Cenník rozboru odpadovej vody

100 %
0 %
Information about Cenník rozboru odpadovej vody
Health & Medicine

Published on March 2, 2014

Author: Promospravy

Source: slideshare.net

Description

Cenník firmy CHEMPAL za chemickú analýzu vzorky odpadovej vody

ODPADOVÁ VODA Kód 269/2010 Z.z. pH T CHSK BSK PAL - A NL105 RL105 N-NH4 N-NO3 P-PO4 Ncelk. Pcelk. Ukazovateľ Reakcia vody Teplota vody Chemická spotreby kyslíka chromanom Biochemická spotreba kyslíka 5-dňová Povrchovo - aktívne látky aniónové Nerozpustné látky Rozpustné látky Amoniakálny dusík Dusičnanový dusík Fosforečnanový fosfor Celkový dusík Celkový fosfor Chemická analýza vzorky: Cena 2,90 € 0,78 € 4,60 € 5,60 € 8,22 € 3,10 € 4,10 € 3,98 € 4,68 € 4,30 € 11,15 € 7,88 € 61,29 € vystavenie protokolu režijné náklady, práca technika (min. 10€) odber vzorky - KBV, zlievaná vzorka dopravné náklady 2,10 € 18,39 € 9,00 € 0,30 €/km Režijné náklady (bez dopravy): Cena bez DPH (bez dopravy): CENA CELKOM s DPH: 29,49 € 90,78 € 108,93 € Okrem uvedených ukazovateľov vykonávame aj: Extrahovateľné látky Nepolárne extrahovateľné látky - UV Nepolárne extrahovateľné látky - IČ subdodávka

Add a comment

Related presentations

Related pages

cennik ROZBORU ODPADOVEJ VODY

CENNÍK ROZBORU ODPADOVEJ VODY pre rok 2015 Pracovisko: Hydrochemické laboratórium Chemický rozbor odpadovej vody z MDČOV: 32,00 € + DPH 6,40 ...
Read more

cennik ROZBORU PITNEJ VODY

CENNÍK ROZBORU PITNEJ VODY pre rok 2015 Pracovisko: Hydrochemické laboratórium Fyzikálno ... Kompletný cenník Cenník rozboru odpadovej vody
Read more

Odpadové vody | CHEMPAL.sk

Odpadové vody. Cenník rozboru odpadovej vody. Chemická úprava pitných, bazénových, procesných vôd a ČOV. Kontakt. Mgr. Pavol Zimermann
Read more

Rozbory pitných a odpadových vôd » Naše služby » O ...

Podrobnejšie informácie záujemcom o rozbor pitnej alebo odpadovej vody podajú vyššie uvedení pracovníci jednotlivých laboratórií. Cenník ...
Read more

Laboratórny rozbor vody - Laboratórne rozbory vody ...

Výsledok rozboru Vám doručíme na e-mailovú adresu a následne potvrdený ... Cenník rozborov vody ... Ak nepotrebujete kompletný rozbor vody, ...
Read more

Rozbor vody | CHÚ SAV

Druh rozboru vody sa volí podľa spôsobu využitia vody, alebo sa definujú jednotlivé požadované analýzy. Rozbor vody zahŕňa vyhodnotenie ...
Read more

Aktuálne ceny vodného a stočného - Bratislavská ...

Ak sa množstvo dodanej pitnej vody alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla, ... na stiahnutie Cenník Často kladen ...
Read more

Rozbory vody vo Vašom regióne | AQUA MONT-servise

Čo sa dozviete z rozboru vody ? Rozbory vody. Zabezpečujeme rozbory vody po celom Slovensku, aj vo Vašom regióne. Kraj Kontakt; ... Cenník služieb.
Read more