Chemistry 10_period 11

0 %
100 %
Information about Chemistry 10_period 11

Published on November 6, 2007

Author: kiyoshi

Source: slideshare.net

Description

© 2007 kiyoshi_penny

Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học I. Bán kính nguyên tử II. Năng lượng ion hóa III. Độ âm điện © 2007 kiyoshi_penny

I. Bán kính nguyên tử Trong một chu kì, tuy nguyên tử các nguyên tố có cùng số electron nhưng khi điện tích hạt nhân tăng, lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng theo, do đó bán kính nguyên tử nói chung giảm dần Trong một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới, số lớp electron tăng dần, bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng theo mặc dù điện tích hạt nhân tăng nhanh Vậy: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. © 2007 kiyoshi_penny

 

II. Năng lượng ion hóa Năng lượng ion hóa thứ nhất (I 1 ) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản Năng lượng ion hóa được tính bằng kJ/mol Trong một chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, lực kiên kết giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng tăng, làm cho năng lượng ion hóa nói chung cũng tăng theo Trong cùng một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân , khoảng cách giữa electron lớp ngoài cùng đến hạt nhân tăng, lực liên kết giữa electron lớp ngoài cùng và hạt nhân giảm, do đó năng lượng ion hóa nói chung giảm Vậy : Năng lượng của ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân © 2007 kiyoshi_penny

© 2007 kiyoshi_penny Rn 1037 At 920 Po 812 Bi 703 Pb 716 TI 589 Ba 503 Cs 376 6 Xe 1170 I 1008 Te 869 Sb 834 Sn 709 In 558 Sr 549 Rb 403 5 Kr 1351 Br 1140 Se 941 As 947 Ge 762 Ga 579 Ca 590 K 419 4 Ar 1521 Cl 1251 S 1000 P 1012 Si 786 Al 578 Mg 738 Na 497 3 Ne 2081 F 1681 O 1314 N 1402 C 1086 B 801 Be 899 Li 520 2 He 2372 H 1312 1 VIIIA VIIA VIA V IVA IIIA IIA IA

Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi tạo thành liên kết hóa học III. Độ âm điện Độ âm điện của nguyên tử nguyên tố càng lớn thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh. Ngược lại độ âm điện của nguyên tử nguyên tố càng nhỏ thì tính kim loại của nguyên tố đó càng mạnh Trong một chu kỳ, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố thường tăng dần Trong cùng một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân , độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố thường giảm dần Vậy: Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân © 2007 kiyoshi_penny

© 2007 kiyoshi_penny At 2,2 Po 2,0 Bi 2,02 Pb 2,33 Tl 1,62 Ba 0,89 Cs 0,79 6 I 2,66 Te 2,1 Sb 2,05 Sn 1,96 In 1,78 Sr 0,95 Rb 0,82 5 Br 2,96 Se 2,55 As 2,18 Ge 2,01 Ga 1,81 Ca 1,00 K 0,82 4 Cl 3,16 S 2,58 P 2,19 Si 1,90 Al 1,61 Mg 1,31 Na 0,93 3 F 3,98 O 3,44 N 3,04 C 2,55 B 2,04 Be 1,57 Li 0,98 2             H 2,20 1 VIIA VIA VA IVA IIIA IIA IA

Nhà hóa học người Mĩ Pau-ling (L.C.Pauling 1901 – 1994) © 2007 kiyoshi_penny

Add a comment

Related pages

Search › chemistry 10 periodic | Quizlet

Chemistry 10 Periodic Table of the Elements. 52 terms By AndreDomingues64 52 terms Preview Chemistry 10 ...
Read more

Search › and poetry 10 period | Quizlet

and poetry 10 period
Read more

Science 10- period 1- chemical families - YouTube

Science 10- period 1- chemical families ... Science 10- period 4 2014 periodic table video ... Crash Course Chemistry #4 - Duration: 11:22.
Read more

Chemistry Period #2 - YouTube

Chemistry Project: Gas Laws Period 2 ... Chemistry - Period ... Crash Course Chemistry #4 - Duration: 11:22. CrashCourse 1,613,133 views. 11:22
Read more

GCSE Mock Exams - Year 11 10 Science - Emerson Park Academy

Chemistry A172Chemistry A172 ... 10:55 – 11:10 Period 3Period 3 ... Microsoft Word - GCSE Mock Exams - Year 11 10 Science
Read more

Periodic Table of the Elements - Annenberg Learner ...

Periodic Table of Elements. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 1 H. ... transition metal, Group: 10, Period: 6. Electron ...
Read more

WebElements Periodic Table of the Elements

Explore the chemical elements through this periodic table ... 11 12 13 14 15 ... The evolution of chemistry's periodic table into the current form is an ...
Read more

Posts of Class Announcements - Google Sites

We finished the chemistry unit today (Thurs) ... Remember that you can bring one side of a regular 81/2 x 11 piece of paper, your textbook, ...
Read more