Сложни процеси, дисциплинирани решения. CIO България, Март 2014

60 %
40 %
Information about Сложни процеси, дисциплинирани решения. CIO България, Март 2014
Technology

Published on March 21, 2014

Author: ScaleFocus

Source: slideshare.net

Данните говорят. Да се спрем и да се вслушаме. Компаниите често проучват възможности за осъвременяване или внедряване на нови ИТ системи от значимост за цялостното по-нататъшно развитие на бизнеса. В основата на тези инициативи е изначалният стремеж към получаване на навременен, достоверен и унифициран поглед върху случва- щото се в компанията и пазара. Различните измерения на алтернативните подходи за постигане на тази цел – архитектура ориентирана към услуги (SOA), автоматизиране на бизнес процесите (BPM), окрупняване и централи- зиран анализ на огромни обеми от данни (Big Data, Business Analytics, Master Data Management) – всички те водят до знание, до разбиране и безпогрешно изпълнение на процесите и зависимостите в бизнеса. Чрез правилните ИТ решения и тяхната професионална интеграция се създава стабилна платформа за филтриране и използ- ване на информацията, по начин, позволяващ взимането на бързи и обосновани решения за утрешните тактически и стратегически ходове. Повече регулации, повече конкуренция, по-малко време Финансовият сектор е динамичен и голяма част от бизнеса се случва в реално време. Всеки мениджър в тази индустрия би искал да има инстру- ментариум, който му позволява своевременно да научава за състоянието и промените във външния и вътрешно-фирмения свят, бързо и гъвкаво да внедрява регулационните и бизнес императиви, отчетите и анализът да са на няколко кликвания с мишката ‘разстояние’ и в идеалния случай – да може да взима бързи решения, които да го направят по-успешен. Постижимо е. На думи звучи и лесно. Но всички знаем, че за да се достигне до това ниво на зрялост в една организация, трябва да се извърви дълъг път и да има силна воля, търпение и визия, за реализирането на всички нива – хоризонтално и вертикално. Обръщането към технологиите (вече съществуващи или нови такива), които да претворят ефективно идеите в реални, работещи системи все по-рядко е въпрос на избор. Както регулациите, така и конкуренцията налагат въз- приемане на иновативни подходи за адресиране на трайни явления (социални мрежи, мобилни технологии, биткойн) и нови модели на работа. “Because doing nothing was even a bigger risk”* Скейл Фокус АД (ScaleFocus) слага основен акцент върху решенията за ана- лиз, прогнозиране и моделиране (Business Analytics). През последната година, стремежът на компанията е да пренесе добри Business Analytics практики от международната сцена в България, пречупени през призмата на местните специфики, на основа натрупания опит в проекти за чуждестранни клиенти от банковия и застрахователен сектори. Основна тенденция, това е целенасоченото инвестиране в посока осъвреме- няване или внедряване на нови системи за анализ на големи обеми от данни в реално време с цел отчетност, планиране и изчисляване на вероятности по отношение развитието на едно тактическо или стратегическо решение в една или друга посока. Изграждането на интегриран поглед върху случващото се в компанията е задължително условие за създаване на среда за всеобхватен и достоверен анализ на всяко едно ниво. Наличието на такъв анализ е необходимата пред- поставка за взимането на правилни решения и изграждане на статистически модели за по-добро планиране на утрешните стъпки. Факт е, че понякога отсъства реална визия за това какво и как да бъде направено, но бизнес средата дава ясни сигнали, че се налага движение, промяна, иновация. Това се отнася в особено висока степен при появата на нови, неочаквани фактори, извън предвидимите - регулаторни, например. ScaleFocus е партньор на IBM и работи тясно със световния лидер в различни плоскости. Значителна част от проектите на компанията по направления Business Intelligence, Predictive Analytics и Business Analytics са реализирани именно чрез доказаните решения на IBM - SPSS Modeler, SPSS Statistics, Cognos BI, InfoSphere DataStage и други продукти от портфолиото на IBM. Фокус и дисциплина „Как да постигна максимална ефективност?“ – това е въпрос, който си задава всеки мениджър, работещ във финансовия сектор. Също така е ин- тересно, как точно този сектор, който работи основно с данни, често не успява да ги ‘чуе’. А всяко закъснение води до загуби или като минимум – до пропуснати ползи. Решението на този парадокс започва с предприемането на дисциплинирани действия и инвестиции с фокус върху разбирането на процесите в бизнеса и ‘вслушване‘ в информацията, която се генерира на ежедневна база. Стъпвайки на тази основа може да се направи информирано заключение какво следва да се направи в бъдеще и да се постигне правилната оптимизация на всички ресурси. Сложни процеси, дисциплинирани решения „Данните говорят. Да се спрем и да се вслушаме.“ Любомира Михайлова • @Lyubomira_M Пример за приложението на IBM Cognos и IBM SPSS – отчетност и моделиране на ключови показатели за ефективност (KPIs) по клонове през таблет * “Защото да не направим нищо беше още по-голям риск.“, Норберт Рaйтхофер, главен изпълнителен директор на BMW по повод инвестирането в създаване на сериен електрически автомобил. [Autoweek 41-2013] Скейл Фокус АД предоставя иновативни технологични услуги и разработва софтуерни решения за клиенти в Европа и Северна Америка. Нашите области на технологични знания и умения включват: • Мобилни приложения • Комплексна интеграция и управление на бизнес процеси (SOI/ВРМ) • Системи за бизнес анализ и отчетност • Контрол на качеството и автоматизирано тестване • Модернизация на традиционни системи и инфраструктура • Изграждане и внедряване на облачни стратегии, инфраструктура и приложения www.scalefocus.com • www.linkedin.com/company/scalefocus Тел. +359 2 424 6484

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

25 решения за управление на ...

Club CIO; Networkworld ... ИТ решения в ... 09 март 2012 0 2547 прочитания, 1C: ...
Read more

УниКредит Лизинг - с нови ...

Club CIO; Networkworld ... от , 21 март 2014 0 1449 прочитания, ... част от групата УниКредит в България, ...
Read more

ERP системи, WMS системи, складови ...

erp системи и решения; ... на много сложни процеси е възможна в ... 10.2014 фирма ...
Read more

Топ проекти и инициативи за 2013 г ...

... на всички бизнес процеси ... на март 2014 г ... Networkworld CIO България CFO ...
Read more

Бизнес / Предприемач - Капитал ...

Metro и Techstars търсят иновативни решения за ... Ачийвмънт България" са ... World • CIO • Networkworld ...
Read more

БулТра превежда от английски на ...

... но още се усъвършенства по отношение на сложни ... процеси и ... cio България ...
Read more