Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

29 %
71 %
Information about Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
Spiritual-Inspirational

Published on December 12, 2008

Author: josluukien

Source: authorstream.com

Slide 1: CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG. NĂM B THIRD SUNDAY OF ADVENT. "Giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết". Slide 2: Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. There was a man sent from God, whose name was John. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Slide 3: Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. He came for testimony, to bear witness to the light, that all might believe through him. Slide 4: Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. He was not the light, but came to bear witness to the light. Slide 5: Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" And this is the testimony of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" Slide 6: Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? He confessed, he did not deny, but confessed, "I am not the Christ." And they asked him, "What then? Slide 7: Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải". Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" And he answered, "No." Slide 8: Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. They said to him then, "Who are you? Let us have an answer for those who sent us. Slide 9: Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo". What do you say about yourself?" He said, "I am the voice of one crying in the wilderness, `Make straight the way of the Lord,' as the prophet Isaiah said." Slide 10: Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Now they had been sent from the Pharisees. Slide 11: Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" They asked him, "Then why are you baptizing, if you are neither the Christ, nor Elijah, nor the prophet?" Slide 12: John answered them, "I baptize with water; but among you stands one whom you do not know, even he who comes after me, the thong of whose sandal I am not worthy to untie." Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Slide 13: Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa. This took place in Bethany beyond the Jordan, where John was baptizing. Slide 14: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải". Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo". Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Slide 15: MỘT PHÚT SUY NIỆM. Thánh Gioan Tẩy Giả là một nhân chứng khiêm nhường và can đảm. Ngài là vị tiền hô. Ngài xuất hiện để loan báo và dọn đường. Ngài không phải là sự sáng nhưng làm chứng cho sự sáng. Ngài chấp nhận mình chỉ là tiếng kêu trong hoang địa. Ngài đã hòan tất sứ mệnh của người làm chứng cho Chân Lý qua cái chết của ngài. Sống một đời ngắn ngủi nhưng từng bước chân đã ghi dấu niềm xác tín nơi Chúa. Qua cuộc sống khắc khổ nơi hoang địa, ngài chuẩn bị cho chính mình một tấm lòng đơn sơ và khiêm nhường. Ngài khơi dậy sự mong chờ và lòng khao khát ơn Cứu Độ. Ngài đã chuẩn bị lòng con người, kêu gọi sửa cho ngay đường Chúa đi. Ngài đã giới thiệu Chúa cho mọi người. Đã hiến mình làm chứng cho Sự Thật. Chấp nhận thân phận người tiền hô, ngài không tìm vinh quang cho chính mình. Chúng ta được mời gọi chia xẻ sứ mệnh rao truyền chân lý của Chúa. Hãy học nơi thánh Gioan, tìm làm vinh danh Chúa. Dẫn dắt nhiều người về với Chúa. Thực tế trong cuộc sống vì sự háo thắng, chúng ta lại muốn tìm vinh danh cho chính mình. Muốn người ta biết về mình nhiều hơn. Thay vì giới thiệu Chúa cho người khác, chúng ta tìm giới thiệu chính mình và sự khôn ngoan thông thái của mình. Tìm giải thích Lời Chúa theo ý của mình và uốn nắn theo những sở thích của chính mình. Gioan đến làm chứng cho sự sáng. Chúa chính là ánh sáng soi dọi vào đêm tối. Chúng ta hãy truyền đạt ánh sáng mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội. Hãy để ánh sáng của Chúa chiếu tỏ qua cuộc sống của chúng ta. Cầu nguyện để mỗi người là chứng nhân trung thành. Chúng ta đã theo đạo, cần giữ đạo, sống đạo và thực hành đạo để xứng danh Kitô hữu. Chúa Giêsu đã phán rằng: ‘Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống’. Bước theo Chúa, chúng ta sẽ không lạc lối vì có Chúa là Đường. Mọi sự đều quy về Lời Chúa. Chính Chúa Giêsu là tâm điểm để mọi người xoay quanh. Càng đến gần tâm điểm là Chúa Giêsu, chúng ta càng được sưởi ấm trong tình yêu của Ngài. Slide 16: XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng.

Add a comment

Related presentations