CipherCloud - ochrona Office 365

50 %
50 %
Information about CipherCloud - ochrona Office 365
Technology

Published on March 19, 2014

Author: WojciechKulpa

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja omawia ochronę danych w systemie Office 365 poprzez zastosowanie szyfrowania danych w chmurze

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl CipherCloud Ochrona Office 365 2014, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl Paweł Chudziński p.chudzinski@emspartner.pl EMS Partner Sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl Dylematy związane z Chmurą Korzyści z zastosowania Chmury • Szybkieprzekształcanie procesów biznesowych, • Niski poziominwestycji początkowej, • Minimalne nakłady na administrację, • Skalowalność i elastyczność. of business managers believe cloud computing will transform their business - Knowledge@Wharton 85% Cloud concern: unauthorized access to or leaks of sensitive information - InformationWeek #1 Dylematy związane z Chmurą • Utrata kontroli nad wrażliwymi danymi, • Zarządzanie prywatnością i zgodnością danych, • Uzależnienie od poziomu bezpieczeństwa dostawcy Chmury, • Wymagania prawne dotyczącedanych osobowychoraz prywatności

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl Wyzwania dla rozwiązań chmurowych Znikająca separacja sieci Nadzór i wymuszone ujawnienie Rozprzestrzenianie usług w chmurze Zgodność z przepisami i regulacjami Przekraczanie granic przez dane Stare narzędzia nie są skuteczne wobec nowych zagrożeń

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl Chile Protection of Personal Data Act Argentina Personal Data Protection Act, Information Confidentiality Law South Africa Electronic Communications and Transactions Act Australia National Privacy Principals, State Privacy Bills, Email Spam and Privacy Bills New Zealand Privacy Amendment Act Philippines Propose Data Privacy Law Canada PIPEDA, FOIPPA, PIPA US States Breach notification in 46 states Taiwan Computer-Processed Personal Data Protection Hong Kong Personal Data Privacy Ordinance Japan Personal Information Protection Act South Korea Network Utilization and Data Protection Act European Union EU Data Protection Directive, State Data Protection Laws India Information Technology Act United Kingdom ICO Privacy and Electronic Communications Regulations USA Federal CALEA, CCRA, CIPA, COPPA, EFTA, FACTA, ECPA, FCRA, FISMA, FERPA, GLBA, HIPAA, HITECH, PPA, RFPA, Safe Harbor, US PATRIOT Act Brazil Article 5 of ConstitutionColombia Data Privacy Law 1266 Mexico Personal Data Protection Law Morocco Data Protection Act Thailand Official Information Act B.E. 2540 Europe Privacy laws in 28 countries Singapore Personal & Financial Data Protection Acts Israel Protection of Privacy Law (PPL) Gdzie rezydują dane i jakie prawo stosować

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl Ochrony danych osobowych - wyzwania Ochronadanych oraz zgodność • Narodowe ustawy o ochronie danych osobowych, • Poziom wpływunabiznes, • EU Data Protection Directive, • Monetary Authority of Singapore, • itd. Smith’s position is that even if data is personal, if it’s encrypted and the key is held in the UK, that is adequate protection - ICO Deputy Commissioner David Smith September 2013 Data can be brought back through an encryption gateway...This makes encrypted data stored in the cloud a secure solution - European Commission October 2013 Wpływ na biznes • Usługi finansowe, • Ochronazdrowia, • Agencjerządowe, • Zarządzanie kadrami, • B2C.

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl CipherCloud dla Office 365 250 Million Chronionych rekordów Firma 2.0+ Milliony Użytkowników 10 Branż 14 Krajów 6 Języków 330+ Pracowników Nagrody Cool Vendor

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl Co wyróżnia CipherCloud • Rozumieją chmurę, • Dostarczają ochronę danych, • Chronią wiodące przedsiębiorstwa. Odkrywanie Ochrona Monitorow.

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl CipherCloud – otwarta i rozszerzalna platforma zzzz Odkryj Platforma CipherCloud Otwarta infrastruktura, skalowalność, w czasie rzeczywistym z zerowym opóźnieniem Zabezpiecz Monitoruj Jedna platforma zapewniająca ochronę danych osobowych oraz zgodność z wymaganiami regulatorów dla systemów chmurowych

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl CipherCloud dla Office 365 – omówienie Silne szyfrowanie poczty oraz kalendarza • AES-256, zatwierdzone przez FIPS • Solidne funkcje zarządzania kluczami Wiele opcjikonfiguracyjnych • Szyfrowanie wiadomości email w całości lub w oparciu o selektywne polityki Zachowanie funkcjonalnościOffice 365 • Brakwpływu na doświadczenie użytkownika • Wsparcie dla szukaj, pomoc techniczna, etykiety, itd.. • Brakwpływu na natywne zabezpieczenia (anti-spam, archival, itd) Wsparcie dlaOutlookana PC i urz. mobilnych • Współpracuje z MAPI, IMAPoraz ActiveSync Nie wymaga dodatkowego oprogramowania Łatwa integracja innymirozwiązaniami bezpieczeństwa dla poczty

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl Klucze szyfrujące nie opuszczają firmy Zaszyfrowane dane są nieczytelne • Przeźroczyste dla użytkownika • Zachowuje użyteczność i funkcjonalność CipherCloud dla Office 365 • Szyfrowanie w czasie rzeczywistym, • Opóźnienie bliskie zeru, • Wykrywanie szkodliwego oprogramowania • Zapobieganie utracie danych

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl Przechowywanie kluczy szyfrujących Zarządzanie kluczami odgrywa niezwykle ważną rolę w świecie bezpieczeństwa danych/prywatności - CNet W dobrze zaprojektowanym systemie dostawca usług chmurowych nie posiada bezpośredniego dostępu do kluczy.

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl Typowy schemat wdrożenia

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl CipherCloud dla Office 365 – przykłady Widok dla nieautoryzowanego użytkownika Widok autoryzowanego użytkownika

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl CipherCloud dla Office 365 – przykłady • Ochrona danych przy zachowaniu użyteczności i funkcjonalności Widok dla nieautoryzowanego użytkownika Widok autoryzowanego użytkownika #Marketin g Flexicor p lots of interest

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl CipherCloud dla Office 365 – przykłady Kalendarz

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl Demo Office 365 Demo

2013, EMS Partner Sp. z o. o., www.emspartner.pl सঘसळઑগथଏथఒਅਮ ਏইঋ ਏইঋਮદਮ सਅঋ ણयধતટਝઅस ଚଥগਹ ਇय ਏইঋअਪरਙਮউਮ થઍमণଳअঋଆଡ. सਝयধતଥकઅ ਏইঋसਝఊર ଛઅগ agencies are want to do, is remaining tight lipped about its efforts, but considering the far flung and CIA and its control operatives Kompleksowa ochrona danych w chmurze Protect

Dodatkowe informacje EMS Partner ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań t: 61 624 85 89 | f: 61 845 15 13 www.emspartner.pl info@emspartner.pl

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

CipherCloud: Enterprise Cloud Security

CipherCloud provides full-scale enterprise cloud security solutions for cloud monitoring, encryption, key management, malware detection and compliance.
Read more

CipherCloud for Office 365 product review | SC Magazine

Office 365 is a cloud-based version of Microsoft Office that adds a few additional features making it an ... This is where CipherCloud for Office 365 comes in.
Read more

CipherCloud for Office 365 Data Sheet

Cloud Information Protection for Office 365 Moving email systems to the cloud is becoming increasingly attractive for organizations that want to reduce their
Read more

CipherCloud für Office 365 – wichtige Funktionen

Die Lösung von CipherCloud für Office 365 ermöglicht Unternehmen die Migration zu cloudbasiertem E-Mailing mit zusätzlichen Funktionen wie ...
Read more

Frequently Asked Questions about Office 365 - CipherCloud

Answers to frequently asked questions about CipherCloud's solutions for Office 365.
Read more

Office 365 Security: Hosted Exchange Encryption via ...

Microsoft Office 365 is set to to gain cloud encryption, thanks to CipherCloud. I am intrigued by CipherCloud's move but I'm also curious to know: Is this ...
Read more

CipherCloud :: Office 365 Tools :: Software :: MSExchange.org

Available as a virtual appliance or as a service, CipherCloud for Office 365 is a cloud encryption gateway that transparently secures all cloud-based ...
Read more

CIPHERCLOUD FOR OFFICE 365 DATA SHEET

CIPHERCLOUD FOR OFFICE 365 DATA SHEET CipherCloud for Microsoft Office 365 enables you to safely move your email infrastructure to the cloud by protecting ...
Read more

CipherCloud Brings Encryption to Microsoft Office 365 ...

CipherCloud, a provider of cloud encryption technologies, has launched a cloud encryption gateway for Office 365 that transparently encrypts all email ...
Read more