advertisement

College 7 Sociale Psychologie 2

60 %
40 %
advertisement
Information about College 7 Sociale Psychologie 2

Published on March 16, 2008

Author: svcontact

Source: slideshare.net

Description

Door Frank Hakemulder
advertisement

Sociale Psychologie Beïnvloeding College 7

Wag the Dog (1997)

Mediapsychologie Wat doen de media met ons?

Wat doen de media met ons?

Doel Precies gebruik termen Toepassingen

Precies gebruik termen

Toepassingen

Opzet Stereotypen … en verandering van stereotypen Attituden … en attitudeverandering

Stereotypen

… en verandering van stereotypen

Attituden

… en attitudeverandering

Stereotypen

Wat zijn stereotypen? “ Gedeelde veronderstellingen over persoonlijkheidskenmerken en gedragingen van groepsleden, zonder beschouwing van individualiteit.” (Hewstone et al. 1996) Schemata: Top-down processing Waarheid Impliciete persoonlijkheidstheorieën Ingroup-outgroup Vier aspecten

“ Gedeelde veronderstellingen over persoonlijkheidskenmerken en gedragingen van groepsleden, zonder beschouwing van individualiteit.” (Hewstone et al. 1996)

Schemata: Top-down processing

Waarheid

Impliciete persoonlijkheidstheorieën

Ingroup-outgroup

Vier aspecten

1. Stereotype: waardering Negatief Postief Neutraal

Negatief

Postief

Neutraal

2. Stereotype als modus Modus: meest voorkomende waarde Kenmerken doorsneelid Voorbeeld: Turken zijn gemiddeld vriendelijker dan Marokkanen.

Modus: meest voorkomende waarde

Kenmerken doorsneelid

Voorbeeld: Turken zijn gemiddeld vriendelijker dan Marokkanen.

3. … als standaard afwijking Standaard deviatie: variatie Mate van homogeniteit Ingroup versus outgroup Voorbeeld: Veel maar niet alle Nederlanders zijn zuinig, maar haast alle Italianen zijn driftig.

Standaard deviatie: variatie

Mate van homogeniteit

Ingroup versus outgroup

Voorbeeld: Veel maar niet alle Nederlanders zijn zuinig, maar haast alle Italianen zijn driftig.

4. …in termen van covariatie Covariatie: samenhang tussen kenmerken Voorbeeld: vrouwen zijn zachtaardiger, begripvoller, meelevend, minder assertief, goedgeloviger, volgzamer… dan mannen

Covariatie: samenhang tussen kenmerken

Voorbeeld: vrouwen zijn zachtaardiger, begripvoller, meelevend, minder assertief, goedgeloviger, volgzamer… dan mannen

4. … in termen van covariatie Dress OK Dress stylishly Dress without style Not studious Not studious Unsociable Sociable Sociable Studious Athlete Party Animal Nerd Types of college students

4. …in termen van covariatie

Veranderen van stereotype

Richtlijnen Neutrale stemming Overeenkomsten benadrukken Voorkom reductie Aantal personen Commentaar

Neutrale stemming

Overeenkomsten benadrukken

Voorkom reductie

Aantal personen

Commentaar

Ultimate Attribution Error Intern Extern Outgroup Extern Intern Ingroup Negatief gedrag Positief gedrag

Ultimate Attribution Error

Ultimate Attribution Error

Attitude Een psychologische tendens die uitdrukking vindt in een positieve of negatieve evaluatie van een bepaald object (Hewstone et al. 1996). ( vgl . )

Een psychologische tendens die uitdrukking vindt in een positieve of negatieve evaluatie van een bepaald object (Hewstone et al. 1996). ( vgl . )

Attitude systeem

Attitudeverandering Cultivatietheorie Agenda setting

Cultivatietheorie

Agenda setting

Cultivatietheorie Symbolische of fictieve representatie van de werkelijkheid heeft invloed op onze perceptie van de werkelijkheid. (Gerbner, 1972)

Symbolische of fictieve representatie van de werkelijkheid heeft invloed op onze perceptie van de werkelijkheid.

(Gerbner, 1972)

Cultivatietheorie Bezwaren: Richting van de causaliteit; Rol andere factoren Experimenteel (Bryant et al., 1981).

Bezwaren:

Richting van de causaliteit;

Rol andere factoren

Experimenteel (Bryant et al., 1981).

Agenda-setting Onderscheid agenda-setting en agenda-building

Onderscheid

agenda-setting en

agenda-building

Agenda setting Onderzoeksmateriaal Media-agenda: content-analysis Publieke agenda: meestal surveys Politieke agenda: interviews met beleidsmakers, beleidsstukken, politieke documenten.

Onderzoeksmateriaal

Media-agenda: content-analysis

Publieke agenda: meestal surveys

Politieke agenda: interviews met beleidsmakers, beleidsstukken, politieke documenten.

Bevindingen Effect op waarover i.p.v. wat mensen denken Naijleffect Persoonlijke ervaring

Effect op waarover i.p.v. wat mensen denken

Naijleffect

Persoonlijke ervaring

Wat moet je onthouden? Termen Stereotype Attitude Agenda setting Agenda building Cultivatietheorie

Termen

Stereotype

Attitude

Agenda setting

Agenda building

Cultivatietheorie

Definities

Attitude “ In essence, an attitude is an evaluative disposition toward some object. It’s an evaluation of something or someone along a continuum of like-to-dislike or favorable-to-unfavorable. Attitudes are what we like and dislike in our environment. An attitude is a disposition in the sense that it is a learned tendency to think about some object, person, or issue in a particular way.” (Zimbardo & Leippe, 1991: 31).

“ In essence, an attitude is an evaluative disposition toward some object. It’s an evaluation of something or someone along a continuum of like-to-dislike or favorable-to-unfavorable. Attitudes are what we like and dislike in our environment. An attitude is a disposition in the sense that it is a learned tendency to think about some object, person, or issue in a particular way.” (Zimbardo & Leippe, 1991: 31).

Agenda-setting “ a process through which the mass media communicate the relative importance of various issues and events to the public.” (Gunter 2000:193).

“ a process through which the mass media communicate the relative importance of various issues and events to the public.” (Gunter 2000:193).

Agenda-building “ a process through which the policy agendas of political elites are influenced by a variety of factors, including media agendas and public agendas.” (Gunter 2000:193).

“ a process through which the policy agendas of political elites are influenced by a variety of factors, including media agendas and public agendas.” (Gunter 2000:193).

Verder lezen Vrugt & Meertens. Veranderen van stereotypen over etnische groepen door voorlichting. Gedrag en Organisatie. 9.3 (1996): 167-180. Gunter, B. (2000). Media research methods. Measuring audiences, reactions and impact. London: SAGE. Zimbardom Ph.G. en M.R. Leippe (1991). The psychology of attitude change and social influece. New York: McGraw-Hill.

Vrugt & Meertens. Veranderen van stereotypen over etnische groepen door voorlichting. Gedrag en Organisatie. 9.3 (1996): 167-180.

Gunter, B. (2000). Media research methods. Measuring audiences, reactions and impact. London: SAGE.

Zimbardom Ph.G. en M.R. Leippe (1991). The psychology of attitude change and social influece. New York: McGraw-Hill.

Add a comment

Related pages

Social Psychology - Wesleyan University | Coursera

Social Psychology. Ever wonder why people do what they do? This course offers some answers based on the latest research from social psychology.
Read more

Social psychology - Wikipedia, the free encyclopedia

... [7] This was also the ... review process. At most colleges and universities, ... List of publications in social psychology; List of social psychologists;
Read more

Psychologie studieren mit 2,7 - wie? - Die Adresse für ...

Foren-Übersicht-> Psychologie-Forum-> Psychologie studieren mit 2,7 - wie? Autor Nachricht; ... aber zu mehr als 2,7 habe ich es im Abitur nicht ...
Read more

Brehm, Social Psychology, 6e - Cengage Learning ...

Chapter 2: Doing Social ... The Social Self ... Chapter 7: Conformity
Read more

Social Psychology Network

Social Media Directory; Membership Directory; Partner Sites. Society for Personality and Social Psychology; ... Welcome to Social Psychology Network, ...
Read more

AP Psychology – Students – AP Courses – The College ...

AP’s high school Psychology course is a rigorous, college-level class that provides an opportunity to gain ... History & Social ... AP Physics 2: Algebra ...
Read more

Applied psychology - Wikipedia, the free encyclopedia

Social; Applied psychology; ... [2] Since 1970, the number of college graduates with degrees in ... and program development and administration. [7] ...
Read more

Psychologie studieren mit 2,0 ? - Die Adresse für ...

ich mache dieses Jahr mein Abi und möchte danach wirklich sehr sehr gerne Psychologie studieren ... ob du 5 oder 7 oder 2 wartesemester hast, ...
Read more

Listing of U.S. Psychology PhD Programs - Social ...

Links to 185 Psychology PhD programs rank-ordered by quality. ... Social Psychology; ... Peabody College/Vanderbilt University: Psychology: 58:
Read more