cn 3 mua vong a

18 %
82 %
Information about cn 3 mua vong a
Entertainment

Published on December 12, 2013

Author: huyetlehoa

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: THIRD SUNDAY OF ADVENT CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM A. "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?" PowerPoint Presentation: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11, 2-11). Now when John heard in prison about the deeds of the Christ, Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. PowerPoint Presentation: He sent word by his disciples and said to him, "Are you he who is to come, or shall we look for another?"  Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?" PowerPoint Presentation: And Jesus answered them, "Go and tell John what you hear and see: Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: PowerPoint Presentation: Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, The blind receive their sight and the lame walk, lepers are cleansed and the deaf hear, and the dead are raised up, PowerPoint Presentation: And the poor have good news preached to them. And blessed is he who takes no offense at me."  Và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta". PowerPoint Presentation: As they went away, Jesus began to speak to the crowds concerning John: "What did you go out into the wilderness to behold? A reed shaken by the wind?  Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? PowerPoint Presentation: Why then did you go out?  To see a man clothed in soft raiment?  Behold, those who wear soft raiment are in kings' houses.  Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. PowerPoint Presentation: Why then did you go out?  To see a prophet?  Yes, I tell you, and more than a prophet. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. PowerPoint Presentation: This is he of whom it is written, 'Behold I send my messenger before your face, who shall prepare your way before you.' Vì có lời chép về ông rằng: 'Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con'. PowerPoint Presentation: Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông". Truly, I say to you, among those born of women there has risen no one greater than John the Baptist; yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. PowerPoint Presentation: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11, 2-11). Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?" Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta". Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: 'Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con'. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông". Đó là lời Chúa. PowerPoint Presentation: MỘT PHÚT SUY NIỆM Hôm nay là Chúa Nhật của vui mừng và hy vọng. Niềm vui của Giáo Hội đã trải dài qua lịch sử cứu độ. Giáo hội không ngừng mời gọi con cái mình hãy vui lên vì ơn cứu độ đã gần kề. Lịch sử cứu độ nối tiếp lịch sử của dân tộc Do-Thái. Họ đã sống qua ngàn năm đợi chờ. Nay Đấng Cứu Thế xuất hiện giải thoát dân khỏi vòng tăm tối và nô lệ của tội lỗi. Tiên tri Isaia đã loan báo rằng hoang địa khô cằn sẽ vui mừng và cõi tịch liêu sẽ hân hoan. Thánh Gioan được vinh dự làm kẻ tiền hô. Ông đã đến trước dọn đường cho Chúa. Kêu gọi mọi người hãy ăn năn sám hối. Ông là nhân chứng cho sự thật. Chính vì nói lên sự thật, ông đã bị tống giam trong ngục. Trong ngục tù ông đã có linh cảm giờ chết sắp đến. Ông ghi nhận còn có nhiều người, ngay cả môn đệ dấu ái, chưa tin vào Chúa Giêsu. Họ đang hoang mang nghi ngờ. Chính ông trong tù ngục muốn minh xác con người và sứ mệnh của Chúa Giêsu cho các môn đệ của mình. Chúng ta cũng như thánh Gioan, trong hành trình đức tin, cũng có lúc chúng ta nghi ngờ, đôi khi cảm thấy sợ hãi, thất vọng vì hoàn cảnh trái ngang xảy đến trong cuộc đời. Thánh Gioan không ngại sai các môn đồ đi hỏi Chúa. Chúa Giêsu rất hài lòng về sự chân thành và khiêm nhường của Gioan. Chúa đã khen Gioan là vị tiền hô khiêm tốn, liêm chính và anh dũng. Thánh Gioan biết sự thật về Đấng Cứu Thế qua các việc Ngài đã thực hiện. Ông đã vui mừng vì đã chu toàn sứ mệnh được trao phó. Mỗi người chúng ta được trao ban sứ mệnh làm chứng cho Chúa qua cuộc sống mình. Qua từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ thái độ và từng cách sống, chúng ta đang làm chứng cho Chúa. Nếu chúng ta muốn vui tươi phấn khởi trong cuộc sống, chúng ta phải vui với mình trước như khi chúng ta soi gương, nếu chúng ta cười, nó sẽ cười lại. Chúa đến với nhân loại, đó không chỉ là niềm vui riêng cho dân tộc Do-Thái mà cho mọi người. Mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn đón Chúa và hãy vui mừng vì ơn cứu độ đã gần đến. PowerPoint Presentation: XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York Jtran1957@yahoo.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

726. CN 3 MUA VONG NAM C / NHY - YouTube

CN 3 MUA VONG NAM C / NHY cadoanducme. Subscribe Subscribed Unsubscribe 647 647. Loading... Loading... Working... Add to. Want to watch this ...
Read more

CN 3 MUA VONG - YouTube

Để Lời Được Lớn Lên, Tập 5: Lễ Kitô Vua. Cha Giuse Phạm Quốc Văn, OP. chia sẻ. - Duration: 21:31. Đa Minh Việt Nam ...
Read more

Tìm hiểu Tin Mừng CN 3 Mùa Vọng A

Tìm hiểu Tin Mừng CN 3 Mùa Vọng A, Tim hieu Tin Mung CN 3 Mua Vong A. Giới Thiệu. Lời Than Th ở; Ý Muốn Của Thiên Chúa; Lịch ...
Read more

Ca Doan Fiat - CN 3 MV

Ca Doan Fiat. Home. Nguon An Bao La; Dang Tho Nhi; Contact Us. LMTT; Tinh Tam Mung Bon Mang 2015
Read more

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A - Simon Hoa Association of ...

CHÚA NH Ậ T 3 MÙA V Ọ NG A Anh ch ị em thân m ế n, Đ ã g ầ n l ễ Chúa Giáng Sinh, ph ụ ng vụ hôm nay cho chúng ta đ ượ c n ế ...
Read more

CN3 Mùa Vọng A - Lời ngài là Ánh sáng đời con

Nhap le Mua vong / xem video. ... CN 3 MC Mar 3; CN 3 PS A May 4, 2014; CN 3 PS B Apr 22, 2012; CN 3 PS B 2015; CN 3 PS B May 13 , 2012; CN 30/12 Lễ ...
Read more

CN 3 MÙA VỌNG - Năm C

CN 3 MÙA VỌNG - Năm C ... "Ai có hai áo, thì chia cho người không có !'' BÀI ĐỌC I. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a (3, 14 ...
Read more

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG B - Simon Hoa Association of ...

chÚa nh Ậ t 3 mÙa v ...
Read more

Bài giảng CN 3 Mùa Vọng năm C - Đc Giuse - Giáo ...

Bài giảng CN 3 Mùa Vọng năm C - Đc Giuse Chủ nhật - 13/12/2015 22:00 Số lượt xem: 396
Read more

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin CN III Mùa Vọng - năm C ...

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin CN Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – năm C; ... 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22 ...
Read more