Cerneauscaite irina

57 %
43 %
Information about Cerneauscaite irina
dsi

Published on February 25, 2014

Author: Dib_ulim

Source: slideshare.net

Interconexiune eficientă între DIB şi comunitatea universitră - Diseminarea Selectivă a Informaţiei (DSI) Irina Cerneauscaite, Coordonator CID Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia a 6-a 20-21 februarie 2014

diseminare - (din fr. disséminer) a împrăştia, a răspândi

Ce este Diseminarea Selectivă a Informaţiei ? Diseminarea Selectivă a Informaţiei (DSI) – formă de servire informaţionaldocumentară, individuală şi de grup (prin intermediul adreselor electronice) realizată în scopul de a pune la îndemâna cadrelor de conducere ULIM, directorilor de institute ştiinţifice, cercetătorilor, etc. instrumente de lucru (informaţie bibliografică şi documentară actuală) adecvate unor cerinţe concrete, generate de procesul didactic şi de cercetare universitar

Din istoricul DSI la DIB: Anii 2004-2005:  iniţierea implementării;  documentarea specialiştilor DIB privind DSI;  elaborarea conceptului;  determinarea potenţialilor abonaţi;  analiza necesităţilor acestora (chestionar); primele solicitări; Anii 2006- 2008:  implementarea DSI preponderent în format tradiţional;  număr abonaţi – 12, accentuarea satisfacerii necesităţilor factorilor universitari de conducere;  revizuirea chestionarului abonatului DSI;

Din istoricul DSI la DIB: Anul 2009 - 2010:  augmentarea numărului de abonaţi DSI – 25  implicarea în proces a reprezentanţilor institutelor de cercetare ştiinţifică la ULIM;  diversificarea surselor de selectare a informaţiei (baze de date, informaţii parvenite de la Centre de Informare şi Documentare – al Ambasadei SUA, Alianţa Franceză, al Consiliului Europei etc.);  îmbinarea organică a formatului electronic şi tradiţional de difuzare a informaţiei;

Din istoricul DSI la DIB: Anul 2010 – 2013  introducerea unui nou obiectiv - economisirea timpului de căutare şi accesare a informaţiei documentare;  augmentarea numărului de abonaţi - 36;  diseminarea mai activă a informaţiei;  noi metode de identificarea a informaţiei: prin intermediul link-urilor la textele integrale on-line; documente în powerpoint, imagini etc.  noi forme de diseminare  feedbak activ;  formarea unor relaţii mai strânse între DIB – comunitatea universitară

Scopul DSI:  a facilita, a lărgi accesul la informare şi documentare a cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM;  economisirea timpului de căutare şi accesare a informaţiei documentare;  a contribui la îmbunătăţirea logistică a procesului educaţional;  A oferi informaţia actuală/la zi comunităţii universitare;  a amplifica prestigiului profesional al DIB;  optimizarea relaţiilor de parteneriat : bibliotecar – profesor; bibliotecar – decanat, catedră, comunitate

Categorii ale abonaţilor:  Rector ,vice-rectori;  directori ai Institutelor ULIM;  decani ai facultăţilor ULIM;  şefi de catedră;  membrii Senatului ULIM.;  şefii serviciilor universitare (Resurse Umane, Serviciul Evidenţă şi Monitorizare a Procesului de Învăţământ, director general DIB etc.)  alte persoane

Aspecte de conţinut a procesului • e-buletin “Cadru de reglementare în educaţie şi cercetare” (documente de reglementare, emise în cadrul organelor legislative şi executive centrale, publicate în revista „Monitorul oficial al Republicii Moldova”) • e-News University (selecţii ale web paginilor decidenţilor Parlament, Guvern etc.) • informaţii privind achiziţiile reprezentative pentru colecţiile DIB • asigurarea accesului la text integral al documentelor primare (cărţi, reviste etc.) • materiale în sprijinul dezvoltării culturii informaţiei (recomandări de includere a documentelor în baze de date, ghiduri etc.) • informaţii privind mobilitatea academică • alte materiale

Responsabilităţi privind organizarea DSI:  Coordonatorul Centrului de Informare şi Documentare (CID) –Irina Cerneauscaite  Directorul adjunct – Ludmila Corghenci (responsabil de compartimentul: e-buletine “Cadru de reglementare în educaţie şi cercetare”)  Coordonatorul Sălii Polivalente de Lectură Nr.2 – Axenia Bascacova (responsabilă de compartimentul e-News University)

„... cel care deţine informaţia cea mai actuală şi completă va produce şi marfa cea mai competitivă şi prin urmare, va obţine şi profitul cel mai mare.” M. Regneală

Mulţumesc pentru atenţie! icerneauscaite@ulim.md

Anexă Chestionar: Stimate (ă) ------------------------- DIB ULIM iniţiază o nouă formă de servire infomaţională – diseminarea selectivă a informaţiei (DSI) – în scopul asigurării operative şi relevante a cadrelor de conducere universitare cu informaţia bibliografică necesară. În acest sens, Vă rugăm să completaţi chestionarul propus, restituindu-l în timpul cel mai apropiat DIB. Nume, prenume - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Departament - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Catedra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Funcţia - - - - - - - - - - - - - - - - Tel. serviciu - - - - - - - - -Tel. domiciliu - - - - - - - - Domeniile , temele pentru care manifestaţi interes profesional şi solicitaţi informaţie bibliografică ( Vă rugăm să le formulaţi clar şi concret ): 1) _______________________________________________________ 2) _______________________________________________________ 3) _______________________________________________________ 4) _______________________________________________________ Limbi de acces: _______________________________________ Indicaţi publicaţiile periodice care prezintă pentru Dvs. un interes deosebit şi doriţi să le studiaţi sistematic________________________________________________ Data _________ Semnătura _________________

Add a comment

Related pages

Cerneauscaite Irina Profiles | Facebook

View the profiles of people named Cerneauscaite Irina on Facebook. Join Facebook to connect with Cerneauscaite Irina and others you may know. Facebook...
Read more

Irina Cerneauscaite | LinkedIn

View Irina Cerneauscaite’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Irina ...
Read more

Irina CERNEAUSCAITE. Implicarea bibliotecii universitare ...

Implicarea bibliotecilor universitare în procesul de evaluare a programelor de formare profesională în domeniul Drept: pe marginea experienței ...
Read more

CERNEAUSCAITE Irina - libruniv.usarb.md

articole publicate : implicarea bibliotecii universitare În procesul de evaluare a programelor de formare profesionalĂ În domeniul de studii drept: pe ...
Read more

Irina Cerneauscaite, Ludmila Corghenci - Marketing

Conferință științifică internațională: BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ - PILON SPRE EDIFICAREA SOCIETĂȚII CUNOAȘTERII în cadrul Salonului ...
Read more

I. Cerneauscaite : Profesia de bibliotecar în viziunea ...

Profesia de bibliotecar în viziunea bibliotecarului. Cerneauscaite Irina SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA, 28.01.2011.
Read more

Profesia de Avocat - Referat - Documents

I. Cerneauscaite : Profesia de bibliotecar în viziunea bibliotecarului. ... Cerneauscaite Irina SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA, 28.01.2011.
Read more

Irina Cernea Profiles | Facebook

View the profiles of people named Irina Cernea on Facebook. Join Facebook to connect with Irina Cernea and others you may know. Facebook gives people the...
Read more