ander flauw spul Over communicatie gesproken Alles hangt er vanaf. Mijn leven, uw leven, et cetera. Nu verwacht u meteen een clichématig Algemeen promotiepraatje ten behoeve van ons centrale studiethema communicatie, maar dit is niet *Lallen en bier drinken. Duitsers zijn niet het geval… Het is dieper… onbeschoft, ze zijn studentikoos. Mijn bestaan, mijn 'zijn' hangt namelijk nauw *Vakantie: wat een verademing om weer thuis samen met communicatie, beter gezegd, het te zijn. hangt áf van communicatie. Mijn 'zijn' zou er *De Klaagmuur: geen kroketje uit te trekken. zonder uw waarneming van mijn 'zijn' name- *Hoe noem je een hert met tien biertjes op? lijk niet zijn. Zonder uw bevestiging van mijn Aangeschoten wild. 'zijn'. Want mijn 'zijn' bestaat namelijk niet *Gezellig meedoen is op een bloemenmarkt zonder anderen. Sorry, mijn 'zijn' is er niet geen fluitje, maar een vaasje drinken. zonder de bewústwording van anderen van mijn zijn. Volgt u het nog? Wijsheden Het is eigenlijk net als de gelaagdheid van de geschiedenis. Er bestaat niet één geschiedenis, *Wie een eikel gooit, kan zichzelf voorbij zien maar verschillende versies. En dat wat niet vliegen. meer aantoonbaar is, heeft simpelweg niet *In je eentje kan je geen vriendenkring vor- plaatsgevonden. Als we het niet weten of in men. ieder geval niet te weten kunnen komen, dan is het er dus niet (of niet geweest). Want alleen Denk daar maar eens over na dat wat wij benoemen bestaat. (Mocht u dit niet snappen, haak dan rustig af en lees verder *Kan je met een glazen oog ook beter in de bij de strips of zo.) toekomst kijken? Samenvattend houdt dit alles dus in dat mijn *En wat als je tweede persoonlijkheid ook zijn afhankelijk is van de perceptie van ande- schizofreen is? ren, of in ieder geval van de mogelijkheid van *Komt de zon op of gaat de aarde onder? perceptie van mijn zijn. Dus van de mogelijk- *Hoeveel weegt de weegschaal nou eigenlijk? heid tot het benoemen van mijn 'zijn'. Maar deze conditie gaat ook voor de anderen op, dus Dit is pas dubbelzinnig is mijn leven, mijn bestaan, mijn 'zijn' afhanke- lijk van de communicatie die er over gaat. Van *Mag ik je nóg een vraag stellen? het benoemen ervan. *Is jouw gedragscode al ontcijferd? Dus ik besta alleen wanneer anderen mijn *Kan een vraag ook óngesteld worden? bestaan kunnen benoemen en dit dus ook doen. Anders besta ik dus niet. En dan te Extreem flauw bedenken dat we nog weleens geneigd zijn te denken dat er één werkelijkheid is, dat wij alle- *Er lopen twee Belgen over straat. Zegt de één maal autonome subjecten zijn en dat wij niet tegen de ander: quot;Au, een lantaarnpaalquot;. afhankelijk van anderen zijn. We zijn er simpelweg niet zonder die anderen. ~AS~ Fijn hoor, dat 'zijn'… ~KS~

10 Com’eens langs bij Com'eens langs bij: Franceina van Zalk Wat is het leven van een Com'Info-schrijver toch mooi. Een prachtig zonnige herfstdag, in één keer s de weg weten te vinden in het doolhof genaamd Trans 10 en dan ook nog eens, naar het lijkt vol - gens goede taalbeheerserstraditie, een kopje thee aangeboden krijgen van een lachende Franceina van Zalk. Wat kan een mens nog meer wensen? Een geboeide lezer. Hier dus je welverdiende inter- view. Hoe was de studente Franceina van Zalk en wist doen. Iedereen denkt trouwens dat ik ook coör- ze meteen al wat ze wilde gaan doen? dinatrice ben van allerlei cursussen als Haha, eh.. tsja, wat moet ik daarvan zeggen? Ik Samenhang in Tekst en Discours en geloof dat ik het flamboyante type was: grote Communicatie in het Academisch Domein. Dat mond, weinig inhoud. Ik was vooral goed in de is niet zo - ik ben alleen juniordocente. Je kunt vakken die ik leuk vond. Als ik iets niet leuk als juniordocent inderdaad allerlei taken krij- vond, deed ik er ook minder voor. De opbouw gen, waaronder ook coördinatorschap. Dat vind van studies was vroeger anders dan nu: je ik momenteel echter teveel verantwoordelijk- begon met een algemeen eerste jaar - kies wat heid. Ik geef nu dus ook alleen les en ik ben ver- je leuk vindt - gevolgd door een variant en je antwoordelijk voor de WebCT-ondersteuning eindigde met een specialisatie. Dit gold alleen bij het instituut Nederlands. voor taal- en cultuurstudies, de meeste andere Hoe kijk je tegen CIW aan? opleidingen hadden een vast programma tot aan de specialisatie. Ik wilde zoiets doen als CIW is een ontzettend leuke opleiding, zoals ik CIW, maar dat bestond nog niet. Wél was er een al zei: het is de opleiding die ik zelf had willen variant Communicatie- Informatiekunde. Als doen. Het enige wat ik jammer vind is dat de ingangseis daarvoor gold of Nederlands of docenten in verschillende panden zitten (alle Algemene Letteren - het huidige Taal- en CIW-medewerkers werken voor het instituut Cultuurstudies - en ik ben uiteindelijk het laat- Nederlands op Trans 10 of voor het Instituut ste gaan doen. Eerst heb ik de Media en Re-/Presentatie op “Ik geloof dat ik het specialisatie Documentaire KNG 29 - AS). Als je werkt Informatiekunde gedaan, maar voor Nederlands zie je de flamboyante type nadat dat werd opgedoekt ben IMR-mensen nauwelijks en ik overgestapt op de specialisa- vice versa. Je hebt niet zoiets was: grote mond, tie Communicatiekunde, ik als contactdagen, je komt wilde tóch afstuderen. elkaar alleen tegen bij activi- weinig inhoud.” teiten als het docentenspel - Hoe ben je bij CIW terechtgekomen en wat voor een groot succes overigens, hoewel ik ontzet- rol vervul je hierin? tend zenuwachtig was -, de voetbalwedstrijd Tijdens mijn studie had ik allerlei baantjes op tussen leerlingen en docenten en de eindbarbe- de universiteit: ik ben student-assistente cue. En dat terwijl ik graag eens zou willen geweest, ik heb meegewerkt aan systemen voor samenwerken met mensen als David Nieborg of afstandonderwijs - denk aan WebCT -, ik heb Imar de Vries en natuurlijk vele anderen. Denk een boekhoud cd-rom gemaakt, een stagebege- aan 'stagelopen': gewoon bij elkaar in de klas leidingsysteem ontworpen en ik ben manusje- zitten om te kijken hoe iemand anders het aan- van-alles geweest in het CIM. Daardoor had ik pakt. Volgens mij kan iedereen daar veel van bij verschillende vakgroepen een goede reputa- leren. Verder kan ik me natuurlijk aan dezelfde tie opgebouwd en op een gegeven moment ben dingen ergeren als de studenten: faciliteiten ik door Frank Jansen gevraagd om voor CIW die niet werken, wc's die het niet doen, enzo- voor de klas te gaan staan. Kon ik toch nog CIW voorts.

11 Com’eens langs bij Welke eigenschappen heeft de ideale leerling? werken zetten. Werken hangt niet alleen Pfoe… Een ideale leerling is voor mij een leer- samen met de stof, maar ook met het groepsge- ling die kritisch kan nadenken, een leerling die voel. Dat geldt ook voor mezelf. Geef me één aai observeert en een eigen mening heeft. Een over de bol en een goed gevoel over de groep andere goede eigenschap waarin ik werk en dan ga ik is het hebben van idea- als een tierelier. Wat dat len. Politiek, religieus, betreft heb ik het ook het maakt niet uit wat enorm getroffen met de voor idealen: als je ze mensen met wie ik nu maar hebt. Waar ik bij samenwerk. leerlingen echt een hekel Het dilemma: een presenta- aan heb is passiviteit. Ik tie houden of een nota heb veel liever dat men- maken? sen hun mond open doen om om duidelijkheid te Een presentatie houden. vragen dan dat leerlin- Daar kan ik veel meer van gen doodstil zitten te mezelf in kwijt. luisteren naar wat je zegt Heb je nog tips voor studen- en dat je daarna op een ten in het algemeen en evaluatie krijgt te horen CIW'ers in het bijzonder? dat het te gezellig was en dat ze niks van de stof Ga in Utrecht wonen. Op hebben begrepen. Wat ik kamers wonen is heel erg ook niet kan hebben is goed voor je, je moet leren dat mensen niets doen omdat het ze allemaal op eigen benen te staan. Een overgang van stu- niet interesseert. quot;Waarom heb je deze studie die naar werk is enorm zwaar. Je moet er toch dan gekozen?quot; quot;Ja, ik weet niet, het gaat over niet aan denken dat je naast een zestigurige televisies en ik kijk ook televisiequot;. Ga dan iets werkweek ook nog eens moet leren koken en doen wat je écht leuk vindt. dergelijke? Geniet ervan, het is de rijkste tijd van je leven. En als je een bijbaan neemt: neem Wat is de ergste straf die je hebt uitgedeeld? dan iets verantwoordelijks. Geen vakkenvuller (denkt diep na) Ik denk het uitdelen van een dus, maar ga websites ontwerpen of wordt pro- één. Als iets heel slecht is uitgewerkt zie ik dat ductieassistent bij de televisie. Zo kwam ook als een belediging. Voor mijn baan op mijn weg. “Vind je het niet leuk? Ga mij is dat niet leuk om Als mensen zien dat je na te kijken, maar ik verantwoordelijke klus- dan buiten spelen of zo.“ krijg ook een slecht sen aankunt en wan- beeld van die persoon. neer ze zien dat je goed Volgens mij ben ik heel vriendelijk. Ik wil me zo werkt, vragen ze je veel sneller dan wanneer dit min mogelijk over mensen opwinden. Vind je niet het geval is. het niet leuk? Ga dan buiten spelen of zo. Wat doe je in je vrije tijd? Uitvallen vind ik vervelend. Ik vind het ontzet- tend belangrijk dat mensen naar je les komen Niet gaan lachen hoor: ik doe aan mime, en dat met een goed gevoel: mensen staan dan het is iets anders dan pantomime! Mime is een vari- meest open voor nieuwe ideeën, ze zijn flexibe- ant van bewegingstheater. Mijn visie is dat er ler. Als je heel boos of kwaad bent neem je ze ruwweg twee stromingen zijn binnen het thea- een stukje vrijheid af en kan je ze moeilijker tot ter: sommigen stellen tekst centraal, anderen

12 Com’eens langs bij leggen meer de nadruk op beweging. Ik hoor bij Het profiel die laatste groep. Opleidingen Basis- en middelbare school (VWO) in Dokkum, Wat kunnen we van je verwachten in de toe- een jaar gestudeerd aan de Parijse Sorbonne, ver- komst? volgens Algemene Letteren gedaan met als speci- Ik mag nog twee jaar hier werken en dan moet alisaties Documentaire Informatiekunde en ik uit de faculteit stappen. Binnen het BaMa- Communicatie- Informatiekunde. systeem is het namelijk niet mogelijk dat niet- gepromoveerde mensen - zoals ik dus - een Publicaties vaste aanstelling krijgen. Er zijn dus twee Is bezig met een artikel voor het Tijdschrift voor mogelijkheden: promoveren of de universiteit Taalbeheersing. uit. Ik heb nog geen keuze gemaakt. Op de één of andere manier komen er altijd wel dingen op Grote voorbeeld mijn weg. Zo ben ik uiteindelijk ook hier Haar voormalig leraar en huidige collega Frank beland. Wat ik in ieder geval altijd nodig heb is Jansen. een speciaal gevoel: mijn werk moet ergens toe Raakt onder de indruk van leiden en ik moet het naar mijn zin hebben. Ontvankelijkheid. Ze vindt het knap als mensen Collegialiteit doet ook heel veel. Het is niet het ontvankelijk kunnen blijven voor alles wat op geld dat mijn hart sneller doet kloppen. Eén hun weg komt. van de leukste dingen aan mijn werk nu vind ik het uitmaken van iemands leerproces. Zoals ik Eigen omschrijving al zei: studie kan de mooiste periode van je Zo'n stukje kinderspeelgoed dat je moet opwin- leven zijn en ik vind het fantastisch dat ik daar- den: hij kan gaan als een tierelier, maar als het aan mee mag doen. Ik zal altijd zoiets zoeken. Ik op is, is het op. Als Franceina niet te eten krijgt is zal dan ook eerder ontwikkelingswerk gaan de batterij ook echt leeg en gebeurt er niks meer. doen dan dikbetaalde secretaresse worden op bijvoorbeeld een advocatenkantoor. Daar ben Goede kant(en) Staat positief in het leven, is doorgaans heel ik toch te idealistisch voor. vriendelijk. Haar enthousiasme is aanstekelijk en ze is leergierig. ~AS~ Slechte kant(en) Ze kan koppig zijn, ze krijgt iets niet makkelijk uit haar hoofd, ze kan zichzelf voorbijgaan (werkt soms te hard) en ze houdt zich niet altijd aan haar eigen regels.

Add a comment

Related pages

Edmunds.com - Wikipedia, the free encyclopedia

[2] By the 1990s ... 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; List of winners ...
Read more

Info`s 15/16 - Blau-Weiß Mintard U13 - Juniorinnen 2015/2016

bisherige Titel / Erfolge der Jahrgänge 2004 / 2005:-----U11 - Mülheimer Stadtpokalsieger 2015. U11 ... 2 Gruppengegner U13: ...
Read more

Wine Shop in Murray Hill New York, NY 10016 - Quality ...

2004; 2005; 2006; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; ... Quality House Wines & Spirits has provided New Yorkers with the world's finest wines ... 2 Park ...
Read more

Contact Us Form: Answers via Email, Phone, or Mail | Cadillac

Contact Us: Contact Cadillac with questions or feedback by visiting the Contact Us page. Get answers to your questions by email, mail, or phone.
Read more

INFO

October 2-4, 2015 2003 -2004 -2005 -2006 AAA Divisions. ... INFO; Rules; Teams. 2003 AAA; 2004 AAA; 2005 AAA; 2006 AAA; Arenas; Schedule; Standings; Hotels ...
Read more

inc.com - Small Business Ideas and Resources for Entrepreneurs

Visit Inc.com for the latest issue of Inc. Magazine and get advice, tools, and services that help your small business grow. Startup. Best Industries; Funding;
Read more

Jaguar HID headlights and HID bulbs - Plasma Garage HID ...

If your Jaguar is already equipped with HID headlights from the factory, then you do not need a kit, and will be able to follow the
Read more

2005 Nissan Altima 2.5 S Sedan 4D Used Car Prices - Kelley ...

Get the suggested retail or private party price of the 2005 Nissan Altima 2.5 S Sedan 4D from Kelley Blue Book, The Trusted Resource. ... 2004; 2005; 2006;
Read more

Travelocity - Wikipedia, the free encyclopedia

... [2] In recent years, ... 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; List of winners. Expedia, Inc. People: Barry Diller ...
Read more

700 Ski-Doo Head Instructions - RK Tek 2-Stroke Heads

Place 1/8” o-rings onto the 2 domes and set domes into head cover. ... ( 460 mains 2004-2005 REV models ... 700 Ski-Doo Head Instructions ...
Read more