Catalogue hiace tại dailytoyotahadong.com.vn

50 %
50 %
Information about Catalogue hiace tại dailytoyotahadong.com.vn

Published on December 21, 2016

Author: vaguesbui

Source: slideshare.net

1. 1KD -FTV 185 180 2170 - 2190 3250 2982 96.0 x 103 2694 111 (149)/4800 Chỉnh tay 2 hướng / Manual tilt Chỉnh tay , cửa gió từng hàng ghế/ Manual , air vens for all seat row Hệ thống sưởi / Heater kW(hp)/rpm 100 (142)/3600 300/1200-2400

Add a comment