Chuan an toan thong tin cho CQNN

30 %
70 %
Information about Chuan an toan thong tin cho CQNN
Engineering

Published on March 30, 2014

Author: nguyenminhthu1

Source: slideshare.net

Description

Chuẩn an toàn thông tin cho cơ quan nhà nước

Chuẩn An Toàn Thông Tin Cho Cơ Quan Nhà Nước Trình bày: Võ Đỗ Thắng Giám đốc Athena

ATHENA Nội dung  Chuẩn về ứng dụng CNTT cho cơ quan nhà nước do bộ TTTT ban hành tại quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT và 20/2008/QĐ-BTTTT, có hiệu lực ngày 07/05/2008

ATHENA Nội dung  An toàn thư điện tử  An toàn tầng giao vận  An toàn truyền file  An toàn truyền thư điện tử  An toàn dịch vụ truy cập hộp thư  An toàn dịch vụ DNS  An toàn tầng mạng  An toàn thông tin cho mạng không dây Wi-fi

ATHENA Nội dung (tt)  Giải thuật mã hóa  Giải thuật chữ kí số  Giải thuật băm cho chữ kí số  Giải thuật truyền khóa  Giải pháp xác thực người sử dụng  An toàn trao đổi bản tin XML  Quản lý khóa công khai bản tin XML  Giao thức an toàn thông tin cá nhân  Hạ tầng khóa công khai

ATHENA An toàn thư điện tử  Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.0 (S/MIME v3.0)  Open PGP

ATHENA An toàn tầng giao vận  Secure Shell version 1.0 (SSH v1.0)  Secure Shell version 2.0 (SSH v2.0)  Secure Socket Layer version 3.0 (SSL v3.0)  Transport Layer Security version 1.0 (TLS v1.0)

ATHENA An toàn truyền file  Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS)  File Transfer Protocol over Secure Socket Layer (FTPS)

ATHENA An toàn truyền thư điện tử  Simple Mail Transfer Protocol over Secure Socket Layer (SMTPS)

ATHENA An toàn dịch vụ truy cập hộp thư  Post Office Protocol over Secure Socket Layer (POPS)  Internet Message Access Protocol over Secure Socket Layer (IMAPS)

ATHENA An toàn dịch vụ DNS  Domain Name System Security (DNSSEC)

ATHENA An toàn tầng mạng  Internet Protocol secuirty với IP ESP

ATHENA An toàn thông tin cho mạng Wi-fi  Wi-fi Protected Access (WPA)  Wi-fi Protected Access 2 (WPA2)

ATHENA Giải thuật mã hóa  Advanced Encryption Standard (AES)  Triple Data Encryption Standard (3DES)  Rivest-Shamir-Adleman (RSA)

ATHENA Giải thuật chữ kí số  Rivest-Shamir-Adleman for Digital Signature (RSA)

ATHENA Giải thuật băm cho chữ ký số  Secure Hash Algorithms-2 (SHA-2)  Message Digest 5 (MD5)

ATHENA Giải thuật truyền khóa  Rivest-Shamir-Adleman for Digital Signature (RSA)

ATHENA Giải pháp xác thực người sử dụng  Security Assertion Markup Language version 2.0 (SAML v2.0)

ATHENA An toàn trao đổi bản tin XML  XML Encryption Syntax and Processing  XML Signature Syntax and Processing

ATHENA Quản lý khoá công khai bản tin XML  XML Key Management Specification version 2.0 (XKMS v2.0)

ATHENA Giao thức an toàn thông tin cá nhân  Platform for Privacy Preferences Project version 1.0 (P3P v1.0)

ATHENA Hạ tầng khóa công khai  Public Key Infrastructure (PKI)

ATHENA Thanks you for your attention Question & Answer

Add a comment

Related presentations

Discrete element method modelling (DEM) has proven over many years to be a powerfu...

Segregation Testing to confirm packer isolation and well integrity. Monitor w...

A small presentation of History matching and a case study on it. Also on Gas mater...

Manual 2 pavco cad

Manual 2 pavco cad

November 2, 2014

CONSTRUCION

Tire sua duvidas a respeito da implementação da NR 12 Converse com um especialis...

Related pages

Chuan an toan thong tin cho CQNN - Engineering

1.Chuẩn An Toàn Thông Tin Cho Cơ Quan Nhà Nước Trình bày: Võ Đỗ Thắng Giám đốc Athena . 2. ATHENA Nội dung Chuẩn về ứng dụng ...
Read more

Tiêu chuẩn kỹ thuật về ƯDCNTT trong CQNN: Tiêu chuẩn S ...

Tiêu chuẩn kỹ thuật về ƯDCNTT trong CQNN: Tiêu chuẩn S/MIME ... Phần mở rộng tệp tin cho kiểu nội dung này có dạng “.p7s”.
Read more

Tiêu chuẩn kỹ thuật về ƯDCNTT trong CQNN: Tiêu chuẩn TLS ...

Tin tức - Sự kiện ... Tiêu chuẩn kỹ thuật về ƯDCNTT trong CQNN: ... (mặc dù TLS v1.0 có kết hợp một cơ chế cho phép thực ...
Read more

Qúa trình hình thành các Tiêu chuẩn An toàn thông tin ...

CA CQNN; CA Công cộng; Download. Thứ ... Qúa trình hình thành các Tiêu chuẩn An toàn thông tin. ... Mục tiêu an toàn cho TOE được ...
Read more

Hệ thống quản lý An toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO ...

CA CQNN; CA Công cộng ... Hệ thống quản lý An toàn thông tin theo tiêu ... ISO/IEC 27001 đặc tả các yêu cầu cần thiết cho việc ...
Read more

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 | CISO - chinhphuso.com

ATTT CQNN; Bảo đảm sẵn sàng; Xu hướng ... Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho các tổ chức viễn thông theo tiêu chuẩn ...
Read more

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân và các điều kiện xét ...

Tin mới: Xác nam thanh niên ... Phó giám đốc cũng cho biết, ... Xây dựng Đảng và CQNN. C. 19.5. Nam: 19.5 Nữ: 25.5. 8. Luật. C. 20 ...
Read more

Tieu chuan an hang ngay cho de cuu - Education

Tieu chuan an hang ngay cho de cuu. Tieu chuan an hang ngay cho de cuu. Documents.tips. Upload Login / Signup. Leadership; Technology; Education; Marketing;
Read more

Các tiêu chuẩn mới bắt buộc áp dụng với chữ ký số từ 15/9

ATTT CQNN; Ứng cứu khẩn cấp; Danh mục; Tìm kiếm; Người dùng; Giới thiệu; Blog; Chiến lược & Chính sách; Chứng chỉ & Đào ...
Read more