Chemistry 10_period 18

75 %
25 %
Information about Chemistry 10_period 18

Published on November 6, 2007

Author: kiyoshi

Source: slideshare.net

Description

© 2007 kiyoshi_penny

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba I. Khái niệm về sự lai hóa II. Các kiểu lai hóa thường gặp III. Nhận xét về thuyết lai hóa IV. Sự xen phủ trục và xen phủ bên V. Sự tạo thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba © 2007 kiyoshi_penny

II. Các kiểu lai hóa thường gặp Lai hóa sp Lai hóa sp 2 Lai hóa sp 3 © 2007 kiyoshi_penny

Lai hóa sp

Lai hóa sp 2

Lai hóa sp 3

1. Lai hóa sp Lai hóa sp là sự tổ hợp của 1 obitan s và 1 obitan p của một nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 2 obitan lai hoá sp nằm thẳng hàng với nhau hướng về 2 phía, đối xứng nhau. Lai hóa sp được gặp trong phân tử BeH 2 và trong các phân tử C 2 H 2 , BeCl 2 ,... Sự lai hóa sp là nguyên nhân dẫn đến tính thẳng góc (góc liên kết bằng 180 0 ) của các liên kết trong những phân tử nêu trên © 2007 kiyoshi_penny

2. Lai hóa sp 2 Lai hóa sp 2 là sự tổ hợp của 1 obitan s và 2 obitan p của một nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 3 obitan lai hoá sp nằm trong một mặt phẳng, định hướng từ tâm đến đỉnh của tam giác đều Lai hóa sp 2 được gặp trong các phân tử BF 3 , C 2 H 4 ,... Sự lai hóa sp 2 là nguyên nhân dẫn đến các góc liên kết phẳng 120 0 trong BF 3 © 2007 kiyoshi_penny

3. Lai hóa sp 3 Lai hóa sp 3 là sự tổ hợp của 1 obitan s và 3 obitan p của một nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 4 obitan lai hoá sp định hướng từ tâm đến 4 đỉnh của hình tứ diện đều , các trục đối xứng của chúng tạo với nhau 1 góc 109 0 28’ Lai hóa sp 3 được gặp ở các nguyên tử O, N, C nằm trong các phân tử H 2 O, NH 3 , CH 4 và các ankan © 2007 kiyoshi_penny

Chú ý: Các obitan chỉ lai hóa được với nhau khi năng lượng của chúng xấp xỉ bằng nhau © 2007 kiyoshi_penny

Củng cố bài học: © 2007 kiyoshi_penny 1 2 3 4

.::. The end .::. © 2007 kiyoshi_penny

Lai hóa sp 3 là gì? © 2007 kiyoshi_penny

Lai hóa sp 2 là gì? © 2007 kiyoshi_penny

Lai hóa sp là gì? © 2007 kiyoshi_penny

Ví dụ minh họa về 3 kiểu lai hóa © 2007 kiyoshi_penny

Ankan trong hóa hữu cơ là hydrocacbon no không tạo mạch vòng Các ankan là các hợp chất béo. Công thức tổng quát của ankan là C n H 2n+2 (với n là số nguyên dương) Vd: CH 4 , C 2 H 6 ,... Cấu tạo phân tử CH 4 Cấu tạo phân tử C 2 H 6 © 2007 kiyoshi_penny

Hình tứ diện đều © 2007 kiyoshi_penny

Trong hóa hữu cơ, một hợp chất hữu cơ được gọi là no nếu nó có số lượng nguyên tử hydro lớn nhất có thể, nghĩa là không có liên kết đôi cacbon-cacbon, hay trong một mạch hydrocacbon, mỗi nguyên tử cacbon được liên kết với hai nguyên tử hydro. © 2007 kiyoshi_penny

Add a comment

Comments

OZ Naturals | 10/02/15
Nice article, It was inspiring. OZ Naturals http://www.topwiki.net/category/oz-naturals/

Related pages

Science 10- period 1- chemical families - YouTube

Science 10- period 1- chemical families ... Science 10- period 4 2014 periodic table video - Duration: 3:18. TheMrsFrisky 19 views.
Read more

Chemistry Period 2 - YouTube

Chemistry Period 2 Matt Berdiago and ... 3.1.2 Distinguish Between theTerms Group and Period IB Chemistry SL - Duration: 0:18. ... +YouTube; Terms;
Read more

Period 6 element - Wikipedia, the free encyclopedia

Period 6 element Period 6 in the ... and in chemistry. ... 18 (Noble gases) Periods: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; Beyond; Blocks: s-block; p-block;
Read more

Period 5 element - Wikipedia, the free encyclopedia

A period 5 element is one of the chemical elements in the fifth row ... The fifth period contains 18 elements, ... Chemistry Portal;
Read more

Periodic Table of the Elements - Annenberg Learner ...

Periodic Table of Elements. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 1 H. ... transition metal, Group: 10, Period: 4. Electron ...
Read more

I need chemistry help PLEASE.? | Yahoo Answers

I need chemistry help PLEASE.? ... Write the group number using both A/B notation and 1-18 numbering of elements that have the following outer ...
Read more

WebElements Periodic Table»Group numbers»period 4

Group numbers: period 4. ... 18; European: IA: IIA: IIIA: IVA: VA: VIA: VIIA: VIIIA: VIIIA: ... International Union of Pure & Applied Chemistry: ...
Read more

Name: Section: Understanding Periods and Groups How many ...

Name: _____ Section: _____ Understanding Periods and Groups ... (18)? 5. Name the element ... (10) – Period six (6) _____ f. Period ...
Read more