Cat Business Case Insyte

40 %
60 %
Information about Cat Business Case Insyte

Published on July 23, 2007

Author: ciro.alonso

Source: slideshare.net

Automatizació de la Captura de Parts de Treball i Portal de Delegacions 8 de maig de 2007

Índex Projecte d’ Implantació 3 4 Objetius 1 Enfocament de Solució 2 5 Beneficis 6 Demo Insyte Instalaciones Antecedents 7

1. Insyte Instalaciones Líder del sector d'Enginyeria i Instal·lacions Elèctriques i Telecomunicacions, amb seu a Madrid i oficines a València, Sevilla, Barcelona, Bilbao, Las Palmas i Tenerife, Màlaga, Balears , Zaragoza, Jaén, Almería, Lugo i Argel. www.insyteinstalaciones.es

Líder del sector d'Enginyeria i Instal·lacions Elèctriques i Telecomunicacions, amb seu a Madrid i oficines a València, Sevilla, Barcelona, Bilbao, Las Palmas i Tenerife, Màlaga, Balears , Zaragoza, Jaén, Almería, Lugo i Argel.

1. Insyte Instalaciones Reconeguda experiència en el desplegament de xarxes de Telecomunicacions (Telefonia Fixa, GSM, UMTS, …), agents-negociadors, gestors de llicència, caps de projecte, enginyers civils i de telecomunicacions, supervisors d'obra. Tècnics de ràdio, tècnics d'energia, especialistes de manteniment i proves , … Gran experiència en tot tipus de projectes i treballs relacionats amb les infraestructures, ja sigui obra civil com instal·lacions elèctriques, força, climatització, aire comprimit, senyalització, circuit tancat de T.V. ... “ Projectes Clau en mà”, “Manteniment Integral”. www.insyteinstalaciones.es

Índex Projecte d’ Implantació 3 4 Objetius 1 Enfocament de Solució 2 5 Beneficis 6 Demo Insyte Instalaciones Antecedents 7

2. Antecedents La recollida d’ informació (Parts del Traball) sense medis automatizats no era la més óptima por diverses raons: Realizació de tarees amb poc valor afegit (duplicació en l’ entrada de dades). Carga administrativa amb major possibilidad d’ error degut a la duplicació d’ entrada de dades. Poca disponibilitat d’ informació i dificultat d’ acces. Processo de transmisió no automatitzat. Imposibilitat de fer consultes online . Elevat temps d’ espera dels informes. Us sostingut del suport en pape amb carga de traball superflu. Dificultat en la planificació del traball diari. PROBLEMES TROBATS Poca eficiència en el Control de Gestió

Realizació de tarees amb poc valor afegit (duplicació en l’ entrada de dades).

Carga administrativa amb major possibilidad d’ error degut a la duplicació d’ entrada de dades.

Poca disponibilitat d’ informació i dificultat d’ acces.

Processo de transmisió no automatitzat.

Imposibilitat de fer consultes online .

Elevat temps d’ espera dels informes.

Us sostingut del suport en pape amb carga de traball superflu.

Dificultat en la planificació del traball diari.

Índex Projecte d’ Implantació 3 4 Objetius 1 Enfocament de Solució 2 5 Beneficis 6 Demo Insyte Instalaciones Antecedents 7

3. Objetivos Automatizació de la Captura de Parts de Traball. El objetiu del projecte va ser la engegada d’un sistema que permeteixi automatitzar la captura de les Parts de Traball dels Tècnics sobre SAP R/3. L’ automatizació de recollida d’ informació permetix simplificar processo de captura de dades, eliminar errors i disposar de l’ informació en el sistema SAP R/3 per a la seva explotació una vegada el Tècnic ha incorporat les Parts de Traball i sincronitzat . Transmisió a SAP R/3 Desde el dispositiu s’envia l’informació introduida pel Tècnic al sistema central SAP R/3 (via GPRS/UMTS, WIFI, WLAN,…), don s’ integra amb l’informació ja existent Anàlisis d’ Informació Es generen informes pels Caps d’ Equip (Reports, Anàlisis, Planificació d’ avisos,…) Parts de Traball El Tècnic introdueix la seva part de traball un cop realitzat el avis en una PDA/SmartPhone. Simplificación de Operativa y Agilización de Procesos

Automatizació de la Captura de Parts de Traball.

3. Objetius Aquest objetiu principal es concreta a: Dotar al Equip Tècnic d’ un dispositiu amb la funcionalitat necessaria per a la seva activitat diària (Avisos, Notificació de Parts de Traball,…) que s’ integrin amb el sistema SAP R/3 d’ INSYTE de manera remota via GPRS/UMTS. Disposar d’una Plataforma de Mobilitat que permeteixi la captura informació en un dispositiu mòbil y sincronizació de la mateixa directament contra el sistema SAP R/3 , evitant l’ utilizació de sistemes amb bases de dades intermedis. D’aquesta manera els Caps d’ Equip disposen d’ informació actualitzada del traball realitzat pels seus Tècnics. Disposar d'una Plataforma de Mobilitat escalable, tant tecnològicament, incrementant el nombre d'usuaris que treballen sobre la mateixa, com funcionalment, donant cobertura als nous requeriments del negoci . Disposar d'una Plataforma de Mobilitat d'avantguarda basada en estàndards oberts . Amb ells s’ obtindran els sigüents beneficis : Millorar la capacitat de captura de la informació de Parts de Treball . Reduir l'ús de paper , evitant errors administratius i millorant la qualitat de la informació . Incrementar la capacitat de reacció mitjançant l'ús d'informació actualitzada . Disposar de tota la informació rellevant a través d'un sistema integrat . Millorar el servei , tenint informació actualitzada dels avisos .

Aquest objetiu principal es concreta a:

Dotar al Equip Tècnic d’ un dispositiu amb la funcionalitat necessaria per a la seva activitat diària (Avisos, Notificació de Parts de Traball,…) que s’ integrin amb el sistema SAP R/3 d’ INSYTE de manera remota via GPRS/UMTS.

Disposar d’una Plataforma de Mobilitat que permeteixi la captura informació en un dispositiu mòbil y sincronizació de la mateixa directament contra el sistema SAP R/3 , evitant l’ utilizació de sistemes amb bases de dades intermedis. D’aquesta manera els Caps d’ Equip disposen d’ informació actualitzada del traball realitzat pels seus Tècnics.

Disposar d'una Plataforma de Mobilitat escalable, tant tecnològicament, incrementant el nombre d'usuaris que treballen sobre la mateixa, com funcionalment, donant cobertura als nous requeriments del negoci .

Disposar d'una Plataforma de Mobilitat d'avantguarda basada en estàndards oberts .

Amb ells s’ obtindran els sigüents beneficis :

Millorar la capacitat de captura de la informació de Parts de Treball .

Reduir l'ús de paper , evitant errors administratius i millorant la qualitat de la informació .

Incrementar la capacitat de reacció mitjançant l'ús d'informació actualitzada .

Disposar de tota la informació rellevant a través d'un sistema integrat .

Millorar el servei , tenint informació actualitzada dels avisos .

Índex Projecte d’ Implantació 3 4 Objetius 1 Enfocament de Solució 2 5 Beneficis 6 Demo Insyte Instalaciones Antecedents 7

4. Enfocament de Solució – Primers Passos Plantejament Inicial : Automatitzar la Captura de Parts de Traball L'objectiu inicial de Insyte era buscar una solució de mobilitat que permetés automatitzar els parts de treball . Per a això Insyte va tractar d'analitzar les possibles alternatives que havia en el mercat: solucions de mobilitat pura, solucions web, solucions combinades ,… Abans de decidir la solució triada, es va realitzar una anàlisi de processos de negoci per rols que intervenen en el mateix, de manera que es determini el tipus de aplicativo que ha de tenir cada rol participant en cada procés . Vist aquesta anàlisi, finalment va optar per una solució combinada (web i mobilitat) que permetia : D'una banda cobrir els requeriments de les delegacions mitjançant una senzilla aplicació web (Web de Delegacions ) D'altra banda automatitzar la captura de parts de treball per al seu equip de camp Ambdues solucions treballant directament contra SAP R/3 i integrant als diferents tipus d'usuaris que intervenen en els processos de negoci . Plantejament Definitiu : Portal Web per a Delegacions + Automatització de Part de Traball Insyte va decidir abordar en primera instància la Web de Delegacions, que li permetia cobrir d'una manera senzilla els processos de negoci que els usuaris (no avançats) estaven duent a cap amb SAP R/3. En un segon pas, una vegada en producció la Web de Delegacions, es va decidir implementar l'automatització de la captura de parts de treball mitjançant una solució de mobilitat, integrada amb la Web de Delegacions i SAP R/3.

Plantejament Inicial : Automatitzar la Captura de Parts de Traball

L'objectiu inicial de Insyte era buscar una solució de mobilitat que permetés automatitzar els parts de treball .

Per a això Insyte va tractar d'analitzar les possibles alternatives que havia en el mercat: solucions de mobilitat pura, solucions web, solucions combinades ,…

Abans de decidir la solució triada, es va realitzar una anàlisi de processos de negoci per rols que intervenen en el mateix, de manera que es determini el tipus de aplicativo que ha de tenir cada rol participant en cada procés .

Vist aquesta anàlisi, finalment va optar per una solució combinada (web i mobilitat) que permetia :

D'una banda cobrir els requeriments de les delegacions mitjançant una senzilla aplicació web (Web de Delegacions )

D'altra banda automatitzar la captura de parts de treball per al seu equip de camp

Ambdues solucions treballant directament contra SAP R/3 i integrant als diferents tipus d'usuaris que intervenen en els processos de negoci .

Plantejament Definitiu : Portal Web per a Delegacions + Automatització de Part de Traball

Insyte va decidir abordar en primera instància la Web de Delegacions, que li permetia cobrir d'una manera senzilla els processos de negoci que els usuaris (no avançats) estaven duent a cap amb SAP R/3.

En un segon pas, una vegada en producció la Web de Delegacions, es va decidir implementar l'automatització de la captura de parts de treball mitjançant una solució de mobilitat, integrada amb la Web de Delegacions i SAP R/3.

4. Enfocament de Solució – Automatització del Part de Traball Visió General dels Processos Recepció d'Avisos i Notificació de Parts de Treball Transmisió d’ Informació Consolidació de Parts de Traball en SAP R/3 Anàlisis i Pla d’ Acció Captura i Enviament d'Avisos des de Central Pantalles Sistemes Rols Cap d’ Equip Tècnic Control de Gestió Web: Captura d’ Avisos Notificació Parts Traball Sincronizació Consulta de Parts de Traball Reporting para Control de Gestión SAP R/3 SAP R/3 SAP R/3 o SAP BW Disp. Mòbil Disp. Mòbil

Visió General dels Processos

4. Enfocament de Solució – Web de Delegacions

4. Enfocament de Solució – Web de Delegacions

4. Enfocament de Solució – Web de Delegacions

4. Enfocament de Solució – Web de Delegacions

4. Enfocament de Solució – Web de Delegacions

Índex Projecte d’ Implantació 3 4 Objetius 1 Enfocament de Solució 2 5 Beneficis 6 Demo Insyte Instalaciones Antecedents 7

5. Projecte d’ implantació Plantejament Inicial : PDA´s + GPS Preu elevat Tracte delicat Alternativa : WAP Preu bajo Tecnologia obsoleta Plantejament Final : Smartphones + Localització Elecció del terminal Tancament del sistema operatiu. Windows Mobile. Accessos al sistema de localització

Plantejament Inicial : PDA´s + GPS

Preu elevat

Tracte delicat

Alternativa : WAP

Preu bajo

Tecnologia obsoleta

Plantejament Final : Smartphones + Localització

Elecció del terminal

Tancament del sistema operatiu. Windows Mobile.

Accessos al sistema de localització

Índex Projecte d’ Implantació 3 4 Objetius 1 Enfocament de Solució 2 5 Beneficis 6 Demo Insyte Instalaciones Antecedents 7

6. Beneficis Millor gestió i control de l’ Equp de Camp. Ràpida gestió i notificació da Avisos. Disminució d’ errors administratius i millora de la qualitat de la informació. Reduir en tiemps els processos de tancament i facturació. Facilitar i agilitzar el workflow administratiu. Proporcionar l’ informació més actualitzada i en tiemps real als tècnics i al reste de la organizació. Atenció multicanal on-line (Tècnics, Responsables, Delegacions, etc.). Alt Fluïdesa de comunicació entre funcions d’ Administració i Equips de Camp Beneficis L’ Automatizació de la Captura de Parts de Traball a permès: Millor Control de Gestió

Millor gestió i control de l’ Equp de Camp.

Ràpida gestió i notificació da Avisos.

Disminució d’ errors administratius i millora de la qualitat de la informació.

Reduir en tiemps els processos de tancament i facturació.

Facilitar i agilitzar el workflow administratiu.

Proporcionar l’ informació més actualitzada i en tiemps real als tècnics i al reste de la organizació.

Atenció multicanal on-line (Tècnics, Responsables, Delegacions, etc.).

Alt Fluïdesa de comunicació entre funcions d’ Administració i Equips de Camp

Índice Projecte d’ Implantació 3 4 Objetius 1 Enfocament de Solució 2 5 Beneficis 6 Demo Insyte Instalaciones Antecedents 7

Add a comment

Related pages

BD Insyte™ Autoguard™ BC IV Catheter | Emergency ...

BD Insyte™ Autoguard™ BC IV Catheter. EMS. ... Medical Equipment Bags and Cases; ... The transit days are based on business days.
Read more

BD Insyte Autoguard Shielded IV Catheter, 20 G x 1.16 in ...

Need IV Catheter & other medical supplies? Head to Medex Supply and check out the BD Insyte Autoguard Shielded IV Catheter, 20 G x 1.16 in., Case of 200
Read more

BD Insyte Autoguard Shielded IV Catheter, 14 G x 1.75 in ...

BD Insyte Autoguard Shielded IV Catheter, 14 G x 1.75 in. (Orange), ... 2 Business Days. Product weight: 2.50, Product ...
Read more

Have You Compared New Phone Systems for Your Business?

Not all business IP phone system providers offer the same integrated tools. In many cases, ... Using a computer based virtual terminal with built-in chat ...
Read more

BD Winged Insyte AutoGuard Protective I.V. Catheters ...

BD Winged Insyte AutoGuard Protective I.V. Catheters - Ergonomically designed to minimize accidental needlestickinjuries, without changing your technique.
Read more

Computer-Based Test (CBT) development and delivery ...

Your business. View test owner services. Visit the test center home page. ... Download this free case study! Pearson VUE Sections. About Pearson VUE.
Read more

BD Insyte Autoguard IV Catheters | School Kids Healthcare

The BD Insyte™ Autoguard™ Shielded IV Catheter is designed to reduce needlestick injuries.
Read more