Colectiile BSC A. Lupan - tezaur al comunitatii stiintifice

50 %
50 %
Information about Colectiile BSC A. Lupan - tezaur al comunitatii stiintifice
Books

Published on March 9, 2014

Author: nice26

Source: slideshare.net

Description

Comunicare la nivel national, autor Liliala Melnic, bibliotecar, Sectorul de Biologie, Balti, 27 februarie 2014.

MELNIC Liliana, Biblioteca Științifică Centrală “Andrei Lupan” a AȘM

Biblioteca Ştiinţifică Centrală ,,A. Lupan”este una dintre cele mai mari biblioteci ştiinţifice din republică la etapa actuală. Centru de Informare şi Comunicare în cadrul Academiei de Ştiinţă a Moldovei. În decursul întregii sale istorii a asigurat procesul de informare şi documentare a cercetătorilor, savanţilor din cadrul AŞM, atît prin metode tradiţionale cît şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale, în spriginul activităţii de cercetare şi instruire. Volumul total al fondului este de 1420439 cărţi şi periodice, publicaţii speciale.

Resurse informaţionale Biblioteca academică, avînd un cititor elevat acordă acestei direcţii de activitate o atenţie permanentă, scopul căreia este asigurarea accesului la documentele din colecţii şi asistenţa informaţională complexă, prin resursele informaţionale.             Colecții E - catalog Biblioteca Electronică Baze de date Reviste electronice Bibliotecile lumii Сentre şi organizaţii informaţionale Biblioteci digitale de manuscrise Centrul de Informare şi Documentare UNESCO Achiziţii noi Bloguri Pagina ecologică

Colecţiile bibliotecii  Fondul de carte rară şi veche - cu un volum de 8300 documente  Fondul de referinţă – constituie 89679 de volume  Fondul tezelor de doctorat – colecţia cuprinde 2298 teze ale doctorilor habilitaţi  Fondul de microfilme – 4139 de microfilme în limbile romănă, rusă, engleză, franceză  Fondurile personale – Ştefan Ciobanu, Haralambie Corbu, Andrei Eşanu, Gheorghe Duca, Andrei Andrieş, Tudor Furdui, Vasile Tarlev, Mariana Şlapac, etc.  Fonduri arhivistice  Fondul de seriale  Fondul de ziare – constituie 8923 unităţi cu 146 de titluri  Fondul de autoreferate - 13800, eczemplare din întreg spaţiul ex sovetic şi cel naţional

Ştiinţe Socio-Umane  Ştiinţe Biologice  Chimie. Geologie. Geofizică.Geografie  Matematică. Fizică. Tehnică  Institutul de genetic şi Fiziologie a plantelor  Institutul Grădina Botanică  Cartea Rară 

Sectorul are ca principiu asistenţa informaţională şi documentară în domeniile ştiinţelor: biologie, fiziologie a omului, ecologie, gospodărie sătească, zoologie. Pune la discreţia utilizatorilor un fond total de 235000 documente, dintre care: cărţi - 88825; ediţii periodice- 133290; autoreferate- 7000; microformate- 6400.

Florov, N. Cuaternarul în stepele Mării Negre şi repartizarea humusului şi solurilor în stepele din sudul Basarabiei. Bucureşti ,1927. Cuaternalul prezintă o cercetare amplă de durată a stepelor din jurul Mării Negre, concentrată asupra structurii loesului în aceste stepe, pe baza unui material ambundent cules. Lucrarea este însoţită de hărţi valoroase privind extinderea stepei în perioada Postglaciară, la fel şi scheme indicînd repartizarea aproximativă a solurilor din sudul Basarabiei, regiunile ocupate şi cele neocupate de gheţar.

Oтчетъ обь осмотръ виноградниковъ и о борьбы съ филлоксерою вь Кишиневском уъздъ въ 1886 – 87 гг. Documentul reprezintă o dare de seamă a mersului lucrărilor efectuate în Chişinău cît şi în suburbiile oraşului în perioada dintre 1886 – 87, asupra viţei de vie. Cercetarea este efectuată în 2-ă etape, prima etapă dezvălue rezultatele studierii soiurilor viţei de vie din regiune şi descoperirea filoxserei, etapa a doua reprezintă mersul lucrărilor în lichidarea bolii de filoxseră. Scopul lucrării a fost de a informa despe daunele şi consecinţele devastatoare aduse viticulturii autohtone din acea perioadă.

Xоменко, И. Mastodon arvernensis Croiz. Et Job. Nova var. Progressor из верхнее – плиоценовыхъ песковъ Ю. Бессарабiи. Юриевъ, 1912. Documentul oferă date importante privind săpăturile arhiologice ale savantului (autorului) efectuate în sudul Basarabiei, satul Gavanoasa regiunea Izmail. Săpăturile au dat rezultate prin descoperirea rămăşiţelor de mamonţi, ceia ce confirmă ipoteza popularizării Mastodonţilor pe teritoriul Basarabiei. Actualmente cercetările au luat amploare , savanţii AŞM au confirmat existenţa fosilelor pe teritoriul Moldovei şi roci cu o periodicitate de 13 mil. de ani vechime.

Медико санитарный обзоръ по Кишиневскому уъзду Бесарабскои губернии за 1912 годъ. Кишиневб 1913 Sunt descrise şi enumerate sectoarele medicale ce activau, caracteristica lor teritorialadministrativă, numărul localităţilor populate, locatarii, indicat numărul centrelor inclusiv numărul paturilor pentru bolnavi şi personalul medical. În special locul de trai a personalului medical. Documentul este însoţit de tabele la fiecăre localitate din Judeţul Chişinău, cu indicarea teritoriului, numărului de populaţie, numărul gospodăriilor intrate, distanţa localităţilor de la cel mai aproapiat punc medical, numărul bolnavilor din fiecare teritoriu.

Zarnea, G. Tratat de microbiologie generală. Bucureşti. “Dacă o bacterie funcţionează cu virtuozitate, aceasta se datorează faptului că strămoşii săi si-au exercitat dibăcia în această chimie, timp de două miliarde de ani, notînduşi cu conştiinciozitate reţeta fiecărei reuşite” (F. Jacob) Autorul ne prezintă o serie de cărţi în 5 volume, fiecare volum fiind o sinteză complexă în microbiologie: Virologie generală anatomie bacteriană; Fiziologia microorganismelor; Genetică moleculară; Imunobiologie; Bazele teoretice ale microorganismelor.

Cozari,Tudor. Atlas zoologic. Chişinău, 2013. Atlasul zoologic oferă un support ştiinţific sufficient pentru activitatea de conştientizare ecologică, în principiul de protecţie a faunei naţionale. Atlasul include 600 de specii de animale, reprezentate prin 1300 de imagini color, originale.

Atlasul speciilor de nevertebrate terestre (incluse in Cadastrul animal al Republicii Moldova ) Necesitatea elaborării Cadastrului de Stat al regnului animal al Republicii Moldova este stipulat in Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1005 din 13.09.2004, prin care Academia de Ştiinţă a Moldovei se numeste in calitate de organizaţie coordonatoare. Atlasul, este o lucrare de referinţă care reflectă o gamă largă de insecte cu statut de dăunatoare plantelor agricole, celor rare, periclitate si amenintate cu disparitia, inclusiv artropodelor parazite si transmiţătoare de boli infecţioase la om. Informaţia din hărţi şi cea selectivă despre specii a fost expusă pe baza cercetărilor din ultimii 10 ani.

Manea-Cernei, Eugenia, Ciocîrlan, Nina. Miracolul terapeutic al plantelor condimentare Este o carte care trebuie să-şi afle locul în biblioteca personală a fiecăruia dintre noi, fiind un suport şi ghid naturist de sănătate pe înţelesul tuturor utilizatorilor. Lucrarea prezintă un volum de informaţie ce include 48 de plante condimentare, caracteristica botanică şi terapeutică. Sunt descrise 892 reţete terapeutice şi 160 reţete culinare. Este o carte care déjà a captivat interesul celor ce au răsfoit-o, cu atît mai mult Lidia Kulikovski a făcut şi o recenzie la carte.

Capcelea, Arcadie. Managementul ecologic. Este o colecţie de cărţi în 4 volume, de o importanţă la nivel mondial. La nivel global a avut loc conferinţa Globală ,, Rio- 20” , la care s-a pus problema conceptului de economie verde si crestere verde. Aprobarea luată în cadrul conferinţei este dezvăluită în publicaţiile lui Arcadie Capcelea, in care sunt oglindite trei noţiuni: Curat – dezvoltare într-un mediu curat, apă, aer, sol Verde – dezvoltarea resurselor ecologice Adaptabil – adaptabilitate la diverse şocuri şi calamnităţi naturale.

Guyton, Artur C. Tratat de Fiziologie a Omului. Bucureşti. Artur Clifton Guyton a fost o somitate în domeniul fiziologiei şi medicinei, un adevărat lider, professor , model pentru omenire. (Hall, John E.) Tratatul de Fiziologie a Omului scris de Dr. Guyton, publicat pentru prima dată în 1956 şi reeditat de 11 ori a devenit cel mai bine vîndut tratat de fiziologie medicală din lume. Popularitatea cărţii în rîndurile studenţilor a făcut să devină cel mai utilizat tratat de fiziologie care a fost scris vreodată. Prin intermediul tratatului , tradus în 13 limbi, autorul a contribuit probabil la predarea fiziologiei mai mult decît orice altă persoană. Documentul are o structură complexă definită în 15 părţi fundamentale, urmate de 84 capitole.

Sectorul de literatură Ştiinţe Biologice, oferă un volum total de 133000 publicaţii periodice, cu 38 de titluri naţionale, 61 titluri în limba rusă şi 39 titluri în limbi străine. Creşterea numărului de titluri de reviste a condiţionat crearea repozitoriului instituțional al revistelor ştiinţifice naţionale.

Titluri de reviste naţionale:           Biblio Scientia : Revistă ştiinţifico practică a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale ,, Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Akademos : Revista de ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Veţii Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale Arta Medica Agricultura Moldovei Buletin de Perinatalogie Cronica Sănătăţii Publice Mediul Ambiant Noosfera ,etc. Titluri de reviste în limba rusă: Ветеринария  Вопросы Ихтиологии  Журнал Высшей Нервной Деятельности  Зоологический Журнал  Известия РАН. Биология  Палеонтологический Журнал  Празитология  Пчеловодство  Рыбное Хозяйство  Физиологический Журнал им. Сеченого  Энтомологическое Обозрениe. 

Titluri de reviste în limbi străine:         Acta Biologica Acta Microbiologica Acta Ornithologica Acta parazitologica Polonica Canadian Journal of Zoology Ecologia Balcanica Folia Biologica Revista Espaniola de Entomologia

Biblioteca sectorului de literatură, Ştiinţe Biologice, şi-a lărgit aria de manifestare sub aspect fizic şi sub aspectul conţinutului. Din punct de vedere al conţinutului îşi transferă accentul de la document spre informaţie, nu mai este suficient semnalarea existenţei unui document în colecţiile bibliotecii, se încearcă de a pune la dispoziţia utilizatorului conţinutul informaţional al acelui document, în aşa fel contribuind la promovarea şi punerea în valoare a colecţiilor.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Manastirea Camarzani - CrestinOrtodox.ro - Cea mai mare ...

... care asigura traiul zilnic al comunitatii ... care adaposteste pe langa colectiile ... in randul institutiilor cultural-stiintifice care ...
Read more

Remember Alexandru Artimon - Desteptarea- Ziarul Bacaului ...

... unor manifestari stiintifice initiate de institutia ... al XVII-lea) – 1968, Un mic tezaur de denari romani ... Standardele comunitatii! RSS ...
Read more

Ghidul Lunii Octombrie Al Comunitatii MiracolulSarcinii ...

GHIDUL LUNII OCTOMBRIE AL COMUNITATII “MIRACOLUL SARCINII ... insa un grafic al fertilitatii poate fi ... Colectiile BSC A. Lupan - tezaur al ...
Read more

TRADIŢII ŞI OBICEIURI | Sfinxul - Sfinxul | Blog pentru ...

... conferinte stiintifice ... Colectiile constituite in cinci decenii de existenta ale muzeului provin ... proorocule al lui Dumnezeu, ...
Read more

Caietele Echinox Literatura Totalitarism

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more

Referate la orice materie

... ale procesului de globalizare asupra comunitatii ... din colectiile bazei ... coerent al unor cunostinte stiintifice; ...
Read more

Calaméo - Enciclopedia istoriografiei româneşti ...

... Prof. univ. dr. STEFAN STEFANESCU membru corespondent al ... WC = Analele stiintifice ale Universitatii Al. l. Cuza ... colectiile Documente privind ...
Read more