Cfgm Conducció D’Activitats En El Medi Natural 2009 2010 Ies Joan Oró Lleida

50 %
50 %
Information about Cfgm Conducció D’Activitats En El Medi Natural 2009 2010 Ies Joan Oró...
Education

Published on September 9, 2009

Author: csallan

Source: slideshare.net

CFGM Conducció d’Activitats en el Medi Natural IES Joan Oró

ASPECTES GENERALS DURADA Un curs lectiu 1.400 hores: 990 hores lectives 410 h. de formació en centres de treball TITULACIÓ Tècnic en Conducció d’Activitats en el Medi Natural (Guia de rutes a peu, en bicicleta i a cavall per baixa i mitja muntanya) ACCÉS Prova d’accés ESO – Batxillerat – CFGM PLACES Via accés 1 : 20% Via accés 2 : 80% * 30 places, abans de comptabilitzar repetidors. SORTIDES PROFESSIONALS Empreses d’esports d’aventura Hotels i càmpings Albergs i cases de colònies Empreses de gestió de parcs naturals Estacions d’esquí ... ALTRES POSSIBILITATS Accés als cursos d’especialista en altres disciplines Curs pont + Prova d’accés + CFGS + Universitat

DURADA

Un curs lectiu

1.400 hores:

990 hores lectives

410 h. de formació en centres de treball

ACCÉS

Prova d’accés

ESO – Batxillerat – CFGM

PERFIL PROFESSIONAL COMPETÈNCIA GENERAL : “ Conduir clients/usuaris amb seguretat per senders o zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, i aconseguir la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos” COMPETÈNCIA PROFESSIONAL : Establir itineraris atenent les característiques dels usuaris i del medi. Establir mesures preventives i recursos per garantir la seguretat del grup. Reconèixer signes indicadors de perill i actuar. Progressar amb seguretat i eficàcia. Informar sobre tècniques de progressió, el material, l’itinerari i la zona. Organitzar i animar el grup i organitzar activitats complementàries. Assegurar i realitzar el salvament de persones i aplicar 1rs auxilis. Conduir el grup en situacions difícils o extremes.

COMPETÈNCIA GENERAL :

“ Conduir clients/usuaris amb seguretat per senders o zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, i aconseguir la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos”

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL :

Establir itineraris atenent les característiques dels usuaris i del medi.

Establir mesures preventives i recursos per garantir la seguretat del grup.

Reconèixer signes indicadors de perill i actuar.

Progressar amb seguretat i eficàcia.

Informar sobre tècniques de progressió, el material, l’itinerari i la zona.

Organitzar i animar el grup i organitzar activitats complementàries.

Assegurar i realitzar el salvament de persones i aplicar 1rs auxilis.

Conduir el grup en situacions difícils o extremes.

Crèdits a cursar Conducció de grups a peu Asp. Grals. guiatge Planificació de rutes Orientació Conducció de grups a cavall Classes d’hípica Atencions equines bàsiques Planificació de rutes Conducció de grups en bicicleta Planificació de rutes Tècnica de conducció Mecànica El Medi Natural Seguretat i Supervivència en Muntanya Fonaments de l’Activitat Física Primers Auxilis Dinàmica de Grups Altres Activitats a la Natura Formació en Centres de Treball Crèdit de Síntesi Activitats Físiques per a Persones amb Discapacitats Administració, Gestió i Comercialització en la Petita Empresa Formació i Orientació Laboral GUIATGE

COMPETÈNCIES CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES PER PODER SUPERAR CICLE (segons annex del Decret 118/1999, de 19 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (DOGC núm. 2892, de 19 de maig de 1999). Capacitat de resolució de problemes (p.e. Saber trobar la manera de superar un pas perillós) Capacitat d’organització del treball (p.e. Saber preparar-se tot el necessari per a realitzar una activitat) Capacitat de responsabilitat en el treball (p.e. Portar tot el material demanat, ser puntual o anar a revisar una ruta abans de guiar-la als companys) Capacitat de treball en equip (p.e. Saber organitzar-se com a equip de guies en una ruta) Capacitat d’autonomia (p.e. Saber organitzar-se la feina en funció de les demandes del cicle) Capacitat de relació interpersonal (p.e. Adaptar el vocabulari als diferents tipus de clients amb que es fan pràctiques durant el curs) Les tasques derivades del guiatge i la conducció d’activitats en el medi natural impliquen treballar amb altres persones al nostre càrrec, la qual cosa exigeix un alt grau de RESPONSABILITAT

COMPETÈNCIES BÀSIQUES PER PODER SUPERAR CICLE

(segons annex del Decret 118/1999, de 19 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (DOGC núm. 2892, de 19 de maig de 1999).

Capacitat de resolució de problemes (p.e. Saber trobar la manera de superar un pas perillós)

Capacitat d’organització del treball (p.e. Saber preparar-se tot el necessari per a realitzar una activitat)

Capacitat de responsabilitat en el treball (p.e. Portar tot el material demanat, ser puntual o anar a revisar una ruta abans de guiar-la als companys)

Capacitat de treball en equip (p.e. Saber organitzar-se com a equip de guies en una ruta)

Capacitat d’autonomia (p.e. Saber organitzar-se la feina en funció de les demandes del cicle)

Capacitat de relació interpersonal (p.e. Adaptar el vocabulari als diferents tipus de clients amb que es fan pràctiques durant el curs)

Horari general L’horari general és de dilluns a divendres de 8.45 a 14.50 hores, però pot variar ocasionalment en funció de la necessitat de realització de diferents activitats: sortides Excursions que es realitzen per posar en pràctica tots els aspectes treballats a l’aula. pràctiques Activitats per treballar amb clients reals de diferents tipologies (escolars, discapacitats, adults, practicants de lleure, competidors, ... ). ESDEVENIMENTS C ol·laboració i/o participació en esdeveniments lúdics i esportius de la ciutat relacionats amb el currículum. cursets Sessions d’introducció a altres activitats al medi natural (tir amb arc, piragua, escalada, ...).

Les sortides Són l’eina principal per posar en pràctica els diferents coneixements que es van adquirint a l’aula al llarg del curs. La seva distribució és aproximadament la següent: Primer trimestre Petites sortides per iniciar el treball dels crèdits de conducció a peu i en bicicleta. Sortida de tutoria de dos dies. Classes d’hípica. segon trimestre Sortida tots els divendres alternant rutes a peu i en bicicleta. Tres sortides a cavall. Classes d’hípica Sortida de quatre dies a la Serra de Prades. tercer trimestre Sortida tots els divendres alternant rutes a peu, a cavall i en bicicleta. Crèdit de Síntesi. Sortida de dos dies a Alquézar. Sortida en btt de dos dies. Sortida a cavall de dos dies. Durant tot el curs Mini-cursets de tir amb arc i piragüisme i sortides relacionades amb altres disciplines a la natura. Pràctiques amb clients reals de diferents tipologies. Participació en diferents esdeveniments esportius.

Primer trimestre

Petites sortides per iniciar el treball dels crèdits de conducció a peu i en bicicleta.

Sortida de tutoria de dos dies.

Classes d’hípica.

segon trimestre

Sortida tots els divendres alternant rutes a peu i en bicicleta.

Tres sortides a cavall.

Classes d’hípica

Sortida de quatre dies a la Serra de Prades.

tercer trimestre

Sortida tots els divendres alternant rutes a peu, a cavall i en bicicleta.

Crèdit de Síntesi.

Sortida de dos dies a Alquézar.

Sortida en btt de dos dies.

Sortida a cavall de dos dies.

Durant tot el curs

Mini-cursets de tir amb arc i piragüisme i sortides relacionades amb altres disciplines a la natura.

Pràctiques amb clients reals de diferents tipologies.

Participació en diferents esdeveniments esportius.

Els costos DE LES SORTIDES DE L’EQUIP I EL MATERIAL Primer trimestre Un pagament de 250 €, dels quals una part es destina a material escolar. Segon trimestre Un pagament de 250 €. * Aquests pagaments comprenen totes les despeses de les sortides i els mini-cursets. Possibilitat de: contactar amb antics alumnes del cicle per a la compra de material i equip de segona mà. llogar una de les bicicletes del centre (75 € / curs). Visita-Taller a Unipreus Esports a començament de curs per conèixer els diferents materials i equip i les seves característiques, qualitats i preus. A mesura que avança el curs cal incorporar de manera progressiva material i equip a les diferents sortides i activitats. Tercer trimestre Un pagament de 250 €.

Possibilitat de:

contactar amb antics alumnes del cicle per a la compra de material i equip de segona mà.

llogar una de les bicicletes del centre (75 € / curs).

Visita-Taller a Unipreus Esports a començament de curs per conèixer els diferents materials i equip i les seves característiques, qualitats i preus.

A mesura que avança el curs cal incorporar de manera progressiva material i equip a les diferents sortides i activitats.

Què demanem de l’alumnat ? NOSALTRES US AJUDAREM A ACONSEGUIR EL GRAU DE RESPONSABILITAT I EL NIVELL PROFESSIONAL QUE ES REQUEREIX PER DESENVOLUPAR AQUESTA TASCA EN LES MILLORS CONDICIONS. COMPROMÍS En l’esforç diari per aconseguir la superació dels continguts i les competències clau del cicle I si és així ...

QUE GAUDIU AMB NOSALTRES EN LA REALITZACIÓ D’AQUEST CICLE FORMATIU. Gràcies

Add a comment

Related presentations