Chien Luoc E Business

14 %
86 %
Information about Chien Luoc E Business

Published on July 20, 2007

Author: tdtrung

Source: slideshare.net

Chiến lược kinh doanh trong EC Nguyeãn Vieät Khôi

Chiến lược kinh doanh trong EC  Rủi ro?  Chiến lược có cạnh tranh?  Lợi nhuận?  Mức độ sẵn sàng?  Phương thức chào hàng?  Kênh phân phối?  Sự chấp nhận của thị trường? The E-Business Strategy

4 bước trong chiến lược kinh doanh EC Khởi đầu chiến lược Lập chiến lược Thực hiện chiến lược Đánh giá chiến lược

Khởi đầu chiến lược

Lập chiến lược

Thực hiện chiến lược

Đánh giá chiến lược

Xem xét lại công việc và nhiệm vụ của tổ chức Viễn cảnh về thương mại điện tử Mục tiêu và mục đích cụ thể Phân tích cạnh tranh Những việc cần làm trước khi thưc hiên TMĐT

Xem xét lại công việc và nhiệm vụ của tổ chức

Viễn cảnh về thương mại điện tử

Mục tiêu và mục đích cụ thể

Phân tích cạnh tranh

Phân tích ngành kinh doanh Phân tích vị trí công ty trong ngành kinh doanh Đánh giá những sự thay đổi do dự án thương mại điện tử đem lại và những cơ hội thành công của nó.

Phân tích vị trí công ty trong ngành kinh doanh

Đánh giá những sự thay đổi do dự án thương mại điện tử đem lại và những cơ hội thành công của nó.

Đánh giá ngành kinh doanh Khởi đầu kinh doanh thương mại điện tử liên quan đến những điều gì? Khách hàng là ai? Những hoạt động mua bán hiên tại? Ai là đối thủ cạnh tranh chính? (sự cạnh tranh khắc nghiệt như thế nào?) Chiến lược được sử dụng như thế nào? Giá trị tăng thêm? Những cơ hội và mối đe dọa chính? Sự tồn tại và các đối tác tiềm năng?

Khởi đầu kinh doanh thương mại điện tử liên quan đến những điều gì?

Khách hàng là ai?

Những hoạt động mua bán hiên tại?

Ai là đối thủ cạnh tranh chính? (sự cạnh tranh khắc nghiệt như thế nào?)

Chiến lược được sử dụng như thế nào?

Giá trị tăng thêm?

Những cơ hội và mối đe dọa chính?

Sự tồn tại và các đối tác tiềm năng?

Phân tích ngành kinh doanh và cạnh tranh Phân tích SWOT Các mặt mạnh Các mặt yếu Các cơ hội Các mối đe dọa / thách thức SWOT

Phân tích SWOT

Các mặt mạnh

Các mặt yếu

Các cơ hội

Các mối đe dọa / thách thức

Strengths (S) Weaknesses (W) Opportunities (O) Threats (T) INTERNAL FACTORS EXTERNAL FACTORS SO Strategies Generate strategies here that use strengths to take advantages of opportunities WO Strategies Generate strategies here that take advantage of opportunities by overcoming weaknesses ST Strategies Generate strategies here that use strengths to avoid threats WT Strategies Generate strategies here that minimize weaknesses and avoid threats SWOT Diagram

Các nhân tố thành công Các sản phẩm riêng biệt hoặc các dịch vụ đã thương mại Hỗ trợ quản lý mức cao Hạ tầng kỹ thuật thích hợp Có sự chấp nhận của khách hàng Giao diện trang web thân thiện người sử dụng

Các sản phẩm riêng biệt hoặc các dịch vụ đã thương mại

Hỗ trợ quản lý mức cao

Hạ tầng kỹ thuật thích hợp

Có sự chấp nhận của khách hàng

Giao diện trang web thân thiện người sử dụng

Các nhân tố thành công (cont.) An toàn và quản lý hệ thống thương mại điện tử Tình hình cạnh tranh trong thị trường Sự trao đổi thông tin trong nội bộ Chi phí của dự án thương mại điện tử phải thích hợp Sự tin tưởng giữa những người mua và bán

An toàn và quản lý hệ thống thương mại điện tử

Tình hình cạnh tranh trong thị trường

Sự trao đổi thông tin trong nội bộ

Chi phí của dự án thương mại điện tử phải thích hợp

Sự tin tưởng giữa những người mua và bán

Sự chứng minh về chiến lược —”chúng ta đang đi đâu?” Lý lẽ sinh ra—”chúng ta sẽ bắt đầu ở đấy như thế nào?” Sự chứng minh công nghệ—”Khi nào chúng ta sẽ đạt được nó?” Sự chứng minh tài chính—”tại sao chúng ta sẽ thắng lợi?”

Sự chứng minh về chiến lược —”chúng ta đang đi đâu?”

Lý lẽ sinh ra—”chúng ta sẽ bắt đầu ở đấy như thế nào?”

Sự chứng minh công nghệ—”Khi nào chúng ta sẽ đạt được nó?”

Sự chứng minh tài chính—”tại sao chúng ta sẽ thắng lợi?”

Simple E-Business Strategy Process for SME Feasibility Analysis E-Business Strategy Candidate E-Business Model(s) Readiness Assessment Research E-Business Strategy Assessment

Add a comment

Related pages

Chiến lược đại dương xanh của TH True milk - Business

Chiến lược đại dương xanh của TH True milk. PPT by Toru Yukiyo [hongnga.4391@gmail.com] & Hazel Ann
Read more

Chien Luoc Trading Co Ltd - Business Portals .com

Chien Luoc Trading Co Ltd. CHIEN LUOC WASHING CO., LTD would like to wish you all the best in health and business! Chien Luoc Trading Co., Ltd has been ...
Read more

ActionCOACH Tools and Strategies - business coaching

ActionCOACH Tools and Strategies. When it comes to finding the best in the world of Business Coaching, no company comes close to ActionCOACH. With over ...
Read more

chien luoc | LinkedIn

chien luoc. Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt chez CP SX-TM-DV Mạnh Nguyễn . Location Besançon Area, France Industry Business Supplies and ...
Read more

Quản trị chiến lược - 12MBAb_OU 2012 Master Business ...

Diễn đàn học tập dành cho lớp MBA khóa 2012 - trường Đại học Mở Tp. HCM
Read more

BUSINESS STRATEGY I CHIẾN LƯỢC KD - Vinh+Lan's Family

Business I Kinh doanh. Finance I Tài chính. REAL ESTATE I BĐS. LANGUAGE I NGOẠI NG ...
Read more

Chien Luoc Dong A Co.,Ltd | LinkedIn

View Chien Luoc Dong A Co.,Ltd’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Chien ...
Read more

CHIẾN LƯỢC MARKETING by Kimngan Vo on Prezi

CHIẾN LƯỢC MARKETING. No description by Kimngan Vo on 1 November 2013 Tweet. Comments (0) Please log in to add your comment ...
Read more