Chuong V E Payment

32 %
68 %
Information about Chuong V E Payment

Published on July 20, 2007

Author: tdtrung

Source: slideshare.net

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Nguyeãn Vieät Khôi

Khái niệm Theo báo cáo quốc gia về kỹ thuật Thương mại điện tử của Bộ thương mại, “ Thanh toán điện tử theo nghĩa rộng được định nghĩa là việc thanh toán tiền thông qua các thông điệp điện tử thay cho việc trao tay tiền mặt. ” Theo nghĩa hẹp: Thanh toán trong Thương mại điện tử là việc trả tiền và nhận tiền hàng cho các hàng hoá, dịch vụ được mua bán trên Internet.

Theo báo cáo quốc gia về kỹ thuật Thương mại điện tử của Bộ thương mại, “ Thanh toán điện tử theo nghĩa rộng được định nghĩa là việc thanh toán tiền thông qua các thông điệp điện tử thay cho việc trao tay tiền mặt. ”

Theo nghĩa hẹp: Thanh toán trong Thương mại điện tử là việc trả tiền và nhận tiền hàng cho các hàng hoá, dịch vụ được mua bán trên Internet.

Lîi Ých cña thanh to¸n ®iÖn tö a. Một số lợi ích chung của Thương mại điện tử - Tăng quá trình lưu thông tiền tệ và hàng hóa: + Người bán hàng có thể nhận tiền thanh toán qua mạng nhanh nhất + Người bán có thể tiến hành giao hàng một cách sớm nhất, sớm thu hồi vốn để đầu tư tiếp tục sản xuất. Hoàn thiện và phát triển thương mại điện tử: + Thanh toán trực tuyến sẽ hoàn thiện hóa thương mại điện tử. + Người mua chỉ cần thao tác trên máy tính cá nhân của mình để mua hàng

a. Một số lợi ích chung của Thương mại điện tử

- Tăng quá trình lưu thông tiền tệ và hàng hóa:

+ Người bán hàng có thể nhận tiền thanh toán qua mạng nhanh nhất

+ Người bán có thể tiến hành giao hàng một cách sớm nhất, sớm thu hồi vốn để đầu tư tiếp tục sản xuất.

Hoàn thiện và phát triển thương mại điện tử:

+ Thanh toán trực tuyến sẽ hoàn thiện hóa thương mại điện tử.

+ Người mua chỉ cần thao tác trên máy tính cá nhân của mình để mua hàng

Lîi Ých cña thanh to¸n ®iÖn tö Một số lợi ích chung của Thương mại điện tử Nhanh chóng, an toàn: - Thanh toán nhanh, an toàn, đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia thanh toán, - Hạn chế rủi ro so với thanh toán bằng tiền mặt - Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, tạo lập thói quen mới về thanh toán hiện đại. Hiện đại hoá hệ thống thanh toán: - Tạo ra một loại tiền mới, tiền số hóa, - Quá trình giao dịch được đơn giản và nhanh chóng - Chi phí giao dịch giảm bớt đáng kể và giao dịch sẽ trở nên an toàn hơn. - Tiền số hóa không chiếm một không gian hữu hình.

Một số lợi ích chung của Thương mại điện tử

Nhanh chóng, an toàn:

- Thanh toán nhanh, an toàn, đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia thanh toán,

- Hạn chế rủi ro so với thanh toán bằng tiền mặt

- Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, tạo lập thói quen mới về thanh toán hiện đại.

Hiện đại hoá hệ thống thanh toán:

- Tạo ra một loại tiền mới, tiền số hóa,

- Quá trình giao dịch được đơn giản và nhanh chóng

- Chi phí giao dịch giảm bớt đáng kể và giao dịch sẽ trở nên an toàn hơn.

- Tiền số hóa không chiếm một không gian hữu hình.

Một số lợi ích đối với ngân hàng Đa dạng hoá dịch vụ và sản phẩm: mobile-banking, home-banking, internet-banking,... Giảm chi phí tăng hiệu quả kinh doanh: chi phí giao dịch, chi phí văn phòng, chi phí nhân công, mở rộng thị trường nhờ môi trường Internet… Tăng sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu

Một số lợi ích đối với ngân hàng

Đa dạng hoá dịch vụ và sản phẩm: mobile-banking, home-banking, internet-banking,...

Giảm chi phí tăng hiệu quả kinh doanh: chi phí giao dịch, chi phí văn phòng, chi phí nhân công, mở rộng thị trường nhờ môi trường Internet…

Tăng sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu

Một số lợi ích đối với khách hàng. Khách hàng có thể tiết kiệm được chi phí Khách hàng tiết kiệm thời gian Thông tin liên lạc với ngân hàng nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Một số lợi ích đối với khách hàng.

Khách hàng có thể tiết kiệm được chi phí

Khách hàng tiết kiệm thời gian

Thông tin liên lạc với ngân hàng nhanh hơn và hiệu quả hơn.

HẠN CHẾ Gian lận thẻ tín dụng Rủi ro đối với chủ thẻ: chủ thẻ dễ bị mất thẻ cùng với số PIN Làm giả thẻ tín dụng. Hình thức thứ nhất: Người thanh toán bí mật quét thẻ thêm một lần vào một thiết bị đặc biệt có thể đọc được toàn bộ thông tin về thẻ. Khi có đầy đủ các thông tin đó chúng sẽ nhanh chóng làm một chiếc thẻ tương tự và tiến hành mua bán hàng hoá như bình thường. Hình thức thứ hai: cài những con chip điện tử tinh vi vào trong máy tính tiền hoặc máy rút tiền tự động. Sau đó lấy những thông tin về các thẻ đã giao dịch và tiến hành làm thẻ giả với những thông tin đã lấy cắp được .

Gian lận thẻ tín dụng

Rủi ro đối với chủ thẻ:

chủ thẻ dễ bị mất thẻ cùng với số PIN

Làm giả thẻ tín dụng.

Hình thức thứ nhất: Người thanh toán bí mật quét thẻ thêm một lần vào một thiết bị đặc biệt có thể đọc được toàn bộ thông tin về thẻ. Khi có đầy đủ các thông tin đó chúng sẽ nhanh chóng làm một chiếc thẻ tương tự và tiến hành mua bán hàng hoá như bình thường.

Hình thức thứ hai: cài những con chip điện tử tinh vi vào trong máy tính tiền hoặc máy rút tiền tự động. Sau đó lấy những thông tin về các thẻ đã giao dịch và tiến hành làm thẻ giả với những thông tin đã lấy cắp được .

Hạn chế Rủi ro đối với ngân hàng phát hành: chủ thẻ sử dụng thẻ tại nhiều điểm thanh toán khác nhau với mức thanh toán thấp hơn hạn mức thanh toán nhưng tổng số tiền thanh toán lại cao hơn hạn mức thanh toán trong thẻ thông đồng với người khác chuyển thẻ ra nước khác để thanh toán ngoài quốc gia chủ thẻ cư trú Rủi ro đối với ngân hàng thanh toán cấp phép cho các khoản thanh toán có giá trị lớn hơn hạn mức qui định Thanh toán cho những thẻ không còn hiệu lực

Rủi ro đối với ngân hàng phát hành:

chủ thẻ sử dụng thẻ tại nhiều điểm thanh toán khác nhau với mức thanh toán thấp hơn hạn mức thanh toán nhưng tổng số tiền thanh toán lại cao hơn hạn mức thanh toán trong thẻ

thông đồng với người khác chuyển thẻ ra nước khác để thanh toán ngoài quốc gia chủ thẻ cư trú

Rủi ro đối với ngân hàng thanh toán

cấp phép cho các khoản thanh toán có giá trị lớn hơn hạn mức qui định

Thanh toán cho những thẻ không còn hiệu lực

HẠN CHẾ Vấn đề bảo mật thông tin Thông tin bị truy cập trái phép trên đường truyền Internet Sơ ý của nhân viên ngân hàng hoặc khách hàng khi thực hiện các giao dịch Hệ thống máy tính của ngân hàng hoạt động kém hiệu quả hoặc lỗi từ các phần mềm

Vấn đề bảo mật thông tin

Thông tin bị truy cập trái phép trên đường truyền Internet

Sơ ý của nhân viên ngân hàng hoặc khách hàng khi thực hiện các giao dịch

Hệ thống máy tính của ngân hàng hoạt động kém hiệu quả hoặc lỗi từ các phần mềm

Thanh toán trực tuyến với Paypal.com

Thanh toán trực tuyến với webcertificate.com

 

 

 

Người mua thực hiện giao dịch bằng cách gửi thông tin xác nhận mua vé gửi kèm theo số thẻ tín dụng. Tuy nhiên, hãng máy bay không có được số thẻ vì nó đã được mã hóa 2. Hãng máy bay xác nhận giao dịch với ngân hàng. 3. Ngân hàng kiểm tra lại với ngân hàng phát hàng thẻ xem thẻ có hợp pháp không 4. Ngân hàng phát hành thẻ xác nhận lại với ngân hàng của hãng máy bay. 5. Ngân hàng của hãng máy bay thông báo cho hãng máy bay xác nhận giao dịch. 6. Người mua vé nhận được vé (eTicket) là một con số 7,8. Ngân hàng trả tiền - Hãng máy bay nhận tiền. 9. Người mua nhận được hóa đơn từ ngân hàng Mua vé máy bay trực tuyến AIRLINE USERS ACQUIRING BANK CARD ISSUER 1 6 2 5 7,8 3 4 9

Người mua thực hiện giao dịch

bằng cách gửi thông tin xác nhận mua vé gửi kèm theo số thẻ tín dụng. Tuy nhiên, hãng máy bay không có được số thẻ vì nó đã được mã hóa

2. Hãng máy bay xác nhận giao dịch với ngân hàng.

3. Ngân hàng kiểm tra lại với ngân hàng phát hàng thẻ xem thẻ có hợp pháp không

4. Ngân hàng phát hành thẻ xác nhận lại với ngân hàng của hãng máy bay.

5. Ngân hàng của hãng máy bay thông báo cho hãng máy bay xác nhận giao dịch.

6. Người mua vé nhận được vé (eTicket) là một con số

7,8. Ngân hàng trả tiền - Hãng máy bay nhận tiền.

9. Người mua nhận được hóa đơn từ ngân hàng

Một số website hữu ích Website siêu thị trực tuyến: www.golmart.com.vn www.vietnamshops.com www.camnangmuasam.com www.megabuy.com.vn

Website siêu thị trực tuyến:

www.golmart.com.vn

www.vietnamshops.com

www.camnangmuasam.com

www.megabuy.com.vn

Hàng có độ tiêu chuẩn cao Chợ máy tính: www.canthomart.com Sản phẩm số hóa: Phần mềm: www.phanmemvietnam.com Sách điện tử: www.book-vn.com Thư viện điện tử: http:// ebooks.vdcmedia.com Giải trí: www.giaidieu.net ; www.mp3-vn.com

Hàng có độ tiêu chuẩn cao

Chợ máy tính: www.canthomart.com

Sản phẩm số hóa:

Phần mềm: www.phanmemvietnam.com

Sách điện tử: www.book-vn.com

Thư viện điện tử: http:// ebooks.vdcmedia.com

Giải trí: www.giaidieu.net ; www.mp3-vn.com

Sản phẩm thông tin: Sách: www.nhasach.net Thiếp, hoa, quà tặng: Quà: www.vinaGifts.net Hoa: www.hoaviet.com Thiếp: www.kienvanggreetingcards.com

Sản phẩm thông tin:

Sách: www.nhasach.net

Thiếp, hoa, quà tặng:

Quà: www.vinaGifts.net

Hoa: www.hoaviet.com

Thiếp: www.kienvanggreetingcards.com

Hàng thủ công mỹ nghệ: Sàn giao dịch: www.vnemart.com.vn www.goodsonline.com www.vnmarketplace.net Gốm sứ: www.gomsubattrang.com Mây tre: www.tienphuong.com.vn

Hàng thủ công mỹ nghệ:

Sàn giao dịch:

www.vnemart.com.vn

www.goodsonline.com

www.vnmarketplace.net

Gốm sứ: www.gomsubattrang.com

Mây tre: www.tienphuong.com.vn

Giải pháp thương mại điện tử và phần mềm: www.vietsoftware.com www.ecpvn.com http://escvn.com Dịch vụ du lịch : http://hanoitourism.com.vn www.saigontourist.com.vn www.bookingvietnam.com

Giải pháp thương mại điện tử và phần mềm:

www.vietsoftware.com

www.ecpvn.com

http://escvn.com

Dịch vụ du lịch :

http://hanoitourism.com.vn

www.saigontourist.com.vn

www.bookingvietnam.com

Dịch vụ thông tin điện tử www.vnexpress.net www.dantri.com.vn www.tuoitre.com.vn www.thanhnien.com.vn Dịch vụ thông tin chuyên ngành www.vneconomy.com.vn www.vinanet.com.vn www.vietlaw.com.vn

Dịch vụ thông tin điện tử

www.vnexpress.net

www.dantri.com.vn

www.tuoitre.com.vn

www.thanhnien.com.vn

Dịch vụ thông tin chuyên ngành

www.vneconomy.com.vn

www.vinanet.com.vn

www.vietlaw.com.vn

Dịch vụ tư vấn www.luatviet.com/index www.giapham.com www.vietnam-lawyers.com Dịch vụ giáo dục và đào tạo trực tuyến: www.elearning.com.vn www.onlinevarsity.com (APTECH) www.truongthi.com

Dịch vụ tư vấn

www.luatviet.com/index

www.giapham.com

www.vietnam-lawyers.com

Dịch vụ giáo dục và đào tạo trực tuyến:

www.elearning.com.vn

www.onlinevarsity.com (APTECH)

www.truongthi.com

Dịch vụ thi trắc nghiệm trên mạng: www.danangpt.vnn.vn/tnghiem (Bưu điện Đà Nẵng) http://testonline.netcenter-vn.net (Netsoft)

Dịch vụ thi trắc nghiệm trên mạng:

www.danangpt.vnn.vn/tnghiem (Bưu điện Đà Nẵng)

http://testonline.netcenter-vn.net (Netsoft)

- Các sàn giao dịch B2B: www.techmart.hochiminhcity.gov.vn www.exim-pro.com www.worldtradeB2B.com www.vnmarketplace.net www.vnet.com.vn www.vnemart.com www.kitra-emart.com.vn www.evnb2b.com www.vnb2b.com

- Các sàn giao dịch B2B:

www.techmart.hochiminhcity.gov.vn

www.exim-pro.com

www.worldtradeB2B.com

www.vnmarketplace.net

www.vnet.com.vn

www.vnemart.com

www.kitra-emart.com.vn

www.evnb2b.com

www.vnb2b.com

Sàn giao dịch của thương nhân nước ngoài + www.aecvn.com + www.bizviet.com + www.vietnamtrade.org + www.thitruongtinhoc.com + www.muagiodau.com

Sàn giao dịch của thương nhân nước ngoài

+ www.aecvn.com

+ www.bizviet.com

+ www.vietnamtrade.org

+ www.thitruongtinhoc.com

+ www.muagiodau.com

Trang tin xúc tiến thương mại của các tổ chức + www.ninhbinh.gov.vn + www.hanoi.gov.vn + www.trade.hochiminhcity.gov.vn + www.bvom.com (cổng xúc tiến thương mại Việt Mỹ) + www.vieteuronet.com (cổng xúc tiến thương mại Việt Âu) + www.vbd.com.vn (cổng xúc tiến thương mại Việt Úc)

Trang tin xúc tiến thương mại của các tổ chức

+ www.ninhbinh.gov.vn

+ www.hanoi.gov.vn

+ www.trade.hochiminhcity.gov.vn

+ www.bvom.com (cổng xúc tiến thương mại Việt Mỹ)

+ www.vieteuronet.com (cổng xúc tiến thương mại Việt Âu)

+ www.vbd.com.vn (cổng xúc tiến thương mại Việt Úc)

Sàn thương mại điện tử C2C Đấu giá : www.heya.com.vn www.saigonbids.com www.bidvietnam.com Mua và bán : www.webmuaban.com www.chohanoi.com www.e-raovat.com www.raovat.com www.chodientu.com.vn

Sàn thương mại điện tử C2C

Đấu giá :

www.heya.com.vn

www.saigonbids.com

www.bidvietnam.com

Mua và bán :

www.webmuaban.com

www.chohanoi.com

www.e-raovat.com

www.raovat.com

www.chodientu.com.vn

Hệ thống các Business directory của Việt Nam www.vietbig.com http:// danhba.vdc.com.vn www.vietnam-website.com.vn http://www.vietnamwebsite.net/thucong2.htm http:// www.vietnamwebsite.net/index.htm http:// www.vietnamhost.com / www.vcci.com.vn

Hệ thống các Business directory của Việt Nam

www.vietbig.com

http:// danhba.vdc.com.vn

www.vietnam-website.com.vn

http://www.vietnamwebsite.net/thucong2.htm

http:// www.vietnamwebsite.net/index.htm

http:// www.vietnamhost.com /

www.vcci.com.vn

Website du lịch www.saigont ourist.com Du lịch và dịch vụ đi kèm www.danangpt.vnn.vn.danatours Tour, tự do, cắm trại, thám hiểm http://hanoitourism.com.vn Du lịch, khách sạn trong & ngoài nước www.anfriendlytours.com Danh lam thắng cảnh http://vietrantour.com Tour du lịch trong nước cho khách nước ngoài www.bttvn.com Bến Thành du lịch trong nước và quốc tế www.bookingvietnam.com Website đặt phòng, vé máy bay, du lịch www.vdctravel.vnn.vn Đặt vé máy bay qua mạng www.vietnamrooms.com Thông tin khách sạn lớn www.hotels.com.vn Quảng cáo dịch vụ du lịch, khách sạn

www.saigont ourist.com Du lịch và dịch vụ đi kèm

www.danangpt.vnn.vn.danatours Tour, tự do, cắm trại, thám hiểm

http://hanoitourism.com.vn Du lịch, khách sạn trong & ngoài nước

www.anfriendlytours.com Danh lam thắng cảnh

http://vietrantour.com Tour du lịch trong nước cho khách nước ngoài

www.bttvn.com Bến Thành du lịch trong nước và quốc tế

www.bookingvietnam.com Website đặt phòng, vé máy bay, du lịch

www.vdctravel.vnn.vn Đặt vé máy bay qua mạng

www.vietnamrooms.com Thông tin khách sạn lớn

www.hotels.com.vn Quảng cáo dịch vụ du lịch, khách sạn

Free Greeting Cards , E-cards: www.ecards.com www.egreetings.com www.123greetings.com www.riversongs.com http://dienhoa.vnn.vn

Free Greeting Cards , E-cards:

www.ecards.com

www.egreetings.com

www.123greetings.com

www.riversongs.com

http://dienhoa.vnn.vn

Web evaluation Tiêu chí đánh giá : + Trình độ tổ chức + Công nghệ  + Số lượng giao dịch + Giá trị giao dịch + Tiềm năng của đơn vị chủ trì + Các hoạt động : thông tin, trưng bày, giới thiệu, tư vấn, kết nối, đặt hàng, thanh toán…. + Chuyên môn hóa theo ngành hàng + Nguồn thu + Nhân lực + Kỹ năng cần thiết của khách hàng, thành viên, doanh nghiệp

Tiêu chí đánh giá :

+ Trình độ tổ chức

+ Công nghệ 

+ Số lượng giao dịch

+ Giá trị giao dịch

+ Tiềm năng của đơn vị chủ trì

+ Các hoạt động : thông tin, trưng bày, giới thiệu, tư vấn, kết nối, đặt hàng, thanh toán….

+ Chuyên môn hóa theo ngành hàng

+ Nguồn thu

+ Nhân lực

+ Kỹ năng cần thiết của khách hàng, thành viên, doanh nghiệp

Đánh giá Website theo tiêu chí 7C Contents (Nội dung): âm thanh, hình ảnh, video, text... Community (Cộng đồng) khả năng khách hàng có thể giao tiếp với nhau qua website Customization (Cá biệt hóa) khả năng thay đổi của site phù hợp với từng khách hàng Communication (Trao đổi thông tin) khả năng trao đổi giữa website và khách hàng Connection: Khả năng liên kết với các site khác Commerce: Khả năng tự động hóa các giao dịch qua web site Context: Mỹ thuật, thiết kế

Contents (Nội dung): âm thanh, hình ảnh, video, text...

Community (Cộng đồng) khả năng khách hàng có thể giao tiếp với nhau qua website

Customization (Cá biệt hóa) khả năng thay đổi của site phù hợp với từng khách hàng

Communication (Trao đổi thông tin) khả năng trao đổi giữa website và khách hàng

Connection: Khả năng liên kết với các site khác

Commerce: Khả năng tự động hóa các giao dịch qua web site

Context: Mỹ thuật, thiết kế

Kết thúc môn học và giới thiệu về giáo trình kinh tế học về thương mại điện tử

Kết thúc môn học và giới thiệu về giáo trình kinh tế học về thương mại điện tử

Add a comment

Related pages

Chuong 3.

Chuong 3. Tim Hiêu Jŝ nopCommerce GVHD: Pham Thi Vuong Trang 15 CHUONG 3 TIM HIEU VE NOPCOMMERCE 3.1 ... 3.4.4 Modules Payment¸Thanh toán
Read more

Chuong V.'s review of Buena Park Nissan

Chuong V. reviewed Buena Park Nissan and gave the buena park-based company 1 stars on 08/08/09. Do you agree? Check the review, browse for more, an...
Read more

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam ...

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank. ... Payment order; Documents to prove ... 29 Ben Chuong Duong, Dist.1, ...
Read more

Chuong Ma | LinkedIn

View Chuong Ma’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Chuong Ma discover inside ...
Read more

Chuong Van | LinkedIn

View Chuong Van’s professional profile on LinkedIn. ... - Coordinate payment, delivery, installation, and after sales service during project execution
Read more

Medical billing - Wikipedia, the free encyclopedia

Medical billing is the process of submitting and following up on claims with health insurance companies in order to receive payment for services rendered ...
Read more

Gái xinh TP HCM lồng tiếng phim chưởng Hồng ...

bài viết Gái xinh TP.HCM lồng tiếng phim chưởng Hồng Kông cực đỉnh http://motthegioi.vn/the-gioi-mang/th... hay Gái xinh TP ...
Read more

Chuong Nguyen | LinkedIn

Chuong Nguyens berufliches Profil anzeigen LinkedIn ist das weltweit größte berufliche Netzwerk, das Fach- und Führungskräften wie Chuong Nguyen dabei ...
Read more