Cenník za základný rozbor pitnej a studničnej vody

50 %
50 %
Information about Cenník za základný rozbor pitnej a studničnej vody
Health & Medicine

Published on March 2, 2014

Author: Promospravy

Source: slideshare.net

Description

Cenník firmy CHEMPAL za základnú mikrobiologickú a chemickú analýzu vzorky pitnej a studničnej vody

PITNÁ VODA - ZÁKLADNÝ ROZBOR Kód 496/2010 Z.z. Ukazovateľ Jedn. cena Mikrobiologické parametre EC EK KB KM37 KM22 PA CP ŽO MO BB VB MM ŽMB E.Coli Črevné enterobaktérie (fekálne streptokoky) Koliformné baktérie Kultivované mikroorg. pri 37°C Kultivované mikroorg. pri 22°C Pseudomonas aeruginosa Clostridium perfringens Živé organizmy Mŕtve organizmy Bezfarebné bičíkovce Vláknité baktérie Mikromycéty Železité a Mn baktérie Mikrobiologická analýza: Chemické parametre Z F A1254nm PH G RL NO3 NO2 NH4 VCL FE AL MN CHS CCAMG zákal farba Absorbancia pH vodivosť rozpustené látky dusičnany (NO3-) dusitany (NO2-) amónne ióny (NH4+) voľný chlór (Cl2) železo (Fe2+/3+) Hliník (Al) mangán (Mn) CHSKMn celk. tvrdosť (Ca+Mg) 2,850 € 2,850 € 2,850 € 2,850 € 2,850 € 4,950 € 4,700 € 1,350 € 1,350 € 1,350 € 1,350 € 1,350 € 1,350 € 32,000 € 0,950 € 1,050 € 2,640 € 2,880 € 1,350 € 0,380 € 4,100 € 3,300 € 4,520 € 0,624 € 3,550 € 2,370 € 2,650 € 4,050 € 1,968 € Chemická analýza vzorky: 36,382 € vystavenie protokolu režijné náklady, práca technika odber vzorky 2,500 € 17,779 € 3,000 € Režijné náklady: Cena bez DPH: CENA CELKOM s DPH: 23,279 € 91,66 € 109,99 €

Add a comment

Related presentations

Related pages

Rozbor pitnej vody - Vodné filtre - ESHOP

Pre rozbor pitnej vody potrebujeme dve fľaše so vzorkou vody. ... a to buď tzv. základný rozsah analýz alebo ... Cenník za dodanie tovaru ...
Read more

Laboratórny rozbor vody - Laboratórne rozbory vody ...

Cena za základný rozbor je 110 ... Ak nepotrebujete kompletný rozbor vody, ... Z tohoto dôvodu sa v pitnej vode bežne nerozmnožujú a sú citlivé aj ...
Read more

Rozbor vody za výhodnú cenu

Detaily ponuky Základný rozbor vody pre domácnosti za 21,59 € zahŕňa: ... » Znečistenie pitnej vody » Iónová výmena » Membránové procesy
Read more

Rozbor analyza kvalita vody - Aquaseco

Rozbor vody,analyza vody ... Kontakt Rozbor pitnej vody Činnosť Cennik. ... do 24 hodín na základe certifikátu za bezkonkurenčné ceny. Analyza vody.
Read more

Rozbory vody

Rozbor vody je jediný možný spôsob, ... » Rozbor vody za výhodnú cenu ... » Znečistenie pitnej vody
Read more

Rozbor vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť ...

Mám záujem o rozbor vody a čo ďalej? ... Cena za akreditovaný odber bodových vzoriek vody + vyhotovenie protokolu je bez DPH 5,29 ...
Read more

Rozbor vody | CHÚ SAV

zdroj úžitkovej a pitnej vody pre použitie v domových rozvodoch. ... Cena za rozbor vody a jednotlivé služby je stanovená podľa platného cenníka ...
Read more

Aktuálne ceny vodného a stočného - Bratislavská ...

... distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody ... 01. 2014 (36,6 kB), Cenník výkonov a ...
Read more