Co z tą socjologią - okoliczności powstania socjologii i najważniejsze wyzwania

50 %
50 %
Information about Co z tą socjologią - okoliczności powstania socjologii i najważniejsze...
Education

Published on March 23, 2014

Author: oryszczyszyn

Source: slideshare.net

Description

Materiały na zajęcia z metodologii nauk społecznych - Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku

Co z tą socjologią? Metodologia nauk społecznych

P.J. O'Rourke "Anyone who has studied psychology, sociology, anthropology, or any of the other wacko- and-wog disciplines knows the three great rules of the social sciences: Folks do lots of things. We don't know why. Test on Friday."

Socjologio, jesteś… • Młoda • Pozbawiona poczucia własnej wartości • Przemądrzała • Niezdecydowana, czym się chce zajmować • Zagubiona w poszukiwaniu zasad swojego działania • Zagubiona w tłumie podobnych • Lekceważona przez otoczenie • Mało przydatna, a w dodatku posądzana o różne złe rzeczy

Pytania, problemy • Czym się różni wiedza socjologiczna od wiedzy potocznej? • Czy socjologia jako dyscyplina naukowa posiada przedmiot swoich badań? • Dlaczego socjologia narodziła się tak późno? • Jakie są najważniejsze wyzwania socjologii jako nauki?

Czym wy się zajmujecie?

Kłopoty z zakresem i przedmiotem, czyli czym wy się w gruncie rzeczy zajmujecie? Antynaturalizm – świat dzieli się na rzeczywistość materialną oraz przedmiotami, zdarzeniami i sytuacjami uwikłanymi w jakiś sposób w przeżycia psychiczne, wartościowania, wyobrażenia, dążenia.

Wilhelm Christian Ludwig Dilthey (1833-1911) Nauki przyrodnicze zajmują się rzeczywistością fizykalną i dążą do poznania i wyjaśnienia Nauki humanistyczne zajmują się rzeczywistością pozamaterialną i dążą do rozumienia

Heinrich Rickert (1863-1936) • Socjologia jest nauką nomotetyczną – formułuje prawa ogólne • Historia jest nauką idiograficzną – opisuje konkretne

Kryterium instytucjonalne, socjologia to: • to, co robią socjologowie • to, co zostało napisane w książkach, mających w swoim tytule „socjologia” • to, co wykłada się z katedr socjologii w różnych miejscach świata

Kiedy powstaje nowa nauka, czyli skąd wy się wzięliście? • Kiedy odkrywamy nowe, dotąd nie znane zjawiska, przedmioty czy prawidłowości • Kiedy odkrywamy nowe metody analizy zjawisk i prawidłowości znanych uprzednio

Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836) • Jeden z głównych ideologów Rewolucji Francuskiej • "Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś". • W 1780 roku jako pierwszy używa sformułowania socjologia

August Comte (1798-1857)

Klasyfikacja nauk Comte’a Ogólność Złożonośćipraktyczność

Socjologia ery Comte’a • Comte używa pojęcia „socjologia” na przemian z pojęciem „fizyka społeczna” • Socjologia miała zunifikować wszystkie nauki zajmujące się społeczeństwem • Socjologia jako „Królowa Wszystkich Nauk”

Podwójna metryka Okres przednaukowy obejmuje prapoczątki i formowanie się socjologii aż do uzyskania statusu dyscypliny naukowej Okres naukowy obejmuje rozwój socjologii, jej instytucjonalizację i specjalizację

Wiedza potoczna • Wiedza potoczna jest zbiorem spostrzeżeń przypadkowych i osobistych • Mądrość potoczna jest fragmentaryczna i niespójna • Wiedza zdroworozsądkowa ma często pochopny charakter Przejawia się w: • Przysłowiach • Przypowieściach • Mądrościach ludowych • Porzekadłach • Mitach ludowych

Przysłowia • Jeżeli pierwszy lepszy człowiek traktuje cię jak konia, nie zwracaj na niego uwagi. Jeżeli drugi człowiek traktuje cię jak konia, poważnie się zastanów. Jeżeli trzeci człowiek traktuje cię jak konia, postaraj się o siodło • Gdy wypuszczasz strzałę prawdy, umocz jej grot w miodzie • Świat utrzymuje się w równowadze czterema rzeczami: nauką mędrca, sprawiedliwością silnego, męstwem walecznego i modlitwą cnotliwego.

Bolesław Prus „Lalka”

Władysław Reymont „Ziemia obiecana”

Refleksja filozoficzna Jest najbliższa socjologii, ponieważ: • Za cel stawia sobie dotarcie do prawdy • Jest uprawiana profesjonalnie • Przekracza ramy indywidualnych doświadczeń • Przywiązuje wagę do uzasadniania

Refleksja filozoficzna

Dlaczego socjologia narodziła się tak późno? • Trudność dokładnego określenia i złożoność przedmiotu badań socjologii • Powolny rozwój metodologii nauk społecznych • Brak ogólnie zaakceptowanej definicji społeczeństwa i innych centralnych dla tej nauki kategorii pojęciowych

Pozytywizm jako epoka triumfu nauki spowodował potrzebę stworzenia nowoczesnej, empirycznej i systematycznej nauki o społeczeństwie.

Socjologia jako nauka, wyróżniała się po względem: Sposobu zdobywania wiedzy: - systematyczność - empiryczność - uzasadnienie - uogólnianie - neutralność Charakteru pojęć socjologicznych: - unikanie wieloznaczności - operacjonalizacja - język zmiennych - ustalanie zależności przyczynowo-skutkowych Socjologia jako nauka starała się odpowiadać na pytania o to: - Jak jest naprawdę? Dlaczego jest tak właśnie? - Jak będzie? - Co robić, aby zmienić społeczeństwo?

„Te cechy naukowej socjologii (…) zachowały aktualność do dziś. Wyznaczają sposoby postępowania i cele, jakie stawiają sobie także współcześni socjologowie”

Problem refleksyjności

Problem historyzmu W jakim stopniu nasza przeszłość wpływa na nasze obecne zachowania?

Problem morfogenezy W jaki sposób powstają i trwają struktu

Problem konwencjonalno Prawa, czy reguły?

Homo socius, czy homo creator? Problem podmiotowości

Add a comment

Related presentations

Related pages

Co z tą socjologią? Okoliczności powstania socjologii jako ...

Co z tą socjologią? Okoliczności powstania socjologii jako nauki i najważniejsze wyzwania. ... O co chodzi z tą modą na picie herbaty ze słoików po ...
Read more

Co z tą socjologią - okoliczności powstania socjologii i ...

1. Co z tą socjologią? Metodologia nauk społecznych . 2. P.J. O'Rourke "Anyone who has studied psychology, sociology, anthropology, or any of the other ...
Read more

Metodologia nauk społecznych | Blog poświęcony metodologii ...

Co z tą socjologią? Okoliczności powstania socjologii jako nauki i najważniejsze wyzwania. ... Instytut Socjologii UwB;
Read more

Najważniejsze wyzwania EPS - Documents

Najważniejsze wyzwania EPS. ... Co z tą socjologią - okoliczności powstania socjologii i najważniejsze wyzwania
Read more

SOCJOLOGIA – wykł ad - uslugi-komputerowe.eu

... co z kolei może mieć daleko sięgające ... Z socjologii przemysłu, z socjologii pracy przeszło także wiele ... Z socjologią przemysłu ...
Read more

Krzysztof Czekaj: Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej ...

527 Pages. Krzysztof Czekaj: Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce. Uploaded by
Read more

Wstęp do socjologii N. Goodman - pt.scribd.com

Zbadamy naukowe podstawy socjologii, ... się z sobą. co najczęściej uważane jest za ... że nie wszyscy zgadzają się z tą ...
Read more

Wstęp do socjologii N. Goodman - scribd.com

Etnometodolodzy badają sposób. co do tego. z kontekstu ... zgadzają się z tą ... z kolei przyczynił się do powstania i rozwoju ...
Read more