Cc Barcelones

44 %
56 %
Information about Cc Barcelones
Technology

Published on July 2, 2009

Author: ramonbartomeus

Source: slideshare.net

Description

Presentació per la sessió de Internet i Joves al Consell Comarcal del Barcelonès, Centre Polidor de Sant Adrià 3/07/2009

Sessions formatives sobre Internet i joventut Consell Comarcal del Barcelonés i with .org Jo amb les .org La missió d' iwith.org és potenciar les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina de solidaritat i millora de la societat. © Iwith.org 2009

Objectius • Respondre a les preguntes principals • Com utilitzen els joves internet avui en dia ? • Que podem fer per establir-hi una relació ? • Com ho podem fer ? • Quin profit en podem treure ? © Iwith.org 2009

Aquesta presentació no s’imprimeix No té sentit Cost econòmic Cost ecològic (tinta, paper...) És una presentació interactiva © Iwith.org 2009

Disponible Online http://slideshare.net/ ramonbartomeus © Iwith.org 2009

Qui sóu ? Que feu ? Que voleu fer ? © Iwith.org 2009

Agenda Marc General Generacions Web 2.0 Xarxes Socials Conceptes Evolució Acció Exemples Pràctics © Iwith.org 2009

Marc General © Iwith.org 2009

Marc General © Iwith.org 2009

Did you Know ? © Iwith.org 2009

© Iwith.org 2009

Generacions © Iwith.org 2009

Generacions Online 2009 Gen X: banca, compres, salut.. Gen Y, Boomers: vols, hotels.. Gen Y ≠ ‘Net Generation’ © Iwith.org 2009

Generacions Online 2009 email segueix sent popular entre les generacions més grans © Iwith.org 2009

‘Teens’ i Generació Y 18 a 32 anys Entreteniment / Comunicació Amics i Familiars Videos OnLine Jocs OnLine Virtual Worlds © Iwith.org 2009

‘Teens’ i Generació Y 12 a 32 anys Lectura de Blogs / Creació de propis Ús Xarxes Socials i creació de perfils propis Activitats Favorites dels ‘teens’ 78% Jocs OnLine vs 50% Gen.Y 73% e-mail © Iwith.org 2009

Generacions més grans > Gen.X Menys sociabilització / Entreteniment e-Mailing Recerca informació Relativa a la salut Compres - 80% GenX vs 71% GenY Banca electrònica - 67% vs 57% GenY (in crescendo) © Iwith.org 2009

Quadre Comparatiu © Iwith.org 2009

Banda Ample a casa © Iwith.org 2009

Accés amb Banda Ample © Iwith.org 2009

© Iwith.org 2009

Web 2.0 © Iwith.org 2009

Característiques 2004 - Tim O'Reilly Es refereix a la Web participativa Prosumer Intercanvi de informació ßeta © Iwith.org 2009

1.0 vs 2.0 Web 1.0 © Iwith.org 2009

1.0 vs 2.0 Web 1.0 Dynamic Community © Iwith.org 2009

Web 1.0 Cost de comunicació Cost de Publicació Informació Publishers no tradicionals © Iwith.org 2009

Web 2.0 - Blogs Tothom pot ser l’autor Confiança en el desconegut Reactivitat © Iwith.org 2009

Web 2.0 - Wiki Treball en Equip Confiança en la ‘bona fe’ Moderació No hi ha un editor sinó una comunitat © Iwith.org 2009

© Iwith.org 2009

Xarxes Socials © Iwith.org 2009

Introducció Teoría: 6 Graus de separació Interés: que fan els meus amics Resultat pràctic: Efecte viral © Iwith.org 2009

Amistats Concepte ‘amic’ Definir els meus amics Fer nous amics Els amics dels meus amics son els meus amics Confiança en el que diuen els meus amics © Iwith.org 2009

Xarxes Socials Diferenciem 2 grups segons ‘complexitat’ © Iwith.org 2009

Xarxes Socials © Iwith.org 2009

Xarxes Socials © Iwith.org 2009

Xarxes Socials updates, fotos, missatges, events, jocs, recomanacions, estats d’ànim, llibres, viatges, música, videos... © Iwith.org 2009

Xarxes Socials Conexions professionals Lead generation, buscar feina, comunitats professionales, debats... © Iwith.org 2009

Xarxes Socials Objectiu concret Activisme © Iwith.org 2009

Xarxes Socials Buscar un ‘amic/ga’ Temes en comú, auto-matching, lligar... © Iwith.org 2009

© Iwith.org 2009

Conceptes © Iwith.org 2009

© Iwith.org 2009

Tag Cloud Afiliaciones , API , Ajax , Atom , Blog , Chat , Copy Left , Creative Crowd Sourcing , Embed , Flash , Follower, Commons , Friend , I like it , Influencer , Instant Messaging , Java , Mashup , MicroBlogging , Phishing , Podcast, Javascript , Privacy , RSS , SCAM , SEM / SEO , SPAM , Social Bookmarking , Social Media , Social Network , Tag , Transparencia , Video Conference , Vote , Web 2.0 , Wiki , Wisdow of the Crowd , XML © Iwith.org 2009

Social Media Continguts generats per els usuaris, no per els grups de comunicació Blogs, Micro-Blogging Xarxes Socials, Fórums No només comunicació, sinó PARTICIPACIÓ © Iwith.org 2009

Blog Acrónim de WebLog (diari web) Pensat per a publicar fàcilment les nostres idees, reflexions... Ordre Cronològic Molt Senzill d’utilitzar Popularització impressionant © Iwith.org 2009

Blog Evolucionen Feedback de la gent (comentaris) Múltiples autors Altres temes © Iwith.org 2009

Blogs Una indústria sense sortir de casa Temes: Personal Opinió Media Els diaris convencionals començen a tancar © Iwith.org 2009

Blogs Eines: Blogger: Wordpress: Ab·Core: Proveïdors Software, SaaS de franc, freemium, amb/sense publicitat © Iwith.org 2009

Microblogging Blog de 140 caràcters Que estic fent ? Que penso ? (queixes,sentiments..) Una revolució Chat asíncron Mesura del nivell de satisfacció Brand Monitoring © Iwith.org 2009

Transparència Els bloggers acusen als medis tradicionals de ‘partidisme’ S’han fet famosos per destapar assumptes que els medis tradicionals no han fet Un blogger ha de mostrar les seves afiliacions © Iwith.org 2009

Afiliacions Llistat de empreses o relacions que poden influir en les teves opinions, o en com la gent les hauria de interpretar Empreses per les quals treballes/col·labores Empreses en les que hi tens accions, opcions, família... Partits polítics, sindicats, organitzacions Anunciants (articles pagats) © Iwith.org 2009

Wisdom of The Crowds Sir. Fancis Galton (1882-1911) Volia demostrar que la opinió/vots del poble no podien tenir el mateix valor que els de la gent cultivada Va demostrar precisament el contrari © Iwith.org 2009

Wisdom of The Crowds A la pràctica Amb gran quantitat de usuaris que aportin la seva contribució a un projecte es poden aconseguir bons resultats © Iwith.org 2009

Wisdom of The Crowds Exemples © Iwith.org 2009

Social Bookmarking Compartir ‘els meus favorits’ Si li agraden a molta gent: Populars Si en poc temps agraden molt: Hot Descobrir que és Popular, hot Descobrir per temas Descobrir per similitud de perfil (amics?) © Iwith.org 2009

Social Bookmarking Exemples © Iwith.org 2009

“I like it” Votar Votar negativament Opinar Comentar © Iwith.org 2009

Tag Etiqueta Etiquetem pàgines Etiquetes lliures, nosaltres decidim Múltiples etiquetes Tag Cloud © Iwith.org 2009

Friend Amic Algú que conec (e-mail) Algú amb el que tinc interessos similars © Iwith.org 2009

Influencer Persona amb un gran nombre de followers Al compartir les seves opinions en un blog/ microblog/xarxa social arriba a molta gent És vist com un problema per a les marques, però totes elles volen el seu ‘carinyo’ © Iwith.org 2009

Follower Seguidor Persona interessada en el que fem rep els nostres updates email, RSS, twitter, facebook, ... © Iwith.org 2009

Crowd Sourcing Contingut produït per els usuaris © Iwith.org 2009

Embed Codi HTML amb el que podem incloure un Servei Web a la nostra pàgina Web © Iwith.org 2009

RSS (xml,atom) Format informàtic per a la distribució de contingut Utilitzat per a l’intercanvi de informació amb ordenació cronològica © Iwith.org 2009

Podcast RSS que conté audio o video per a ser escoltat o vist en un iPod/iPhone Però també a l’ordinador, televisió, etc.. © Iwith.org 2009

SEO / SEM Search Engine Optimization Crear els nostres continguts per a que els motors de cerca ens posicionin el millor possible Search Engine Marketing Campanya de publicitat en un motor de cerca © Iwith.org 2009

© Iwith.org 2009

Evolució © Iwith.org 2009

(no tan) Pasat Quasi et prenien per boig quan explicaves que la teva vida estava al twitter/facebook Reacció: por al desconegut / pérdua intimitat Reacció 2: tan important et creus? © Iwith.org 2009

Present Cada cop més mòbils amb accés a la xarxa Facebook com a punt d’inflexió en les X.S. Retrobament amics infància Estar en contacte amb els teus de forma eficaç Addició gràcies a les constants e-mail alerts Els Blogs ja són una font fiable Principis del Brand Monitoring © Iwith.org 2009

Futur Internet serà com l’electricitat, l’aigua o el gas A la nevera, al cotxe, al metro, a qualsevol dispositiu mòbil... Simplificació del intercanvi de dades entre xarxes socials Post once, post everywhere Configuració fins al extrem Multiples xarxes en 1 sol lloc, una interfície (Eventbox) © Iwith.org 2009

Futur Identitat on-line Jo sóc l’amo de la meva identitat Dic que faig i qui sóc I deixo que em trobin i em contactin iPhone + Wikipedia Compartir permanentment el que passa, més amics, amb una relació online constant © Iwith.org 2009

però.... i els mètodes tradicionals de mantenir les amistats? un cafè, una cervesa ... s’estàn perdent ? © Iwith.org 2009

© Iwith.org 2009

Acció © Iwith.org 2009

Acció Formes senzilles i econòmiques de comunicar .... el que s’està fent © Iwith.org 2009

Acció Exemples Àlbums de fotografies Publicar videos Video presentacions Video missatges © Iwith.org 2009

Connexió Si la gent ens explica les seves impressions, problemes, necessitats... connectem amb la gent © Iwith.org 2009

Interactuar Si permetem el contacte directe, el diàleg, la aportació de idees ... Fidelitzem als joves Augmentem el interés en els projectes dels Ajuntaments Rebem ajuda i feedback immediat © Iwith.org 2009

Actualitzar La millor fidelització és un flux d’informació permanent Cal informar sobre el que pasa en cada instant Hi han eines per facilitar la feina Informar sobre avenços i problemes Podem demanar ajuda Podem rebre felicitacions Però el mes important: establim una relació © Iwith.org 2009

Promoure Social Bookmarking per promoure un projecte Divulgació: Web’s, Blog’s, Xarxes Socials Participar en el debat © Iwith.org 2009

Participar No es tracta només de demanar Tembé cal donar En el Social Media els usuaris volen ser escoltats, tractats per igual, amb respecte i carinyo. © Iwith.org 2009

© Iwith.org 2009

Exemples Pràctics © Iwith.org 2009

Jo mateix www.naymz.com © Iwith.org 2009

Youtube -> Facebook Twitter e-mail FriendFeed Web Twitter Facebook Facebook ... ... © Iwith.org 2009

Change.gov 5 Novembre 2008 - 1 dia després de ser president electe Citizen’s Briefing Book Compilació de recomanacions posts / comentaris / vots Transparència © Iwith.org 2009

Greg Grunberg i Twitter Actor de Herois ‘Geek’ Usuari molt actiu a twitter Demana feedback després de cada episodi © Iwith.org 2009

Biz-News.com i Twitter New Media, notícies sectorials per a profesionals 4 Verticals Brand Monitoring Replies Direct Messages Community Building Feedback i resposta a usuaris descontents © Iwith.org 2009

Cali Lewis + ustream Presenta el podcast GeekBriefTV Avisa per Twitter+Facebook que emet en directe per ustream Quan hi ha algun event especial programat d’interés Quan passa quelcom inesperat viral (ex googlefail) Aconsegueix centenars de visitants en pocs minuts Visitants que hi podran chetejar i sentir-se més propers © Iwith.org 2009

Boxee TV Mediacenter + XarxaSocial VideoOnDemand + ≈Twitter Disfruta dels teus videos/musica/fotos desde el teu sofà Comparteix el que t’agrada amb els amics TDT ? © Iwith.org 2009

iPhone + NetNewsWire Informació sota demanda Sincronitza les lectures Guarda elements per més tard Segueix llegint i salta al Web Comparteix els articles interessants amb els teus amics Llegeix desde el teu Ordinador, Telèfon, o CyberCafè © Iwith.org 2009

Gràcies iwith.org Barcelona iwith.org Suiza Cucurulla 9, 2n 2a 11, Rue de la Porcelaine Ramon Bartomeus ramon@iwith.org 08002 Barcelona 1260, Nyon Spain Switzerland T: +34 93 380 49 75 T:+41 22 362 58 69 F: +34 93 304 23 53 F:+41 22 362 58 67 http://www.iwith.org/ info@iwith.org © Iwith.org 2009

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

CCOO Barcelones.- www.ccoo.cat/barcelones

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies He llegit i ...
Read more

CCOO Barcelones.- www.ccoo.cat/barcelones

CCOO denuncia que imputats per presumptes irregularitats en selecció de personal formen part del tribunal de selecció de l'Ajuntament de l'Hospitalet
Read more

C.C. Barcelones - E.M.I. 1961 - Cycling Archives

In order to make Cycling Archives more user-friendly, we use cookies. More about cookies, please read here. If you use our site, we assume that you agree.
Read more

Barcelonès - Wikipedia, the free encyclopedia

Content is available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted. Terms of Use; Privacy ...
Read more

MCA-UGT del Barcelonès

MCA-UGT del Barcelonès
Read more

C.C. Barcelones 1947 - Cycling Archives

In order to make Cycling Archives more user-friendly, we use cookies. More about cookies, please read here. If you use our site, we assume that you agree.
Read more

CC Grácia Barcelona | Cicloturismo, ciclismo Barcelona

armstrong Barcelona bicicleta bicicletas catalunya CC Gracia Ciclisme ciclismo ciclista ciclomaraton cicloturisme cicloturismo circulación Collbato crono ...
Read more

Ccbcnes.org Consell Comarcal del Barcelonès - Pagesstudy

Ccbcnes.org is 45 years old, Alexa rank: #0, Country: Spain, Last updated: Sunday, 19 April 2015.
Read more

Datei:Localització del Barcelonès.svg – Wikipedia

Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.5 generisch“ (US-amerikanisch) lizenziert.
Read more